Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Begreppskartor som undervisningsmetod i gymnasiet Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Begreppskartor som undervisningsmetod i gymnasiet Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium."— Presentationens avskrift:

1 Begreppskartor som undervisningsmetod i gymnasiet Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium

2 Innehåll

3 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium3 Definition  Begreppskartor (concept maps) är ett sätt att visualisera, utveckla och dela med sig av sitt tänkande  Tar ett steg längre än tankekartorna  visar inte bara ATT det finns en relation mellan två begrepp utan också PÅ VILKET SÄTT begreppen är kopplade. ( Romi Rancken )

4 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium4 Hur kom jag till begreppskartor??

5 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium5 Vad jag väntade mig

6 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium6 Efter gymnasiet Projektsidor om miljöpedagogik, HU

7 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium7 Informativ karta  Begreppskartor Begreppskartor

8 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium8 Teori och idéer  Begreppskartor som undervisningsmetod utvecklades vid Cornell University av Joseph Novak (prof. i education and biological sciences) 1984  Mauri Åhlberg (prof. i pedagogik och biologisk didaktik) har utvecklat idéerna och 2004 introducerat en förbättrad metod för begreppskartor  Mauri Åhlbergs hemsida Mauri Åhlbergs hemsida

9 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium9 Mauri Åhlbergs 10 regler i förkortad form, fritt överasatta 1. Alla begrepp utgör centrala element vid inlärning och tänkande och presenteras inom en ram 2. Begreppen behöver inte vara ett enda ord utan man använder så många ord som bahövs för att klarlägga begreppet 3. Alla länkar som slutar vid ett begrepp har en pilspets så att läsriktningen blir entydig

10 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium10 fortsättning 4. Länkningsfraserna kan vara korta eller långa men de måste uttrycka upphovs- personens tänkande eller förståelse 5. Man kan länka bilder, videor,ljudfiler mm till en begreppskarta 6. Oberoende av vilken inlärningsmetod man använder passar begreppskartan som ett komplement eftersom allting som sägs,skrivs eller tänks enkelt kan uttryckas som begreppskarta (och tvärtom)

11 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium11 fortsättning 7. En begreppskarta behöver inte vara hierarkiskt uppbyggd, den kan vara som ett ”spindelnät”, ett flödesshema eller ett system( olika typer av begreppskartor ) olika typer av begreppskartor 8. Ett begrepp borde finnas nämnt endast en gång 9. Om ett begrepp nämns endast en gång så kan man utgående från anatalet länkar uppskatta hur centralt bergreppet är 10. Om man vill att kartan läses nedifrån och uppåt kan det vara skäl att numrera begreppen

12 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium12 Hjälpmedel för att göra begreppskartor  papper och penna + finns alltid tillgängligt + kräver ingen energi + käver inga specialarrangemang - blir lätt klottigt och rörigt - arbetsdrygt att redigera - kartan blir endast tillgänglig för den som gjort den

13 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium13 Hjälpmedel för att göra begreppskartor  datorprogram C-map tools från IHMC ( Institute for Human and Machine Cognition ) + enkelt att redigera och ändra layouten + eleverna uppnår ett mer tillfredsställande resultat + alla begreppskartor tillgängliga för alla + ger möjligheter till samarbete - leder till specialarrangemang - kräver datorer som kräver energi och möjligen inte fungerar

14 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium14 Egna erfarenheter  eleverna tycker om att arbeta med begreppskartor m.h.a. C-map tools  undervisningen blir mer elevcentrerad  eleverna upplever att de lär sig och har eget ansvar  ”man måste förstå för man får skriva så lite” ( elevcitat )

15 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium15 mera  eleverna arbetar i par eller i grupper på tre för att det skall bli en diskussion  eleverna märker lättare vad de inte förstår och får hjälp  många elever har egna datorer som de gärna tar till skolan  en absolut fördel att ha bärbara datorer i klassrummet

16 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium16 Exempel  enzymer enzymer  enzymer enzymer  matspjälkningen matspjälkningen  befolkningsökningen i U-länder befolkningsökningen i U-länder

17 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium17 Gör din egen mapp på C-mappen  ladda ner programmet på din egen dator via edu.fi eller IHMCedu.fiIHMC  klicka sedan på ”delade kartor i platser” om du vill spara dina kartor på UBS server  klicka på ”pilen” bredvid mina platser  välj ”alla platser”

18 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium18 och sedan …  rulla ner tills du hittar ”The Finnish National Board of Education”  dubbelklicka på namnet  vänta tills ikonen framför ”The Finnish …! blir grön och klicka på ikonen  nu får du fram namnen på alla som har mappar på UBS server  om du vill öppna en egen mapp så gör du det nu

19 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium19 och sedan …  när du har UBS servern aktiverad så väljer du  ”arkiv” och sedan ”ny mapp”  namnge din mapp med förnamn och efternamn och välj ett lösenord  genom att klicka på ”rättigheter”, nere till vänster i dialogrutan, då du gör din mapp, kan du bestämma vem som har tillgång till din mapp

20 Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium20 Nu övar vi! Tack! Hoppas att ni vågar pröva på begreppskartor!


Ladda ner ppt "Begreppskartor som undervisningsmetod i gymnasiet Inga-Lill Mickos, Lovisa Gymnasium."

Liknande presentationer


Google-annonser