Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys av trafikolycka 29/7 2005 Lennart Strandberg  Utredarbakgrund Utlåtande 2007-04-27 sid.1 [kapitel 1]  Olycksförloppet sid.3-8 [kap.4-6]  Slutsatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys av trafikolycka 29/7 2005 Lennart Strandberg  Utredarbakgrund Utlåtande 2007-04-27 sid.1 [kapitel 1]  Olycksförloppet sid.3-8 [kap.4-6]  Slutsatser."— Presentationens avskrift:

1 Analys av trafikolycka 29/7 2005 Lennart Strandberg  Utredarbakgrund Utlåtande 2007-04-27 sid.1 [kapitel 1]  Olycksförloppet sid.3-8 [kap.4-6]  Slutsatser Utlåtande 2007-04-27 sid.13 [kapitel 9] Avåkning från Rv90 vid Lesjön till högerkurvas insida www.stop.se  Färd på vägen: avåkningens orsaker sid.4-5 [kap.5]  Rörelser och fartändringar i diket sid.6-8 [kap.6]  Trafikolyckan Tvisten Uppdragsetapper sid.1-3 [kap.2-3] Översiktliga beskrivningar Fakta, spår och observationer Jämför Nesmark 2005 sid.1-2, 3-4, 8-12 [kap.2, 4, 7-8] och 2007

2 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 2 Lennart Strandberg * Olycksfallserfarenhet också i praktiken: Inga personskador, men många bilkrascher Linköpings universitet, LiU och tekniska högskola, LiTH emeritus nov 2005 www.liu.se/vidi/ www.liu.se/vidi/  Tävlings-*, test och demonstrationsförare Körkort A BE CE DE för alla fordonstyper  Professor i olycksfallsforskning inom arbetarskyddet 1977-1986  Forskartjänster vid VTI i 7+8 år  Civilingenjör i flygteknik – tillämpad mekanik  Olycksutredare sedan 1970-talet nu oberoende i eget företag www.stop.se www.stop.se  Professor i färdsäkerhet år 2000-  Experimentator – har utvecklat flera metoder för att provocera fordonsrörelser som ofta föregår krasch 26s SVT-Vetenskap 42s SVT-UR 26s SVT-Vetenskap 42s SVT-UR

3 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 3 Färdväg och avåkningsplats Se Utlåtandet sid.A1 [Bilaga A] Bilen kördes söderut på riksväg 90 och hade passerat bebyggelsen vid Lesjöns västra strand när olyckan inträffade. Där gällde fartgränsen 90 kilometer/timme före 21/9 1998. Då sänktes den till 70 km/h mellan Kyrkdal (överst) och väg 333 (nederst på kartan). Bilen körde av vägen på högerkurvans insida Kör- riktning Video 1m04sVideo 1m04s: Med 70km/h från Hållsätter Video 14sVideo 14s: Enbart olyckskurvan med 70km/holyckskurvan Figur 3 på sid.2 visar hur jag uppfattade avåkningens riktning (från Nesmark) innan platsbesöket Men vid platsbesöket fann jag spår som tydde på rörelser enligt blå streckad linje

4 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 4 Händelseförlopp innan bilen blir instabil a)TW har kört förbi bebyggelsen vid Lesjöns strand på hög växel b)I syfte att låta passageraren höra det speciella motorljudet drar TW ned sidorutorna och växlar ned till tvåan c)Ljudet reflekteras mot höjden till höger och fascinerar de två i bilen d)Motorvarvet ökar. På instrumentpanelen kollar TW motorns ’varvräknare’ som är varningsmarkerad vid 8500 varv/minut e)Kurvan (radie >250m) passeras med sidkrafter som är mindre än hälften av vad väggreppet medger och motsvarar rondellkörning i stadstrafik f)Motorns övervarvningsskydd omöjliggör farter över 116 km/h (den fart som motsvarar 8500 varv per minut på tvåans växel) Min tolkning av 3 timmars djupsamtal 17/4 2006 med föraren (TW) Från Utlåtandet sid.A1 [Bilaga A]

5 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 5 Varför blev bilen instabil och sladdade? Flera möjliga orsaksfaktorer. a)Övervarvsskyddet kan störa föraren så att bakhjulen bromsas... På tvåans växel ingriper det vid cirka 115 km/h, på ettan vid cirka 75 km/h b)Om motorn stannar bromsas bakhjulen på liknande sätt. Då slutar även styrservot att fungera och bilen blir trögstyrd c)Ryckig växling (föraren ovan vid bilen och dess koppling) En mängd elektroniska och mekaniska felfunktioner kan också bidra, men hög fart kan aldrig ensamt orsaka avkörning på insidan av en kurva Se mina artiklar ’kursstabilitet’ & ’trafikolycka’ i Nationalencyklopedin Farten var inte högre än att bilen kunde svänga mycket tvärare än kurvan Utdrag från min redogörelse i Ångermanlands tingsrätt 25 april 2006 d)Lågt ringtryck på något av bakdäcken efter luftning någon dag innan (Parallellfall: Dödsolycka på E4 med voltande Saab) Syns ej på lågprofildäck (Parallellfall: Mercedesvältning) I domen frias föraren - åtalet för (’enkel’) vårdslöshet i trafik ogillas Se Utlåtandet 2007-04-27 sid.A1 [Bilaga A]

6 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 6 Lågt lufttryck i däck: Försämrar köregenskaperna i landsvägsfart Orsakar många olyckor. Tire Pressure Indicators lag i USA Svårt upptäcka med lågprofildäck Kursstabilitet på asfalt kräver högt lufttryck i bakdäcken Video 42s från SVT-URVideo 42s från SVT-UR / Legobilsdemo Vägkantsfynd på vänster bakhjul bekräftar punktering Sid.1: Fig2, Sid.5: Fig8, Sid.B1: Pict 1129-1149 Sid.B3: Pict 1205-1219 Video 7sVideo 7s

7 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 7 grusintagsplatsen vid K10 Sid.B1: Pict 1139Sid.B1: Pict 1164 K10: Sid.1 Fig.1, B6, B7 Vänster bakhjul lagt över Nesmark skriver 070919 ovidkommande om fälgspår på asfalten, och har misstolkat min text vid Fig.8 sid.5 (B5) Nesmark skriver själv att detta är en slagskada, och bekräftar min tes

8 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 8 Färdväg från avåkning till första krock mot träd ”C” med höger bakhjul (Nesmark) | ”T” med höger front (Strandberg) C T Bakom och vid trädet T fanns frontdelar från bilen FME576. Under trädrötterna C fanns fragment av glasfiberplast - likadana som från bilens akter. Se prover. Bilen har alltså roterat omkring trädet T och backat därefter – enligt sid.5 (B6-B7) i mitt Utlåtande 070427. I sin andra och sista invändning 070919 bekräftar Nesmark (omedvetet?) min tes ännu en gång:... ”trädet Strandberg menar blev truffad”... ”Det är omöjligt”... ”Bilen ville dessutom fått en kraftig rotasjon om så hade varit.”

9 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 9 Observationer och {fynd} vid barkskadat träd (T) A-skylt vid fragment i glasfiberplast {A} som låg mer öppet Sid.B3: Pict 1239 Höger frontgaller {N} vid N-skylt I riktning mot vita björken (C) fanns fler plastfragment, t.ex. vid skylt B. Sid.B4: Pict 1241 Gallret {N} låg skyddat och över- vuxet Sid.B3: Pict 1240 Trädet T står drygt 5 meter till höger om asfaltkanten cirka 20 m efter där höger framhjul lämnade asfalten Sid.5: Fig.9

10 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 10 Många oberoende observationer talar för min tes De ignoreras av Nesmark men falsifierar hans slutsatser ”Det är omöjligt”, enligt Nesmark 070919, att barkavskrap och fynd vid trädet T tillkom samtidigt som bilens frontskador Den av Nesmark tiofaldigt överdrivna friktionskoefficienten i diket (sid.6) framkallar ett overkligt vältningsförlopp utan bekräftande fynd. Nesmark har ännu inte förklarat hur bilens frontskador har uppkommit. På sid.7-8 i hans rapport 050902 borde det ha framgått. Men där rör sig Nesmarks bil som om diket vore jämnt och plant med extrem friktion.

11 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 11 60-metersfärd i diket – Bakåt från trädet T Vid max retardation på vått gräs (3m/s 2 - friktionstal ca 0,3) krävs bromssträckan 234 meter från Nesmarks 135km/h. Från 90km/h krävs 104 meter. Fortsätt i Tabell 1 på sid.8. På torr asfalt (8m/s 2 ) krävs 88 meter, om farten är 135 km/h Sid.6: Fig.10 Sid.B2: Pict 1199 Dikets topografi förklarar varför bilen välte när den baklänges hade klättrat upp med vänstersidan på trädet ”7” vid e. Vid max retardation på vått gräs (3m/s 2 - friktionstal ca 0,3) krävs bromssträckan 234 meter från Nesmarks 135km/h. Från 90km/h krävs 104 meter. Fortsätt i Tabell 1 på sid.8. På torr asfalt (8m/s 2 ) krävs 88 meter, om farten är 135 km/h

12 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 12 Henrik Nesmarks rapport 2005-09-02 1.Märklig syn på överstyrning och kursstabilitet 2.Punktering ej redovisad (PC-Crash verifierar min tes) 3.Första trädkrocken ej upptäckt 4.Avåkningsriktning missuppfattad Sammanblandning av spår från olika hjul? 5.Underlaget för Nesmarks subjektiva bedömningar av bilens skador redovisas ej 6.Orimligt stora friktionsvärden i diket med ett helt voltningsvarv för mycket Rubriker för kapitel 8 i mitt Utlåtande 2007-04-27 Nesmarks genmäle 2007-09-19 Beaktar enbart två sakfrågor och bekräftar där min förloppsanalys. Större delen av utrymmet ägnas åt personfrågor.

13 Ånger- man- lands tingsrätt 13 mars 2008 Lennart Strandberg www.stop.se 13 Slutsatser En modern felfri bil som körs normalt kan inte åka av på insidan i en kurva när farten är för hög. Nesmark redovisar ingen simulering med punktering och talar inte heller om hur bilen har styrts av förarmodellen. Därmed undanhålls relevanta fakta. Nesmarks analysmetod saknar transparens och avviker från verkligheten med både indata och resultat. Hans rapport måste därför lämnas utan avseende. Den tvära svängen mot trädet och den måttliga uppbromsningen i diket visar att Länsförsäkringars slutsats om bilens fart är kraftigt överdriven. Fler och mer detaljerade slutsatser: Kapitel 9 i Utlåtande 2007-04-27


Ladda ner ppt "Analys av trafikolycka 29/7 2005 Lennart Strandberg  Utredarbakgrund Utlåtande 2007-04-27 sid.1 [kapitel 1]  Olycksförloppet sid.3-8 [kap.4-6]  Slutsatser."

Liknande presentationer


Google-annonser