Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita!"— Presentationens avskrift:

1 Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita!
Det här är ID06 Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita!

2 Varför ID06? Det årliga skattefelet i Sverige är omkring 130 miljarder! 66 miljarder av detta är svartarbete, varav 6 miljarder är oredovisade löner i byggbranschen 5 miljarder utgörs av hushållens köp av svarta byggtjänster + okänt belopp som omsätts inom den organiserade brottsligheten i byggbranschen Källa: Skatteverket Målet är att Försvåra svartarbete Försvåra ekonomisk brottslighet Stärka den sunda konkurrensen Skapa förutsättningar för eventuell skattekontroll Öka säkerheten på byggarbetsplatserna

3 Huvuddrag Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning Alla på byggarbetsplatsen bär synlig ”namnbricka” och kan legitimera sig Alla som ska ha rätt att vara på byggarbetsplatsen är skriftligt föranmälda En daglig närvaroförteckning förs över alla som är på byggarbetsplatsen Allmänna bestämmelser ID06 skrivs in i kontraktshandlingarna

4 En bransch - ett kort Beröringsfri avläsning via RFID
Ett kort för alla byggarbetsplatser i hela branschen Obligatoriska uppgifter Företagsnamn i klartext Organisationsnummer Fotografi För- och efternamn Kortnummer-ID06 Giltighetstid Säkerhetsskydd-ID06

5 Vad lagras i kortet? Obligatoriska uppgifter Arbetsgivare
Organisationsnummer För- och efternamn Personnummer Giltighetstid Nationalitet (vid annat personnummer än svenskt)

6 Föranmälan UE och LEV föranmäler skriftligen till GE de personer som ska ha rätt att vara på byggarbetsplatsen Personliga uppgifter som föranmäls är: För- och efternamn samt personnummer Ej föranmälda kan komma att avvisas från arbetsplatsen Föranmälan kan ske manuellt eller elektroniskt

7 Närvaroförteckning GE sammanställer byggarbetsplatsens närvaroförteckning (summan av alla gjorda föranmälningar) Daglig notering förs över allas närvaro (tid in, tid ut) GE sparar närvaroförteckningen i två år Närvaroförteckningen hålls tillgänglig för Skatteverkets kontroll Närvaroförteckningen kan föras manuellt eller elektroniskt

8 Avvisas från arbetsplatsen
Uue ID06-behörighetskort Företagsnamn i klartext Organisationsnummer Fotografi För- och efternamn Kortnummer ID06-logotypen Giltighetstid Föranmälan Skriftlig föranmälan Alla som ska ha tillträde till arbetsplatsen måste föranmälas av UE och Lev till GE. UE Lev Föranmälan Närvaroförteckning GE sammanställer en närvaroförteckning. Närvaroförteckningen redovisar samtliga personer som befinner sig på byggarbetsplatsen. Närvaroförteckningen arkiveras av GE i två år. GE SKATTEVERKET Tillträde beviljas Avvisas från arbetsplatsen Uppgifter i närvaroförteckningen Arbetsgivartillhörighet (inkl. org.nr) För- och efternamn Personnummer Tidsperiod för tillträde Daglig tid in och tid ut Närvaroförteckning Tillträde beviljas ej Platschef GE Arkiveras hos GE i två år

9 Användning Resultatet från närvaroredovisningen används endast som underlag vid kontroll från Skatteverket

10 Den gyllene triangeln mot svartarbete
Oanmälda arbetsplats- besök iSKD

11 Användning Information från närvaroredovisningen kan användas som underlag till en återsamlingslista

12 Godkänt av Datainspektionen 28 maj 2007
Integritetsskydd Godkänt av Datainspektionen 28 maj 2007 Alla Elektroniska överföringar krypteras Spårbara kodnycklar för att skriva, läsa, lagra och ändra uppgifter Kortkontroll sker vid inpassering 1. Är kortnumret spärrat (förlorat eller passerat giltighetstid) 2. Är kortnumret med på närvaroförteckningen (föranmälan gjord) Inga personnummer överförs mellan kort och läsare endast kortnummer, tid in och tid ut Närvaroförteckningen är skrivskyddad och kan inte ”efterjusteras” Uppgifter raderas efter två år (löpande gallring max 730 dygn) Varje person kan spärra sitt kort och har rätt till registerutdrag GE:s platschef är registeransvarig enligt PUL

13 Kontraktshandlingar Som professionell Byggherre/beställare av bygg- och anläggnings-entreprenader kan du aktivt vara med och motverka svartarbete och på så sätt öka säkerheten mot förekomst av svartarbete genom att alltid kräva att ID06 ska gälla när ni upphandlar entreprenadverksamhet. Så här gör du för att garantera att ID06 kommer att gälla i entreprenaden: Vid upphandling av en generalentreprenad anger du i AFC.34: För entreprenaden gäller ID06. Vid upphandling av en totalentreprenad anger du i AFD.34: För entreprenaden gäller ID06. I båda fallen bör du dessutom notera under övriga handlingar AFB.22: För entreprenaden gäller ID06 och att villkor framgår av ID06-allmänna bestämmelser. Bifoga gärna de allmänna bestämmelserna ID06 eller hänvisa till där de finns att hämta hem kostnadsfritt.

14 Praktiskt på bygget Närvaroförteckning kan föras på två sätt
Manuellt (papper och penna) Elektroniskt (kortaktivering mot läsare) Elektronisk närvaroförteckning med eller utan skalskydd Med = läsare monteras vid grind eller bom Utan = läsare monteras vid naturliga passager (bod, trapphus, entreprenadmaskin) Elektronisk närvaroförteckning behöver endast 220 volt ”online” = information överförs direkt till närvaroförteckningen ”offline” = information överförs först till ett internminne i läsaren

15 Kom igång med ID06 1. Skaffa ID06-behörighetskort till alla medarbetare kontakta en kortleverantör via fotografera alla medarbetare (digitalt) 2. Skapa en rutin för föranmälningar skriv ut blanketten från 3. Börja registrera den dagliga närvaron på byggarbetsplatsen kontakta en läsar- och applikationsleverantör via skapa rutiner för elektronisk närvaroredovisning 4. Informera löpande all personal kring vad som är på gång skriv ut informationsmaterial från

16 ID06 - Implementering 30 % (28)
Antalet utfärdade ID06-kort den 23 februari 2009 Totalt: ( sedan den 16 januari 2009) Antal företag: 3297 (+ 670 sedan den 16 januari 2009) Antalet levererade ID06-läsare och applikationer den 23 februari 2009 Totalt: 508 (+ 55 sedan den 16 januari 2009) Antal företag: 33 (+ 6 sedan den 16 januari 2009) Antal ID06-APL: 109 (+ 19 sedan den 16 januari 2009)

17 www.ID06.se Klicka Klicka Beställa ID06-kort och läsare
Hämta gratis blanketter Klicka

18 Frågor? Har du frågor, kontakta mig på telefon eller e-post!
Peter Löfgren, projektledare ID06 Telefon: E-post:


Ladda ner ppt "Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita!"

Liknande presentationer


Google-annonser