Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1992 - 2010. 1992 - 2000 Luckan startade 1992 i Svenska teaterns foajé, och var fram tills 1998 en Informationslucka intill biljettluckan. ( namnet )

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1992 - 2010. 1992 - 2000 Luckan startade 1992 i Svenska teaterns foajé, och var fram tills 1998 en Informationslucka intill biljettluckan. ( namnet )"— Presentationens avskrift:

1 1992 - 2010

2 1992 - 2000 Luckan startade 1992 i Svenska teaterns foajé, och var fram tills 1998 en Informationslucka intill biljettluckan. ( namnet ) 1998 flyttade projektet Luckan till större lokaler i Glaspalatset, utökade sin verksamhet och öppnade på Internet. ( biljett / kultur- och samhällsinfo ) År 2000 grundas Luckan r.f. Från år 2000 är Luckan en självständig förening som upprätthåller en informations- och biljettförmedelningspunkt i Helsingfors, på svenska. Samma år börjar projekthanteringen genom samarbete med RRR-projektet under kulturstadsåret, Kultur på hemvägen och egen utställningsverksamheten. Samma år öppnas Luckans finlandssvenska evenemangskalender på nätet. Från år 2001 administrerar föreningen internationell ungdomsverksamhet med grupputbyten och volontärverksamhet. År 2002 startar projektet Ny i stan som senare (2008) utmynnar i integrationsprojektet Bridge. År 2003 drivs Verandan som en svensk kulturscen i samarbete med Svenska kulturfonden och Helsingfors stads kulturcentral, (nu Helsingfors kulturcentral). Webbtjänsten FYRK publiceras.

3 1992 - 2004 Luckan startade 1992 i Svenska teaterns foajé, och var fram tills 1998 en Informationslucka intill biljettluckan. ( namnet ) 1998 flyttade projektet Luckan till större lokaler i Glaspalatset, utökade sin verksamhet och öppnade på Internet. ( biljett / kultur- och samhällsinfo ) År 2000 grundas Luckan r.f. I mars 2004 flyttar Luckan in i Forum

4 Luckan – ett växande koncept Flera (suveräna) Luckor grundas i Svenskfinland: Helsingfors 1992 Borgå 1999 Åbo, Kyrkslätt 2000 Karleby 2001 Raseborg, Kimito 2002 Sydösterbotten 2009 ( Kristinestad, Närpes och Kaskö ) Vad komma skall?

5 Luckan nu - Över 400 kvm i Forum, Helsingfors - Information, kulturprogram och shop under ett och samma tak - Webbtjänster (FYRK & Svensk servicekatalog) - IT-stöd och sociala evenemang - Spjutspets för välkända svenska utvecklingsprojekt …växt sig ur sina drygt 400 kvm i huvudstaden…

6 KULTUR & PROGRAM - teater, musik, film, klubbar, Saftsalonger, utbildningstillfällen utställningar - verkstäder och konstfostran - producent & samproducent - alltiallo för kulturskapare - specialisering på barn- och ungdomskultur - understöder projektverksamheterna ( webb, grafik, planering, bokning, textbehandling, kansli ) INFORMATIONSTJÄNSTEN Informationstjänsten betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden. Från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom webbtjänster. Koordinerar olika svenska tjänster så som Luckandiplom, Evenemangskalender och Servicekatalog. LUCKAN SHOP - biljettförsäljningen erbjuder svenskspråkig betjäning och ett heltäckande utbud av biljetter - produkter med en finlandssvensk eller svensk anknytning - kan erbjuda personlig, språkkunnig service och information om kulturevenemang - Luckan Shop är i dagens läge det centrala svenskspråkiga försäljningsstället i Helsingfors centrum

7 Luckanprojekt Luckan har utvecklats till en bra plattform för olika operativa aktiviteter i Svenskfinland - huvudmannen är unik, formbar och vet att ta tillfället i akt Luckan kan erbjuda bättre, mer heltäckande och professionellare service för olika målgrupper i samhället Svag basfinansiering tvingar oss att utvidga via projekthantering

8 Produforum 2007 Produforum med Luckan som koordinerade kulturfacilitator med professionella förtecken, ESF- projektet Produforum – ett kulturutvecklingsprojekt som strävar till att förbättra arbetsförutsättningarna för det fria kulturfältet. 2007 Produforum (i huvudstadsregionen) 2008 Nyland: Huvudstadsregionen och Västra Nyland 2009 Produforum kulturexport Norden och Baltikum 2009 Produforum riks 2009 Åboland med Sydkustens landskapsförbund som huvudman 2010 Östra Nyland 2010 Österbotten med Juthbacka som huvudman

9 Bridge BRIDGE är Luckans service för invandrare. Projektet erbjuder information och stöd i att hitta arbete, studieplatser och fritidssysselsättningar. BRIDGE driver samhälleliga utbildningar, arbetssökarkurser och språkutbildningar. BRIDGE genomför sociala och kulturella evenemang och informerar om de finlandssvenska alternativen i huvudstadsregionen.

10 Ung Info 2005 Ung Info – den enda svenskspråkiga ungdomsinformationen i huvudstadsregionen. (med projektbidrag från länsstyrelsen och Svenska kulturfonden, numer UVM) 2008 Ung Info utv. projektmedel för Luckorna (Raseborg, Borgå, Kyrkslätt, Helsingfors) 2009 Unginfos frågaprojekt, frågeportal för de unga om himmel och jord (unginfo.fi/fraga) 2010 Treårigt samarbetsavtal med kommunerna (kommunalt stöd sedan 2006 )

11 Webbtjänster 2003 Webbtjänsten Fyrk - om stipendier och understöd 2005 Webbtjänsten svensk servicekatalog 2006-2007 IT-rådgivning, medel från länsstyrelsen 2008 Bridge samhällsguide för invandrare 2009 / 2010 Webbtjänsten Fråga Svenskfinland.fi. Infoportal om det finlandssvenska samhället på eng, ry och fi, utarbetad av icke finlandssvenskar

12 MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION • Dagstidningar, annonser, agenda, puffar, målgruppsinriktade medier • Specialtidningar (Luckorna), månadsprogram och veckopressmeddelanden • Våra flyers, affischer, kort (Luckan samt projekt) • Övrigt tryckmaterial (kalendrar, repertoar, branschutgåvor) • Webb, e-postutskick målgruppsvis • Produforum har egen marknadsföring genom sin informatör och utökar Luckans kanaler • Bridge har egen marknadsföring genom kanaler som når invandrare • (Samarbete med Arbis, Marthaförbundet, SPF med flera)

13 AXPLOCK UR STATISTIKEN • 2009 besökte över 60 000 personer Luckan och mer än 400 000 gick in på våra webbsidor. • Under året erbjöd Luckan 97 unika program / serier ur totalt 281 evenemangstillfällen. • Totalt lockade de olika evenemangen 4 633 personer år 2009.

14 Organisationsschema

15 EKONOMI Ekonomi – en ständig utmaning - Från privat till fokus på det offentliga - Arbetar med trestegsmodell - Utmaning: kommunal finansiering samt kontinuerliga stadsbidrag för ordinarie verksamhet.

16 Svensk service = Luckan Sedan 2006 arbetat för att bli ett medborgarkontor (Frontoffice, samservice, invånarservice för det finlandssvenska med hjälp av offentlig finansiering) Samla offentlig och tredje sektorns service under samma tak, info från samma lucka inkl. det lilla extra såsom finlandssvenska program och happenings för alla åldrar Ambassadör för det finlandssvenska (kulturellt & socialt) Påvisa ett livskraftigt Svenskfinland över språk- och nationsgränserna Erbjuda något för envar


Ladda ner ppt "1992 - 2010. 1992 - 2000 Luckan startade 1992 i Svenska teaterns foajé, och var fram tills 1998 en Informationslucka intill biljettluckan. ( namnet )"

Liknande presentationer


Google-annonser