Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN till FÖRENINGSDOMARUTBILDNING i TRUPPGYMNASTIK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN till FÖRENINGSDOMARUTBILDNING i TRUPPGYMNASTIK"— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN till FÖRENINGSDOMARUTBILDNING i TRUPPGYMNASTIK
Version 2, 2013

2 Föreningsdomarutbildning Trupp
Introduktion min Genomgång av instuderingsfrågor 1 tim Inledning tim Navigering tävlingspärm tim Genomgång och bedömning fristående AB-panel 1 tim C-panel 30 min Genomgång och bedömning tumbling AC-panel 30 min B-panel 1 tim Genomgång och bedömning trampett AC-panel 30 min SUMMA tim

3 Tävlingspärm Trupp Tekniskt reglemente (alla discipliner)
Tävlingsbestämmelser Trupp Bilaga 1.1 Regler för RT-stegen för flickor/damer Bilaga 1.2 Regler för RM-stegen för flickor/damer Bilaga 2.1 Regler för RT-, och RM stegen pojkar/herrar Bilaga 2.2 Regler för RT-, och RM-stegen för mixed Bilaga 3 Regler för SM-stegen Bedömningsreglemente TeamGym Bilaga Svårighetstabeller Bilaga A1 Fristående Bilaga A2 Tumbling Bilaga A3 Trampett Bilaga A4 Exempel på igenkänning av övningar Bilaga A5 Tabell över allmänna fel och avdrag Arrangörsreglemente Trupp Bilaga 1 Kost-, och logipriser Bilaga 2 Mall för inbjudan Bilaga 3 Mall PM 1 Bilaga 4 Mall PM 2 Bilaga 5 Förträning och tävlingsschema Bilaga 6 Domarplacering och redskapsskiss Bilaga 7 Svårighetsformulär Bilaga 8 Poängblad Bilaga 9 Skaderapport Bilaga 10 Ackrediteringsdokument Bilaga 11 Generalprotokoll Redskapsreglemente Trupp

4 Art 1 Syfte och mål med Bedömningsreglementet
Att garantera en så objektiv och enhetlig bedömning som möjligt Att öka domarnas kunskaper Att vara till hjälp för gymnaster och ledare

5 Art 4 Bedömning 4.1 Allmänt Respektive domare skall vara på plats i sin domarpool i tävlingshallen senast 15 minuter före tävlingsstart Alla domare måste vara närvarande vid domarmötet Om domarna inte respekterar tävlingsformatet eller de uppträder på ett dåligt sätt som domare (inkorrekt, med subjektivitet, inte närvarande etc.), ges de en varning Respektive domarpool inkluderar ev. en sekreterare Domare tillsätts av TTK

6 Art 4.3 Domarnas uppgifter
4.3.1 Allmänt Alla domare skall utvärdera truppernas program med stor sakkunskap Alla domare avger sina siffror oberoende av varandra Domaren lämnar omgående sitt poängblad, utan att övriga domare ser texten, för kontroll och beräkning av slutpoängen Respektive domare skall vara beredd att redogöra för sina avdrag för domarpoolen och justera sin siffra om så krävs Alla domare ska vara förberedda vad gäller den aktuella tävlingens tävlingsbestämmelser samt nivå Respektive domare skall signera och bekräfta sina siffror på generalprotokollet innan de lämnar tävlingen

7 Art 4.3 Domarnas uppgifter
4.3.2 A-panelens skyldigheter Kontrollräkna svårigheter före tävlingen Kontrollera svårighetsvärdena under tävlingen A-panelen får diskutera fram svårighetsvärdet 4.3.3 B-panelens skyldigheter Värdera felen och notera korrekt avdrag Arbetar oberoende av andra och utan subjektivitet Fylla i och lämna sitt poängblad till B1 utan att övriga domare ser texten 4.3.4 C-panelens skyldigheter Gör avdrag under tävlingens gång Max 4,0 poäng i fristående och 2,0 poäng i tumbling och trampett Fylla i och lämna sitt poängblad till C1 utan att övriga domare ser texten

8 Art 5 Poängfördelning Fristående TU/TR Svårighet Öppen Öppen
Utförande 10,00 10,00 Komposition 4,00 2,00

9 Art 11 Rekommendation (Gyllene regel)
Övningsvalet och kompositionen i ett program får aldrig försvåras på bekostnad av det stilmässiga och tekniska utförandet!

10 Föreningsdomarkurs Truppgymnastik FRISTÅENDE
2013

11 Art 15.2 Svårighet (Öppen kod)
2013 Alla värderade övningar finns i bilaga A1 bilden är en riktlinje och texten äger tolkningsföreträde om dessa skiljer sig åt Utförandet måste överensstämma med normerna Samtliga gymnaster måste följa normerna för att värdet skall godkännas, om inte strykes eller om möjlighet finns, räknas värdet om Samma svårighetsvärde skall utföras av samtliga gymnaster Samtidigt eller med litet mellanrum Med armar och ben i samma position Tillåtet att spegelvända Samma moment kan endast räknas en gång i friståendet Vid beräkning av svårighetsvärde räknar domarna alltid till truppens fördel

12 Art 15.2.2 Svårighetsmoment Piruetter 2 olika (kod) moment
2013 Piruetter 2 olika (kod) moment Hopp 2 olika (kod) moment Balans/Kraftmoment 2 olika (kod) moment Obligatoriska moment 2 våg, sving eller par Akrobatiska moment 2 olika (kod) moment Kombinationer 1 av 2 olika (kod) moment

13 Art 15.2.3 Piruetter Definition
2013 Definition Minst 360º rotation på en fot, som tydligt utförs på tå Piruetter skall utföras tydligt och rotationen skall vara helt slutförd. Kroppsformen skall vara definierad och synas tydligt under minst ¾ av rotationen.

14 Art Hopp 2013 Definition En igenkännlig, väl definierad form (kroppsposition) formas i luften under hoppet/flygfasen. Hoppet skall utföras med god amplitud, höjd och upphöjning under flygfasen. Det skall även utföras med god kroppskontroll före, under och efter momentet. Jump avstamp från två fötter och landning på en eller två fötter Leap avstamp från en fot och landning på den andra eller på båda fötterna Hop avstamp från en fot och landning på samma fot

15 Art 15.2.5 Balans/Kraftmoment
2013 Definition: Balansmoment (B): En igenkännlig form där hela kroppen hålls i en statisk position i minst 2 sekunder utan några rörelser. Eventuella rörelser under balansmomentet -> inget värde för momentet. Kroppsformen under balansmomentet skall vara definierad och synas tydligt. Höjden på det fira benet påverkar momentets värde. Om det fria benet är böjt framåt eller sidan används hälen för att avgöra höftens vinkel Om det fria benet är böjt bakåt används knät för att avgöra höftens vinkel Kraftmoment (K): En kontrollerad rörelse med dynamisk styrka. Momentet behöver inte hållas i två sekunder.

16 Art 15.2.6 Obligatoriska moment
2013 Två olika obligatoriska moment krävs för att erhålla hela svårighetsvärdet. Värdet för det första momentet är 0,4 och 0,6 för det andra. Om truppen endast utför ett obligatoriskt moment (eller till exempel två vågrörelser framåt) är svårighetsvärdet för obligatoriska moment 0,4. Vågrörelser (damer) en sidled och en framåt eller bakåt: Från en böjd position sker en sträckning genom varje led som en våg genom kroppen. Alternativt kan den utföras från en sträckt position med en kontraktion. Vågrörelsen måste inkludera höfterna och huvudet. Svingövningar (herrar): I en svingövning finns en impuls eller en release som låter tyngdkraften ta kroppen in i en pendlande sving. Svingövningen måste inkludera bålen och benen. Parövningar (mix): Ett lyft, kast eller stöd mellan en kvinnlig och en manlig gymnast (där stödpartnern lyfter viss vikt).

17 Art 15.2.7 Akrobatiska moment
2013 Definition Akrobatiska moment måste överensstämma med igenkända normer inom gymnastiken. Endast övningarna i Bilaga A1 för användas som akrobatiskt moment i fristående. Samtliga moment kan anslutas i stående eller sittande ställning

18 Art 15.2.8 Kombinationer Ett kombinationsmoment utgörs av två moment.
2013 Ett kombinationsmoment utgörs av två moment. Ett moment kan endast räknas en gång i programmet. För att kombinationsmomenten skall godkännas skall de utföras utan fall eller mellansteg Alla anslutningar måste vara direkta! Direkta anslutningar är dessa i vilka momenten utförs utan följande: Paus mellan momenten Förlust av balans (t.ex. hopp) mellan momenten Extra steg Kombinationsmoment kan endast utgöras av följande moment: Piruetter Hopp Balansmoment/Kraftmoment Akrobatiska moment (Obligatoriska moment kan alltså inte ingå)

19 Dags att börja döma svårigheter!
2013 Dags att börja döma svårigheter! Arbetsgång: Anteckna intill respektive svårighet OK för godkänd övning ↓ för sänkning av värde ↑ för höjning av värde - för icke godkänd övning ? vid tveksamhet Efter friståendet: Summera alla värde = ”Min poäng”

20 Art 15.3.2 Definition Utförande
2013 Precision i formationer (0,1/gång/gymnast) Samtidighet i enlighet med kompositionen (0,1-0,3/gång/gymnast) Utanför tävlingsytan (0,1/gång/trupp) God teknik i svårighets momenten (0,05-0,2 /gång/gymnast) Överensstämmelse i truppens arbete till en enhet (0,05-0,2/gång/gy) Dynamiskt utförande (0,05/gång/gymnast) Amplitud och utsträckning/omfång (0,05-0,1/gång/gymnast) Balans och kontrollerat utförande (0,05-0,3/gång/gymnast) Artistiskt presentation (0,2/fast avdrag)

21 Art 15.3.2 Utförande – Guideline
2013 Förslag på anteckningar under friståendet PF (Precision i formation) antecknas på ritade formationer S (OS) (Samtidighet i enlighet med kompositionen) Y (Utanför tävlingsytan) A-övn. (God teknik i svårighets momenten) Antecknas intill respektive svårighet i bedömningsunderlaget E (Överensstämmelse i truppens arbete till en enhet) D (Dynamiskt utförande) A, U (Amplitud och utsträckning/omfång) B, K (Balans och kontrollerat utförande) P (Artistiskt presentation) Antecknas före och/eller efter friståendet Avbryter friståendet 0,5/gymnast Felaktigt antal gymnaster 1,0/trupp

22 Art 15.4 Komposition & Artisteri
Avdragen för komposition & artisteri har maximala avdrag. Truppen kan dra på sig mer avdrag, men domarna kan endast göra avdrag upp till den maximala avdragsgränsen 3,5 för komposition och 0,5 för artisteri. Komposition Tid Musik Övningsval Begränsning av akrobatiska moment Formationer Förflyttningar Smidighet i förbindelser Användande av fristående ytan, nivåer och riktningar Onödiga upprepningar av övningar/rörelser Effektivt trupparbete Artisteri Överensstämmelse musik rörelse Tempoväxlingar

23 Art 15.4 Komposition 15.4.2.3 Övningsval
2013 Övningsval Gymnastiska och akrobatiska moment Baseras på gymnastiska som främjar ett dynamiskt utförande, hela kroppen skall engageras Sekvenser av enkla isolerade arm- och benrörelser resulterar i ett avdrag Begränsning av akrobatiska moment Maximalt 4 akrobatiska moment Alla moment räknas även om inte hela truppen utför momentet Utgöra en naturlig del av friståendet och länkas in smidigt och flytande

24 Art 15.4 Komposition 15.4.2.5 Formationer Minst 6 olika formationer
2013 Formationer Minst 6 olika formationer Formen ska variera Finnas minst 2 olika formationer som har svängda former Storleken ska variera Finnas en större formation från sida-sida och fram-bak Mindre formation-kompakt

25 Art 15.4 Komposition 15.4.2.6 Förflyttningar
2013 Förflyttningar Förflyttningar skall ha gymnastiska och rytmiska kvaliteter och utgöra en naturlig del av friståendet Förflyttningarna mellan formationer skall planeras så att gymnasterna enkelt kan göra dem utan extra eller stora steg Förbindelser Hur de enskilda övningarna/rörelserna binds samman till en harmonisk Det ska inte finnas några meningslösa stopp mellan övningarna eller pauser för att förbereda för övningarna

26 Art Komposition 2013 Användning av fristående ytan, nivåer och riktningar Användning av hela fristående ytan Användning av nivåer Användning av olika riktningar (fram, bak och höger eller vänster) Användning av minst 3 fronter (fram, bak och höger eller vänster) Onödiga upprepningar av övningar/rörelser Om exakt samma övningar/rörelser (t.ex. armrörelser) förekommer fler än tre (3) gånger, görs ett avdrag Effektivt trupparbete Friståendet skall ge intryck av att truppen arbetar tillsammans. Solo och kanon kan ge nyans åt kompositionen men de skall inte dominera.

27 Art 15.4.4 Artisteri 15.4.4.1 Överensstämmelse musik – rörelse
2013 Överensstämmelse musik – rörelse Friståendet skall ge en känsla av ”se vad du hör och hör vad du ser” Tempoväxlingar Sekvenser och övningar/rörelser skall variera i tempo (även om musiken inte innehåller någon tempoväxling) Det innebär att övningarna skall utföras i olika tempo, exempelvis hel-, halv- och dubbeltempo

28 Komposition - Guideline
2013 Notera följande ner det saknas/brister - ÖV (Övningsval) - FF (Förflyttningar) - FB (Förbindelser) - MR (Musik-Rörelse) - TV (Tempoväxlingar) - TA (Trupparbete) Notera följande när det finns - F (Stor formation) - f (Liten/Kompakt formation) - ~ (Svängd formation) - Fronter (Noteras med sträck enligt skiss) - Yta (Kryssas på rutorna enligt skiss) - Riktning (Noteras med pilar enligt skiss) - Nivåer (S=Stå, L=Liggande osv.) - A (Akrobatiska moment) Noteras med symbol för momentet - UP (Upprepningar) Noteras när det utförs upprepningar X

29 Då var Fristående avklarat!

30 Föreningsdomarkurs Truppgymnastik TUMBLING
FOTO: Vera Sport

31 Art 4.3 Tumbling-domarnas skyldigheter
4.3.2 A-panelens skyldigheter Kontrollera beräkning av svårighetsvärdet för respektive lag Kontrollera utförda svårighetsvärde under tävlingen Diskutera för att komma överens om slutgiltiga A-värdet Om man inte kommer överens skall genomsnittet av deras värden lämnas in 4.3.4 C-panelens skyldigheter Under tävlingen göra avdrag från 2.0 poäng för komposition Tidtagning (C2) 4.3.3 B-panelens skyldigheter Under tävlingen skall programmen noggrant observeras, felen värderas och motsvarande avdrag skall vara korrekta, göras oberoende av de andra domare och vara utan subjektivitet. Avdragen görs med referens till Bilaga A5

32 Art 16.2 Tumbling - Svårighet
Beräkning av svårighetsvärde Svårighetsvärdet är inte begränsat = Öppen kod Svårighetsvärdet beräknas av: De tre (3) högst värderade övningarna Det måste vara olika symbol för att räknas Kan vara i olika riktning (framåt/bakåt)

33 Art 16.2 Tumbling - Svårighet
Vid tävlingstillfället Alla övningar räknas om i förhållande till vad som verkligen utförs. Summera respektive varv Summera sedan värdet av de 3 varven Dividera med 3 Avrundning sker neråt till närmaste 0,1 poäng för truppens slutgiltiga svårighetsvärde

34 Art 16.2 Tumbling - Svårighet
Jobba 2 och 2 Räkna ut svårighetsvärdet för följande serier 1._______________ 2._____________ 3. ____________ 0,15+0,2+0,65=1,00 0,3+0,15+0,35+0,05=0,85 0,15+0,2+0,35=0,70

35 Guideline för A-panel i tumbling
Gör två noteringar/volt En för stil för grupperad frivolt eller för grupperad salto V för pikerad volt / för sträckt volt En notering för skruv 1 för 180° (halv skruv) 3 för 360° (hel skruv) 5 för 540° (en och en halv skruv) osv. Exempel på ett varv V / / / /3 /3

36 Art 16.4 Tumbling - Komposition 2.0
Minst tre (3) olika övningar 0.2/övning/gymnast Tidtagning 0.3 Tidsgränsen är Tidtagning startar när musiken startar och slutar när den sista övningen har slutförts. Om tidsgränsen inte hålls kommer fortfarande övningarna att bedömas. Musik 0.3 Valfri musik Springer ej tillbaks mellan varven 0.3 om de inte springer tillbaks 0.2 om de inte springer tillsammans Extra rörelser mellan varven 0.2 Extra rörelser (t.ex. dans, gymnastiska eller extra koreograferade rörelser) är inte tillåtna

37 Art 16.4 Tumbling - Komposition 2.0
Varvkrav: Alla lika varv 0.2/gymnast/gång I första varvet måste alla göra exakt samma serie Stegring 0.1/gymnast/gång I det andra och tredje varvet ska serier med högre svårighetsvärde komma efter serier med lägre svårighetsvärde.

38 Art 16.4 Tumbling - Komposition 2.0
Variation: Repetition av serier 0.2/gymnast/gång Gymnast utför samma serie som i ett annat varv. Avdraget baseras på det varv där serien utförs flest gånger. (3) Framåt- och bakåtvarv 0.2/gymnast/gång Truppen skall utföra minst ett bakåtvarv och minst ett framåtvarv. Avdrag är baserat på det varv som kommer närmast att uppfylla kravet Definitioner av framåt-, bakåtvarv och kombinerade varv Framåtvarv: En gymnast utför ett framåtvarv om: Alla övningarna i serien utförs framåt OBS! Hjulning räknas endast som framåtövning. Bakåtvarv: En gymnast utför ett bakåtvarv om: Alla övningarna i serien är bakåt Kombinerade varv: En gymnast utför ett kombinerat varv om det varken uppfyller kraven för framåt- eller bakåtvarv ovan.

39 Art 16.4 Tumbling - Komposition 2.0
Skruvar 0.2/gymnast Truppen skall utföra ett varv som består av en övning med minst 360°skruv i enkel volt eller 180o skruv i dubbel eller trippel volt. Avdraget baseras på det varv där skruven utförs av flest gymnaster. Trippla salto i endast ett varv 1.0/gymnast Truppen tillåts utföra trippel salto i ett varv.

40 Art 16.4 Tumbling - Komposition
Jobba 2 och 2 Vilka varv är framåt, bakåt eller kombinerat varv Bakåt Framåt Kombinerat varv

41 Tumbling - Bedömning AC-panel Svårighet/Komposition
Jobba 2 och 2 som en domarpool Teckna ner vad laget kör Beräkna svårighetsvärdet Beräkna kompositions poängen

42 Art 16.3 Tumbling - Utförande
Allmänt Avdrag för utförande görs från 10.0 per varv. Summan av de tre (3) varven delas med 3 Varje domare avger sin enskilda siffra enligt tiondelssystem med en exakthet på 0.1 poäng

43 Tumbling – Bedömning B-panel Utförande
Varje domare noterar minst 2 siffror/avdrag per gymnast En siffra/avdrag för voltfasen En siffra/avdrag för landningsfasen Vid ev. fall eller pass tillkommer en 3:e siffra per gymnast En fjärde siffra kan komma till i form av särskilda avdrag Skriv siffrorna under varandra Exempel Ström kan skrivas mellan gymnasterna ∞

44 Art 16.3.2.1 Tumbling - Optimal höjd och längd
Avdrag 0.1/0.2/0.3/gång/gymnast för höjd Avdrag 0,1/gång/gymnast för längd Avdrag på höjd och längd avser: Alla övningar ska utföras med rätt höjd och längd Speciellt gäller att tyngdpunkten i den avslutande salton/frivolten ska vara 1½ gånger längden av gymnasten inte längre än höjden av övningen

45 Art 16.3.2.2 Tumbling - Kroppsposition
Avdrag 0.05/0.1/0.2/0.3/gymnast/gång Övningar skall utföras med tydlig kroppsposition och teknik Guideline: Inget krav på att armarna skall vara på ett specifikt sätt. Håll armarna så nära kroppen som möjligt.

46 Art 16.3.2.2 Tumbling - Kroppsposition
Rött fält är det samma som maximal avdrag för kroppsposition

47 Art 16.3.2.3 Tumbling - Skruvteknik
Avdrag 0.1/0.2/0.3/gymnast/gång Övningar måste utföras med god/effektiv skruvteknik. Guideline: Kontrollerad skruv I övningar med skruv handlar det om att inte starta skruven för tidigt eller avsluta för sent Tio i till tio över som håll punkter för var skruven ”placeras” Klara med skruv i god tid före landningen

48 Art 16.3.2.4 Tumbling - Definierade skruvar
Avdrag 0.1gymn/gång Vid skruvar i dubbla eller trippla volter med mindre än totalt 3 skruvar gäller att antalet skruvar i respektive salto/frivolt ska framgå tydligt

49 16.3.2.10 Förlust av rörelsemängd/kraft
Avdrag 0.3 per gång för förlust av rörelsemängden/kraften per gymnast Avdrag 0.5 för total förlust av rörelsemängden/kraften per gymnast I en tumbling serie skall gymnasten bevara eller öka rörelsemängden/kraften

50 Art 16.3.2.5 Ström Avdrag 0.1 gymn/gång Total avsaknad av ström 0.5
Strömmen skall vara jämn mellan alla gymnaster Minst 2 gymnaster skall röra sig samtidigt inkl. ansatsen

51 Art 16.3.2.6 Avvikelse från mittlinjen
Övningar skall utföras längs med mittlinjen på tumblingbanan och landas på mittlinjen på landningsområdet 0,1 0,2 Perfekt

52 Art 16.3.2.7 Landningsposition
Avdrag per gymnast Landningspositionen ska vara upprätt med liten böjning av knäna och en liten böjning i höften (upp till 15°)

53 Art 16.3.2.8 Landningskontroll & Fall
Avdrag 0.1 för liten förlust av kontroll 0.2 för markant förlust av kontroll 0.5 en hand i mattan 0.8 för två händer i mattan 1.0 för sittande/rullande 1.5 landning utan fötter först Avdrag skall ges om det är förlust av kontroll eller fall Landning utan fötter först: Kan ges även om fötterna touchar landningsmattan En aktiv kontakt med fötterna i mattan för att inte ge avdrag

54 Art 16.3.2.9 Tränarens agerande
När en tränare stå som passare ska vederbörande vara beredd att ingripa i händelse av fara Tränarens uppgift är således inte att förhindra gymnasten från att falla utan att förhindra skador. All säkerhetspass/mottagning innebär avdrag Avdrag 0.3 för lite pass 0.5 för markant pass 1.0 tränaren handgripligen hjälper gymnasten att utföra övning 1.0 om inte någon åtgärd vidtas i en farlig situation

55 Tumbling – Övriga avdrag
Art Särskilda avdrag/gymnast Gymnast utför endast två moment 1.0 Gymnast utför endast ett moment 2.0 Gymnast springer förbi Felaktigt antal gymnaster Ej lika antal damer/herrar i mix 1.5

56 Art 16.3 Guideline Voltfas 1,5 (med skruv) 1,2 (utan skruv)
Litet fel 0,05-0,4 0,05-0,3 Medelstort fel 0,5-0,9 0,4-0,8 Stort fel 1,0-1,5 0,9-1,2 Landningsfas 0,7 Litet fel 0,1-0,2 Medelstort fel 0,3-0,5 och ev. fall 0,5/0,8/1,0/1,5 Stort fel 0,6-0,7 Pass 0,3/0,5/1,0 Ström 0,1/0,5 Särskilda avdrag 2 moment 1,0 1 moment 2,0 Springa förbi 3,0 Fel antal gymnaster 3,0 Ej lika antal mix 1,5

57 Uträkning av ”min” poäng
Räkna ut din siffra efter följande summering av varven: LAG 1 Varv 1: 7,2 Varv 2: 8,0 Varv 3: 6,7 LAG 2 Varv 1: 8,4 Varv 2: 7,8 Varv 3: 7,9 LAG 3 Varv 1: 6,5 Varv 2: 6.4 Varv 3: 7.0 7,3 8,0 6,6

58 Då var Tumbling avklarat!

59 Föreningsdomarkurs Truppgymnastik TRAMPETT
FOTO: Vera Sport

60 Art 4.3 Domarnas skyldigheter
4.3.2 A-panelens skyldigheter Kontrollera beräkning av svårighetsvärde i aktuell gren Kontrollera utförda svårighetsvärde under tävlingen Har tillåtelse att diskutera för att komma överens om slutgiltiga A-värdet 4.3.4 C-panelens skyldigheter Under tävlingen göra sina avdrag från maximum 2.0 för komposition Tidtagning (C2) 4.3.3 B-panelens skyldigheter Under tävlingen skall programmen noggrant observeras, felen värderas och motsvarande avdrag skall vara korrekta, göras oberoende av de andra domare och vara utan subjektivitet.

61 Art 17.2.1 Svårighet Beräkning av svårighetsvärde
Svårighetsvärdet är inte begränsat = Öppen kod Svårighetsvärdet beräknas av värdet för respektive övning som framgår i Bilaga A3

62 Art 17.2.1 Svårighet Summera värdet av de 3 varven och dividera med 3.
Vid tävlingstillfället Alla övningar räknas om i förhållande till vad som verkligen utförs Summera värdet av de 3 varven och dividera med 3. Avrundning sker neråt till närmaste 0,1 poäng för truppens slutgiltiga svårighetsvärde

63 Guideline Du gör två noteringar/volt En för stil
för grupperad frivolt eller för grupperad salto V för pikerad volt / för sträckt volt En notering för skruv 1 för 180° (halv skruv) 3 för 360° (hel skruv) 5 för 540° (en och en halv skruv) osv. Bordvarv T för grupperad tsukahara TV för pikerad tsukahara T/ för sträckt tsukahara för överslag

64 Art 17.4 Komposition 2.0 17.4.1.1 Tidtagning 0.3
Tidsgränsen är Tidtagning startar när musiken startar och slutar när den sista övningen har slutförts. Om tidsgränsen inte hålls kommer fortfarande övningarna att bedömas. Musik 0.3 Avsaknad av musik (Musik instrumental eller med text valfri är tillåtet) Springer ej tillbaks mellan varven 0.3 om de inte springer tillbaks 0.2 om de inte springer tillsammans Extra rörelser mellan varven 0.2 Extra rörelser (t.ex. dans, gymnastiska eller extra koreograferade rörelser) är inte tillåtna

65 Art 17.4 Komposition 2.0 17.4.2 Varvkrav:
Alla lika varv 0.2/gymnast/gång I första varvet måste alla göra exakt samma övning Stegring 0.1/gymnast/gång I det andra och tredje varvet ska övningar med högre svårighetsvärde komma efter övningar med lägre svårighetsvärde. Enkla volter skall utföras före dubbla volter som i sin tur ska utföras före trippla volter. I dessa fall ges således ej avdrag för fallande svårighet.

66 Art 17.4 Komposition 2.0 17.4.3 Variation:
Upprepning av övningar 0.2/gymnast/gång Gymnast utför samma övning som i ett annat varv. Avdraget baseras på det varv där övningen utförs flest gånger Hoppredskap 2.0 Truppen skall utföra minst ett varv på hoppredskap och minst ett varv utan hoppredskap Skruvar 0.2/gymnast Truppen skall utföra ett varv som består av en övning med minst 360° skruv i enkel volt eller 180o skruv i dubbel volt. Avdraget baseras på det varv där skruven utförs av flest gymnaster. Dubbla volter 0.2/gymnast Truppen skall utföra ett varv som innehåller en dubbelvolt. Avdragen baseras på det varv där dubbla volter utförs av flest gymnaster. Trippla volter i endast ett varv 1.0/gymnast Truppen tillåts utföra trippla volter i ett varv.

67 Bedömning Svårighet/Komposition
Jobba 2 och 2 som en domarpool Ni kommer att få agera A och C domare på ett litet annat sätt än i verkligheten nu när vi tränar Ni kommer att få blanka papper Teckna ner vad laget kör Beräkna svårighetsvärdet Beräkna kompositions poängen

68 Art Utförande Allmänt Avdrag för utförande görs från 10.0 per varv. Summan av de tre (3) varven delas med 3 Varje domare avger sin enskilda siffra enligt tiondelssystem med en exakthet på 0.1 poäng

69 Art 17.3 Utförande Varje domare gör 2 noteringar per gymnast
En siffra/avdrag för voltfasen En siffra/avdrag för landningsfasen Vid ev. fall eller pass tillkommer en 3:e siffra per gymnast Även särskilda avdrag tillkommer utöver ovanstående 2-3 avdrag Skriv siffrorna under varandra Exempel Ström kan skrivas mellan gymnasterna

70 Art 17.3.2.1 Optimal höjd och längd
Avdrag 0.1/0.2/0.3/gång/gymnast för höjd Avdrag 0,1/gång/gymnast för längd Avdrag på höjd och längd avser: Alla övningar ska utföras med rätt höjd och längd Tyngdpunkten ska vara 1½ gånger längden av gymnasten och inte längre än höjden av övningen

71 Art 17.3.2.2 Kroppsposition Avdrag 0.05/0.1/0.2/0.3/gymnast/gång
Övningar skall utföras med tydlig kroppsposition och teknik Guideline: Inget krav på att armarna skall vara på ett specifikt sätt. Håll armarna så nära kroppen som möjligt.

72 Art 17.3.2.2 Trampett - Kroppsposition
Vi vill att det största avdraget (0.3) är hälften av vägen mellan positionerna

73 Art 17.3.2.3 Skruvteknik Avdrag 0.1/0.2/0.3/gymnast/gång
Övningar måste utföras med god/effektiv skruvteknik. Guideline: Kontrollerad skruv I övningar med skruv handlar det om att inte starta skruven för tidigt eller avsluta för sent Tio i till tio över som håll punkter för var skruven ”placeras” Klara med skruv i god tid före landning

74 Art 17.3.2.4 Definierade skruvar
Avdrag 0.1gymn/gång Vid skruvar i dubbla eller trippla volter med mindre än totalt 3 skruvar gäller att antalet skruvar i respektive volt ska framgå tydligt

75 Art 17.3.2.5 Ström Avdrag 0.1gymn/gång. Total avsaknad av ström 0.5
Strömmen skall vara jämn mellan alla gymnaster Minst 2 gymnaster skall röra sig samtidigt inkl. ansatsen

76 Art 17.3.2.5 Avvikelse från mittlinjen
Övningar skall landas på mittlinjen på landningsområdet 0,1 0,2 Perfekt

77 Art 17.3.2.7 Landningsposition
Avdrag per gymnast Landningspositionen ska vara upprätt med liten böjning av knäna och en liten böjning i höften (upp till 15°)

78 Art 17.3.2.8 Landningskontroll & Fall
Avdrag 0.1 för liten förlust av kontroll 0.2 för signifikant förlust av kontroll 0.5 en hand i mattan 0.8 för två händer 1.0 för sittande/rullande 1.5 landning utan fötter först Avdrag skall ges om det är förlust av kontroll eller fall Landning utan fötter först: Kan ges även om fötterna touchar landningsmattan En aktiv kontakt med fötterna i mattan för att inte ge avdrag

79 Art 17.3.2.9 Tränarens agerande
När en tränare stå som passare ska vederbörande vara beredd att ingripa i händelse av fara Tränarens uppgift är således inte att förhindra gymnasten från att falla utan att förhindra skador. All säkerhetspass/mottagning innebär avdrag Avdrag 0.3 för lite pass 0.5 för markant pass 1.0 tränaren handgripligen hjälper gymnasten att utföra övning 1.0 om inte någon åtgärd vidtas i en farlig situation

80 Trampett – Övriga avdrag
Särskilda avdrag Gymnast springer förbi Rör inte hoppredskapet med händerna 1.0 Felaktigt antal gymnaster Ej lika antal damer/herrar i mix

81 Trampett – Guideline Voltfas 1,0 (med skruv) 0,7 (utan skruv)
Litet fel 0,05-0,3 0,05-0,2 Medelstort fel 0,4-0,6 0,3-0,4 Stort fel 0,7-1,1 0,5-0,7 Landningsfas 0,7 Litet fel 0,1-0,2 Medelstort fel 0,3-0,5 Stort fel /Fall 0,6-0,7 (0,5/0,8/1,0/1,5) Pass 0,3/0,5/1,0 Ström 0,1/0,5 Särskilda avdrag Spring förbi 3,0 Rör inte redskap 1,0 Fel antal gymnaster 3,0 Ej lika antal mix 1,5

82 Då var vi klara med Trampett!
2013 Då var vi klara med Trampett!


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN till FÖRENINGSDOMARUTBILDNING i TRUPPGYMNASTIK"

Liknande presentationer


Google-annonser