Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligheten ageLOC ® BODY TRIO Nu Generation med stöd i vetenskapen och produkterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligheten ageLOC ® BODY TRIO Nu Generation med stöd i vetenskapen och produkterna."— Presentationens avskrift:

1 Möjligheten ageLOC ® BODY TRIO Nu Generation med stöd i vetenskapen och produkterna

2 NU GENERATION MÖJLIGHETEN •Möjligheten Nu Generation ä r den sp ä nnande forts ä ttningen p å den v ä rldsomfattande ber ä ttelsen om ageLOC ®. •Vetenskapen ageLOC ® forts ä tter att visa v ä gen inom anti- ageing och h ä r kommer nya genombrott i form av innovativa ageLOC-produkter. • Med ageLOC ® Body Trio f å r Nu Skins distribut ö rer v ä rlden ö ver ytterligare en chans att f ö rverkliga sina dr ö mmar genom att handla med effektiva produkter som stärker en ungdomligare kroppsbild.

3 ageLOC ® BODY TRIO Insikter, konsumtionstrender och produktpositionering.

4 • Ö verallt i v ä rlden finns det konsumenter som oroar sig ö ver att de f ö rlorar sin slanka, ungdomliga figur n ä r de blir ä ldre. •En anm ä rkningsv ä rt stor del av befolkningen ä r missn ö jda med sin figur. •Att tappa utseende och form kan rej ä lt p å verkan sj ä lvk ä nslan och m å nga vill d ö lja figuren. •Framför allt hos kvinnor är följande ofta ett bekymmer: förlorad fasthet och slappare hud på bröst, skinkor, lår och armar samt ansamling av fett runt mage och höfter. Hos män anses förlorad form/fysik, sämre tonade muskler och tappad styrka vara viktiga åldersproblem. ETT GLOBALT BEHOV Källa: New Perceptions in Skin Care, 2010 Källa: Greenfield Anti-aging Exploratory, 2008/2009

5 Ett anm ä rkningsv ä rt stort antal konsumenter ä r missn ö jda med sitt utseende, framf ö r allt figuren. Detta skapar tillf ä llen att positionera sk ö nhetsprodukter som "motgift mot verkligheten". FRÅGA: Gradera hur nöjd du är med vart och ett av följande: 1. Din vikt och figur 2. Din fysiska attraktionsförmåga/utseende 41% 46% 47% 43% 38% 42% 22% 29% 30% 27% 18% 24% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% EuropaUSABrasilienAsien/ Stilla havet MENA Globalt % AV SVARANDEN SOM SVARADE "MISSNÖJD" ELLER "VÄLDIGT MISSNÖJD" Missnöjd med både vikt och figur Missnöjd med fysisk attraktionsförmåga/utseende Källa: Datamonitor Consumer Survey, April/May 2009

6 •F ö r n ä rvarande oms ä tter marknaden f ö r cellulitbek ä mpning och liknande US$14.7 miljarder. 1 •Tankar om utseendet styrs av socialt tryck och missn ö jdhet med hur man tar sig ut. Att hantera sitt utseende ä r s å emotionellt viktigt f ö r konsumenter att de ivrigt kastar sig ö ver de senaste tekniska uppfinningarna. •Slankg ö rande produkter h ä mtar inspiration fr å n professionella behandlingar och g ö r det m ö jligt f ö r konsumenter att ta till sig dess principer bekv ä mt i sin egna hem. NUVARANDE MILJ Ö F Ö R KROPPSFORMNING 1 Euromonitor, Global Firming and Anti-cellulite Sales, 2010

7 •Konsumenter f ö rlitar sig alltmer p å nya grepp, bortom bantningskurer, vad g ä ller kroppen och dess utformning. Produkterna som utvecklas ska vara alltmer effektiva. Dessa kliniskt testade produkter, uppbackade av vetenskapen, ger de resultat som utseendemedvetna konsumenter med ont om tid vill ha. 2 • Ä ven om marknaden ä r full av attiraljer f ö r den fysiska kroppen s å finns det fortfarande en topisk produktkategori med m ö jligheter, framf ö r allt f ö r produkter med åldersbek ä mpning. 3 NUVARANDE MILJ Ö F Ö R KROPPSFORMNING, forts. 2 Källa: Datamonitor Consumer Survey, April/May 2009 3 Källa: Greenfield Anti-aging Exploratory, 2008/2009

8 En vidare inneb ö rd av att k ä nna sig vacker inneb ä r allts å att majoriteten av konsumenterna idag sysslar med sitt utseende. 59% 61% 88% 57% 78% 61% 27% 26% 9% 29% 13% 25% 14% 12% 3% 14% 9% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% EuropaUSABrasilienAsien/ Stilla havet MENAGlobalt % AV SVARANDEN Mycket viktigtVarken viktigt eller oviktigtTotalt oviktigt FRÅGA: Hur viktigt är följande hälso- och skönhetsaspekt? •Att se så bra ut som möjligt i vardagen Källa: Datamonitor Consumer Survey, April/May 2009

9 •B å de inre och yttre faktorer spelar en roll vid f ö rlorad kroppsform. •Yttre eller vanem ä ssiga faktorer s å som exponering f ö r sol/UV- str å lar, r ö kning, brist p å motion, livsstilsval och pl ö tslig viktf ö rlust och inre faktorer s å som genetik, kostvanor, f ö rs ä mrad cirkulation, hormoner, f ö rsvagade muskler, f ö rlorad sp ä nst i huden, uttorkning, minskad cellaktivitet, fettanhopningar – kort sagt ett generellt å ldrande - bidrar till att huden tappar sin form. Dessa faktorer kan leda till f ö rlorad sp ä nst, oj ä mn hud, fuktf ö rlust och celluliter. •N ä r kroppen å ldras ä ndras genernas uttryck. Med vetenskapen ageLOC ® har vi f å tt f ö rst å else f ö r hur f ö r ä ndringarna i YGC (klustren av ungdomsgener) p å verkar å ldrandet. FAKTORER F Ö R KROPPENS Å LDRANDE

10 T Ä NK OM VI...? T ä nk om vi kunde ta itu med kroppens å ldrande genom att rikta in oss p å å ldrandets uppkomst och p å verka huden fr å n utsidan?

11 •Biologiskt å ldrande (det inre) - ä r resultatet av f ö r ä ndringar - ofta genetiskt fastst ä llda - som sker naturligt i kroppen. •Milj ö p å verkat å ldrande (det yttre) - inkluderar skador fr å n fria radikaler som ö kar vid exponering f ö r sol (foto å ldrande), f ö roreningar, cigarettr ö kning m.m. ÅLDRANDEFAKTORER

12 •Totalt sett ä r å ldrandet en kombination av b å de v å r biologi och milj ö. •Fria radikaler fr å n kroppen s å v ä l som utanf ö r kroppen, skadar hudens struktur och gener. INTERAKTION - BIOLOGISKT OCH MILJÖMÄSSIGT ÅLDRANDE

13 Skador av eller f ö r ä ndring av viktiga proteiner i ung hud. • slapp hud • fler celluliter • andra å lderstecken Hudproteiner PROTEINERS NEDBRYTNING

14 •Den biologiska klockan avg ö rs av v å r genetiska sammans ä ttning och genuttryck. Detta g ä ller alla celler, inklusive de i huden. •Biologiskt å ldrande: resultatet av naturliga f ö r ä ndringar i kroppen som visar sig som yttre å lderstecken som vi kan se eller k ä nna. VAD ÄR BIOLOGISKT ÅLDRANDE?

15 DE YTTERSTA K Ä LLORNA TILL Å LDRANDE: arSuperMarkers

16 •M ä nskliga genomet ä r sekvenser av kemiska baspar som utg ö r DNA. •M ä nniskans genomet utg ö rs av mer ä n 20 000 gener. •Identifiering av dessa gener g ö r att vetenskapen b ä ttre f ö rst å r biokemiska processer, slutprodukter och funktioner i den m ä nskliga kroppen. DET MÄNSKLIGA GENOMET

17 En m ä nniskas genetiska upps ä ttning och uttrycksprofiler avg ö r hur snabbt denna å ldras - b å de internt p å cellniv å och externt i huden. ULTIMATA KÄLLOR TILL ÅLDRANDE

18 arSuperMarkers är komponenter i kroppskemin som påverkar hur vi åldras. De är de ultimata källorna till åldrandet. arSuperMarkers

19 Kluster av ungdomsgener, YGC, ä r funktionella grupper av gener vars uttryck kan regleras och p å s å vis ge en ungdomligare uttrycksprofil med specifika attribut. arSuperMarkers - YGC (YOUTH GENE CLUSTERS)

20 Nu Skins forskare identifierade ännu ett YGC f ö r huden. Enligt nutida forskning och v å ra kliniska data bidrar f ö ljande mekanismer till kroppens å ldrande: •Nedbrytning av strukturella proteiner • Ö kad lipogenesis men minskad lipolysis •F ö rs ä mrad cirkulation •Minskad fukt arSuperMarkers - KROPPENS YGC

21 YGC OCH KROPPAR SOM SER UNGDOMLIGA UT Vetenskapen ageLOC® KROPPENS YGC Inriktar sig på gener ansvariga för: • Vätskerörelse • Hudens uppbyggnad • Hydrering • Lipidmetabolism RIKTADE RESULTAT Minskade celluliter Fasthet Uppstramning Lenhet Slankg ö rande Hydrering Celluliters framtr ä dande = Djup, ytstruktur

22 Genom att studera individuella ingredienser och produktformler har forskare kunnat v ä lja ut effektiva ingredienser och skapa synergistiska formler som optimerar geners uttryck, proteiner och andra mekanismer f ö r b ä sta m ö jliga hudv å rdsprodukter. VETENSKAPEN ageLOC ®

23 BEVIS P Å KROPPENS Å LDRANDE F ö r ä ndringar i fysiologin

24 D å vi å ldras blir huden mer mottaglig f ö r •Fler celluliter •F ö rlorad fasthet •Torrhet •Oj ä mnheter TECKEN PÅ ÅLDRANDE HUD

25 MINDRE JÄMN HUD

26 Det strukturella protein som kallas kollagen och som hittas i dermis ger ett n ä tliknande ramverk av st ö d och styrka till huden. Dermis Epidermis MINDRE JÄMN HUD

27 N ä r vi å ldras minskar produktionen av kollagen och kollagenfibrer bryts ned snabbare ä n f ö rut. Detta resulterar i en allm ä n minskning av m ä ngden kollagen i dermis. Omr å den med mindre st ö d b ö rjar falla in och rynkor formas. Dermis Epidermis MINDRE JÄMN HUD

28 F Ö RLORAD FASTHET

29 Elastin ä r ett annat protein f ö r hudens struktur som finns i dermis. Detta spiralformade protein har f ö rm å gan att å terta sin form efter att ha str ä ckts ut, och det ä r detta som ger huden dess elasticitet. Dermis Epidermis FÖRLORAD FASTHET

30 N ä r vi blir ä ldre f ö rlorar elastinfibrerna sin elasticitet och produktion av elastin i fibroblasterna minskar. Denna allm ä nna minskning av elastinniv å erna resulterar i att huden blir slappare. Dermis Epidermis FÖRLORAD FASTHET

31 TORR HUD

32 Frisk ung hud bibeh å ller r ä tt fuktniv å er genom de f ö rslutande egenskaperna hos fuktbarri ä ren som best å r av keratinocyter (keratinfyllda hudceller) som omges och f ö rsluts med ceramider, lipider och fettsyror. Stratum Corneum (Fuktbarriär) TORR HUD

33 N ä r vi å ldras producerar huden f ä rre ceramider, lipider och fettsyror som kan f ö rsluta fuktbarri ä ren, vilket resulterar i ö kad fuktf ö rlust och torrhet. En minskad produktion av detta lipidmaterial st å r i samklang med den naturliga s ä nkningen av hormonniv å erna. TORR HUD

34 F Ö RHINDRA F Ö R TIDIGT Å LDRANDE MED BRA HUDV Å RD

35 TA HAND OM HUDEN För att bibehålla en ungdomlig hud måste du börja med god hudvård. Använd produkter som understödjer hudens fuktbarriär; detta är första steget för att förhindra onödiga skador på huden.

36 Ä ven om du inte tagit hand om huden tidigare finns det m å nga avancerade ingredienser som kan mildra synbara å lderstecken. VRID HUDENS KLOCKA TILLBAKA

37 Majoriteten av f ö r tidigt å ldrande hud orsakas av UV-str å lar, s å det ä r viktigt att begr ä nsa tiden i solen och anv ä nda solskyddsmedel. UV-SKYDD

38 •Massage, fysiska vibrationer och/eller mikron ä ring/stimulanter kan alla fr ä mja v ä tsker ö relsen. •Forskning visar att direkt pulserande str ö m, en form av fysisk vibration, kan vara en viktig faktor vad g ä ller ö kad v ä tsker ö relse. •Fysiska vibrationer kan s ä tta ig å ng en kedja h ä ndelser. FRÄMJA EN BRA CIRKULATION

39 •Vibrationer stimulerar endotel vilket ö kar produktionen av kv ä veoxid (NO). •NO utvidgar blod å drorna vilket resulterar i f ö rb ä ttrad blodcirkulation och v ä tsker ö relse. •F ö rb ä ttrad v ä tsker ö relse ä r mer effektiv vid avl ä gsnande av slaggprodukter och g ö r att mer n ä ring n å r hudcellerna. FRÄMJA EN BRA CIRKULATION VÄTSKEVIBRATION BIOLOGISK HANDLING FRÄMJAR VÄTSKERÖRELSE FÖRDELAR

40 Ingredienser som p å verkar cellenergin kan bidra till f ö ljande: –B ä ttre cirkulation –Fastare hud –Utj ä mning av gropiga omr å den MINSKA CELLULITER

41 Vetenskapen ageLOC® är Nu Skins exklusiva lösning för att ta itu med ålderstecknen och uppkomsten av biologiskt åldrande. Denna patentsökta vetenskap kan reaktivera de ultimata källorna till åldrandet och ge en ungdomligare profil. TECK EN ageLOC ® - LÖSNINGEN

42 En kombination av ageLOC ® med korrigerande ingredienser kan ocks å bidra till att minska SYNBARA Å LDERSTECKEN. Genom att adressera b å de UPPKOMSTEN och TECKNEN p å å ldrandet inifr å n och ut, tror vi att Nu Skins vetenskap ageLOC ® erbjuder branschen den kompletta l ö sningen p å å ldrandet. TECK EN ageLOC ® - LÖSNINGEN

43 Möjligheten ageLOC ® BODY TRIO Nu Generation med stöd i vetenskapen och produkterna

44 ageLOC ® Body Trio ger en slankare, lenare, fastare upplaga av dig sj ä lv genom att å terst ä lla konturerna och ta itu med fett och celluliter. ageLOC ® Body Trio inneh å ller nya ageLOC ® Galvanic Body Spa och tv å avancerade anti-ageing-produkter f ö r kroppen; ageLOC ® Body Shaping Gel och ageLOC ® Dermatic Effects. Dessa ger slankare, j ä mnare och fastare hud. ageLOC ® Body Trio - f ö r en kropp som ser ungdomlig ut. ageLOC ® BODY TRIO

45 Prim ä r marknad: •Kvinnor och m ä n som vill ha en fastare, mer tonad kropp. •Nuvarande anv ä ndare av ageLOC ® edition Nu Skin Galvanic Spa System ™ II och Body Shaping Gel. Sekund ä r marknad: •Kvinnor i å ldern 25 - 65 å r som ä r m å na om sitt utseende och d å och d å bes ö ker spa. •Kvinnor i alla å ldrar med celluliter och/eller å lderstecken p å kroppen. MÅLGRUPP

46 F Ö RDELAR •Mildrar celluliterna f ö r en kropp som ser mer slimmad ut. •B ä ttre konturer. •F ö rb ä ttrad fasthet. •Generellt b ä ttre hud. •Inriktning p å å ldrandets uppkomst. •Reng ö r och ger energi å t huden. •Tillf ö r fukt.

47 ageLOC ® GALVANIC BODY SPA

48 1791 var Luigi Galvani den f ö rsta att anv ä nda elektricitet f ö r h ä lsof ö rdelar. Den "galvaniska str ö m" som idag anv ä nds i kosmetiskt syfte och som underl ä ttar ö verf ö ringen av aktiva ingredienser till huden ä r uppkallad efter den italienske vetenskapsmannen. HISTORIEN OM GALVANISK STRÖM

49 I mer ä n 50 å r har spa och sk ö nhetssalonger anv ä nt milda galvaniska str ö mmar i skr ä ddarsydda behandlingar f ö r att fr ä scha upp huden. Dessa behandlingar har kr ä vt utbildad personal som anv ä nt stora maskiner f ö r att ge massage. Detta hj ä lper till att fokusera cellenergin och f ö rb ä ttra cirkulationen och ge en klarare hy. VAD ÄR GALVANISK BEHANDLING?

50 Galvanisk behandling utg å r fr å n principen att lika laddningar st ö ter ifr å n varandra och motsatserna dras till varandra, precis som en magnet fungerar. S ä rskilda produkter ä r utvecklade med aktiva ingredienser som har en positiv eller negativ laddning. Apparaten st ä lls ocks å in s å att den har samma laddning som produkten. - - - - + + ++ HUR FUNGERAR GALVANISK BEHANDLING?

51 N ä r lika laddningar ” st ö ter ifr å n" varandra trycks aktiva ingredienser in i huden. Med noggrann applicering av positiv eller negativ galvanisk str ö mstyrka kan man utf ö ra en m ä ngd olika behandlingar. - - - - + + ++ HUR FUNGERAR GALVANISK BEHANDLING?

52 Unders ö kningar har visat att pulserande str ö m kan ö ka v ä tskevibrationen vilket i sin tur fr ä mjar en sund cirkulation. Pulserande galvanisk str ö m: • ä r framtagen f ö r att anv ä ndas p å kroppen d ä r huden kan dra nytta av ö kade vibrationer. •stimulerar huden, reng ö r och fr ä schar upp och bidrar till att minska synbara å lderstecken. PULSERANDE STRÖM FÖR KROPPEN

53 Medan en konstant galvanisk ström har ett stadigt flöde och inte svajar eller varierar i amplitud* så är pulserande galvanisk ström en typ av likström (DC) som varierar mellan två olika, förinställda nivåer. PULSERANDE GALVANISK STRÖM * En pulserande galvanisk ström är INTE detsamma som växelström (AC). Med växelström fluktuerar polariteten mellan positiva och negativa poler. PULSERANDE STRÖM TID STRÖM LIK- STRÖM

54 •Hj ä lper till att ö verf ö ra aktiva ingredienser till huden. •Optimerad pulserande str ö m hj ä lper till att stimulera huden och reng ö ra den samt bidrar till att minska synbara å lderstecken. •Laboratorietester visar att behandling med galvanisk str ö m kan f ö rb ä ttra verkan av å ldersbek ä mpande ingredienser upp till 24 timmar. VIKTIGA FÖRDELAR

55 •St ä ller automatiskt in sig efter huden - korrekt str ö mstyrka f ö r mer effektiv behandling. • F ö rb ä ttrad ergonomi - den nya formen p å apparaten ä r gjord f ö r att b ä ttre kunna f ö lja kroppens konturer. •ageLOC:s ledande kontaktyta - gjord f ö r att ge upp till 10 ggr mer ageLOC-ingredienser till huden. FÖRBÄTTRINGAR

56 F ö r optimalt resultat, anv ä nd din ageLOC ® Galvanic Body Spa med ageLOC ® Body Shaping Gel tre dagar i veckan p å : •Armar •L å r •Skinkor •Mage OBS! Ska inte anv ä ndas i ansiktet eller p å k ä nsliga hudomr å den. ANVÄNDNING

57 KOMPLETTERANDE PRODUKTER

58 Gjord f ö r att fungera tillsammans med Nu Skin ® Galvanic-apparaten och ge kroppen anti-ageing-f ö rdelar med ageLOC ®. Gjord f ö r att reng ö ra och fr ä scha upp huden och minska synbara å lderstecken. ageLOC ® BODY SHAPING GEL

59 •Inriktar sig p å de ultimata k ä llorna till å ldrandet f ö r att bevara en ungdomlig hud och minska å lderstecknen. •Bist å r med att mildra celluliterna f ö r fastare konturer. •F ö rb ä ttrar hudens fasthet f ö r en ungdomligare look. •St ä rker hudens ECM (extracellul ä ra matrix) f ö r att bygga upp och beh å lla en hud som ser frisk ut. VIKTIGA FÖRDELAR

60 •ageLOC ® - patentskyddad teknik fr å n Nu Skin ® med speciella ingredienser som inriktar sig p å arSuperMarkers, de ultimata k ä llorna till å ldrandet. •Laminaria Digitata - bidrar till nedbrytningen av fett; har visat sig ö ka mitokondrirespirationen i m ä nskliga keratinocyter vilket ger energiproduktion; ökar oms ä ttningen av strukturella proteiner. •Theobromin (Theobroma cacao-extrakt) - har visat sig h ä mma ett visst enzym i hudens fettceller. Detta i sin tur aktiverar fettnedbrytningen i huden, vilket ger ett b ä ttre utseende p å densamma. VERKSAMMA INGREDIENSER

61 Applicera en g å ng om dagen, tre ggr i veckan p å : •Armar •L å r •Skinkor •Mage ANVÄNDNING

62 ageLOC ® DERMATIC EFFECTS

63 Daglig fuktighets- och konturlotion med ageLOC:s anti-ageing-f ö rdelar f ö r kroppen. ageLOC ® Dermatic Effects mildrar celluliterna och f ö rb ä ttrar hudens fasthet. KOMPLETTERANDE PRODUKTER

64 •Inriktar sig p å de ultimata k ä llorna till å ldrandet f ö r att bevara en ungdomlig hud och minska å lderstecknen. •Mildrar celluliterna f ö r en mer slimmad kropp. •F ö rb ä ttrar hudens fasthet f ö r en ungdomligare look. • Å terfuktar och j ä mnar ut. VIKTIGA FÖRDELAR

65 •ageLOC ® - patentskyddad teknik fr å n Nu Skin ® med speciella ingredienser som inriktar sig p å arSuperMarkers, de ultimata k ä llorna till å ldrandet. •Hibiscus abelmoschus-extrakt - rikt p å v ä xtlipider som lugnar fria radikaler och h ä mmar celluliterna. •Honungsextrakt – en naturlig alfahydroxisyra som mjukg ö r huden. •Hyaluronsyra – bibeh å ller en optimal fuktiniv å. VERKSAMMA INGREDIENSER

66 Applicera tv å g å nger dagligen, morgon och kv ä ll, p å : • Armar • L å r • Skinkor • Mage ANVÄNDNING

67 TACK!


Ladda ner ppt "Möjligheten ageLOC ® BODY TRIO Nu Generation med stöd i vetenskapen och produkterna."

Liknande presentationer


Google-annonser