Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G
Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G Föreläsning 4: Öppet innehåll, CC, GPDL, wikier. Text (ej alla bilder) fritt tillgängligt under Creative Commons BY-SA 3.0

2 Repetition – Immaterialrätt
Du ska kunna förklara, exemplifiera och relatera följande begrepp till varandra: Verkshöjd Patent Uphovsrätt Mönsterskydd Designskydd IP-avtal NDA (non-discoslure agreement) Mjukvarupatent FRAND-patent Algoritm Källkod Public domain Plagiat Citat Referat Öppen källkod

3 Kursuppläggning Ulf Jennehag Magnus Eriksson
Fö 2: Kursintroduktion. Introduktion till mobila operativsystem, smartphones, Android och appar. (Magnus definierar begrepp.) Magnus Eriksson Fö 3: Immaterialrätt: patent, IP-avtal, upphovsrätt, designskydd, verkshöjd, öppen källkod. Fö 4: Öppet innehåll: wikier, creative commons licenser, gpdl  Lab 1: Öppet innehåll och wikipublicering Fö 5: IT-juridik: PUL, BBS-lagen, lagen om elektronisk kommunikation, offentlighetsprincipen, FRA-lagen, Ipred Robert Olofsson, gästföreläsare från Nordic Peak För 6-8: Öppen källkod: Licenser, utvecklingsverktyg och samarbetsformer 

4 Kursinnehåll (forts.) Magnus Eriksson
Fö 9: Open Innovation: grundläggande principer, samarbetsformer, typfall. Samhällsvetenskapliga aspekter.  Fö 10-12: IT-säkerhet: Lösenord, certifikat, policier, malware, säkerhet i trådlösa nätverk och vid molntjänster, riskanalys Lab 2: Lösenord Lab 3: Nätverkssäkerhet Fö 13: Repetition, återkoppling på redovisningsuppgifter.

5 Copyleft - Öppet och fritt innehåll
År 1999 Gnu Free Document License (GFDL) - avsedd för dokumentation. År2001: Creative commons (CC) grundas av Lawrence Lessig m fl. År 2001: Wikipedia grundas av Jimmy Wales och Larry Sanger År 2004: Lessig ger ut boken ”free culture” fritt under CC-licens, som snabbt sprids. År 2004: OpenStreetMap startas År 2009: Wikipedia byter från GFDL till CC.

6 Några framgångsrika projekt med öppet innehåll
OpenStreetMap Den fria wiki-världskartan

7 Copyleft-licenser Wikipedia använde GFDL (GNU Free Document License) till sommaren 2009. Sedan dess används cc by-sa 3.0 (Creative Commons Attribution-share alike version 3.0).

8 En ny trend... Maj 2010: Bonniers släpper 27 författarfotografier under den fria licensen  CC-BY-SA 3.0. Därmed kan de används på Wikipedia.

9 Publicera filmer och foton under Creative commons licens på
Youtube, Flickr Picasa Wikimedia Commons

10 Wiki (efter Wikiwiki, hawaianskt ord för snabb), webbplats som snabbt kan redigeras av många.

11 En wiki är Ett webbpubliceringssystem eller web content management system (web CMS), dvs: Webbaserad redigering Enkelt att redigera Dokumenthistorik Dessutom karaktäreriseras en wiki av följande: Redigeringen fördröjs inte av godkännandeförfaranden. Enkel sökning Enkel länkning mellan artiklar Nya användare stoppas vanligen inte Wikikod 11

12 ”Jaha, du menar ungefär som Wikipedia”
16-årig bibliotekspraktikant när bibliotekarien visar e-versionen av Encyclopedia Britannica och förklarar vad det är. 12

13 ”Ja men vad är det för skillnad mellan Wikipedia och Google då
”Ja men vad är det för skillnad mellan Wikipedia och Google då? Vem är det som matar in all information i Google? ” Professor, 50+, när jag försökte förklara betydelsen av Googles rankingformel för Wikipedias popularitet. 13

14 som många kan redigera…

15 … men ofta återställs redigeringarna.
15

16 Vanliga tillämpningar för wikier
Ordböcker och upplagsverk, exempelvis Wikipedia och andra wikiprojekt som drivs av Media Wiki foundation. Projektsajt. Underlättar beslutsgången och informationsflödet inom projektet, och kan ersätat möten. Ger ”koncensusdemokrati”. Tillfälligt stabila versioner betraktas som accepterade av alla intresserade. Community. Blogg. Lärplattform. Verktyg för kollaborativt författande.

17 Om Wikipedia Fritt och öppet uppslagsverk enligt Creative Commons by-sa 3.0 licens. Världens största encyklopedi. 250 språkversioner Startades av Jimmy Wales och Larry Sanger januari 2001 13 milj besök per dag Världens 6:e populäraste sajt 97% av Wikipediaartiklarna rankas som topp-tio av Google. En.wikipedia.org: Sv.wikipedia.org: (Siffror från 2010) artiklar artiklar 8000 nya/dag 200 nya/dag 67000 aktiva Wikipedianer 700 aktiva Wikipedianer en månad Startades januari 2001 Startades maj 2001

18 Wikipedia växer forfarande

19 Är Wikipedia en bra källa?
61 % av amerikanska journalister använder Wikipedia för research i arbetet. Undersökning vid George Washington universitets strategiska PR-program Risk för rundgång om journalister och författare inte uppger Wikipedia som källa! Tillfälligt klotter och vandalism vidareförmedlas ibland i media. “Rätt använd är Wikipedia en journalistisk guldgruva. … Den stora nyttan hos Wikipedia handlar om källor.” Lisa Bjerre, krönikör, Journalisten.se Vissa universitetslärare tillåter inte Wikipedia och andra uppslagsverk som källa, men menar att man kan hitta trovärdiga källor via Wikipedia. Andra säger att man inte får bygga en längre uppsats helt på uppslagsverk som källor, men att de kan vara bra exempelvis för definitioner.

20 Kan man lita på Wikipedia?
December 2005: Vetenskapliga tidskriften Nature jämförde EB med engelskspråkiga Wikipedia 4 allvarliga fel i EB och 4 allvarliga fel i en.wikipedia = jämnt skägg Mindre fel som faktauppgifter, utelämnanden, missledande formuleringar 162 i en.wikipedia 123 i EB Men kvaliteten varierar mellan Wikipediaartiklar. Svenskspråkiga Wikipedia har fortfarande en bit på väg. 20

21 Klotter och Vandalism Mediantid för att återställa klotter: Mellan 3 och 15 minuter beroende på studie.

22 Vandalism: Fallet John Seigenthaler, Sr
Amerikansk journalist och författare. Bl a redaktör på USA Today 22

23 Vandalism: Fallet John Seigenthaler, Sr.
Vandalism upptäckt av vännen Victor S. Johnson, Jr. i September: "John Seigenthaler Sr. was the assistant to Attorney General Robert Kennedy in the early 1960's. For a brief time, he was thought to have been directly involved in the Kennedy assassinations of both John, and his brother, Bobby. Nothing was ever proven." 23

24 Vandalism: Fallet John Seigenthaler, Sr
Även: "John Seigenthaler moved to the Soviet Union in 1971, and returned to the United States in He started one of the country's largest public relations firms shortly thereafter." 24

25 Vad utmärker en tillförlitlig artikel?
Stort redigeringsdjup. Många tillförlitliga källor Inga kvalitetsmallar som: “Källa behövs” ”Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.” (stub) Utvalda artiklar: Utmärkta artiklar Bra artiklar Rekommenderade artiklar

26 Intressekonflikter på Wikipedia
November 2009: Ashberg “avslöjar politikernas Wikipediamygel”. Wikipediaredigeringar med “politisk smutskastning” hade skett från IP-adresser som tillhör riksdagshuset. Januari 2007: Wikipediaadministratören Rick Jelliffe avslöjar att Microsoft hade erbjudit homom betalt för att justera artiklar om deras öppna dokumentformat OOXML. December 2005: Adam Curry, tidigare VJ på MTV och numera internet-entreprenör, medger att han ändrat i inlägget om podcasting för att ge honom själv mer ära för att ha utvecklad tekniken, samtidigt som han tonat ned Kevin Marks. Curry bad senare om ursäkt i ett blogginlägg. 26

27 Wikiscanner - bevakar ändringar i Wikipedia
27

28 Wikipedias fem grundprinciper
Verifierbarhet. Fritt och öppet innehåll Wikipedia är enbart ett uppslagsverk. Skriv från neutral synpunkt. Etikett 1 2 3 4 5

29 1. Verifierbarhet [källa behövs]
Uppge källhänvisningar till neutrala och professionella källor (ej bloggar och hemsidor), t.ex. akademiska källor på books.google.com och scholar.google.com. Ingen originalforskning. 29

30 2. Fritt innehåll Plagiera inte ©-märkt material. Endast citaträtt.)

31 Öppet innehåll "Wikea, uppslagsverket du bygger själv"

32 Dela med dig av dina bilder!

33 4. Wikipedia är enbart ett Uppslagsverk
Encyklipediskt relevanta artiklar: Passar i ett uppslagsverk Är av allmänintresse Är så tidsbeständiga att de kan underhållas. Teoretiska Uppfyller Wikipedias relevanskriterier för området Inte en produktkatalog med prisuppgifter Inte en webblänklista. Inte enbart bruksanvisningar, ordboksartiklar, bakrecept, osv.

34 3. Skriv från neutral synvinkel
Skriv även om konkurrenter och kritik av din organisation. Undvik reklam, värdeord och superlativ. Återspegla alla relevanta uppfattningar – inte bara en sanning – och visa vilken uppfattning som är etablerad t.ex. inom dagens forskningen.

35 5. Etikett Var vänlig mot nybörjare.
Utgå från att alla har goda avsikter. Respektera koncensusprocessen. Lyd tillsägelser. Använd inte flera identiteter i bedrägligt syfte, utan var uppriktig om du har flera användar-ID:n.

36 Bedrägligt beteende: Fallet Essjay
Februri 2007: Det avslöjas att Wikipedia-administratören “Essjay”, anställd på Wikia av Wikipedias grundare Jimmy “Jimbo” Wales, har utgett sig för att vara “tenured professor in theology” på sin användarsida, men saknade högre utbildning. Han hade lyckats få en forskares redigeringar raderade och forskaren blockerad. 36

37 Formatering ==Huvudrubrik== Huvudrubrik ===Underrubrik=== Underrubrik
Wikikod: Ger: ==Huvudrubrik== Huvudrubrik ===Underrubrik=== Underrubrik ''wiki'' wiki (kursiv stil) '''wiki''' wiki (fet stil) '''''wiki''''' wiki (fet och kursiv stil) 37

38 Listor och indragning Wikikod: Ger:
* Punktlista. ** Indragen punktlistan. # Numrerad lista. ## Indragen numrerad lista. : Indragen text. :: Mer indragen text. Punktlista. Indragen punktlista. Numrerad lista. Indragen numrerad lista. Indragen text. Mer indragen text. 38

39 Intrawikilänkar Wikikod: Ger: [[Wiki]] Wiki
(länk till artikeln om Wiki) [[Wiki#Se även]] Wiki#Se även (länk till avsnittet ”Se även” i artikeln om Wiki) [[wiki]]er wikier (länk till artikeln Wiki) [[universitet|lärosäte]] lärosäte (länk till artikeln Universitet) 39

40 Externa länkar Wikikod: Ger:
[http://www.miun.se Mittuniversitetet] Mittuniversitetet (extern länk till webbplats) 40

41 Fotnoter och källförteckning
Wikikod: Ger: <ref>Andersson, M, et al, [1] (Fotnot) "Boktitel", förlag, 2010</ref> ==Källor== Källor <references/> 1. ^ Andersson, M, et al, "Boktitel", förlag, 2010 41

42 Kategorisering och Interwikilänkar
Wikikod: Ger: [[kategori:Mitthögskolan]] Kategori: Mitthögskolan (längst ned i artikeln) [[en:Mid Sweden University]] På andra språk English 42

43 Skriv under inlägg på diskussiossidor
Wikikod: Ger: Signera meddelanden i diskussion med fyra tilde. ~~~~ Tre tilde blir utan tid och datum. ~~~ Signera meddelanden i diskussion med fyra tilde. Mange01 27 augusti 2011 kl (CEST) Tre tilde blir utan tid och datum. Mange01 43

44 Övriga wikier på Wikimedia.org

45 Kulturella skillnader mellan wiki och CMS
CMS:er i linjeorganisationen Wiki-kulturen “Ju fler kockar desto sämre soppa” “Ju fler kockar desto bättre soppa” En ansvarig för varje sida. “Ägande” förekommer men betraktas som dåligt beteende. Låg acceptans för klotter och experiment. Klotter betraktas som nybörjares väg in. Dokument publiceras inte förrän de är färdiga Dokument blir aldrig färdiga. Beslut tas efter möten Wikiprocessen är beslutsprocessen Ideella organisationer styrs demokratiskt, företag genom förankringprocesser Koncensusstyre, meriokrati. Alla handläggare förväntas hjälpa till. Få gör det mesta av jobbet. Detaljstyrd behörighet. Öppen, eller stor grupp behöriga. På MIUN st

46 Att skapa en egen Wiki Enklast: Testa ett kommersiellt wikihotell (wiki hosting service), exempelvis Wikia*, MindTouch Zoho Wiki WetPaint Alternativ: Installera en egen wikiserver, exempelvis med programvaran MediaWiki* . Se svenskt kompendium . PmWiki *) Samma programvara som Wikipedia använder. Jämförelse mellan wikier finns på .

47 Att tänka på innan man startar en wiki
Ska wikin vara läsbar och tillgänglig för alla i världen? Ska den ha fritt och/eller öppet innehåll? Passar det du har tänkt skriva om på Wikipedia? Isåfall kan det vara svårt att konkurrera med Wikipedia. Kan wikin ligga på en kommersiellt wikihotell (t.ex. wikia.com) eller på en egen server (t.ex. med programvaran Mediawiki)? Om egen Mediawikiserver: Behöver man installera tillägg (extensions) för fotnoter, avancerade mallar, mm? Gör det tidigt! Info om färdiga paket med Mediawiki+extensions+operativsystem finns på Förväntas alla projektmedlemmar bidra lika mycket? Finns risken att det rinner ut i sanden, och slutar med en rad halvfärdiga sidor, och gör det något?

48 Alternativ till en Wiki
Webbpubliceringssystem (Web content management system, CMS) Skillnad kulturell snarare än teknisk. Präglas av linjeorganisationens krav. Ofta bättre WYSIWYG-editor Ofta sämre sökmöjliheter och svårare att länka Document CMS, T.ex. Sharepoint Molntjänster , onlinekontorspaket, projektwebbplatser T.ex. Google docs Gruppvara T.ex. Google Wave Gemensamma mappar på mejlservern Versionshanteringssystem Delad diskaccess, gemensam mapp

49 Mediawikis administratörverktyg
Radering av sidor och bilder eller återställning av raderade sidor eller bilder Skrivskydd av sidor, och borttagande av skyddet. Möjlighet att redigera skrivskyddade sidor (däribland huvudsidan) och systemmeddelandena på Special:Allmessages. Blockering av användare och IP-adresser, och hävande av blockeringar. Rulla tillbaka är ett verktyg som gör det lite lättare och snabbare att återställa klotter, men det är önskvärt att alla användare hjälper till att göra sådant. 49

50 Wikier och Wikipedia i organisationen
Funkar Wikipedia som källa? Är det okej att skriva om sin egen organisation på Wikipedia? Vad kan man isåfall skriva? Och hur gör man? Kan man ersätta beslutsmöten med en egen wiki och använda den som projektplats? Vilka läser Wikipedia dagligen? Vilka har använt Wikipedia som källa? Vilka har redigerat Wikipedia? Vilka har redigerat en artikel om sin organisation? Vilka har en egen wiki i sin organisation?

51 Hur blir man administratör på Wikipedia?
Utses en gång om året i omröstningar Välkänd och aktiv i wiki-gemenskapen 75 procents stöd krävs för att bli vald till en befattning Man kan bli nominerad eller nominera sig själv De som valts får sina verktyg av en s.k. byråkrat. S.k. internationella stewards kan ta ifrån administratörer deras behörigheter 51

52 Laborationsuppgift: Skriv Wikipediaartiklar om kursens ämne
Förberedelse: Läs sv.wikipedia.org -> Deltagarportalen -> Nybörjarkurs. Bläddra runt så att du hittar bland policies, riktlinjer, kategorier, wikimedias övriga wikier, ordlista, mallar mm. Skapa ett konto på som börjar på Ö1. (Förkortning för Mittuniversitet 2011.) Exempel: Om ditt MIUN-konto är abcd1101 blir ditt wikipedkakonto Ö1abcd Var alltid inloggad när du gör kursens uppgifter. Använd inte kontot för privata Wikipediaredigeringar. Lägg ut kontonamnet på kursens projektsida: Skapa en användarsida. Den ska innehålla wikikod, t.ex. fet stil, kursiv stil, rubrik, en interwikilänk, samt en fotnot. Skriv på den sidan vad du har gjort på var under denna labb, och ev egna reflektioner – som en enkel labbrapport. Redigera minst två befintliga artiklar på sv.wikipedia.org om centrala begrepp som kursen handlar om. Se kursens slajdshows eller projektsidan för tips på ämnen. En av artiklarna ska vara en som en kurskamrat också har redigerat – se kursens projektsida. Lägg in 2-5 meningar, minst 2 källor, interwikilänkar och kategorier. Översätt t.ex. från enwp. Varning för maskinöversättning, det kräver att man är mycket noga med att fixa alla språkfel. Lägg till sidan på din bevakningssida så att du ser mallar och ändringar. Återgärda alla mallar. Tips på fler källor: datatermgruppen.se, books.google.com, scholar.google.com, biblioteket, bib.miun.se, de källor som finns på kursens webbplats.

53 Laborationsuppgift: Skriv Wikipediaartiklar om kursens ämne
5. Lägg in en bild i en artikel, t.ex. som du hittat på commons.wikimedia.org, på en.wikipedia.org eller de.wikipedia.org. Välj minst två av följande lite mer tekniska fördjupningsuppgifter om öppet innehåll: Lägg in en tabell i en Wikipediartikel lägg in en mall, t.ex. en navigationsmall, en faktaruta eller en kvalitetsmall ,i en wikipediaartikel, Skapa en ny artikel, t.ex. om ett ämne som har en röd länk i en befintlig artikel elelr bland tipsen på ämnen. Obs! Den måste vara relevant, och ha källor. Den får inte ha karaktär av reklam. Isåfall raderas den. På den raderas får du göra en ny artikel eller välja en annan uppgift. Alla kvalitetsmallar som andra lägger in ska vara åtgärdade. Ladda upp en eget foto eller en videofilm på commons under öppen licens, och använd den gärna i en wikipediaartikel. För över ett foto, ett dokument eller en videofilm som är under öppen licens, t.ex. ett mycket gammalt foto, från annan sajt (t.ex. något bildarkiv) till Wikimedia commons. Ange lämplig licensform. Lägg gärna in den i en artikel. Om den raderas pga plagiat måste du Bidra till fototävlingen Wiki loves monuments Modifiera wikistreetmaps lite, Skapa en egen liten wiki på wikia.com, Geopositionera artiklar om orter (t.ex. genom att lägga in mallen coord), Delta i omröstningar på Wikipedia om raderingar eller utvalda artiklar, Bidra till en.wikipedia.org, eller annan wiki på wikimedia.org, med mera. Mål: Hit bör du ha nått under labbens handledda fyra timmar.

54 Laborationsuppgift: Skriv Wikipediaartiklar om kursens ämne
Forsätt under kursens gång att åtgärda mallar och sådant kursens lärare och andra användare påpekar på sidans diskussionssida i den text du har bidragit till i olika artiklar, och att bidra till fler artiklar, gärna sådant som kurskamrater har skrivit. När kursen är slut får inga mallar finnas oåtgärade i ”din” text. Fortsätt under kursens gång att redigera fler artiklar. När kursen är slut ska du ska ha gjort bidrag till Minst en artikel kopplad till föreläsning 1-2 (om smartphones, Android och appar), Minst en om Roberts föreläsning (om öppen källkodsutveckling) Minst en om Magnus övriga föreläsningar (om IT-rätt, IT-säkerhet, mm). Glöm inte att logga in. Glöm inte att redovisa på din användarsida, och att lägga till på din bevakningslista.

55 Källor Illustrationer och foton från tillgängliga under licensen Creative Commons by-sa 3.0: Wikea.png Protester.jpg Encyclopedia Catalana jpg Admin T-shirt.svg Be-Nice-or-Leave-Poster.jpg M.fl.


Ladda ner ppt "Välkommen till kursen Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, IG020G"

Liknande presentationer


Google-annonser