Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken"— Presentationens avskrift:

1 Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken
Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken Skånes Universitetssjukhus

2 Dagens ämnen Anatomi och fysiologi Indelning Epidemiologi Orsaker
Dagens ämnen Anatomi och fysiologi Indelning Epidemiologi Orsaker Utredning Behandling Forskning

3 Vad menar vi med tinnitus?
Vad menar vi med tinnitus? Av latin ”ringa” Ett ljud där ingen ljudkälla kan påvisas Oförmåga att höra tystnad Objektiv tinnitus Subjektiv tinnitus

4 Svårighetsgrad enligt Klockhoff:
Svårighetsgrad enligt Klockhoff: Grad I - Stör endast i tyst miljö, kan lätt förträngas Grad II - Ständigt närvarande, förträngs stora delar av dagen Grad III - Ständigt närvarande, kan ej bortträngas

5 Alla är olika! Hur låter det? Ton? Brus? Pulserande? Röster?
Alla är olika! Hur låter det? Ton? Brus? Pulserande? Röster? När låter det? När besvärar det mest? Finns det något som lindrar? Finns det något som förvärrar?

6 Epidemiologi Alla har av och till tinnitus
Epidemiologi Alla har av och till tinnitus 15% av befolkningen har ofta eller alltid tinnitus Samma prevalens hos ungdomar 1-2% svåra besvär av tinnitus Vanligare i bulleryrken samt lärare och musiker De flesta vänjer sig vid ljudet efter en kortare eller längre tid

7 Tinnitus hos döva 23% av barn med grav hörselnedsättning hade tinnitus (Viani, 1989). Ingen relation till graden av hörselskada. Vuxna: ungefär samma siffror Olika orsaker till dövheten Olika tidpunkt för dövhet

8 Orsaker Hörselgång, mellanöra Inneröra Hörselnerv Hormoner Hjärta-kärl
Orsaker Hörselgång, mellanöra Inneröra Presbyakusis m tinnitus har mer skador i yttre hårceller och stria vascularis (Terao m.fl.) Hörselnerv Hormoner Hjärta-kärl Leder och muskler Psyke

9 Predisponerande faktorer
Predisponerande faktorer 15% har tinnitus. 1% har svår tinnitus. ”Känslig läggning” Psykopatologi Whiplash-skada Sociala förhållanden Är tinnitus huvudproblemet eller presentationssymtom för något annat?

10 Teoretisk bakgrund Neurofysiologisk förklaring: Psykologisk förklaring
Teoretisk bakgrund Neurofysiologisk förklaring: Förändrat signalmönster Jonläckage i defekta stereocilier Deafferentiering är grunden till tinnitus i de flesta fall Jastreboff/Hazell, deRidder et al., Psykologisk förklaring Inför patienterna: analogi med fantomsmärta

11 SR och urladdningsfrekvens
HiSR 63% MedSR 23% LoSR 16%

12

13 Utredning Samma utredningsprinciper hos: Hörselnedsättning?
Utredning Samma utredningsprinciper hos: Allmänläkare Öron- näs- och halsläkare Audiolog Hörselnedsättning? Farlig orsak? Behandlingsbar sjukdom? Spända muskler? Mediciner som ger tinnitus?

14 Pulserande tinnitus Vaxpropp (ses vid otoskopi)
Pulserande tinnitus Vaxpropp (ses vid otoskopi) Otoskleros (stämgaffel!) Menieres sjukdom (hörselfluktuationer) Tredje fönster Intrakraniell hypertension (hos feta) Durafistel (hörs och känns) Carotisstenos (hörs ofta) Glomustumör innanför trumhinnan Angiografi om hörbar fistel/stenos MR-angio för övriga (Mattox & Hudgins 2008)

15 Klickande tinnitus Tensor tympani Stapediusmuskeln Myoklonier i tuban
Lyssna med stetoskopslangen i örontratten Se i svalget Klippning av sena? Botox?

16 Ev. fortsatt utredning Hjärnstamsaudiometri eller MR Blodprover
Ev. fortsatt utredning Hjärnstamsaudiometri eller MR Blodprover Kärlundersökningar Blodtryck Låt patienten själv bedöma lindrig/svår tinn. Frågeformulär THI Frågeformulär HADS

17 Tinnitus Handicap Inventory
Tinnitus Handicap Inventory 17

18 THI, tolkning Skala 0-100 Ja * 4, Ibland * 2
THI, tolkning Skala 0-100 Ja * 4, Ibland * 2 Enligt THI är tinnitus av lindrig besvärsgrad vid p, måttlig vid p och svår vid p. Vissa författare anger p som katastrofal besvärsnivå 18

19 Hospital Anxiety and Depression Scale
Hospital Anxiety and Depression Scale 19

20 Hads, tolkning 14 frågor, vartannat svar gäller ångest, vartannat depression 8-10 = lätt depression / ångest 11 och mer = depression / ångest Bra sätt att hitta dem som behöver mer behandling än andra. 20

21 Behandlingsformer Öra Muskler, leder Psyke

22 Avslappnings-behandling
Avslappnings-behandling Mål: oömma muskler och god rörlighet Kost, sömn, motion Ergonomi och livsstil Sjukgymnastik Akupunktur Avslappningsband Bettfysiolog

23 Ljudmaskering Hörapparat/CI om man hör dåligt Bärbar musikspelare
Ljudmaskering Hörapparat/CI om man hör dåligt Bärbar musikspelare Musik Brus Vattenplask, naturinspelningar... Högtalarkudde till natten Lågnivåmaskering

24 Notched music Okamoto et al.
Specialfiltrerad musik ska avlyssnas 2 timmar om dagen i 3-12 månader Frekvenslucka kring tinnitusfrekvensen Behandling bäst, placebo sämst!

25 Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi Vad är värst, oljudet eller tankarna kring det? Analysera, medvetandegöra, bearbeta och desarmera automatiska tankar Finns även Internet-baserad behandling

26 Social - kurativ behandling
Social - kurativ behandling Stödjande samtal Tinnitusgrupp Föreningsstöd

27 TRT, tinnitus retraining therapy
En kombination av informationsåtgärder, ljudmaskering och KBT-grundat stöd

28 Vaskulär loop i inre hörselgången
Vaskulär loop i inre hörselgången Janettas operation innebär att man flyttar en kärlslinga från hörselnerven och isolerar den med en bit Silastic Risk för dövhet, facialispares och yrsel Vanligt med vaskulär loop hos symtomfria

29 Neuromodulation rTMS, Magnetisk stimulation
Plewnia 2007, Kleinjung 2005, Peng 2012 Sägs hjälpa mot depression med mera Ingen rutinmetod i dagsläget

30 tDCS, galvanisk stimulation
tDCS, galvanisk stimulation Som TNS men genom cortex! Svaga effekter, se Song, Vanneste et al.

31 DBS deep brain stimulation
Vissa pat som fått DBS mot Parkinson har förbättrats i tinnitus

32 Övrigt Mediciner? Kirurgi? Amalgamsanering?
Övrigt Mediciner? Depressionsbehandling Ångestdämpande Sömnmedel Epilepsipreparat Ett par koffeinfria veckor? Kirurgi? Amalgamsanering? Alternativmedicinska preparat? Laser? (Zazzio: p < 10 –120 )

33 Laserbehandling I egenskap av läkare är man enligt lagen tvungen att upplysa patienterna om vilka behandlignsmetoder som har ett vetenskapligt positivt underlag - laserbehandling har det för till exempel tinnitus och för hyperacusis liksom att pulserande elektromagnetfält (rTMS) har det för tinnitusbehandling. Kom ihåg det och glöm inte att informera dina patienter om det - annars begår du brott mot HSL, och då kan det sluta med discilinpåföljd som straff.  Efternamnet Zazzio förekommer både på Sicilien och i Calabrien.  Good luck! Michael Zazzio, leg ssk AudioLaser-Kliniken Flygeln Parkgatan   HOVMANTORP

34 Forskning Yttre hårcellernas roll Transmittorsubstanser Kirurgi
Forskning Yttre hårcellernas roll Transmittorsubstanser Kirurgi Mediciner Vårdprogram

35 Hyperakusis, överkänslighet för ljud
Hyperakusis, överkänslighet för ljud Korrelerat till tinnitus Ofta unga, normalhörande Ofta musiker eller sensitiv natur Skilj från: Recruitment, distorsion, ljudfobi Undvik total tystnad! Använd hörselskydd bara mot starka ljud! Undvik sug vid undersökning av patienter med tinnitus

36 Sammanfattning Utred ensidig hörselnedsättning och pulserande tinnitus
Sammanfattning Utred ensidig hörselnedsättning och pulserande tinnitus Individualisera behandlingen En behandling i taget Empatiskt lyssnande Ingjut hopp

37


Ladda ner ppt "Tinnitus Jan Grenner Audiologiska avdelningen Lund ÖNH-kliniken"

Liknande presentationer


Google-annonser