Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medeltiden C:a 500 – 1400 eKr Jenny Frick, Ängelholms gymnasieskola, Ängelholm – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medeltiden C:a 500 – 1400 eKr Jenny Frick, Ängelholms gymnasieskola, Ängelholm – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Medeltiden C:a 500 – 1400 eKr Jenny Frick, Ängelholms gymnasieskola, Ängelholm – www.lektion.se

2 Viktiga årtal •År 380: Kristna läran blir statsreligion i det romerska riket. •År 650:Islam har en snabb utbredning över det östra Medelhavs- området under 600-talet. •År 476: Romarriket går under. Den siste romerske kejsaren avsätts.

3 Feodalsamhället • Ständiga krig krävde krigare. • Systemet med herrar och vasaller kallas för feodalism. •Hierarkiskt samhälle. •Feodalismen fullt utvecklad år 1000. •Adelsslotten blev kulturcentra tack vare slottens damer. De hade tid och pengar till det.

4 Den höviska litteraturen •Hövisk= ärbar, taktfull, ridderlig. •Handlade om de feodala plikterna och om kärlek. •Furstarna var sällan läskunniga; kvinnorna roade sig med läsning.

5 •Författarna var lärda män som skrev på latin.Ofta krigiska riddarromaner. •Stor distans till folket som inte var läskunnigt alls. •Adeln levde i lyx och förfining: kläder, stor- slagna fester, förnämt språk och attityder.

6 Synen på kvinnan • Kärleken till en kvinna förfinade en man som tidigare varit burdus, skitig och krigisk. •Kvinnan ansågs stå högre än mannen; kulturellt förfinad. •Kärleken blev mannens dyrkan av kvinnan och hon fick inte vara för tillmötesgående. •Kvinnan tvingas vara overksam, oskuldsfull.

7 • Mannen förväntas vara en hövisk, romantisk gentleman. •Den medeltida synen på kärlek har påverkat vår romantiska kärlekssyn.

8 Riddarromanen och hjältediktningen Två genrer

9 Riddarromanens kännetecken •Kärlekens roll •Ofta kärlek till högt uppsatt, ofta gift, dam •Livslång, ofrånkomlig kärlek Exempel: •Tristan och Isolde •Lancelot •Med tiden förändras samhället till mer handel. •Riddarromanen blir förlegad.

10 Hjältediktningens kännetecken •Ämnena är hämtade från Karl den stores krig mot saracenerna (muslimerna) i Spanien… •…eller från strider mellan olika franska baroner och vasaller… •…eller från korstågen. •Franskt ursprung. •Strider för kungen, landet och tron. Exempel: Rolandssången Beowulf

11 Rolandssången (1000-1100-talet) •Roland är Karl den Stores trogne riddare. •Eposets hjälte men kungen står i centrum i sann, feodal anda. •Roland strider för sin kung, sitt land och sin tro mot saracenerna som beskrivs som ett avskyvärt, otroget folk. •Själva slaktandet beskrivs på ett naivt och skrytsamt sätt. •Lyckas besegra muslimerna men dör av sina sår. •På vers.

12 Isländsk litteratur Den nordiska sagan

13 •Den nordiska sagan skapades på Island under 1200-talet. •Nordens viktigaste bidrag till världslitteraturen. • De är inte ”sagor” i vanlig bemärkelse utan berättelser med historisk bakgrund.

14 Några kända sagor  Gunnlaug Ormstungas saga  Egil Skallagrimssons saga  Njals saga Annan isländsk litteratur  Heimskringla (historieverk)  Snorres Edda (översikt över skaldekonsten)

15 Den poetiska Eddan Innehåller t.ex. guda- och hjältedikter •Voluspá: Sierskans spådom om världens skapelse och undergång, Ragnarök, och sedan en bättre värld. •Trymskvi da: Komiskt om Tors färd till Utgårda- Loke. • Havámál: levnadsregler • Sigurd Fafnersbane

16 • I Eddadikterna och annan isländsk diktning börjar orden ofta på samma bokstäver. Bokstavsrim = Allitteration. • Det är också vanligt med kenningar som är bildspråk och gåta i ett. T.ex. ”svärdets svett” = blod, ”humrarnas båtskjul” = havet

17 De äldsta svenska skrifterna Landskapslagarna: Äldre Västgötalagen: 1200-talet Vår äldsta bevarade handskrift

18 Religiös litteratur Interiör Vadstena kloster

19 • Västrom gick under på 400-talet och germanerna bildade inget nytt, stort rike utan flera mindre. • Arvet från antiken glömdes bort. • På ett område hade Rom dock fått ny makt: Den katolska kyrkan. De sände ut missionärer till de germanska rikena. • Kungarna gick över till kristendomen. • Kyrkor och kloster bildades. •Klostren blev kulturhärdar. Där fanns de första skolorna, där skrevs Biblar, mässböcker, läroböcker, psalmer m.m. •I klostren skrev man även av antikens litteratur.

20 Kyrkans världsbild: två världar Den materiella •Sexualitet (kvinnan lockar i fördärvet) •Begär •Strävan efter rikedom •Strävan efter ting Den andliga •Avhållsamhet (kvinnan bör gå i kloster) •Jungfrulighet •Strävan mot Gud •Stå emot djävulen

21 • Kyrkans män klagade över de bekvämliga, lättsinniga riddarna. • ”De goda” (Gud, änglarna, andeväsen) var i ständig kamp med ”de onda” (Djävulen, djävlar och demoner) om människans själ. • • Dessa andliga väsen kunde visa upp sig på ett mycket kroppsligt sätt och de onda var mycket groteska.

22 Andra religiösa genrer: • Helgonbiografier: Heliga människors liv och underverk t.ex om S:t Göran som befriade kungadottern och dödade draken eller om Sankta Lucia. • Dramatik: Spelade upp scener under gudstjänsterna för att göra budskapet lättfattligt. Viktigt eftersom predikan hölls på latin! Uppstod på 900-talet. Skildes så småningom från gudstjänsten, men det handlade fortfarande om motiv ur kristendomen.

23 Fyra typer av drama- tik 1.Mysteriespelen 2. Mirakelspelen 3. Moraliteten 4. Fars

24 Senmedeltida författare Dante Alighieri Giovanni Boccaccio

25 DANTE • Levde 1265-1321 •Skrev den långa dikten ”Den gudomliga komedin” • Handlar om hur författaren tillsammans med den romerske författaren Vergilius gör en resa ner i helvetestratten, uppför skärseldsberget och sedan stegar uppför trapporna till paradiset. •Undervisning om hur man bör leva för att undvika straffen i helvetet och reningen i skärselden.

26 Giovanni Boccaccio 1313 – 1375 • Skrev Decamerone (De tio dagarna) •Handlar om kärlek, otrohet, passion. Kärlekskranka munkar och korkade, giriga präster förekommer t.ex. •Nytt: 1. Folkspråket 2. Novellformat 3. Driver med kyrkan 4. Realistiskt synsätt Florens i Italien


Ladda ner ppt "Medeltiden C:a 500 – 1400 eKr Jenny Frick, Ängelholms gymnasieskola, Ängelholm – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser