Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tore Eriksson Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tore Eriksson Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd"— Presentationens avskrift:

1 Tore Eriksson Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd tore.eriksson@msb.se

2

3 MSB Lägesbild & Beslutsstöd

4 Stöd för kommunikation och samlad lägesbild

5 Ny struktur – Händelsebaserat

6

7

8 Tjörn hösten 2011

9

10

11

12

13

14 Stöd för kommunikation och samlad lägesbild

15 Lägesbild i direktsändning -stöd för- •Regeringens skrivelse pekar särskilt på WIS och RIB (LUPP) och Geodatasamverkan, Satellitstöd (GMES)

16 NORDRED & HAGA

17 RIB bakgrundskartor Terrängkartan/Vägkartan Översiktskartan Tätortskartan Hela Sverige samt 100 km In i grannländerna Distribueras och uppdateras Via RIB Samfinansieras av LM via 2:4

18 Geodata från Lantmäteriet och från de nordiska kartmyndigheterna

19 RIB Karta

20 INTERNET

21 En basinfrastruktur för gemensam l ägesbild

22 Gemensam Lägesbild Statens haverikommission •Olycka med flygplanet SE-IGU på Linköping/SAAB:s flygplats, E län, den 1 december 2010Olycka med flygplanet SE-IGU på Linköping/SAAB:s flygplats, E län, den 1 december 2010 •Olycka den 20 juni 2011 med helikopter D- HPHP i Salixbyn, Härjedalens kommun i Jämtlands länOlycka den 20 juni 2011 med helikopter D- HPHP i Salixbyn, Härjedalens kommun i Jämtlands län •Olycka den 6 november 2008 med helikoptern SE-JNZ vid Sulsjön i Åre kommun, Jämtlands länOlycka den 6 november 2008 med helikoptern SE-JNZ vid Sulsjön i Åre kommun, Jämtlands län

23 Olycka med helikopter i Åre kommun, Jämtlands län 6:e november 2008 Slutrapport RL 2012:09 •”Han upptäckte inte kraftledningen som korsade hans flygväg och helikoptern kom att kollidera med denna underifrån. Någon brand utbröt inte”. •”Föraren blev allvarligt skadad men kunde trots detta krypa till ett intilliggande buskage”.

24 Direkt efter händelsen larmade föraren SOS-centralen med sin mobiltelefon och 19 minuter senare hade flygräddningsledaren vid JRCC tillgång till den rätta geografiska positionen för haveriet. Trots detta fick den första räddningsenheten på plats den exakta positionen för haveriet efter 1 tim och 53 min och föraren kunde lokaliseras efter 2 tim och 8 min. Efter 4 tim och 19 min anlände den skadade föraren med ambulans till Östersund sjukhus.

25 Transportstyrelsen rekommenderas att: i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillse att det införs hjälpmedel som innebär att berörda larm- och ledningscentraler och insatta enheter vid flygräddning ges möjlighet till informationsdelning som minst medger en gemensam aktuell lägesbild inklusive kartbild i realtid

26 MSB Lägesbild & Beslutsstöd

27 GMES

28 GMES-EMS Emergency Management Services •Tillgängligt 24/7 •Kostnadsfritt •Tre olika användningsområden: –Förebyggande situationer –Operativa situationer –Återuppbyggnadssituationer •Prioritering operativa situationer •MSB National Focal Point Sverige •Enheten för Ledningssystem och Beslutsstöd

29 End User NFP (MSB) End User GMES ERS FTP Raster Vektor Andra anv. Raster Vektor

30

31

32

33

34 Översvämning Småland Juli •Sveriges första begäran av tjänsten •Omfattning: Emån och Silverån •Mottagare: Lst Kalmar och Jönköping, Räddningstjänsterna Hultsfred, Vetlanda och Högsby/Mönsterås, SMHI, Trafikverket, Emåförbundet •Radarsatellit för att identifiera översvämmade områden •Produkter i vektor- och rasterformat

35

36 Från verkligheten •” t ex en sporthall som var full med vatten som räddningstjänsten ’upptäckte’ genom satellitbilden och som man sedan kunde verifiera med folk på plats.” (Peo Wernersson Räddningstjänsten Hultsfred) •”Med hjälp av de hydrologiska modellerna försökte man räkna ut när översvämningarna skulle kulminera samt var det fanns dämningar. Fanns dämningar som syntes på satellitbilden och som fanns i verkligheten, men som inte fanns med i modelleringen.” (Gustav Karlsson SMHI) •”En bonde ringde och sa att hans 35 balar med hö inte låg kvar på åkern där de hade legat igår. Balarna väger ca 1500 kg styck. Balarna hade dock strandat längs vägen utan att ha orsakat några dämningar i detta fall. Men satellitbilderna kan i ett sådant läge vara värdefulla för att hitta var balarna har tagit vägen och var de kan orsaka dämningar samt flodvåger när de ’släpper’”. (Fredrik Björnberg Lst Jönköpings län)

37 Höjddatabasen •Numera hög noggrannhet •Betydelse (bränder, översvämning, skred) WMS – tjänster Web Map Service •LST •SGU …. Översvämningskartering •Levereras i ett format som passar kartpaketet

38 Simulation Run Completed (4)

39

40 MSB Lägesbild & beslutsstöd

41 Dags för DEMO Dags för Sammanfattning


Ladda ner ppt "Tore Eriksson Enheten för Ledningssystem & Beslutsstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser