Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JG3 MEDIAHISTORIA Wiborgs Tidning. Innehållet  Tidningslandskapet i Viborg  Exempel: Wiborgs Tidning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JG3 MEDIAHISTORIA Wiborgs Tidning. Innehållet  Tidningslandskapet i Viborg  Exempel: Wiborgs Tidning."— Presentationens avskrift:

1 JG3 MEDIAHISTORIA Wiborgs Tidning

2 Innehållet  Tidningslandskapet i Viborg  Exempel: Wiborgs Tidning

3 Viborgs historia  °1293  Tvist mellan Rysland och Sverige  Finland  invånare, °1939  Mångkulturalism: bl.a. svenskar, tyskar, ryssar, romer, tatarer och judar.  överlåten till Sovjetunionen °1944

4 Tidningslandskapet  Tidningspress på: - tyska - svenska - finska - också: ryska

5 Tyska tidningarna  Wiburgs Mancherlay 1821  Wiburgs Wochenblatt , efterföljare Sanan Saattaja Wiipurista

6 Finska tidingarna  Sanan Saattaja Wiipurista  Ilmainen  Wiipurin Sanomat/ Wiipurin Sanomat. Supistus , fortsatte som Karjala  Karjala, (utkommer fortfarande, från 1956 i Villmanstrand)

7 Svenska tidningarna  Wiborgs Annonce Blad  Wiborgs Tidning  Wiborg  Wiborgs Tidning 1867 (1864?)-1881  Östra Finland , efterföljare Wiborgs Nyheter  Wiborgsbladet  Wiborgs Nyheter

8 Wiborgs Tidning  N.A.Zilliacus grundade tidningen och ett eget tryckeri han lärare i historia vid tyska fruntimmersskolan  Första årgången går inte att hitta  Tidningen Otawa skriver den 27 november 1863:... Wiborgs tidning joka tulee, paitsi julistuksia, sisältämään ulkomaan paikkakunnan uutisia, rikos- asioiden tutkintoja, Wiipurin laiwa-luetteloa, kurssi- ja kauppa ilmoituksia j.n.e …

9 Wiborgs Tidning  Landsortstidning  utkom varje helgifri onsdag och lördag åtminstone från år Åren varje helgifri tisdag,torsdag och lördag

10 Wiborgs Tidning  Tidningen var (är) c 4-5 sidor  Innehåll i början: Notiser, politik, utrikes, sammankomster, konst, teater, ekonomi, noveller, diverse smått, reklam (bara på baksidan)Tidningens fokus på egen ort.  Från år var redaktör och utgivare Gabr.Lagus (fick en känsla av att han till en början inte riktigt var helt insatt i Wiborg?)

11 Wiborgs Tidning  Genomgång/Utveckling: (granskat varje årgångs första och sista nummer under )  Tidningens plan:...  fattigdom, Finland fått bidrag utomlandsifrån (tackar bl.a landets styrelse och Joh.Wilh. Snellman) - Järnväg planeras till Wiborg -> hopp om stora vinster och aktivare kontakter till bl.a Europa - Lagus haft problem med Wiborg kännedom -> får hjälp det kommande året av den person som tidigare redigerat tidningen (Zilliacus?)

12 Wiborgs Tidning  klar uttryckning av nationalism - Lagus avgår efter detta år, skriver ett vackert tack och blickar bakåt om de olika svårigheterna som varit  övergår till 3 ggr i veckan - ny yngre redaktör som lär ha bättre tid och ork (Namn oklart) - tidningen profilerar sig igen

13 Wiborgs Tidning  framgår att redaktionen representerats av bara 1 person (redaktören) -> för mycket arbete, tidningen blivit lidande -> en ny redaktion kommer att ta över igen  samma redaktion tar över som haft hand om tidningen under de fem första åren (Zilliacus igen?) - medhjälpare och korrespondenter i skilda län (Kuopio, St.Petersburg, Sordavala, huvudstaden...)

14 Wiborgs Tidning  dödens skörd, avlidne finske män - fattigdom, köld, skördaras missväxt (”Lilla istiden”)  mera korrespondenter från Ryssland -> man ville utöka kännedomen om folket och det land som Finlands öde var så nära sammankopplat med - krigsnyheter : bl.a kriget i Asien (Anglo-Afghanska kriget II) - ny redaktion i augusti igen -> redaktör Axel Antell (Zilliacus i ekonomiska svårigheter)

15 Wiborgs Tidning  möjlighet att i hela landet annonsera också på första sidan - Axel Antell uttalar sig om redaktionens och journalistikens kod  tidningen utvecklas och profilerar sig igen -> lät lite mera romantiskt och lättsamt nu (krönikor,reseskildringar,noveller,skisser,utländska författares/författarinnors verk, dagens intressantaste företeelser osv.)

16 Wiborgs Tidning  I anledning av nuvarande utgivares bortavara från orten under en längre tid av nästkommande år, ävensom i anseende till nödiga, nya anstalter för bladets tryckning framleds, utkommer Wiborgs Tidning icke under förra hälften av år > utkom aldrig mer

17 Wiborgs Tidning  (1880 -> nämns inte N.A.Zilliaci boktryckeri i tidningen som tryckställe mera utam refereras till samma adress som redaktionskontoret [Vakttornsgatan nr 17]. Zilliacus sålde tidningen och tryckeriet. Grundade sedan 1882 Wiborgsbladet.)

18 TACK!!


Ladda ner ppt "JG3 MEDIAHISTORIA Wiborgs Tidning. Innehållet  Tidningslandskapet i Viborg  Exempel: Wiborgs Tidning."

Liknande presentationer


Google-annonser