Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMMEN till TruppIntro För dig som vill veta mer om vad domarna tittar på En introduktion i bedömning av truppgymnastik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMMEN till TruppIntro För dig som vill veta mer om vad domarna tittar på En introduktion i bedömning av truppgymnastik."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMMEN till TruppIntro För dig som vill veta mer om vad domarna tittar på En introduktion i bedömning av truppgymnastik

2 INNEHÅLL Gymnastikförbundet Truppgymnastikens historik Tävlingsform Tävlingssystem Tävlingsgrenar Tävlingspärm trupp –Tekniskt reglemente –Tävlingsbestämmelser –Arrangörsreglemente –Redskapsreglemente –Bedömningsreglemente TeamGym Hur bedöms trampett Hur bedöms tumbling Hur bedöms fristående

3 Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med: –ca. 1 100 föreningar –8 regioner –ca. 218 000 medlemmar –ca. 26 000 licensierade tävlingsgymnaster var av ca. 23 500 är truppgymnaster Förbundsstyrelsen utgör det beslutande organet i organisationen På Idrottens Hus i Stockholm finns Gymnastikförbundets centrala kansli

4 TTK =Trupp Tekniska Kommittén TTK består av en ordförande och ett antal ledamöter Stöd av Truppansvarig på centrala kansliet Referensgrupper Projektgrupper

5 Truppgymnastikens historik De första officiella SM-tävlingarna i trupp genomfördes 1980. Sedan dess har truppgymnastiken utvecklats i snabb takt och idag finns det ca 23 500 licensierade trupptävlingsgymnaster. De första officiella NM tävlingarna genomfördes 1986 i Köpenhamn. Tio år senare arrangerades de första in-officiella EM- tävlingarna i Jyväskylä, Finland. 2010 arrangerades sedan det första officiella EM-tävlingarna i Malmö.

6 Tävlingsformer I truppgymnastik tävlar man i tre olika klasser: manlig, kvinnlig och mixed. Varje trupp består av 6-12, 8-12 el 8-20 gymnaster. På riksplanet arrangeras tävlingar i åldrar från 10 år och upp till seniorer (16+). En mängd olika trupptävlingar genomförs även av Gymnastikförbundets regioner.

7 Tävlingssystem För att föreningarna ska kunna hitta tävlingar som passar truppens gymnastiska nivå och träningsmängd, finns det idag tre stegar att välja mellan: RT-stegen riktar sig främst till de gymnaster som tävlar på gymnastikens grundövningar. RM-stegen riktar sig till gymnaster som har kommit lite längre. SM-stegen, här tävlar de främsta lagen i sina respektive åldersklasser.

8 Två olika Bedömningsreglementen under 2014 I september 2013 kom det Europeiska Gymnastikförbundet med ett nytt reglemente, Code of Points (CoP) Under 2014 använder vi i Sverige två olika reglementen på trupptävlingarna –USM, RM- och RT-stegen går på ”Bedömningsreglemente” och ”Redskapsreglemente” –Junior- och seniortävlingar på SM-stegen går på en svensk publicering av UEG’s CoP med svenska anpassningar samt en svensk publicering av UEG’s redskapsreglemente med svenska anpassningar

9 Tävlingsgrenar Fristående –Ett program till musik på en golvyta –Ett fristående kräver god koreografi, samtidighet, utstrålning och god teknik i gymnastiska övningar Tumbling –Här genomförs tre voltserier på ett sviktande golv –Golvet är 15 meter långt och 2 meter brett. Trampett –I denna gren genomförs volter med trampett –Trupperna ska visa upp tre olika varv

10 Används enbart på RT-stegen 1, 2, herr och mixed: Plint –6-7 trädelar –Används istället för hoppbord –Används främst på regionala tävlingar –Här utövas gymnastikens grundövningar så som ljushopp, kullerbytta, katthopp m.m. Matta –Några centimeter tjock avlång matta –Används istället för tumbling –Används främst på regionala tävlingar –Här utövas gymnastikens grundövningar såsom kullerbyttor, handstående, hjulningar m.m. Tävlingsgrenar

11 Tävlingspärm trupp innehåll: Tekniskt reglemente –Berör samtliga 7 tävlingsdiscipliner och innehåller b.la: Klädbestämmelser för domare Regler för protester Reklamregler Tävlingsbestämmelser –Innehåller allmänna bestämmelser och övningskrav för respektive tävling Arrangörsreglemente –Nyckeldokument för arrangörer Redskapsreglemente –Beskriver allt som berör redskapen ex. måttangivelser. Bedömningsreglemente –Beskriver allt som berör bedömningen av tävlingarna.

12 BEDÖMINGSREGLEMENTE 2014 Gäller USM, RM- och RT-stegen OBS! För JC/SC, JSM och SM se svensk publicering av UEG’s CoP med svenska anpassningar på gymnastik.se Grunden är densamma och skillnader finns sammanfattade i ett dokument på hemsidan

13 GYLLENE REGLER Övningsvalet och kompositionen i ett program får aldrig försvåras på bekostnad av det stilmässiga och tekniska utförandet. Programmet skall alltid vara anpassat till gymnasternas kunnande och mognadsgrad.

14 Syfte och mål med Bedömningsreglementet Att garantera en så objektiv och enhetlig bedömning som möjligt Att öka domarnas kunskaper Att vara till hjälp för gymnaster och ledare

15 Alla domare skall utvärdera truppernas program med stor sakkunskap Alla domare avger sina siffror oberoende av varandra Domaren lämnar in ett poängblad, för kontroll och beräkning av slutpoängen Domarnas arbetsgång

16 Till varje tävling krävs 4-8 domare per gren A-panelen (Svårighet) Kontrollräknar svårighetsvärde i aktuell gren. B-panelen (Utförande) Under tävlingen observeras felen, värderas och motsvarande avdrag skall vara korrekta. Avdragen görs från 10,00 poäng. C-panelen (Komposition) Under tävlingen görs avdrag för programmets sammansättning.

17 Poängfördelning Panel Fristående Tumbling & Trampett Svårighet (A-panel)ObegränsadObegränsad (Fast värde på en del tävlingar) Utförande (B-panel)10,0010,00 Komposition (C-panel)4,002,00

18 Uträkning av slutpoäng A-panel = Svårighet Medelvärdet av de två siffrorna utgör A-poängen B-panelen = Utförande Den högsta och lägsta siffran (av fyra domare) räknas ej in i slutpoängen Medelvärdet av de två ”mellersta” siffrorna utgör B-poängen C-panel = Komposition Medelvärdet av de två siffrorna utgör C-poängen A+B+C = slutpoängen i respektive gren

19 Hur bedöms TRAMPETT?

20 Svårighet och Komposition (AC-panel) A-poängen är svårighetsvärdet som beräknas utifrån vad varje gymnast utför på respektive varv C-poängen innefattar: –Tidtagning –Musik –Vad som sker mellan varven –Varvkrav: Alla-lika varv Stegring –Variation Repetition av övning Hoppredskap Skruv Dubbel

21 UTFÖRANDE (B-panel) Voltfasen bedöms på varje gymnast enligt: Optimal höjd och längd Kroppsposition Skruvteknik Definierade skruvar Landningsfasen fas bedöms på varje gymnast enligt: Avvikelse från mittlinje Landningsposition Kontrollerad landning eller fall Övriga avdrag som kan ges är bla: Tränarens agerande Ström

22 Hur bedöms TUMBLING?

23 Svårighet och Komposition (AC-panel) A-poängen är svårighetsvärdet som beräknas utifrån vad varje gymnast utför på respektive varv C-poängen innefattar: –Tidtagning –Musik –Vad som sker mellan varven –Varvkrav: Alla-lika varv Stegring –Variation Repetition av serie Framåt – Bakåt Skruv

24 UTFÖRANDE (B-panel) Voltfasen bedöms på varje enskild gymnast enligt: Optimal höjd och längd Kroppsposition Skruvteknik Definierade skruvar Förlust av rörelsemängd/kraft Landningsfasen bedöms på varje enskild gymnast enligt: Avvikelse från mittlinje Landningsposition Kontrollerad landningeller fall Övriga avdrag som kan ges är bl.a: Tränarens agerande Ström

25 Hur bedöms FRISTÅENDE?

26 SVÅRIGHETER (A-panel) 2 olika Piruetter 2 olika Hopp 2 olika Balans/Kraftmoment 2 Obligatoriska moment (våg, sving eller par) 2 olika Akrobatiska moment 1 Kombination Obs! På vissa tävlingar krävs endast 1 av varje svårighet (se Tävlingsbestämmelser Trupp)

27 UTFÖRANDE (B-panel) Precision i formationer Samtidighet Utanför tävlingsytan God teknik i svårighetsmomenten Överensstämmelse i truppens arbete till en enhet Dynamiskt utförande Amplitud och utsträckning/omfång Balans och kontrollerat utförande Artistiskt presentation

28 KOMPOSITION (C-panel) Tid Musik Övningsval Begränsning av akrobatiska moment Formationer Förflyttningar Smidighet i förbindelser Användande av fristående ytan, nivåer, riktningar, fronter Onödiga upprepningar av övningar/rörelser Effektivt trupparbete Överensstämmelse musik - rörelse Tempoväxlingar

29 Utbildningsutbud för Truppdomare TruppIntro – för dig som vill veta mer och vad domarna tittar på! Domarkurs för förening, steg 1 Regionsdomarkurs, steg 2 Förbundsdomarkurs, steg 3 Internationell domarkurs som arrangeras av det Europeiska Gymnastikförbundet

30 TÄVLINGSSYSTEM TRÄNARUTBILDNING DOMARUTBILDNING TruppIntro - En introduktion i bedömning av truppgymnastik RT-Stegen och Region- tävlingar RM-Stegen SM-Stegen EM/JEM NM/JNM Förenings- tävlingar Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 1 Regionsdomare Steg 2 Förbundsdomare Steg 3 Internationell domare Domarkurs för förening Steg 1

31 Detta var lite om truppgymnastik detaljerad information kring bedömning av Truppgymnastik finns på: www.gymnastik.se

32 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!


Ladda ner ppt "VÄLKOMMEN till TruppIntro För dig som vill veta mer om vad domarna tittar på En introduktion i bedömning av truppgymnastik."

Liknande presentationer


Google-annonser