Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken Skånes Universitetssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken Skånes Universitetssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken Skånes Universitetssjukhus

2 Dagens ämnen n Anatomi och fysiologi n Indelning n Epidemiologi n Orsaker n Utredning n Behandling n Forskning

3 Vad menar vi med tinnitus? n Av latin ”ringa” n Ett ljud där ingen ljudkälla kan påvisas n Oförmåga att höra tystnad n Objektiv tinnitus n Subjektiv tinnitus

4 Svårighetsgrad enligt Klockhoff: n Grad I - Stör endast i tyst miljö, kan lätt förträngas n Grad II - Ständigt närvarande, förträngs stora delar av dagen n Grad III - Ständigt närvarande, kan ej bortträngas

5 Alla är olika! Hur låter det? n Ton? Brus? n Pulserande? n Röster? När låter det? När besvärar det mest? Finns det något som lindrar? Finns det något som förvärrar?

6 Epidemiologi n Alla har av och till tinnitus n 15% av befolkningen har ofta eller alltid tinnitus n Samma prevalens hos ungdomar n 1-2% svåra besvär av tinnitus n Vanligare i bulleryrken samt lärare och musiker n De flesta vänjer sig vid ljudet efter en kortare eller längre tid

7 Tinnitus hos döva n 23% av barn med grav hörselnedsättning hade tinnitus (Viani, 1989). Ingen relation till graden av hörselskada. n Vuxna: ungefär samma siffror n Olika orsaker till dövheten n Olika tidpunkt för dövhet

8 Orsaker n Hörselgång, mellanöra n Inneröra u Presbyakusis m tinnitus har mer skador i yttre hårceller och stria vascularis (Terao m.fl.) n Hörselnerv n Hormoner n Hjärta-kärl n Leder och muskler n Psyke

9 Predisponerande faktorer 15% har tinnitus. 1% har svår tinnitus. n ”Känslig läggning” n Psykopatologi n Whiplash-skada n Sociala förhållanden n Är tinnitus huvudproblemet eller presentationssymtom för något annat?

10 Teoretisk bakgrund n Neurofysiologisk förklaring: u Förändrat signalmönster u Jonläckage i defekta stereocilier u Deafferentiering är grunden till tinnitus i de flesta fall F Jastreboff/Hazell, deRidder et al., n Psykologisk förklaring n Inför patienterna: analogi med fantomsmärta

11 SR och urladdningsfrekvens HiSR 63% MedSR 23% LoSR 16%

12

13 Utredning n Samma utredningsprinciper hos: u Allmänläkare u Öron- näs- och halsläkare u Audiolog n Hörselnedsättning? n Farlig orsak? n Behandlingsbar sjukdom? n Spända muskler? n Mediciner som ger tinnitus?

14 Pulserande tinnitus n Vaxpropp (ses vid otoskopi) n Otoskleros (stämgaffel!) n Menieres sjukdom (hörselfluktuationer) n Tredje fönster n Intrakraniell hypertension (hos feta) n Durafistel (hörs och känns) n Carotisstenos (hörs ofta) n Glomustumör innanför trumhinnan n Angiografi om hörbar fistel/stenos n MR-angio för övriga (Mattox & Hudgins 2008)

15 Klickande tinnitus n Tensor tympani n Stapediusmuskeln n Myoklonier i tuban n Lyssna med stetoskopslangen i örontratten n Se i svalget n Klippning av sena? Botox?

16 Ev. fortsatt utredning n Hjärnstamsaudiometri eller MR n Blodprover n Kärlundersökningar n Blodtryck n Låt patienten själv bedöma lindrig/svår tinn. n Frågeformulär THI n Frågeformulär HADS

17 Tinnitus Handicap Inventory

18 THI, tolkning n Skala 0-100 n Ja * 4, Ibland * 2 n Enligt THI är tinnitus av lindrig besvärsgrad vid 18-36 p, måttlig vid 38-56 p och svår vid 58-100 p. n Vissa författare anger 78-100 p som katastrofal besvärsnivå

19 Hospital Anxiety and Depression Scale

20 Hads, tolkning n 14 frågor, vartannat svar gäller ångest, vartannat depression n 8-10 = lätt depression / ångest n 11 och mer = depression / ångest n Bra sätt att hitta dem som behöver mer behandling än andra.

21 Behandlingsformer Öra Muskler, leder Psyke

22 Avslappnings- behandling n Mål: oömma muskler och god rörlighet n Kost, sömn, motion n Ergonomi och livsstil n Sjukgymnastik n Akupunktur n Avslappningsband n Bettfysiolog

23 Ljudmaskering n Hörapparat/CI om man hör dåligt n Bärbar musikspelare u Musik u Brus u Vattenplask, naturinspelningar... n Högtalarkudde till natten n Lågnivåmaskering

24 Notched music Okamoto et al. n Specialfiltrerad musik ska avlyssnas 2 timmar om dagen i 3-12 månader n Frekvenslucka kring tinnitusfrekvensen n Behandling bäst, placebo sämst!

25 Kognitiv beteendeterapi n Vad är värst, oljudet eller tankarna kring det? n Analysera, medvetandegöra, bearbeta och desarmera automatiska tankar n Finns även Internet- baserad behandling

26 Social - kurativ behandling n Stödjande samtal n Tinnitusgrupp n Föreningsstöd

27 TRT, tinnitus retraining therapy n En kombination av informationsåtgärder, ljudmaskering och KBT-grundat stöd

28 Vaskulär loop i inre hörselgången n Janettas operation innebär att man flyttar en kärlslinga från hörselnerven och isolerar den med en bit Silastic n Risk för dövhet, facialispares och yrsel n Vanligt med vaskulär loop hos symtomfria

29 Neuromodulation n rTMS, Magnetisk stimulation n Plewnia 2007, Kleinjung 2005, Peng 2012 n Sägs hjälpa mot depression med mera n Ingen rutinmetod i dagsläget n http://www.diytdcs.com/tag/magstim/

30 tDCS, galvanisk stimulation n Som TNS men genom cortex! n Svaga effekter, se Song, Vanneste et al.

31 DBS deep brain stimulation n Vissa pat som fått DBS mot Parkinson har förbättrats i tinnitus

32 Övrigt n Mediciner? u Depressionsbehandling u Ångestdämpande u Sömnmedel u Epilepsipreparat u Ett par koffeinfria veckor? n Kirurgi? n Amalgamsanering? n Alternativmedicinska preparat? n Laser? (Zazzio: p < 10 –120 )

33 Laserbehandling I egenskap av läkare är man enligt lagen tvungen att upplysa patienterna om vilka behandlignsmetoder som har ett vetenskapligt positivt underlag - laserbehandling har det för till exempel tinnitus och för hyperacusis liksom att pulserande elektromagnetfält (rTMS) har det för tinnitusbehandling. Kom ihåg det och glöm inte att informera dina patienter om det - annars begår du brott mot HSL, och då kan det sluta med discilinpåföljd som straff. Efternamnet Zazzio förekommer både på Sicilien och i Calabrien. Good luck! Michael Zazzio, leg ssk AudioLaser-Kliniken Flygeln Parkgatan 2 360 51 HOVMANTORP

34 Forskning n Yttre hårcellernas roll n Transmittorsubstanser n Kirurgi n Mediciner n Vårdprogram

35 Hyperakusis, överkänslighet för ljud n Korrelerat till tinnitus n Ofta unga, normalhörande n Ofta musiker eller sensitiv natur n Skilj från: Recruitment, distorsion, ljudfobi n Undvik total tystnad! n Använd hörselskydd bara mot starka ljud! n Undvik sug vid undersökning av patienter med tinnitus

36 Sammanfattning n Utred ensidig hörselnedsättning och pulserande tinnitus n Individualisera behandlingen n En behandling i taget n Empatiskt lyssnande n Ingjut hopp

37


Ladda ner ppt "Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken Skånes Universitetssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser