Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ID06 Obligatorisk ID- och närvaro- redovisning på byggarbets- platsen Höjer branschens anseende och stärker den sunda konkurrensen Försvårar svartarbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ID06 Obligatorisk ID- och närvaro- redovisning på byggarbets- platsen Höjer branschens anseende och stärker den sunda konkurrensen Försvårar svartarbete."— Presentationens avskrift:

1 ID06 Obligatorisk ID- och närvaro- redovisning på byggarbets- platsen Höjer branschens anseende och stärker den sunda konkurrensen Försvårar svartarbete och annan ekonomisk brottslighet www.id06.se Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita! Vi vill tydliggöra det svarta arbetet genom att synliggöra det vita! ID06 Det här är

2 www.id06.se Varför ID06? Målet är att • Försvåra svartarbete • Försvåra ekonomisk brottslighet • Stärka den sunda konkurrensen • Skapa förutsättningar för eventuell skattekontroll • Öka säkerheten på byggarbetsplatserna • Det årliga skattefelet i Sverige är omkring 130 miljarder! • 66 miljarder av detta är svartarbete, varav • 6 miljarder är oredovisade löner i byggbranschen • 5 miljarder utgörs av hushållens köp av svarta byggtjänster • + okänt belopp som omsätts inom den organiserade brottsligheten i byggbranschen Källa: Skatteverket

3 www.id06.se HuvuddragHuvuddrag Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning • Alla på byggarbetsplatsen bär synlig ”namnbricka” och kan legitimera sig • Alla som ska ha rätt att vara på byggarbetsplatsen är skriftligt föranmälda • En daglig närvaroförteckning förs över alla som är på byggarbetsplatsen • Allmänna bestämmelser ID06 skrivs in i kontraktshandlingarna

4 www.id06.se En bransch - ett kort Obligatoriska uppgifter • Företagsnamn i klartext • Organisationsnummer • Fotografi • För- och efternamn • Kortnummer-ID06 • Giltighetstid • Säkerhetsskydd-ID06 • Beröringsfri avläsning via RFID • Ett kort för alla byggarbetsplatser i hela branschen

5 www.id06.se Vad lagras i kortet? Obligatoriska uppgifter • Arbetsgivare • Organisationsnummer • För- och efternamn • Personnummer • Giltighetstid • Nationalitet (vid annat personnummer än svenskt)

6 www.id06.se Föranmälan • UE och LEV föranmäler skriftligen till GE de personer som ska ha rätt att vara på byggarbetsplatsen • Personliga uppgifter som föranmäls är: För- och efternamn samt personnummer • Ej föranmälda kan komma att avvisas från arbetsplatsen • Föranmälan kan ske manuellt eller elektroniskt

7 www.id06.se Närvaroförteckning • GE sammanställer byggarbetsplatsens närvaroförteckning (summan av alla gjorda föranmälningar) • Daglig notering förs över allas närvaro (tid in, tid ut) • GE sparar närvaroförteckningen i två år • Närvaroförteckningen hålls tillgänglig för Skatteverkets kontroll • Närvaroförteckningen kan föras manuellt eller elektroniskt

8 www.id06.se Uue Lev GE UE SKATTEVERKETSKATTEVERKET Arkiveras hos GE i två år Platschef GE Tillträde beviljas Avvisas från arbetsplatsen Tillträde beviljas ej Föranmälan Närvaroförteckning Skriftlig föranmälan Alla som ska ha tillträde till arbetsplatsen måste föranmälas av UE och Lev till GE. Uppgifter i närvaroförteckningen • Arbetsgivartillhörighet (inkl. org.nr) • För- och efternamn • Personnummer • Tidsperiod för tillträde • Daglig tid in och tid ut Närvaroförteckning GE sammanställer en närvaroförteckning. Närvaroförteckningen redovisar samtliga personer som befinner sig på byggarbetsplatsen. Närvaroförteckningen arkiveras av GE i två år. ID06-behörighetskort Företagsnamn i klartext Organisationsnummer Fotografi För- och efternamn Kortnummer ID06-logotypen Giltighetstid

9 www.id06.se Resultatet från närvaroredovisningen används endast som underlag vid kontroll från Skatteverket Användning

10 www.id06.se Oanmälda arbetsplats- besök iSKD Den gyllene triangeln mot svartarbete

11 www.id06.se Information från närvaroredovisningen kan användas som underlag till en återsamlingslista Användning

12 www.id06.se Integritetsskydd • Alla Elektroniska överföringar krypteras • Spårbara kodnycklar för att skriva, läsa, lagra och ändra uppgifter • Kortkontroll sker vid inpassering 1. Är kortnumret spärrat (förlorat eller passerat giltighetstid) 2. Är kortnumret med på närvaroförteckningen (föranmälan gjord) • Inga personnummer överförs mellan kort och läsare endast kortnummer, tid in och tid ut • Närvaroförteckningen är skrivskyddad och kan inte ”efterjusteras” • Uppgifter raderas efter två år (löpande gallring max 730 dygn) • Varje person kan spärra sitt kort och har rätt till registerutdrag • GE:s platschef är registeransvarig enligt PUL Godkänt av Datainspektionen 28 maj 2007

13 www.id06.se Kontraktshandlingar Så här gör du för att garantera att ID06 kommer att gälla i entreprenaden: • Vid upphandling av en generalentreprenad anger du i AFC.34: För entreprenaden gäller ID06. • Vid upphandling av en totalentreprenad anger du i AFD.34: För entreprenaden gäller ID06. • I båda fallen bör du dessutom notera under övriga handlingar AFB.22: För entreprenaden gäller ID06 och att villkor framgår av ID06-allmänna bestämmelser. Bifoga gärna de allmänna bestämmelserna ID06 eller hänvisa till www.id06.se där de finns att hämta hem kostnadsfritt. Som professionell Byggherre/beställare av bygg- och anläggnings- entreprenader kan du aktivt vara med och motverka svartarbete och på så sätt öka säkerheten mot förekomst av svartarbete genom att alltid kräva att ID06 ska gälla när ni upphandlar entreprenadverksamhet.

14 www.id06.se Praktiskt på bygget Närvaroförteckning kan föras på två sätt • Manuellt (papper och penna) • Elektroniskt (kortaktivering mot läsare) Elektronisk närvaroförteckning med eller utan skalskydd • Med = läsare monteras vid grind eller bom • Utan = läsare monteras vid naturliga passager (bod, trapphus, entreprenadmaskin) Elektronisk närvaroförteckning behöver endast 220 volt • ”online” = information överförs direkt till närvaroförteckningen • ”offline” = information överförs först till ett internminne i läsaren

15 www.id06.se Kom igång med ID06 1. Skaffa ID06-behörighetskort till alla medarbetare • kontakta en kortleverantör via www.id06.se • fotografera alla medarbetare (digitalt) 2. Skapa en rutin för föranmälningar • skriv ut blanketten från www.id06.se 3. Börja registrera den dagliga närvaron på byggarbetsplatsen • skriv ut blanketten från www.id06.se • kontakta en läsar- och applikationsleverantör via www.id06.se • skapa rutiner för elektronisk närvaroredovisning 4. Informera löpande all personal kring vad som är på gång • skriv ut informationsmaterial från www.id06.se

16 www.id06.se ID06 - Implementering Antalet utfärdade ID06-kort den 23 februari 2009 Antalet levererade ID06-läsare och applikationer den 23 februari 2009 Totalt: 91 102 (+ 8 101 sedan den 16 januari 2009) Antal företag: 3297 (+ 670 sedan den 16 januari 2009) Totalt: 508 (+ 55 sedan den 16 januari 2009) Antal företag: 33 (+ 6 sedan den 16 januari 2009) Antal ID06-APL: 109 (+ 19 sedan den 16 januari 2009) 30 % (28) 300 000

17 www.id06.se www.ID06.se Beställa ID06-kort och läsare Klicka Hämta gratis blanketter Klicka

18 www.id06.se Frågor? Har du frågor, kontakta mig på telefon eller e-post! Peter Löfgren, projektledare ID06 Telefon: 031-708 41 20 E-post: peter.lofgren@bygg.org


Ladda ner ppt "ID06 Obligatorisk ID- och närvaro- redovisning på byggarbets- platsen Höjer branschens anseende och stärker den sunda konkurrensen Försvårar svartarbete."

Liknande presentationer


Google-annonser