Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till styrd helpdesk: Naturvetenskap & Teknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till styrd helpdesk: Naturvetenskap & Teknik"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till styrd helpdesk: Naturvetenskap & Teknik

2 Syftet med dagen är att genom kollegialt lärande fördjupa och utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik ytterligare på er förskola. Det förväntade resultatet är att det ska göra skillnad för varje barn på er förskola redan på måndag

3

4 Funktionell kvalitet- måluppfyllelse
Hur bedömde ni er i funktionell kvalitet?

5 -Vilket utvecklingsområde synliggjordes i er bedömning?
-Förståelse av läroplansmålen? - Medvetet arbete med ett/flera av kriterierna? Lpfö tydliggör att undervisningen inom ett visst ämnesområde ska göra det möjligt för barnen att utveckla ett antal förmågor kopplade till olika objekt. Om vi givit barnen möjlighet att göra det, bedömer vi i funktionell kvalitet

6 Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Förmåga: Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt Objekt: Person, föremål, företeelse eller fenomen

7 -Vilken är förmågan? -Vilken är objektet (föremålet) för förmågan?

8 Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

9 Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Kunna = förmå behärska

10 Mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap, • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Kunna = förmå behärska

11 Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt
Förmåga: Något vi kan göra, kognitivt, fysiskt, emotionellt eller socialt Objekt: Person, föremål, företeelse eller fenomen Förstå Kunna om  Urskilja Utforska Dokumentera Ställa frågor Samtala om  Utforska   Bygga   Skapa  Konsturera Naturens kretslopp Människor, Natur Samhälle hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Naturvetenskap Samband i naturen Växter Djur Enkla kemiska processer Fysikaliska fenomen Teknik Hur teknik fungerar

12 Om en förmåga ska utvecklas - koppla den till flera olika objekt

13 Kognitiva processer- Åt vilket håll riktar vi vår undervisning?
Förmågorna i taxonomin återfinns och utgör grunden för bedömning och betygssättning i hela utbildningssystemet, dvs. samma förmågor återfinns i både förskolans, grundskolans och gymnasieskolans läroplan och värderas olika beroende på ökad kognitiv komplexitet. Om det ska bli möjligt för barnen/ eleverna att erövra de mer komplexa förmågorna behöver vårt arbetet med dem påbörjas redan i förskolan, precis som de är beskrivna i förskolans läroplan och kopplade till benämnda objekt. Fundera över vilka förmågor (eller objekt) vi utmanar barnen i och om det finns förmågor (eller objekt) som vi mer sällan hjälper barnen att få möjlighet att utveckla

14 Hur skapar ni en lärmiljö inne som gör det möjligt för barnen att få utveckla de förmågor och objekt som läroplanen talar om i?


Ladda ner ppt "Välkomna till styrd helpdesk: Naturvetenskap & Teknik"

Liknande presentationer


Google-annonser