Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämförelse mellan: Exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan Martinus- Kosmologi E. Cayce Readingar Kurs i Mirakel (ACIM) Denna PPT presentation från.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämförelse mellan: Exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan Martinus- Kosmologi E. Cayce Readingar Kurs i Mirakel (ACIM) Denna PPT presentation från."— Presentationens avskrift:

1 Jämförelse mellan: Exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan Martinus- Kosmologi E. Cayce Readingar Kurs i Mirakel (ACIM) Denna PPT presentation från Kurt Gramm: - visades på ”Edgar Cayce Konferensen Sept. 2009 i Furuboda - representerar enbart några aspekter av dessa tre verk och gör absolut ingen anspråk på att vara på något som helst sätt fullständig. - använder sig för det mesta av ”Citat” för att belyser olika aspekter. - innehåller en selektion av sidor som visades i Furuboda ”TIPS”: Du tar dig enklast fram in presentationen med Piltangenten ”ned”

2 Del 1 Översikt Martinus Kosmologi / 3:e Testament Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

3 Martinus 1890 - 1981 Edgar Cayce 1877 – 1945 Helen Schucman 1909 - 1981 William Thetford 1923 - 1988 1901 första Reading 1921 Invigning1965-72 Skrivning Readingar - Hälsa - Liv - Historisk - Grupp.... Översikt 1 Martinus- Kosmologi E. Cayce Readingar Kurs i Mirakel (ACIM) Resultat: Består bl.a. av Viktigt år: Person 3:e Testamentet - Livets Bog - Den ev. Världsbild - Småskrifter..... ACIM - Textbok - Arbetsbok - Manual f.Teach. - Småskrifter... Sidan visar

4 Översikt 2 Martinus- Kosmologi E. Cayce Readings Kurs i Mirakel (ACIM) Spörsmål Ämne... Resultat... vill visar......att allt är mycket gott... (det är riktigt att vara snäll) Bl.a. beskriver - vår utveckling (bl.a. sexuella..) Vänder sig till... Humane sökande Materialisten [.?..hur förstår jag världen..?] Handlar om att.. „det...finns en annan väg..“ (...“there must be an other way“...) Bl.a. ändrar förnimmelsen... (perception)..den som söker en annan väg i sina „relationer“.. [.?..hur förändrar jag min situation..?] Hälsa & förståelse sökande individ [.?..hur frisknar jag till..?]..nämner bl.a......Anden är livet, sinnet är bygg- herren, det fysiska är resultatet. Tålamod, ihärdighet, Konsekvens.... Sidan visar

5 Översikt 4, Varför finns dessa verk... ? (Citat...)  meningen är att vi får Hjälp i vår andlig utveckling MK / LB st 2120. ”Det invigda väsens sjukdomsrisk”....I denna utvecklingsepok blir människorna på ett visst stadium så pass intellektuella och humana, att de kan vägledas och bibringas de upplysningar och erfarenheter om livslagen och levnadsarten som kan förkorta vägen till ljuset för dem.... ACIM / MFT (sida 3) ”Who are Gods Teachers?”....Their function is to save time. Each one begins as a single light, but with the Call at its centre it is a light that cannot be limited. And each one saves a thousand years of time as the world judges it. To the call itself time has no meaning.....

6 Översikt 4, Varför finns dessa verk... ? (Citat...)  meningen är att vi får Hjälp i vår andlig utveckling MK / LB st 2120. ”Det invigda väsens sjukdomsrisk”....I denna utvecklingsepok blir människorna på ett visst stadium så pass intellektuella och humana, att de kan vägledas och bibringas de upplysningar och erfarenheter om livslagen och levnadsarten som kan förkorta vägen till ljuset för dem.... ACIM / MFT (sida 3) ”Who are Gods Teachers?”....Their function is to save time. Each one begins as a single light, but with the Call at its centre it is a light that cannot be limited. And each one saves a thousand years of time as the world judges it. To the call itself time has no meaning.....

7 Människan Andliga Världen [ kosmiskt medvetande] Fysiska Världen [ fysiskt medvetande] Andliga Världen.... Universellt Vetande, Lagar, Kunskap... Martinus- Kosmologi „...Allt är mycket gott...“ Readingar... E. Cayce Readings Kurs i Mirakel (ACIM) Förnimmelse... Förlåtelse... Förmedlad Kunskap är... fokuseradspriddfokuserad Informationsväg Utgångspunkt Mål

8 Del 2 Personer & Bakgrund Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

9 Edgar Cayce‘s ”väg” till sina readingar (del 1) 1877 född, Kentucky (USA) ~7 Vision av bortgångna släktingar ~13Vision av dam (vad önskar du dig...? EC: att kunna hjälpa andra (fick bl.a. tidvis ”Sömnlärning”) ~23 tappade sin röst // - provade på som fotograf – gick ganska bra under hypnos kunde han prata normalt - efteråt inte ~24 övertalades att ställa sin egen diagnos i sovande tillstånd (Layne) => FÖRSTA ”READING” – blev lyckad, han kunde prata igen. EC gav några readingar sedan - men hans villkor var att: 1) tillämpa enbart om det är förenligt med medicinen 2) att han (EC) i första hand får vara / är fotograf bl.a. Reading för - ung tjej ”Aimee” (efterbliven, osteopati, återställd!) EC fortsatte som framgångsrik fotograf – men studion brann 2 ggr EC kombinerade fotografi (yrke, [nöje]) och readingar (fritid, [plikt]) ~34EC & Gertrude fick andra barnet som dog efter 2 månader. EC gjorde en reading när det var för sent – ångrade det mycket Gertrude insjuknade (tuberkulos, läkarna övergav henne), först då gjorde EC en lyckad reading - tillfrisknade 1912 helt....fortsättning.... < 30 år  visar att liknande aktivitet/förmågor fanns i tidigare liv

10 Edgar Cayce‘s ”väg” till sina readingar (del 2)..forts.... ~35EC’s son Hugh Lynn skadade sig med ”foto-blixt-pulver”... EC nu: fotograf & söndagsskollärare & readingar.... ~41 EC ville grunda ett hospital för hans hälsoarbete sökte pengar – (Texas, olja) lärde sig att inte använda readingar för att tjäna pengar ~46 EC fick veta om reinkarnationen => ett stort problem för honom!. EC gav upp fotograferandet – koncentrerade sig på readings (tog emot donationer) ~48 Flytt till Virginia Beach (som readingarna ”ville”) ~50 ”Association of National Investigators” grundades (forskning med redingarna) ~51 ”Hospital och Atlantic University” öppnades men – under depressionen föll allt samman (ingen finansiering) ~54 Bildades ”Association for Research and Enlightenment” (ARE) Mot slutet EC blev mer och mer ”medial” i vaket tillstånd (ibland öde och alltid aura) EC upp till 8 readingar per dag // var varnad // bokad för 2 år framåt. ~67 Hälsan sviktade. I en reading i september fick han veta att han skulle vila sig På frågan ”hur länge?” fick han svaret: ”tills han är bra eller dör” EC fick slag och dog 3.e jan 1945.

11 ACIM – Huvudpersoner bakom - Helen Schucman 1909 (Juli 14): född – New York City 12 Upplevelse in Lourdes, France 22-26 New York University (studium B.C.), 24 Marries Louis Schucman 29 Tunnelbana upplevelse (Subway Experience) 43-48 New York University (Ph.D.) 49 Anställning som psykologisk forskare under Bill Thetford vid “Presbyterian Hospital/Columbia University” 56 (Juni): “There must be another way” dialog med Bill (Juni - Oktober): För-Kurs visioner och upplevelser 1965-1972: ”Nedtagning” av A Course in Miracles (ACIM) 1969,1978: flera andra mindre skrifter 63 möter Kenneth Wapnick 66 möter Judith Skutch Copyright av ACIM ges till “Foundation for Inner Peace” Distribution av 300 photo-offset kopior av ACIM 67Publikation av ACIM: första tryckning – 5,000 kopior Pensionerad från – Columbia University 1981 (Februari 9): dog – New York City  Några tidiga andliga upplevelser – akademisk bakgrund

12 ACIM – Huvudpersoner bakom - William Thetford 1923 (April 25): född – Chicago 17 Lindblom High School, Chicago (Diplom) 1940-1944: DePauw University (A.B.) 1945-1949: University of Chicago (Ph.D.) 26-55Akademisk Forskare, Direktör, rektor etc. 35Som Direktor I Psykologi Department av Presbyterian Hospital möter och anställer han Helen Schucman som Forskningspsykolog 35There must be another way” dialog med Helen 1965-1972: “renskrivning” av Helen’s “nedtagning” av ACIM 49Möter Kenneth Wapnick 52Möter Judith Skutch 55Pensioneras från Columbia University, flyttar till California (Tiburon, senare La Jolla) 58 Choose Once Again (book) med Jules Finegold 1988 (Juli 4): dog – Tiburon, California  Inga andliga upplevelser rapporterade – stark akademisk bakgrund

13 Martinus – mycket kort livsöversikt (1:a del) / Elddop & följderna Martinus föddes den 11 augusti 1890 i Sindal i Vendsyssel, norra Jylland (DK). Uppväxtforhållandena var enkla. Hans skolgång begränsar sig till några få år i byskolan. Under sommaren och hösten undervisades han bara två gånger i veckan. När han var 12 år gammal blev han vallpojke 4 år senare började han utbilda sig till mejerist. 1918 blev han väktare 1920 blev han kontorist på mejeriet "Enigheden". upplevde en genomgripande förändring av medvetandet mars 1921. *) Denna medvetenhetsförändring och medföljande nya insikt blev utgångspunkten för ett 60-årigt författarskap som varade ända tills Martinus gick bort, år 1981. *) följden av denna förändring (elddop) beskriver han så här:.... "Det kosmiska elddop, som jag hade genomgått, och vars närmare analys jag inte kan komma in på här, hade alltså resulterat i helt nya förnimmelseförmågor inom mig, förmågor som satte mig i stånd att, inte som glimtar, utan i permanent vaket dagsmedvetet tillstånd skåda alla bakom den fysiska världen bärande andliga krafter, osynliga orsaker, eviga världslagar, grundenergier och grundprinciper. Tillvarons mysterier var således inte något mysterium för mig. Jag hade blivit medveten i världsalltets liv och invigd i den gudomliga skapelseprincipen.”..... Konsekvensen är att Martinus är en fullständigt invigt person = ”kosmisk medveten”

14 Del 3 Verk / konkret Resultat Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

15 EC - Vad finns idag ? From the internet: The Edgar Cayce readings CD-Rom has sold out and will no longer be available for purchase. But there is good news! Members of Edgar Cayce’s A.R.E. can access the readings in the member-only section of our Web site.member-only section Arkiverade Readingar hos Edgar Cayce Foundation Virginia Beach som är bas för all information och forskning idag Publikationer & Böcker på ett flertal språk bl,a, på svenska CD

16 Martinus Kosmologi – Verk – Omfång – Information (1) Livets Bog 7 band, totalt ca 2100 sidor Den Eviga Världsbilden 4 band, Symboler, totalt ca 480 sidor Logik, 320 sidor Bisättning, 240 sidor Martinus’ samlade verk har titeln Det Tredje Testamentet (= alla skriften som han personligen har skriven) Artikelsamling 420 sidor Intellektualiserad Kristendom 250 sidor Ca 3 140 sidor Huvudverk dessutom 28 st Småböcker..... INTERNET Information: http://martinus.dk enbart på danska

17 ACIM – Verk – Omfång - Information ACIM består av tre (huvud-) böcker -TEXT-book..622 sidor -WORK-book ( ”Arbetsbok” )..478 sidor -MANUAL for Teachers (”..för Lärare)..88 sidor ACIM nedskrivning: 1965 - 1972 slut editering: 1973 - 1975 Dessutom finns det några mindre skrifter -“Psychotherapy: Purpose, Process and Practice“ -"The Song of Prayer” -”The Gifts of God” (dikter, publ. efter HS död) ACIM (A Course In Miracles) INTERNET Information: http://www.acim.org/AboutACIM Lektioner: kan tas på internet.....

18 Del 4 Syfte & Budskap Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

19 Del 4 Syfte & Budskap Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

20 ACIM / Syfte & Budskap...... It is not easier to forgive one sin than to forgive all of them. The illusion of orders of difficulty is an obstacle the teacher of God must learn to pass by and leave behind. One sin perfectly forgiven by one teacher of God can make salvation complete. Can you understand this? No; it is meaningless to anyone here. Yet it is the final lesson in which unity is restored. It does against all the thinking of the world, but so does Heaven............ It is not easier to forgive one sin than to forgive all of them. The illusion of orders of difficulty is an obstacle the teacher of God must learn to pass by and leave behind. One sin perfectly forgiven by one teacher of God can make salvation complete. Can you understand this? No; it is meaningless to anyone here. Yet it is the final lesson in which unity is restored. It goes against all the thinking of the world, but so does Heaven...... Citat ”1” MFT (sida 36) ”14. How will the World end?” Sidan skall illustrera ACIM’s: språk, framförande, begrepp, argumentation, etc..

21 ACIM / Syfte & Budskap..... Where do all this differences come from? Certainly they seem to be in the world outside. Yet it is surely the mind that judges what the eyes behold. It is the mind that interprets the eyes’ messages and gives them ”meaning”. And this meaning does not exists in the word outside at all. What is seen as ”reality” is simply what the mind prefers. Its hierarchy of values is projected outward, …....... Where do all this differences come from? Certainly they seem to be in the world outside. Yet it is surely the mind that judges what the eyes behold. It is the mind that interprets the eyes’ messages and gives them ”meaning”. And this meaning does not exists in the word outside at all. What is seen as ”reality” is simply what the mind prefers. Its hierarchy of values is projected outward, …. Citat ”2” MFT (s 24) ”8 How can perception of order of difficulties be avoided?” Sidan illustrerar ACIM’s: språk, framförande, etc.. & orsaken till fel ”perception”

22 ACIM / Syfte & Budskap ”...The purpose of the workbook is to train your mind in a systematic way to a different perception of everyone and everything in the world...” (WB introduction) Exempel, ACIM om sig själv (Citat #1)..... Some of the ideas the workbook presents you will find hard to believe, and others may seem to be quite startling. This does not matter. You are merely asked to apply the ideas as you are directed to do. You are not asked to judge them at all. You are asked only to use them......(WB, introduction)....To learn this course requires willingness to question every value that you hold..... (TB s. 464)

23 ACIM / Syfte & Budskap....This is a manual for a special curriculum, intended for teachers of a special form of the universal course. There are many thousands of other forms, all with the same outcome..... (MFT, s. 3) …This is not a course in philosophical speculation, nor is it concerned with precise terminology. It is concerned only with Atonement, or the correction of perception...... (MT, introduction)..... The course is simple. It has one function and one goal. Only in that does it remain wholly consistent because only that can be consistent. … (MFT, s 73)....This course is a beginning, not an end....... (WB, s. 477) Exempel, ACIM om sig själv (Citat #2)

24 ACIM / Syfte & Budskap Övriga „Ämnen“ (Nr1) som ACIM behandlar, t.ex. Förlåtelse.....Forgiveness is the final goal of the curriculum..... It is given to the teachers of God to bring the glad tidings of complete forgiveness to the world..... (MFT, s. 8)..... Forgiveness, then, is an illusion, but because of its purpose, which is the Holy Spirit’s, it has one difference. Unlike all other illusions it leads away from error and not towards it..... (MFT, s 79)...... Forgiveness might be called a kind of happy fiction; a way in which the unknowing can bridge the gap between their perception and the truth...... (MFT, s. 83)...... Forgiveness is the final goal of the curriculum. It paves the way for what goes far beyond all learning..... (MFT s. 16)

25 Illustrationer till ”förlåtelsen = illusion” (med hjälp av Martinus symbol) yttre Påverkan, Makt (Natur) (Gud) (Vår nästa) Etc.. Medvetande: rätt > fel jag > det ==>> Reaktion Självförsvar Aggression... K o n f l i k t K o n f l i k t MK Symb. # 16 - Evighetskropp Energier (in/ut) - makrokosmos - mellankosmos - mikrokosmos LV Vår allm. Uppfattning (om energiflöde) rätt är Vi är själva orsaken till allt vi möter LV

26 ACIM / Syfte & Budskap LESSON 1 "Nothing I see in this room [on this street, from this window, in this place] means anything." Now look slowly around you, and practice applying this idea very specifically to whatever you see: "This table does not mean anything." "This chair does not mean anything." "This hand does not mean anything." "This foot does not mean anything." "This pen does not mean anything." Then look farther away from your immediate area, and apply the idea to a wider range: "That door does not mean anything." "That body does not mean anything." "That lamp does not mean anything." "That sign does not mean anything." "That shadow does not mean anything." Notice that these statements are not arranged in any order, and make no allowance for differences in the kinds of things to which they are applied. That is the purpose of the exercise. The statement should merely be applied to anything you see …. Etc … Exempel 1a Lektion (WB)

27 ACIM / Syfte & Budskap 1 ) Nothing I see in this room [on this street, from this window, in this place] means anything. 2) I have given everything I see in this room [on this street, from this window, in this place] all the meaning that it has for me. 3) I do not understand anything I see in this room [on this street, from this window, in this place]. 4) These thoughts do not mean anything. They are like the things I see in this room [on this street, from this window, in this place]. 5) I am never upset for the reason I think. Exempel på Lektioner (WB) 1)........ 365)

28 ACIM – hur vi hamnade där vi är nu ACIM ORSAKEN : vi tror att det finns separation mellan Gud, vår nästa och oss FÖLJDERNA: => vi känner skuld pga att vi utmanade Gud - för att åstadkomma något som vi saknade i Guds skapelse => vi tror att vi måste bli straffade för detta  vi möter skulden genom att projicera den utåt  vi uppfinner begreppet synd  vi själva har rätt – fel har vår nästa  vi har rätt att fördöma vår nästa – men upphöja oss själva  därmed är vi i en ond cirkel ACIM bjuder på ett koncept = KURSUS som kan bryta den onda cirkeln

29 Del 4 Syfte & Budskap Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

30 Martinus – Kosmologi - Citat (n1)... ingenting är slumpartat........ ingen kan i verkligheten lida orätt, och ingen kan göra orätt..... Fritt citerat... det finns inte något ont i världen, och allt är kärlek och intellektualitet..... Bibeln säger: ”... Gud skapade människan efter sin bild....” ”... Gud såg att allt var gott....” Kan vi förstå detta? Martinus använder som sitt huvudargument (för att bevisa allt som han har skrivet är rätt):... ”allt är mycket gott”...... det finns inte en enda del i hans verk som inte påvisar kärlek som djupaste orsak till allting....”... Verket är även ett försvar för de som angriper det...

31 Martinus-Kosmologi (centrala begrepp) LEVANDE VÄSEN - X1, X2, X3 - Mikro-, Mellan- Makrokosmos PRNCIPIERNA - Treenige princip (X1, X2, X3) - dräpande princip... etc etc (8 huvudprinciper) 1)Polprincip, eller det gudomliga skaparprincip 2)Livsenhetsprincip 3)Kontrastprincip 4)Perspektivprincip 5)Rörelseprincip 6)Talangkärneprincip 7)Kretslopps- och spiralkretsloppsprincip 8)Världsåterlösningsprincip ENERGIERNA - moderenergi - 6 grundenergier

32 Martinus-Kosmologi - hur vi hamnade där vi är nu (framställd i 4 steg) Salighets rike / Mineral rike Gudomliga världen Växt rike Djurrike Riktiga Människorike Visdomsrike fysiskt Spiralkretslopp (evigt) andligt Vår senaste väg från andligt till nuvarande fysiskt uppträdande 1) spiralkretslopp 2) 6 tillståndsriken 3) andliga + fysiska omr. 4) Senast: andl. -> fys..... Vi är här och är.... Den jordiska människan är ej längre något renodlat djur, men ej heller en färdigutvecklad människa. Hon är en sårad flykting mellan två riken. (LB 1 st 81)

33 Martinus – Kosmologi - några Citat (1) Den absoluta freden, människorna emellan och därmed nationerna emellan, är alltså varken en viljefråga eller en maktfråga. Den är i stället uteslutande en utvecklingsfråga, vilket åter är detsamma som en mental kvalitetsfråga. (LB 7, st. 2548) Ett levande väsens absolut enda säkra skydd mot ont öde skapas exakt av det skydd som det självt ger alla andra levande väsen. (LB 7, st. 2447) Under det att intelligensen kan utvecklas genom erfarenhet och undervisning, kan humaniteten inte utvecklas genom undervisning. Den kan enbart utvecklas genom lidandeserfarenheter. (LB 7, st. 2408) En kärlek, som ej är vetenskap är inte någon kärlek, liksom en vetenskap som ej är kärlek inte är någon absolut vetenskap. (LB 7, st. 2552)

34 Del 4 Syfte & Budskap Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

35 E. Cayce generell om hälsa eller sjukdom Balans eller koordination är ett nyckelord för Cayce, inte enbart i kroppen (t.ex. 80 % basisk, 20 % sur) men också mellan aktiviteter: arbete, spel, rekreation, andlig strävan. EC kunde aldrig fås att göra generella behandlingsrekommendationer för sjukdomar fritt citerat. ”...det finns inga sjukdomar – det finns bara sjuka individer...” Om det finns otillfredsställande koordination mellan de fysiska, mentala och de andliga krafterna, då blir de motstridiga Allt helande kommer inifrån och beror på inställningen gentemot alla element och erfarenheter som man besitter Om personen har ett ”ricinoljemedvetande” då skall ricinolja tillämpas, om personen har ett ”kirurgimedvetande” då skall kirurgi tillämpas EC frågade ofta: ”Varför vill du bli botad”? (tvingade den sökande att tänka över vilka livsförändringar han/hon var beredd att göra för att samma sjukdom inte skulle återuppstå)

36 E. Cayce - några citat (1) [hälsa eller sjukdom]... all strength, all healing of every nature is the changing of the vibrations from within—the attuning of the divine within the living tissue of a body to Creative Energies. This alone is healing. Whether it is accomplished by the use of drugs, the knife or what-not, it is the attuning of the atomic structure of the living cellular force to its spiritual heritage.".... (1967-1)... there is within the grasp of man all that in nature that is the counterpart of that in the mental and spiritual realms and an antidote for every poison, for every ill in the individual experience, if there will but be applied nature, natural sources.".... (2396-2)

37 E. Cayce - några citat (2) [hälsa eller sjukdom]....For all healing, mental or material, is attuning each atom of the body, each reflex of the brain forces, to the awareness of the divine that lies within each atom, each cell of the body....(3384-2)...."To be sure attitudes oft influence the physical conditions of the body. No one can hate his neighbour and not have stomach or liver trouble. No one can be jealous and allow the anger of same and not have upset digestion or heart disorder."....(4021-1) Q-5. How can I keep from worrying so much about my wife's health? A-5. Why worry, when ye may pray? Know that the power of thyself is very limited. The power of Creative Force is unlimited.......(2981-1)..... it is as necessary to keep the body coordinating and clean as it is to keep the mental attitude right as well as [to maintain] the correct spiritual purposes and desires and, most of all, keep all three consistently; and don't be one thing in one way and another in another way.... Do right yourself, physically, mentally and spiritually and the best will come to you...... (5203-1)

38 Q-4. Why should there be difficulties with the digestion? A-4. A great many things that are easily digested, if taken when the body is angry, will be hard to digest. This doesn't matter whether [one is] a baby or 105. At any age it produces poison to eat when angry, as it does with most everything else attempted to be done under such disturbances. (3172-2) E. Cayce - några citat (3) [hälsa eller sjukdom] Q-1. How can I overcome the nerve strain I'm under at times? A-1. By closing the eyes and meditating from within, so that there arises —through that of the nerve system—that necessary element that makes along the pineal (don't forget that this runs from the toes to the crown of the head!) that will quiet the whole nerve forces, making for that—as has been given—as the true bread, the true strength of life itself. Quiet, meditation, for a half to a minute, will bring strength —will the body see physically this flowing out to quiet self, whether walking, standing still, or resting. Well, too, that oft when alone, meditate in the silence—as the body has done. (311-4)

39 "The body must not lose courage to carry on, but working in patience know that all healing, all help must arise from constructive thinking, constructive application and most and first of all, constructive spiritual inspiration.... Use [body] disturbances as stepping stones toward higher and better and greater understanding." (528-9) E. Cayce - några citat (4) [hälsa eller sjukdom]

40 Del 5 Några Jämförelser Martinus Kosmologi / 3:e Testamenter Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

41 Jämförelse: nuvarande läge Martinus-KosmologiE. Cayce ACIM... Pga att vi följer universella lagar....., som vi inte kan undvika Varför hamnade vi här (i denna värld – eller situation) ? Vad är meningen med att vara här ?... För att förnya vårt medvetande,..annars inget liv... Inget logiskt tänkande... Pga att vi förlorade vårt andliga medvetande..., som resultat av vår uppror eller egoism... Pga att vi tror på separation mellan Gud och vår nästa... För att hitta tillbaka till vårt andliga medvetande och därmed återupptäcka vår samhörighet med Gud

42 EC MK ACIM – varifrån – vart på väg - Sammanställning Martinus - KosmologiE. Cayce Readings ACIM Martinus argumenterar bl.a. enbart med evighetsperspektiv Där finns bl.a. evigt växlande mellan andliga och fysiska epoker Detta växlande är livsnödvändigt Senaste utveckling: från andlig till fysisk existens....... Kommande: från fysiskt till andligt...... osv. från evighet till evighet....... Människan var skapad andligt med gudsmedvetande Separerade genom egoistisk revolt Meningen med fysiska livet är att återförenas med Gud Vi separerade från Guds (medvetande) pga att vi saknade något Gud skapade inte världen vi ser – men vårt Ego skapade den Målet är att övervinna separationen, dvs återfå rätt medvetande Enligt MK är detta en ”lokal sanning“

43 Några Jämförelsepunkter Martinus Cayce ACIM Finns Reinkarnation ? ja jajaså Finns karma? ja ja jaså Förlåtelse ja ja ja Har vi ett mål ? ja ja ja Utveckling ja ja jaså Universell & komplett världsbild ? ja nej nej Dualistisk världsbild ? nej janja Har livet en mening? ja/nej ja ja

44 Jämförelse i en liknelse / Rekommendationer (asiatisk) talesätt (från K.Wapnicks bandföredrag) Antar att du befinner dig i ett ”brinnande hus”... och vi tillägger till K Wapnicks frågor följande två: 3) varför brinner huset?.., hur kom jag in?.., vad sker efter branden? 2) hur tar vi oss förbi lokala bränder (t.ex. sjukdom)? 1) fråga inte hur branden uppstått - men se till att du kommer ut!  studera ACIM  studera EC  studera MK

45 Förändringar i våra Förmågor Egoism Nästakärlek Intelligens Förnimmelse (känsla) Tro (blind lydnad) Erfarenheter Instinkt Resulterar i kosmiskt medvetande ACIM.. Oneness.. true perception.. Atonement MK Stora Födelsen ”Riktig människa” tidigare framtid

46 Del 6 Avslutning (några ”betänkligheter” angående nuvarande frihet, ledning,..) Martinus Kosmologi / 3:e Testamentet Edgar Cayce / Readingar Kurs i Mirakel (ACIM)

47 (citat... – tolerans... frihet... för den som söker) MK / LB 15:....Sålunda kommer hans [..Läsarens..] egna tankar, meningar och synpunkter inte på något sätt, vare sig nu eller i framtiden, att bli dogmatiskt bundna av denna bok. Tvärtom skall den skänka honom all möjlig inspiration till att i full frihet tänka själv arbeta själv och ytterligare att själv, av egen fri vilja, söka sin kunskap i vilken annan bok som helst eller från varje tänkbar källa, där dessa för honom särskilt lämpade och därigenom inspirerande realiteter kan finnas tillgängliga.... ACIM....This is a manual for a special curriculum, intended for teachers of a special form of the universal course. There are many thousands of other forms, all with the same outcome..... (MFT, s. 3)

48 Martinus Kosmos, 1933 nr 3 s. 14 Utvecklingsområden inom viljans räckvidd : (7 rekommendationer) Utplåna begreppet fiende ur ditt medvetande Säg aldrig något ont om någon eller något Var absolut sann och ärlig i alla livets förhållande Var absolut opåverkbar av smicker, ros eller klander Var aldrig med om att dräpa, såra eller lemlästa Låt aldrig dina tankar avvika från att ägna sig åt på vilket sätt du absolut bäst kan tjäna dina medväsen. Tag aldrig till genmäle inför vrede, baktalande eller andra former av obehag, som är riktat mot dig 1 2 3 4 5 6 7

49 Vad säger Cayce om vår utveckling.... Bl.a. pekar han i samband med kroppens hälsa på att : ”.... Ångest är största hindret för en bra [proper] utveckling i varenda normal balanserat individ...” (554-3) ”....Sorg och ångest är de största motståndarna till en frisk fysisk kropp, de förvandlar de uppbyggande [assimilerande] krafterna i systemet som egentligen är till för livsbefodrande ändamål..., till gifter som måste utsöndras....” (5497-1)  Sök upp den gemenskap – och/eller gå den väg som ger störst inre frid Edgar Cayce - ( som avslutning )

50 Martinus-Kosmologi – (som avslutning, världsåterlösningsprincipen) Martinussymbol # 02 ”Världsåterlösningsprincipen”  Alla vägar leder till målet (Gud, kosmisk medvetande)  Gamla religiösa motsättningar är en illusion  Vi vandrar gemensamt med våra bröder och systrar till målet - var och en på sitt sätt, sin väg och med sina ”hjälpmedel”


Ladda ner ppt "Jämförelse mellan: Exempel på utvecklingshjälp från andliga sidan Martinus- Kosmologi E. Cayce Readingar Kurs i Mirakel (ACIM) Denna PPT presentation från."

Liknande presentationer


Google-annonser