Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NU GENERATION MÖJLIGHETEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NU GENERATION MÖJLIGHETEN"— Presentationens avskrift:

1 Möjligheten ageLOC® BODY TRIO Nu Generation med stöd i vetenskapen och produkterna

2 NU GENERATION MÖJLIGHETEN
Möjligheten Nu Generation är den spännande fortsättningen på den världsomfattande berättelsen om ageLOC®. Vetenskapen ageLOC® fortsätter att visa vägen inom anti- ageing och här kommer nya genombrott i form av innovativa ageLOC-produkter. Med ageLOC® Body Trio får Nu Skins distributörer världen över ytterligare en chans att förverkliga sina drömmar genom att handla med effektiva produkter som stärker en ungdomligare kroppsbild.

3 ageLOC® BODY TRIO Insikter, konsumtionstrender och produktpositionering. Title slide 3

4 ETT GLOBALT BEHOV Överallt i världen finns det konsumenter som oroar sig över att de förlorar sin slanka, ungdomliga figur när de blir äldre. En anmärkningsvärt stor del av befolkningen är missnöjda med sin figur. Att tappa utseende och form kan rejält påverkan självkänslan och många vill dölja figuren. Framför allt hos kvinnor är följande ofta ett bekymmer: förlorad fasthet och slappare hud på bröst, skinkor, lår och armar samt ansamling av fett runt mage och höfter. Hos män anses förlorad form/fysik, sämre tonade muskler och tappad styrka vara viktiga åldersproblem. Källa: New Perceptions in Skin Care, 2010 Källa: Greenfield Anti-aging Exploratory, 2008/2009 4

5 % AV SVARANDEN SOM SVARADE "MISSNÖJD" ELLER "VÄLDIGT MISSNÖJD"
Ett anmärkningsvärt stort antal konsumenter är missnöjda med sitt utseende, framför allt figuren. Detta skapar tillfällen att positionera skönhetsprodukter som "motgift mot verkligheten". FRÅGA: Gradera hur nöjd du är med vart och ett av följande: 1. Din vikt och figur 2. Din fysiska attraktionsförmåga/utseende 60% Missnöjd med både vikt och figur Missnöjd med fysisk attraktionsförmåga/utseende 50% 47% 46% 43% 42% 41% 40% 38% 30% % AV SVARANDEN SOM SVARADE "MISSNÖJD" ELLER "VÄLDIGT MISSNÖJD" 29% 30% 27% 24% 22% 20% 18% 10% 0% Europa USA Brasilien Asien/ Stilla havet MENA Globalt Källa: Datamonitor Consumer Survey, April/May 2009 5

6 NUVARANDE MILJÖ FÖR KROPPSFORMNING
För närvarande omsätter marknaden för cellulitbekämpning och liknande US$14.7 miljarder.1 Tankar om utseendet styrs av socialt tryck och missnöjdhet med hur man tar sig ut. Att hantera sitt utseende är så emotionellt viktigt för konsumenter att de ivrigt kastar sig över de senaste tekniska uppfinningarna. Slankgörande produkter hämtar inspiration från professionella behandlingar och gör det möjligt för konsumenter att ta till sig dess principer bekvämt i sin egna hem. 1 Euromonitor, Global Firming and Anti-cellulite Sales, 2010 6

7 NUVARANDE MILJÖ FÖR KROPPSFORMNING, forts.
Konsumenter förlitar sig alltmer på nya grepp, bortom bantningskurer, vad gäller kroppen och dess utformning. Produkterna som utvecklas ska vara alltmer effektiva. Dessa kliniskt testade produkter, uppbackade av vetenskapen, ger de resultat som utseendemedvetna konsumenter med ont om tid vill ha.2 Även om marknaden är full av attiraljer för den fysiska kroppen så finns det fortfarande en topisk produktkategori med möjligheter, framför allt för produkter med åldersbekämpning.3 2 Källa: Datamonitor Consumer Survey, April/May 2009 3 Källa: Greenfield Anti-aging Exploratory, 2008/2009 7

8 En vidare innebörd av att känna sig vacker innebär alltså att majoriteten av konsumenterna idag sysslar med sitt utseende. FRÅGA: Hur viktigt är följande hälso- och skönhetsaspekt? Att se så bra ut som möjligt i vardagen Mycket viktigt Varken viktigt eller oviktigt Totalt oviktigt 100% 3% 14% 12% 14% 9% 13% 9% 90% 13% 26% 88% 27% 29% 25% 80% 78% 70% 60% 61% 61% 59% % AV SVARANDEN 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Europa USA Brasilien Asien/ Stilla havet MENA Globalt Källa: Datamonitor Consumer Survey, April/May 2009 8

9 FAKTORER FÖR KROPPENS ÅLDRANDE
Både inre och yttre faktorer spelar en roll vid förlorad kroppsform. Yttre eller vanemässiga faktorer såsom exponering för sol/UV- strålar, rökning, brist på motion, livsstilsval och plötslig viktförlust och inre faktorer såsom genetik, kostvanor, försämrad cirkulation, hormoner, försvagade muskler, förlorad spänst i huden, uttorkning, minskad cellaktivitet, fettanhopningar – kort sagt ett generellt åldrande - bidrar till att huden tappar sin form. Dessa faktorer kan leda till förlorad spänst, ojämn hud, fuktförlust och celluliter. När kroppen åldras ändras genernas uttryck. Med vetenskapen ageLOC® har vi fått förståelse för hur förändringarna i YGC (klustren av ungdomsgener) påverkar åldrandet. 9

10 TÄNK OM VI...? Tänk om vi kunde ta itu med kroppens åldrande genom att rikta in oss på åldrandets uppkomst och påverka huden från utsidan?

11 ÅLDRANDEFAKTORER Biologiskt åldrande (det inre) - är resultatet av förändringar - ofta genetiskt fastställda - som sker naturligt i kroppen. Miljöpåverkat åldrande (det yttre) - inkluderar skador från fria radikaler som ökar vid exponering för sol (fotoåldrande), föroreningar, cigarettrökning m.m. Liksom andra av kroppens organ bryts de fysiologiska funktionerna och strukturerna i huden ned när man blir äldre och på grund av miljömässiga orsaker. 11

12 INTERAKTION - BIOLOGISKT OCH MILJÖMÄSSIGT ÅLDRANDE
Totalt sett är åldrandet en kombination av både vår biologi och miljö. Fria radikaler från kroppen såväl som utanför kroppen, skadar hudens struktur och gener. 12

13 PROTEINERS NEDBRYTNING
Skador av eller förändring av viktiga proteiner i ung hud. slapp hud fler celluliter andra ålderstecken Hudproteiner 13

14 VAD ÄR BIOLOGISKT ÅLDRANDE?
Den biologiska klockan avgörs av vår genetiska sammansättning och genuttryck. Detta gäller alla celler, inklusive de i huden. Biologiskt åldrande: resultatet av naturliga förändringar i kroppen som visar sig som yttre ålderstecken som vi kan se eller känna. 14

15 DE YTTERSTA KÄLLORNA TILL ÅLDRANDE: arSuperMarkers
15

16 DET MÄNSKLIGA GENOMET Mänskliga genomet är sekvenser av kemiska baspar som utgör DNA. Människans genomet utgörs av mer än gener. Identifiering av dessa gener gör att vetenskapen bättre förstår biokemiska processer, slutprodukter och funktioner i den mänskliga kroppen. 16

17 ULTIMATA KÄLLOR TILL ÅLDRANDE
En människas genetiska uppsättning och uttrycksprofiler avgör hur snabbt denna åldras - både internt på cellnivå och externt i huden. 17

18 arSuperMarkers arSuperMarkers är komponenter i kroppskemin som påverkar hur vi åldras. De är de ultimata källorna till åldrandet. 18

19 arSuperMarkers - YGC (YOUTH GENE CLUSTERS)
Kluster av ungdomsgener, YGC, är funktionella grupper av gener vars uttryck kan regleras och på så vis ge en ungdomligare uttrycksprofil med specifika attribut. Nu Skins forskare har, tack vare ökad förståelse för genomet, kunnat identifiera viktiga kluster av ungdomsgener och arSuperMarkers, via skyddad vetenskap: ageLOC®. 19

20 arSuperMarkers - KROPPENS YGC
Nu Skins forskare identifierade ännu ett YGC för huden. Enligt nutida forskning och våra kliniska data bidrar följande mekanismer till kroppens åldrande: Nedbrytning av strukturella proteiner Ökad lipogenesis men minskad lipolysis Försämrad cirkulation Minskad fukt 20

21 YGC OCH KROPPAR SOM SER UNGDOMLIGA UT
RIKTADE RESULTAT Minskade celluliter KROPPENS YGC Inriktar sig på gener ansvariga för: Vätskerörelse Hudens uppbyggnad Hydrering Lipidmetabolism Fasthet Uppstramning Vetenskapen ageLOC® Lenhet Slankgörande Hydrering Celluliters framträdande = Djup, ytstruktur 21

22 VETENSKAPEN ageLOC® Genom att studera individuella ingredienser och produktformler har forskare kunnat välja ut effektiva ingredienser och skapa synergistiska formler som optimerar geners uttryck, proteiner och andra mekanismer för bästa möjliga hudvårdsprodukter. 22

23 BEVIS PÅ KROPPENS ÅLDRANDE Förändringar i fysiologin
23

24 TECKEN PÅ ÅLDRANDE HUD Då vi åldras blir huden mer mottaglig för
Fler celluliter Förlorad fasthet Torrhet Ojämnheter 24

25 MINDRE JÄMN HUD 25

26 MINDRE JÄMN HUD Det strukturella protein som kallas kollagen och som hittas i dermis ger ett nätliknande ramverk av stöd och styrka till huden. Epidermis Dermis 26

27 MINDRE JÄMN HUD När vi åldras minskar produktionen av kollagen och kollagenfibrer bryts ned snabbare än förut. Detta resulterar i en allmän minskning av mängden kollagen i dermis. Områden med mindre stöd börjar falla in och rynkor formas. Epidermis Dermis Flera faktorer kan leda till minskade nivåer av kollagen: Först uppstår med åren en naturlig minskning av de budbärarmolekyler som utlöser kollagenproduktion. Det uppstår även en ökning av enzymet kollagenas, som bryter ned kollagen. Fria radikaler från UV-strålning kan skada band av kollagen och stimulera kollagenasaktivitet, vilket leder till att irreguljära kollagenlänkar formas, vilket försvagar huden. UV-strålar kan penetrera huden och orsaka skador på de kollagenproducerande fibroblastcellerna. För att undvika UV-skador på kollagenfibrer och fibroblaster är det nödvändigt att applicera solskyddskräm. 27

28 FÖRLORAD FASTHET 28

29 FÖRLORAD FASTHET Elastin är ett annat protein för hudens struktur som finns i dermis. Detta spiralformade protein har förmågan att återta sin form efter att ha sträckts ut, och det är detta som ger huden dess elasticitet. Epidermis Dermis 29

30 FÖRLORAD FASTHET När vi blir äldre förlorar elastinfibrerna sin elasticitet och produktion av elastin i fibroblasterna minskar. Denna allmänna minskning av elastinnivåerna resulterar i att huden blir slappare. Epidermis Dermis 30

31 TORR HUD 31

32 TORR HUD Frisk ung hud bibehåller rätt fuktnivåer genom de förslutande egenskaperna hos fuktbarriären som består av keratinocyter (keratinfyllda hudceller) som omges och försluts med ceramider, lipider och fettsyror. Stratum Corneum (Fuktbarriär) 32

33 TORR HUD När vi åldras producerar huden färre ceramider, lipider och fettsyror som kan försluta fuktbarriären, vilket resulterar i ökad fuktförlust och torrhet. En minskad produktion av detta lipidmaterial står i samklang med den naturliga sänkningen av hormonnivåerna. 33

34 FÖRHINDRA FÖR TIDIGT ÅLDRANDE MED BRA HUDVÅRD
34

35 TA HAND OM HUDEN För att bibehålla en ungdomlig hud måste du börja med god hudvård. Använd produkter som understödjer hudens fuktbarriär; detta är första steget för att förhindra onödiga skador på huden.

36 VRID HUDENS KLOCKA TILLBAKA
Även om du inte tagit hand om huden tidigare finns det många avancerade ingredienser som kan mildra synbara ålderstecken. 36

37 UV-SKYDD Majoriteten av för tidigt åldrande hud orsakas av UV-strålar, så det är viktigt att begränsa tiden i solen och använda solskyddsmedel. 37

38 FRÄMJA EN BRA CIRKULATION
Massage, fysiska vibrationer och/eller mikronäring/stimulanter kan alla främja vätskerörelsen. Forskning visar att direkt pulserande ström, en form av fysisk vibration, kan vara en viktig faktor vad gäller ökad vätskerörelse. Fysiska vibrationer kan sätta igång en kedja händelser. 38

39 FRÄMJA EN BRA CIRKULATION
Vibrationer stimulerar endotel vilket ökar produktionen av kväveoxid (NO). NO utvidgar blodådrorna vilket resulterar i förbättrad blodcirkulation och vätskerörelse. Förbättrad vätskerörelse är mer effektiv vid avlägsnande av slaggprodukter och gör att mer näring når hudcellerna. VÄTSKEVIBRATION BIOLOGISK HANDLING FRÄMJAR VÄTSKERÖRELSE FÖRDELAR 39

40 MINSKA CELLULITER Ingredienser som påverkar cellenergin kan bidra till följande: Bättre cirkulation Fastare hud Utjämning av gropiga områden 40

41 ageLOC® - LÖSNINGEN Vetenskapen ageLOC® är Nu Skins exklusiva lösning för att ta itu med ålderstecknen och uppkomsten av biologiskt åldrande. Denna patentsökta vetenskap kan reaktivera de ultimata källorna till åldrandet och ge en ungdomligare profil. TECKEN 41

42 ageLOC® - LÖSNINGEN En kombination av ageLOC® med korrigerande ingredienser kan också bidra till att minska SYNBARA ÅLDERSTECKEN. Genom att adressera både UPPKOMSTEN och TECKNEN på åldrandet inifrån och ut, tror vi att Nu Skins vetenskap ageLOC® erbjuder branschen den kompletta lösningen på åldrandet. TECKEN 42

43 Möjligheten ageLOC® BODY TRIO Nu Generation med stöd i vetenskapen och produkterna

44 ageLOC® BODY TRIO ageLOC® Body Trio ger en slankare, lenare, fastare upplaga av dig själv genom att återställa konturerna och ta itu med fett och celluliter. ageLOC® Body Trio innehåller nya ageLOC® Galvanic Body Spa och två avancerade anti-ageing-produkter för kroppen; ageLOC® Body Shaping Gel och ageLOC® Dermatic Effects. Dessa ger slankare, jämnare och fastare hud. ageLOC® Body Trio - för en kropp som ser ungdomlig ut.

45 MÅLGRUPP Primär marknad:
Kvinnor och män som vill ha en fastare, mer tonad kropp. Nuvarande användare av ageLOC® edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II och Body Shaping Gel. Sekundär marknad: Kvinnor i åldern år som är måna om sitt utseende och då och då besöker spa. Kvinnor i alla åldrar med celluliter och/eller ålderstecken på kroppen.

46 FÖRDELAR Mildrar celluliterna för en kropp som ser mer slimmad ut.
Bättre konturer. Förbättrad fasthet. Generellt bättre hud. Inriktning på åldrandets uppkomst. Rengör och ger energi åt huden. Tillför fukt. Bidrar till att behålla ett ungdomligare utseende ex: omfånget på lår och armar jämnar ut gropiga områden riktar in sig på synbara ålderstecken rensar ut orenheter 46

47 ageLOC® GALVANIC BODY SPA

48 HISTORIEN OM GALVANISK STRÖM
1791 var Luigi Galvani den första att använda elektricitet för hälsofördelar. Den "galvaniska ström" som idag används i kosmetiskt syfte och som underlättar överföringen av aktiva ingredienser till huden är uppkallad efter den italienske vetenskapsmannen.

49 VAD ÄR GALVANISK BEHANDLING?
I mer än 50 år har spa och skönhetssalonger använt milda galvaniska strömmar i skräddarsydda behandlingar för att fräscha upp huden. Dessa behandlingar har krävt utbildad personal som använt stora maskiner för att ge massage. Detta hjälper till att fokusera cellenergin och förbättra cirkulationen och ge en klarare hy.

50 HUR FUNGERAR GALVANISK BEHANDLING?
- Galvanisk behandling utgår från principen att lika laddningar stöter ifrån varandra och motsatserna dras till varandra, precis som en magnet fungerar. Särskilda produkter är utvecklade med aktiva ingredienser som har en positiv eller negativ laddning. Apparaten ställs också in så att den har samma laddning som produkten. +

51 HUR FUNGERAR GALVANISK BEHANDLING?
- När lika laddningar ”stöter ifrån" varandra trycks aktiva ingredienser in i huden. Med noggrann applicering av positiv eller negativ galvanisk strömstyrka kan man utföra en mängd olika behandlingar. +

52 PULSERANDE STRÖM FÖR KROPPEN
Undersökningar har visat att pulserande ström kan öka vätskevibrationen vilket i sin tur främjar en sund cirkulation.  Pulserande galvanisk ström: är framtagen för att användas på kroppen där huden kan dra nytta av ökade vibrationer. stimulerar huden, rengör och fräschar upp och bidrar till att minska synbara ålderstecken. 

53 PulsERANDE GALVANISK STRÖM
Medan en konstant galvanisk ström har ett stadigt flöde och inte svajar eller varierar i amplitud* så är pulserande galvanisk ström en typ av likström (DC) som varierar mellan två olika, förinställda nivåer. PULSERANDE STRÖM * En pulserande galvanisk ström är INTE detsamma som växelström (AC). Med växelström fluktuerar polariteten mellan positiva och negativa poler. LIK-STRÖM STRÖM TID

54 VIKTIGA FÖRDELAR Hjälper till att överföra aktiva ingredienser till huden. Optimerad pulserande ström hjälper till att stimulera huden och rengöra den samt bidrar till att minska synbara ålderstecken. Laboratorietester visar att behandling med galvanisk ström kan förbättra verkan av åldersbekämpande ingredienser upp till 24 timmar. Forskning visar att vibrationer, inklusive pulserande direktström, kan vara en viktig faktor vad gäller ökad vätskerörelse. Fysiska vibrationer kan sätta igång en kedja händelser. Först stimulerar vibrationernar endotel vilket ökar produktionen av kväveoxid (NO). NO utvidgar blodådrorna vilket resulterar i förbättrad blodcirkulation och vätskerörelse. Ökad blodgenomströmning avlägsnar mer effektivt slaggprodukter och tillåter mer näring till hudcellerna vilket resulterar i ett ungdomligare utseende med fräschare lyster. 54

55 FÖRBÄTTRINGAR Ställer automatiskt in sig efter huden - korrekt strömstyrka för mer effektiv behandling. Förbättrad ergonomi - den nya formen på apparaten är gjord för att bättre kunna följa kroppens konturer. ageLOC:s ledande kontaktyta - gjord för att ge upp till 10 ggr mer ageLOC-ingredienser till huden.

56 ANVÄNDNING För optimalt resultat, använd din ageLOC®
Galvanic Body Spa med ageLOC® Body Shaping Gel tre dagar i veckan på: Armar Lår Skinkor Mage OBS! Ska inte användas i ansiktet eller på känsliga hudområden.

57 KOMPLETTERANDE PRODUKTER

58 ageLOC® BODY SHAPING GEL
Gjord för att fungera tillsammans med Nu Skin® Galvanic-apparaten och ge kroppen anti-ageing-fördelar med ageLOC®. Gjord för att rengöra och fräscha upp huden och minska synbara ålderstecken.

59 VIKTIGA FÖRDELAR Inriktar sig på de ultimata källorna till åldrandet för att bevara en ungdomlig hud och minska ålderstecknen. Bistår med att mildra celluliterna för fastare konturer. Förbättrar hudens fasthet för en ungdomligare look. Stärker hudens ECM (extracellulära matrix) för att bygga upp och behålla en hud som ser frisk ut.

60 VERKSAMMA INGREDIENSER
ageLOC® - patentskyddad teknik från Nu Skin® med speciella ingredienser som inriktar sig på arSuperMarkers, de ultimata källorna till åldrandet. Laminaria Digitata - bidrar till nedbrytningen av fett; har visat sig öka mitokondrirespirationen i mänskliga keratinocyter vilket ger energiproduktion; ökar omsättningen av strukturella proteiner. Theobromin (Theobroma cacao-extrakt) - har visat sig hämma ett visst enzym i hudens fettceller. Detta i sin tur aktiverar fettnedbrytningen i huden, vilket ger ett bättre utseende på densamma.

61 ANVÄNDNING Applicera en gång om dagen, tre ggr i veckan på: Armar Lår
Skinkor Mage

62 ageLOC® DERMATIC EFFECTS

63 KOMPLETTERANDE PRODUKTER
Daglig fuktighets- och konturlotion med ageLOC:s anti-ageing-fördelar för kroppen. ageLOC® Dermatic Effects mildrar celluliterna och förbättrar hudens fasthet.

64 VIKTIGA FÖRDELAR Inriktar sig på de ultimata källorna till åldrandet för att bevara en ungdomlig hud och minska ålderstecknen. Mildrar celluliterna för en mer slimmad kropp. Förbättrar hudens fasthet för en ungdomligare look. Återfuktar och jämnar ut. 64

65 VERKSAMMA INGREDIENSER
ageLOC® - patentskyddad teknik från Nu Skin® med speciella ingredienser som inriktar sig på arSuperMarkers, de ultimata källorna till åldrandet. Hibiscus abelmoschus-extrakt - rikt på växtlipider som lugnar fria radikaler och hämmar celluliterna. Honungsextrakt – en naturlig alfahydroxisyra som mjukgör huden. Hyaluronsyra – bibehåller en optimal fuktinivå. 65

66 ANVÄNDNING Applicera två gånger dagligen, morgon och kväll, på: Armar
Lår Skinkor Mage

67 TACK!


Ladda ner ppt "NU GENERATION MÖJLIGHETEN"

Liknande presentationer


Google-annonser