Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Källström Göteborgare Fru och tre barn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Källström Göteborgare Fru och tre barn"— Presentationens avskrift:

1 Anders Källström Göteborgare Fru och tre barn Samhällsfrågor, musik och båtliv Företagsledare, konsult, lobbyist Lärare och forskare Handelshögskolan Styrelseuppdrag, föreläsare och författare

2 Håller det?

3

4 60 månadsresultaträkningar

5 60 månadsresultaträkningar
1.825 dagstidningar

6 60 månadsresultaträkningar
1.825 dagstidningar ägarskiften på Wall Street

7

8 Hållbarhet

9 Hållbarhet FN 1987: Vår utveckling skall möjliggöra
lika god utveckling för kommande generationer som för oss själva! Hållbarhet

10 Entusiasm! Hållbarhet

11 ”There is no business on a dead planet” Hållbarhet

12 Hållbarhet ”There is no business on a dead planet”
”Egentligen bara fördelar: konkurrensmedel, lägre kostnader, lägre risk…” Hållbarhet

13 ”Hållbarhetsbabblande”

14 ”Hållbarhetsbabblande”
”A call for action” Hållbarhet

15 Hållbarhet

16 Planeten Hållbarhet

17 Planeten Människor Hållbarhet

18 Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

19 Gifter Klimatet Ändliga resurser Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

20 Hållbarhet Gifter Klimatet Ändliga resurser Hälsa Säkerhet Trivsel
Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

21 Hållbarhet Gifter Klimatet Ändliga resurser Hälsa Säkerhet Trivsel
Ägande Ekonomitänkande Affärsmodeller Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

22 Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

23 Teknik Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

24 Teknik <90% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

25 Teknik <90% <50% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

26 Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

27 Teknik Hållbarhet Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor
Ekonomi Hållbarhet

28 Hållbarhet Teknik Filosofi <90% <50% <100% Planeten Människor
Ekonomi Hållbarhet

29 Hållbarhet Teknik Filosofi: Enhetstänkande <90% <50% <100%
Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

30 Hållbarhet Teknik Filosofi: Enhetstänkande <90% <50% <100%
Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

31 Hållbarhet Teknik Filosofi: Enhetstänkande skapar
slit-och-släng-beteende Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

32 Hållbarhet Teknik Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär… Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

33 Hållbarhet Teknik Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär… Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

34 Hållbarhet Teknik Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär… Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

35 Hållbarhet Teknik Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär… Uppgradering, återvinning Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

36 Hållbarhet Teknik Filosofi: Modularisering och standardisering
innebär… Underhåll, reuse, upcykling Uppgradering, återvinning Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

37 Utgångsläget Hållbarhet Teknik <90% <50% <100% Planeten
Människor Ekonomi Hållbarhet

38 Produktionen tycker att vi stör. Men, när fabriken
stannar, då ringer de oss. Där kommer vi farande som ”Kellys hjältar”, för då blöder ekonomin något otroligt. Om vi får igång produktionen snabbt, händer det att produktionen bjuder på tårta. Jag brukar säga till dem att de skall bjuda på tårta när fabriken inte stannat. Det skulle företaget tjänat pengar på. Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

39 Vi bjöd in produktionsledningen till ett seminarium om hur underhållsavdelningen skulle kunna bidra till en säkrare produktion. Många i produktionsledningen var inte ens intresserade… De kom inte. Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

40 Hållbarhet Teknik På 1980-talet bad vi staten om pengar för att satsa
på underhåll. Statssekreteraren sa nej. Det blev för dyrt, tyckte han. När vi ett år senare tog upp frågan på nytt, konstaterade samma statssekreterare, att produktionen ju i allt väsentligt fungerande och att det därför varit klokt att säga nej ett år tidigare. ”Gratulerar” till den slutsatsen, tänkte vi…. Och, idag ser vi konsekvenserna. Men, det är ju en annan statssekreterares bekymmer… Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

41 Vi varnade för att anläggningen skulle bli oerhört dyr att underhålla om inte underhållet beaktades när den utformades. Men, det lyssnade de inte på. Inte då i alla fall… Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

42 De delar av företaget där vi på underhållsavdelningen varit
med och påverkat utformningen av både produktion och produkter, redan från början, fungerar idag bäst. Det råder det ingen tvekan om. Ändå är vi inte alltid tillfrågade… Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

43 Hållbarhet Erbjudandet: Teknik <90% <50% <100% Planeten
Människor Ekonomi Hållbarhet

44 ”Vi löser vilka problem som helst…
Erbjudandet: ”Vi löser vilka problem som helst… Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

45 ”Vi löser vilka problem som helst…
Erbjudandet: ”Vi löser vilka problem som helst… om vi bara får lov”. Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

46 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” <90% <50% <100%
Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

47 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer <90%
<50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

48 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer
Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

49 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer
Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

50 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer
Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning) Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

51 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer
Allmän management Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning) Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

52 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer
Incitamentssystem Allmän management Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning) Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

53 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer
Ägarbeteende Incitamentssystem Allmän management Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning) Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

54 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer
Samhällskultur Ägarbeteende Incitamentssystem Allmän management Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning) Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

55 Hållbarhet Teknik Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer
Beteendevetenskap Samhällskultur Ägarbeteende Incitamentssystem Allmän management Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning) Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

56 Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning)
Beteendevetenskap Samhällskultur Ägarbeteende Incitamentssystem Allmän management Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning) Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Teknikens ”jordmån” = styrande strukturer Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

57 Ekonomi Hållbarhet Teknik Tid <90% <50% <100% Planeten
Människor Ekonomi Hållbarhet

58 Hållbarhet Teknik Styrande Strukturer = Teknikens ”Jordmån” Kostnad
Problem Teknik Tid <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

59 Hållbarhet Teknik Styrande Strukturer = Teknikens ”Jordmån” Kostnad
Problem BR BR RR RR Teknik Tid <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

60 Utebliven effektivitet Utebliven utveckling Kunder som tackar nej
Intäkter Kostnader Tillgångar Skulder Utebliven effektivitet Utebliven utveckling Kunder som tackar nej Kompetens som slutar/tackar nej Investerare som inte satsar Miljö Hälsa Säkerhet Trivsel Traditionell redovisning

61 Utebliven effektivitet Utebliven utveckling Kunder som tackar nej
Intäkter Kostnader Tillgångar Skulder Utebliven effektivitet Utebliven utveckling Kunder som tackar nej Kompetens som slutar/tackar nej Investerare som inte satsar Miljö Hälsa Säkerhet Trivsel Traditionell redovisning ”Relevance lost”

62 Utebliven effektivitet Utebliven utveckling Kunder som tackar nej
Intäkter Kostnader Tillgångar Skulder Utebliven effektivitet Utebliven utveckling Kunder som tackar nej Kompetens som slutar/tackar nej Investerare som inte satsar Miljö Hälsa Säkerhet Trivsel Traditionell redovisning ”Relevance lost” ”Makes us half blind”

63 Hållbarhetsräkning – Sustainability Statement

64 Hållbarhetsräkning – Sustainability Statement
Anläggningsvärde Den optimala vägen Modifieringar och förbättringar Miljö Säkerhet, hälsa, trivsel Översyn Recykling Åldrande Förebyggande underhåll Haveri och Reparation Tid

65 Hållbarhetsräkning – Sustainability Statement
Anläggningsvärde Den optimala vägen Modifieringar och förbättringar Miljö Säkerhet, hälsa, trivsel Översyn Recykling Åldrande Förebyggande underhåll Haveri och Reparation Tid Garantitid Utfall (slutvärde): Budget (nuvärde): Inbetalningar: + Utbetalningar: -

66 Hållbarhetsräkning – Sustainability Statement
Anläggningsvärde Den optimala vägen Modifieringar och förbättringar Miljö Säkerhet, hälsa, trivsel Översyn Recykling Åldrande Förebyggande underhåll Haveri och Reparation Tid Garantitid +/- Verifierbara poster = Verifierbart NPV +/- Hypotetiska poster = Hypotetiskt NPV +/- Kontextuella poster = Kontextuellt NPV = TOTALT HÅLLBARHETSVÄRDE Utfall (slutvärde): Budget (nuvärde): Inbetalningar: + Utbetalningar: -

67 Hållbarhet

68 Hållbarhet Teknik Styrande Strukturer = Teknikens ”Jordmån”
Beteendevetenskap Samhällskultur Ägarbeteende Incitamentssystem Allmän management Ekonomistyrning (resultat- och balansräkning) Teknikens styrsystem Tekniska processer (konstruktion, investeringar, drift, underhåll, utrangering, återvinning…) Styrande Strukturer = Teknikens ”Jordmån” Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

69 Hållbarhet Teknik Strategier Konstruktioner Investeringar <90%
<50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

70 Hållbarhet Teknik Strategier Konstruktioner Investeringar Agerande
<90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

71 Hållbarhet Teknik Strategier Konstruktioner Investeringar Agerande
Effekter Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

72 Hållbarhet Teknik Strategier Konstruktioner Investeringar Agerande
Effekter Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

73 Hållbarhet Teknik Strategier Konstruktioner Investeringar Agerande
Effekter Underhåll = städa och laga Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

74 Hållbarhet Teknik Strategier Konstruktioner Investeringar Agerande
Effekter Underhåll = städa och laga Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

75 Hållbarhet Teknik Strategier Konstruktioner Investeringar Agerande
Effekter Underhåll = städa och laga Underhåll = hållbarhetsteknologi Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

76 SMGC Hållbarhet Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor
Ekonomi Hållbarhet

77 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: <90% <50% <100%
Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

78 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Underhållstekniska centra
<90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

79 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Nyttan med underhåll
Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

80 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Utbildning, worksshops, bok
( i samarbete med medlemmar) Hemsida Nyttan med underhåll Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

81 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat:
Sustainability Circle Meetings Utbildning, worksshops, bok ( i samarbete med medlemmar) Hemsida Nyttan med underhåll Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

82 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings Utbildning, worksshops, bok ( i samarbete med medlemmar) Hemsida Nyttan med underhåll Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

83 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings Utbildning, worksshops, bok ( i samarbete med medlemmar) Hållbarhetsstrategi Hemsida Nyttan med underhåll Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

84 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings Utbildning, worksshops, bok ( i samarbete med medlemmar) Hållbarhetsstrategi Hemsida Hållbarhetsräkning Nyttan med underhåll Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

85 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings Hållbarhetsingenjörer Utbildning, worksshops, bok ( i samarbete med medlemmar) Hållbarhetsstrategi Hemsida Hållbarhetsräkning Nyttan med underhåll Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

86 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings Hållbarhetsingenjörer Hållbart lönsamma medlemmar Utbildning, worksshops, bok ( i samarbete med medlemmar) Hållbarhetsstrategi Hemsida Hållbarhetsräkning Nyttan med underhåll Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

87 Hållbarhet Teknik Input: Output: Resultat: Sustainability Round Table
Sustainability Circle Meetings Hållbarhetsingenjörer Hållbart lönsamma medlemmar Utbildning, worksshops, bok ( i samarbete med medlemmar) Hållbarhetsstrategi Hemsida Hållbarhetsräkning Ett hållbarare Sverige Nyttan med underhåll Underhållstekniska centra Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

88 Hållbarhet Teknik I slutändan visar det sig att… <90% <50%
<100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

89 Hållbarhet Teknik I slutändan visar det sig att
meningen med livet, paradoxalt nog… Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

90 Hållbarhet Teknik I slutändan visar det sig att
meningen med livet, paradoxalt nog, är att bevara framtiden. Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet

91 Hållbarhet Teknik I slutändan visar det sig att
meningen med livet, paradoxalt nog, är att bevara framtiden. (Goethe) Teknik <90% <50% <100% Planeten Människor Ekonomi Hållbarhet


Ladda ner ppt "Anders Källström Göteborgare Fru och tre barn"

Liknande presentationer


Google-annonser