Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 © E Gummesson 2006 Professor Evert Gummesson Stockholms universitet Företagsekonomi, 10691 Stockholm; tel 08-7531434 el 08-162840; fax 08-6747440;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 © E Gummesson 2006 Professor Evert Gummesson Stockholms universitet Företagsekonomi, 10691 Stockholm; tel 08-7531434 el 08-162840; fax 08-6747440;"— Presentationens avskrift:

1 1 © E Gummesson 2006 Professor Evert Gummesson Stockholms universitet Företagsekonomi, 10691 Stockholm; tel 08-7531434 el 08-162840; fax 08-6747440; eg@fek.su.se; www.fek.su.se/home/eg/ mtc Årsmöte 2006 SERVICELOGIK SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR AFFÄRSUTVECKLINGEN

2 2 © E Gummesson 2006 Glimtar från en pågående internationell forskardebatt om vad marknadsföring är och borde vara.

3 3 © E Gummesson 2006 PRODUKTIONSORIENTERADE BIDRAG FRÅN STATISTIKEN & NATIONALEKONOMIN SOM MOTVERKAR KUNDORIENTERING

4 4 © E Gummesson 2006 2006 1950 JORDBRUK SVERIGES EKONOMI FÖRDELAD PÅ SEKTORER (enligt statistiker och nationalekonomer)

5 5 © E Gummesson 2006 Ur den fransk-italienska filmen Brakfesten från 1973.

6 6 © E Gummesson 2006 2006 1950 JORDBRUK TILLVERKANDE INDUSTRI SVERIGES EKONOMI FÖRDELAD PÅ SEKTORER (enligt statistiker och nationalekonomer)

7 7 © E Gummesson 2006

8 8

9 9 2006 1950 JORDBRUK TILLVERKANDE INDUSTRI TJÄNSTER/SERVICE SVERIGES EKONOMI FÖRDELAD PÅ SEKTORER (enligt statistiker och nationalekonomer)

10 10 © E Gummesson 2006

11 11 © E Gummesson 2006 PROBLEM MED MARKNADSFÖRINGSTEORI & MARKNADSFÖRINGSUTBILDNING

12 12 © E Gummesson 2006 Marknadsföring som ämne består av en serie blandade påståenden som härrör från… fragmenterade detaljstudier nationalekonomisk mikroteori (“pristeori”) blandade samhällsvetenskaper praktiska erfarenheter observationer hype success stories …och det har hittills gjorts ganska litet internationellt för att skapa verklighets- förankrad och överställd teori.

13 13 © E Gummesson 2006 SLUTSATS: Det är hög tid för ett paradigmskifte i marknadsföringen!

14 14 © E Gummesson 2006

15 15 © E Gummesson 2006 BIDRAG FRÅN TJÄNSTEMARKNADSFÖRINGEN

16 16 © E Gummesson 2006 VAROR TJÄNSTER/ SERVICE 1970-TALETS MARKNADSFÖRINGS- LANDSKAP NÅGOT FATTADES!

17 17 © E Gummesson 2006 FOKUS HAMNADE PÅ * en uppdelning mellan varor och tjänster/service * skillnader mellan varor och tjänster/service Detta var troligen nödvändigt i ett övergångsskede, men nu är det dags att skrota uppdelningen!

18 18 © E Gummesson 2006 VARFÖR? Uppdelningen är produktions- och leverantörsorienterad och inte kundorienterad

19 19 © E Gummesson 2006 BIDRAG FRÅN RELATIONSMARKNADSFÖRING, CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) & ONE-TO-ONE MARKETING

20 20 © E Gummesson 2006 Området för relationsmarknadsföring one-to-one CRM RELATIONER INTERAKTION NÄTVERK

21 21 © E Gummesson 2006 BIDRAG FRÅN MARKNADSFÖRING SOM NÄTVERK: MANY-TO-MANY MARKETING

22 22 © E Gummesson 2006 Området för many-to-many marketing med nätverk som överställd variabel och relationer och interaktion som stödvariabler NÄTVERK RELATIONER INTERAKTION

23 23 © E Gummesson 2006 Madelene, dotter i stan Dagmar, 85, granne Ingrid & Gunnar, grannar Laila, Sverker, Linnea & Fredrik, grannar Detaljist Transport- företag Electrolux VI & VÅR FRYS

24 24 © E Gummesson 2006 Madelene, dotter i stan Dagmar, 85, granne Ingrid & Gunnar, grannar Laila, Sverker, Linnea & Daniel, grannar Detaljist Transport- företag Electrolux VI & VÅR FRYS

25 25 © E Gummesson 2006 BIDRAG FRÅN THE SERVICE-DOMINANT LOGIC

26 26 © E Gummesson 2006 FRAMTIDEN MARKNADS- FÖRINGSLANDSKAP ENLIGT THE SERVICE-DOMINANT LOGIC SERVICE eller VÄRDE

27 27 © E Gummesson 2006 Kunder köper inte varor eller tjänster utan köper ”service” eller ”värde” Allt vi köper är en kombination av varor och tjänster/service: erbjudanden, system, lösningar, paketerade ”value propositions” Värde produceras inte bara av leverantören utan är resultatet av ett nätverk av bidrag Kunden är den slutlige värdeskaparen under konsumtionsprocessen. SAMMANFATTNING AV ”THE SERVICE-DOMINANT LOGIC”

28 28 © E Gummesson 2006 BIDRAG FRÅN LEAN PRODUCTION & LEAN CONSUMPTION

29 29 © E Gummesson 2006 1980-talet och framåt: LEAN PRODUCTION * Tillverkning, industri * Höj produktiviteten och kvaliteten * Inget resursslöseri * Just in time, JIT * Kontinuerliga förbättringar * Management commitment * TQM, Total Quality Management * Six Sigma

30 30 © E Gummesson 2006 ” I t ’ s t h e b r i l l i a n t f o c u s o n c o r e p r o c e s s e s. ”

31 31 © E Gummesson 2006 * Dags att ”slimma” konsumtionsprocessen och göra den effektiv * Balans mellan lean production och lean consumption * Var både produktionsorienterad och kundorinterad (”balanced centricity”) * Lean consumption erkänner kundens roll i den värdeskapande processen 2005 och framåt: LEAN CONSUMPTION

32 32 © E Gummesson 2006 THE 6 LEAN CONSUMPTION PRINCIPLES: 1 Solve the customer’s problem completely by ensuring that all the goods and services work, and work together Source: Womack and Jones 2005, p. 61

33 33 © E Gummesson 2006 2 Don’t waste the customer’s time Madelene, dotter i stan Dagmar, 85, granne Ingrid & Gunnar, grannar Laila, Sverker, Linnea & Daniel, grannar Detaljist Transport- företag Electrolux VI & VÅR FRYS

34 34 © E Gummesson 2006 3 Provide exactly what the customer wants 4 Provide what is wanted exactly where it’s wanted 5 Provide what is wanted where it’s wanted exactly when it’s wanted 6 Continually aggregate solutions to reduce the customer’s time and hassle

35 35 © E Gummesson 2006 UPPSUMMERING TOTAL KUNDORIENTERING

36 36 © E Gummesson 2006 SDL x VCN x LC = TCO SDL Service dominant logic VCN Value creation in interaction in networks of relationships LC Lean consumption TCO Total customer orientation I alla dessa nya bidrag har kunden en förändrad och mer betydelsefull roll

37 37 © E Gummesson 2006 Det är hög tid att förändra praktiken, utbildningen och forskningen i marknadsföringen! För första gången vädrar jag ett genombrott, ett paradigmskifte!

38 38 © E Gummesson 2006

39 39 © E Gummesson 2006

40 40 © E Gummesson 2006

41 41 © E Gummesson 2006 LITTERATUR SOM SÄRSKILT BERÖR MIN PRESENTATION OM SERVICE-DOMINANT LOGIC Vargo, Stephen L. and Lusch, Robert F. (2004), “ Evolving to a New Dominant Logic for Marketing,” Journal of Marketing, 68 ( January), pp. 1-21. Gummesson, E. (2004), ”Service Provision Calls for Partners Instead of Parties.” Commentary, Journal of Marketing, vol. 68, no. 1, pp. 20-21. Lovelock, Christopher H. and Gummesson, Evert (2004), “Whither Services Marketing? In Search of a New Paradigm and Fresh Perspectives,” Journal of Service Research, 6 (5), pp. 20-41. Lusch, Robert F. and Vargo, Stephen L., eds (2006), The Service-Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions. New York: M.E. Sharpe. Grönroos, Christian (2006), “What Can a Service Logic Offer Marketing Theory?,” in R. F. Lusch and S. L. Vargo (eds.), The Service-Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions. New York: M.E. Sharpe, pp. 317-333.

42 42 © E Gummesson 2006 OM LEAN CONSUMPTION Womack, James P. and Jones, Daniel T. (2005), “Lean Consumption,” Harvard Business Review (March), pp. 58-68. Gummesson, E. (2006), “”Implementing the marketing concept: from service and value to lean consumption.” Marketing Theory, vol. 6, no. 3, pp. 291-293. OM METOD I MARKNADSFÖRINGSFORSKNINGEN Gummesson, E. (2001), ”Are Current Research Approaches in Marketing Leading Us Astray?” Marketing Theory, vol. 1. no.1, pp.27-48. OM NÄTVERK Gummesson, E. (2004), Many-to-Many Marketing, Liber, Malmö. Grönroos, Christian (2006), “Adopting a service logic for marketing.” Marketing Theory, vol. 6, no. 3, pp. 317-333. Gummesson, E. (2006), “Many-to-many marketing as grand theory: A Nordic School contribution.” In Lusch, Robert F. and Vargo, Stephen L. (Eds.), Toward a Service- Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate, and Directions. New York: M.E. Sharpe.


Ladda ner ppt "1 © E Gummesson 2006 Professor Evert Gummesson Stockholms universitet Företagsekonomi, 10691 Stockholm; tel 08-7531434 el 08-162840; fax 08-6747440;"

Liknande presentationer


Google-annonser