Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NYTT KYLSYSTEM MED FLÖDANDE FÖRÅNGARE OCH BUBBLE EXPANSION VALVE (BXV ® ) Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble ExpansionValve.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NYTT KYLSYSTEM MED FLÖDANDE FÖRÅNGARE OCH BUBBLE EXPANSION VALVE (BXV ® ) Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble ExpansionValve."— Presentationens avskrift:

1 NYTT KYLSYSTEM MED FLÖDANDE FÖRÅNGARE OCH BUBBLE EXPANSION VALVE (BXV ® ) Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble ExpansionValve AB

2 EFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson GENOMFÖRANDE - LÖSNING TESTRESULTAT BXV-SYSTEM BXV + 245 % W/M 2 K COP +10% KYLEFFEKT + 16%

3 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson MOTIV FÖR BÄTTRE EFFEKTIVITET /cop • Ca 15% AV DEN GLOBALA EL PRODUKTIONEN ANVÄNDS FÖR ATT KYLA • BXV SYSTEM GER 10 % FÖRBÄTTRING • Ca 200 MILJONER KYLSYSTEM TILLVERKAS/ÅR • CA. = OMSÄTTNING /ÅR 1.200 MILJARDER KRONOR

4 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson DIREKTEXPANSIONFLÖDANDE FÖRÅNGARE • Problem med oljeåterföring • Elektrisk Pump ”Påtvingad Cirkulation” • Termostatiska expansionsventiler kan ej användas • Potential till högre COP EFFEKTIVARE KYLA En Inventering 2004 TVÅ BAS FAKTORER FÖR VÄRMEÖVERFÖRING TILL KÖLDMEDIER: 1.MASSFLÖDET ÖVER FÖRÅNGAREN. 2.KÖLDMEDIETS GAS/VÄTSKEINNEHÅLL. In forced convective dominant boiling, the heat transfer coefficient is independent of heat flux and dependent on mass flux and quality. Boiling Heat Transfer in Compact Heat Exchangers * T.N. Tran, M.W. Wambsganss, and D.M. France1 November 14-18, 1994;

5 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson GENOMFÖRANDE - NEGATIVA FAKTORER SOM PÅVERKAR NUVARANDE DX SYSTEM? - ÖVERHETTNING - OLJA (2,5GGR VOL ÖKN) HUVUDFAKTORERNA 1. KM KVALITET ? 2. KM MASSFLÖDE ? -RÄTT KM MÄNGD I KONDENSORN KM KVALITET ? KM MASS- FLÖDET ?

6 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson MOTIV – HÖGRE ÅNGTRYCK

7 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson GENOMFÖRANDE ÅTGÄRDER 1.Den skadliga överhettningen över förångarytorna har eliminerats

8 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson 2. Köldmediekvalitet= förhållandet mellan gas o vätska i förångaren har optimerats genom att underkyla kondensatet efter kondensorn GENOMFÖRANDE ÅTGÄRDER 1.+MASSFLOW 2.+BETTER QUALLITY BXV 1526W/m2K DX 621 W/m2K

9 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson 3. Massflödesökning cirkulationen av köldmedievätska över för förångarytorna har ökat med en effektiv ejektorpump. Effektivare kokning utan stillastående isolerande gasblåsor. GENOMFÖRANDE ÅTGÄRDER

10 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson GENOMFÖRANDE ÅTGÄRDER 4.Oljeåterföring ifrån förångaren med oljehalt under 1 % (vikt) för att inte isolera förångarytorna med oljehinnan. (Ny koax)

11 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson GENOMFÖRANDET 5. Rätt fyllning i kondensorn har säkerställts

12 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson GENOMFÖRANDE - LÖSNING Ny kondensatstyrning har utvecklats BUBBLE EXPANSION VALVE (BXV) UNDERKYLARE

13 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson GENOMFÖRANDE - LÖSNING MASSFLÖDES ÖKNING NY EJEKTORKONTROLL AV FYLLNING FÖR ”LÄTTSTÖRT KÖLDMEDIA”. +

14 SUB COOLER GIVES THE REFRIGERANT SUPERB QUALITY Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson GENOMFÖRANDE – EN KOMPLETT BXV LÖSNING EJECTORPUMP FORCE THE LIQUID THROUGH THE EVAPORATOR CONDENSATE FLOW CONTROL COMPRESSOR BRINE IN BRINE OUT CONDENSER OIL HX DESTILLATOR ACCUMULATOR EVAPORATOR GRATE MASSFLOW Cp/250W Cp/50W Paralell-flow NO SUPERHEAT

15 TEST RESULTAT BXV SYSTEM TESTAT AGGREGATETS Växlare B25x24=1,39m2 MEDELDIFFERENSEN MINSKADE 53% KYLEFFEKTEN ÖKADE 16% DX 621W /m2K BXV 1526W /m2K Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson

16 BXV SYSTEM BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14

17 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson LABTESTER UTFÖRDA AV BXV AB MED SMÅ ROTATIONSMASKINER P1/P2 NED TILL 1,6 GGR (Flytande kondensering) P1/P2 UPP TILL 5,1 GGR TEMP DIFF IN 1,7K UT 1,4K (40% EG) ”TRYCKUPPFORDRING” FÖR BRANSCHEN

18 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson SUMMERING AV BXV SYSTEMET 1. Ingen överhettning i förångaren 2. Rätt köldmediekvalitet i förångaren 3. Stort massflöde över förångarytorna. 4. Liten oljeinblandning i förångaren. 5. Rätt kondensatkvalitet ut ur kondensorn 6. Mycket energipengar att spara! 1 - 6 =

19 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson SUMMERING TACK TERMIA FÖR ATT NI STÄLLDE UPP MED AGGREGAT FÖR TESTERNA! ”DET VÄRMDE”

20 Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson BXV AB TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!

21 BXV DX BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14

22 Boiling Heat Transfer in Compact Heat Exchangers * T.N. Tran, M.W. Wambsganss, and D.M. France1 Argonne, IL 60439 Prepared for presentation at the 1994 AIChE Annual Meeting, San Francisco, CA, November 14-18, 1994; session on Compact Heat Exchangers. Heat Transfer Mechanisms The two fundamental boiling heat transfer mechanisms are force convection and nucleation. In forced convective dominant boiling, the heat transfer coefficient is independent of heat flux and dependent on mass flux and quality; heat transfer increases with increasing mass flux and quality. On the other hand, when nucleation dominates, heat transfer is independent of mass flux and quality and dependent on heat flux and saturation pressure. BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14

23 23 THIS IS WHERE THE NEW TECNOLGY REALY FITS IN •A.C 50M/Year •Automotive 120M/Year •Refrigeration 30M/Year

24 BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14

25 FLYTANDE KONDENSERING BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14

26 KORSANDE TEMP BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14

27 Korsande växlare BUBBLE EXPANSION VALVE KTH 2009-12-14


Ladda ner ppt "NYTT KYLSYSTEM MED FLÖDANDE FÖRÅNGARE OCH BUBBLE EXPANSION VALVE (BXV ® ) Bubble Expansion Valve ABEFFYS2 Dagen 2009 Svenning Ericsson Bubble ExpansionValve."

Liknande presentationer


Google-annonser