Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Menyprogrammet Maria Lingaas, utbildningsledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Menyprogrammet Maria Lingaas, utbildningsledare"— Presentationens avskrift:

1 Menyprogrammet Maria Lingaas, utbildningsledare maria.lingaas@meny.se

2 Bakom Meny står •SIK •Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) •Umeå universitet •Lunds universitet •Linnéuniversitetet

3 KK-stiftelsen och regionerna •Vi samarbetar med KK-stiftelsen och flera olika regioner i Sverige. •Med hjälp av olika utbildningsverktyg arbetar vi för ökade kontaktytor mellan forskning och livsmedelsindustri.

4 Utvecklingskraft Meny riktar sig till små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen i Sverige. Vi stärker företagens utvecklingskraft genom att koppla samman industrin med forskarvärlden på nya sätt.

5 Expertkompetens Våra kursledare, ämnesexperter, cirkelledare och mentorer Väljs bland landets främsta företrädare för sitt ämnesområde.

6 Nytänkande Vi använder de fördelar som erbjuds i dagens teknik, anpassat till företagens behov. De senaste forskningsrönen tydliggörs och förmedlas så att de kan omsättas i praktisk handling ute i industrin.

7 Menys verktyg Våra verktyg är: •Webbaserade kurser •Menycirklar •Mentorskapsprogram •Studenter i Småföretag

8 Webbaserade kurser •Fristående kurs (utan handledning) •Kurs med flexibel start (med handledning) •Kurs med gemensam start (med handledning) •Kurs i cirkelform (kombination av cirkel och kurs)

9 Menycirklar • 6-10 företag med en gemensam frågeställning •Initierar samarbetsprojekt kring problem eller utveckling •Specialutbildad processledare från Meny •Inbjudna forskare delar med sig av sin erfarenhet •Tillsammans lösa problem, höja kompetensen och utbyta erfarenheter

10 Mentorskapsprogram •Mentor från akademi – adept från industri •Personligt utvecklingsstöd under ett år •Fördjupad medvetenhet om sina egna och företagets starka sidor •Ökad kunskap om aktuella forskningsresultat •Hjälp att se företagets utvecklingspotential

11 Studenter i Småföretag •Ett mindre företag som behöver hjälp med ett projekt •En student och en handledare från ett av Menys lärosäten •Fler studentarbeten i småföretag

12 Totalt antal genomförda utbildningsdagar i Meny 2002-2010

13 ur Menys kursutvärderingar: Vilket sammanfattande betyg ger du kursen? 102 svar; 1 = dålig; 10 = bra

14 ur Menys kursutvärderingar: Upplever du att ditt dagliga arbete har främjats av kursen? 97 svar; 1 = nej; 10 = ja

15 Varför ska man gå en Menykurs? ”Meny har många bra och lätt tillgängliga kurser. Man kan själv välja när man har tid att läsa eftersom det är jag själv som till stor del styr. Jag skulle varmt rekommendera Meny om någon är i behov av en kurs.” Anja Wessman AB Stockmos Fruktindustrier, deltagare i Produktutvecklingsmetodik ”Det är krävande kurser och utbildningar men de ger mycket kunskap. ” Håkan Nilsson, Lithells AB, deltagare i HACCP

16 Menys webbaserade kurser

17 •helt fristående kurs kortare, utan handledare •kurs med flexibel start längre, med handledare, utan träff •kurs med introduktionsträff längre, med handledare och träff •webbkurs i cirkelform en Menycirkel jobbar gemensamt med en webbaserad kurs Kortare kurser innehåller en interaktiv examination. Länge kurser innehåller ett projekt på arbetsplatsen.

18 Kursformen har utvecklats •Från början hade alla kurser gemensam start. Diskussionsforum, chat, vikten av kommunikation •Ökad datormognad + ökat behov av flexibilitet •Utveckling mot flexibel kursstart •Behov av kortare, billigare kurser för större personalgrupper •Utveckling mot helt fristående kurser •Kombinera webbkurs med cirkel  kommunikation

19 Deltagandet i fristående kurser ökar •Deltagaren jobbar helt ensam •Särskilda krav på pedagogiken: uppmuntra, engagera och motivera •Casemetodik: en ramhistoria som inspirerar och samtidigt känns verklig •Bildspel •Korta teoriavsnitt som varvas med självtest •Interaktiva övningar •Slutexamination

20 Menykörkortet i livsmedelshygien •start inom en vecka •tidsåtgång ca 8 timmar •1 månads tillgång till kursen •examination Drygt 1500 anmälda varav 1100 examinerade!

21 Körkortsmodellen •deltagarna jobbar med teori och självtest •cases: fungerar som inspiration och förklarande exempel •examination: frågor slumpas från en frågedatabas Basteori text, bilder, film, dokument, länkar c2 c6c5c4 c1 examination självtest c3 cases

22 Fler kurser i samma modell •Kompetensbevis för Hästtransportörer •Grundkurs i hästavel •Menykörkort i Mat och Miljö •Externa uppdrag: –Affärsutveckling –Kalkylering

23 Arbetsgrupp •ämnesexpert/er •datapedagog •IT-stöd •SUS (avd för student- och utbildningsservice, SLU) •projektledare •testkurs (5-10 deltagare) •kursutvärdering •justeringar •skarp kurs

24 Demonstration •http://www.fronter.com/sluhttp://www.fronter.com/slu


Ladda ner ppt "Menyprogrammet Maria Lingaas, utbildningsledare"

Liknande presentationer


Google-annonser