Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AgeLOC ® R 2. Redo att k ä nna dig ung? Det ä r du inte ensam om...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AgeLOC ® R 2. Redo att k ä nna dig ung? Det ä r du inte ensam om..."— Presentationens avskrift:

1 ageLOC ® R 2

2 Redo att k ä nna dig ung? Det ä r du inte ensam om...

3 Framv ä xande global marknad f ö r anti- ageing $274.5 miljarder under 2013 med dubbel tillv ä xt n ä stkommande decennium Forskning fr å n BCC, maj 2009

4 Viktiga nyckelfaktorer Ö kad å ldrande befolkning som vill h å lla sig ung Konsumenter s ö ker anti-ageing i allt yngre å lder Allt fler konsumerar mer Konsumenter beredda att betala mer Ö kat fokus i media globalt

5 De ö ver 65 blir dubbelt s å m å nga å r 2050 Å ldrande befolkning Kinsella, Kevin and Wan He. U.S. Census Bureau and National Institute on ageing. International Population Reports. An ageing World: 2008, U.S. Government Printing Office, Washington, DC. 2009. U.S.AJAPANEUROPA KINA

6 CELLULÄR ENERGI OCH CELLULÄRT SKYDD MOT OXIDERING: VETENSKAPEN

7 Organismniv å Genetisk niv å Cellniv å Ungdomlig k ä nsla Cellens produktivitet YGC's uttryck p å ungdomlig niv å UNGDOMLIGHET/ FR Å N GENER TILL CELLER TILL ORGANISMEN

8 UNGDOMLIG CELLUL Ä R FUNKTION Cellul ä r energiproduktion + Rengöring, cellul ä rt skydd mot oxidering ATP Gift & slaggprodukter: Orsakar biprodukter som är del av den normala metabolismen för slagghantering ATP: Vår kropps bränsle- källa till energi

9 CELLUL Ä R ENERGI Cellul ä r energiproduktion: Mitokondria ä r cellens energistation Omvandlar energi fr å n matsm ä ltningen (glukos) till en form av energi som cellen kan bruka - ATP ( (Adenosine TriPhosphate) ATP

10 AKTIVITETEN I MITOKONDRIA SJUNKER MED Å REN 18~39 8 6 4 2 61~84 - 40% “ Mitochondrial Dysfunction in the Elderly: Possible Role in Insulin Resistance ” Science 16 May 2006; vol 300, no 5622, pp 1140-42

11 RENGÖRING OCH CELLUL Ä RT SKYDD MOT OXIDERING Steg 1 Steg 2 Steg 3 Transportering Steg 1 AKTIVERING Steg 2 SAMMANSMÄLT- NING Steg 3 ELIMINERING Gifter - steg 1 Gifter - steg 2 Gifter - steg 3 Enzymer Antioxidanter Fria radikaler Vattenlösliga

12 Å LDERSRELATERAD TOXISK BELASTNING Cellul ä rt reng ö ringss ystem Inre toxisk belastning Ungdomlig cell Åldrande cell Yttre toxisk belastning Inre toxisk belastning Inre belastning = Cellul ä rt slagg och biprodukter Yttre belastning = Milj ö f ö roreringar (gifter, stress...) Grafiken ä r en hypotetisk bild av cellul ä r reng ö ring och toxisk belastning med tiden och representerar INTE faktiska f ö rs ö ksdata. Med ö kad å lder ö vertr ä ffar toxisk belastning cellens m ö jlighet att reng ö ra. I ungdomen ä r cellens f ö rm å ga att reng ö ra sig sj ä lv st ö rre ä n den toxiska belastningen Cellul ä rt reng ö rings- system Cellul ä rt reng ö rings- system Inre toxisk belastning Yttre toxisk belastning Inre toxisk belastning

13 Å LDRANDET SLAG I SLAG Å ldrandet leder till: 1. Minskad cellul ä r energiproduktion 2.Ö kad m ä ngd slagg- och biprodukter Grafiken ä r en hypotetisk bild av minskad cellenergi och ö kad toxisk anhopning med tiden och representerar INTE faktiska f ö rs ö ksdata. ÅLDER MÖJLIG- HET ATT KÄNNA SIG UNG CELLULÄR ENERGI TOXISK ANHOPNING

14 Å LDRANDET LEDER TILL NED Å TG Å ENDE SPIRAL M ö jlighet att k ä nna sig ung Cellenergin minskar Cellul ä r reng ö ring minskar Cellul ä r reng ö ring minskar

15 Vetenskapen ageLOC ®

16 Identifiera, inrikta sig p å och aktivera VETEN- SKAPEN ageLOC® CELLULÄR ENERGI- PRODUKTION RENGÖRING, CELLULÄRT SKYDD MOT OXIDERING YOUTH GENE CLUSTERS KÄNNA SIG UNG

17 I ett n ö tskal Identifiera, inrikta sig p å och aktivera YGC relaterade till: 1. Cellul ä r energiproduktion 2. Rengöring, cellul ä rt skydd mot oxidering

18 REDAN IDAG HAR DU M Ö JLIGHETEN ATT K Ä NNA DIG UNG

19 ageLOC ® R ²

20 ageLOC ® R 2 Cellul ä rt skydd mot oxidering & reng ö ring Fysisk, mental & sexuell energi NATT DAG

21 K ä nn dig ung och energisk Vakna fr ä sch varje dag FR Ä SCH LADDAD

22 ageLOC ® R 2 - F Ö RDELAR Inriktar sig p å k ä llorna till å ldrandet snarare ä n själva ålderstecknen Konkurrenter K Ä LLOR Minskat välbefinnande Åldrat yttre

23 ageLOC ® R 2 - REKOMMENDERAD ANV Ä NDNING F ö r m ä n och kvinnor som n å gon g å ng tappat orken, k ä nt sig sl ö a och hellre vill k ä nna sig unga. ageLOC ® R 2 Night Ta tv å (2) kapslar p å kv ä llen ageLOC ® R 2 Day Ta sex (6) kapslar p å morgonen

24 LIFEPAK ® - DEN PERFEKTA F Ö LJESLAGAREN LifePak ® bidrar till sunda kostvanor med signifikant n ä ring N ä rings ä mnen viktiga f ö r cellul ä rt skydd mot oxidering och cellers energi Antioxidanter som ytterligare skyddar mot oxidativ påfrestning

25 ageLOC ® Aktivering av YGCs utifr å n och inifr å n ger en bra blandning - f ö r en ungdomlig k ä nsla och look.

26 ageLOC ® R 2 Fr ä sch och laddad genom livet.

27 TACK


Ladda ner ppt "AgeLOC ® R 2. Redo att k ä nna dig ung? Det ä r du inte ensam om..."

Liknande presentationer


Google-annonser