Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GREKISK MYTOLOGI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GREKISK MYTOLOGI."— Presentationens avskrift:

1 GREKISK MYTOLOGI

2 GREKISK MYTOLOGI De gamla grekerna och romarna trodde på gudar och gudinnor, odödliga och mäktiga varelser, som styrde över människornas öden. De berättade mycket om dem, också sådant som kan förefalla underligt och respektlöst. Vid tiden kring Kristi födelse bestämde sig en romersk poet som hette Ovidius och redan mycket känd, för att samla ihop så många berättelser om gudarna som möjligt, särskilt sådana som han hade lärt sig av grekerna, och återberätta dem för romarma. Det är tack vare honom som vi känner till så många av dem. Han skrev på den berättande vers som kallas för hexameter, och sitt arbete kalalde han för metamorfoser; förvandlingar. De flesta berättelser handlar nämligen om hur gudar eller människor blir förvandlade till ett djurm ett träd, en sten, etc.

3 Gudarnas Släktträd

4 Zeus

5 ZEUS Zeus var den mäktigaste guden, och hade tagit makten från sin far Kronos. Gudarnas konung och himmelens härskare. Gift med sin syster Hera, men har ofta sexuella äventyr med mänskliga män och kvinnor. Zeus var en vädergud, liksom lagens, statens, samhällets, stadens, familjens och främlingarnas gud. I Olympen hedrades han vart fjärde år med de olympiska spelen. Vid sidan av att vara den högsta guden var Zeus också en stygg gud. Han var ständigt otrogen mot sin svartsjuka hustru och syster Hera, och han hade många barn både med dödliga och odödliga kvinnor. Med Hera hade han Ares, Hebe, Hefaistos och Eileithyia.

6 HERA Zeus och Hera

7 HERA Gudarnas drottning, moderskapets och äktenskapets gudinna.
Gift med Zeus. Hera var äktenskapets och barnafödelsens gudinna i grekisk mytologi. Hon var gift med sin bror Zeus och var Olympens drottning. Hennes föräldrar var Kronos och Rhea. Hera ansågs vara en hämndlysten och straffande gudinna mot dem som förargat henne och dem som begick äktenskapsbrott. Hon förföljde ständigt sin otrogne makes älskarinnor, bland annat genom att låta dem drabbas av veckolånga förlossningar, förvandla dem till djur eller ta dem av daga. Hera vakade över kon och dess mjölk. Hon tillbads främst av kvinnor. Dyrkan av Hera förekom i hela Grekland, men särskilt i Sparta.

8 HADES

9 Hades Hades var i grekisk mytologi dödens gud och härskaren över underjorden, som även den kallas Hades. Som underjordens härskare styrde Hades över de döda och över mineralrikedomarna. Hades var son till Kronos och Rhea, storebror till Zeus och Poseidon. Hades var kall, sträng, och utan nåd, men han ansågs inte vara ond. Hans mantel - i vissa berättelser förekommer en hjälm - gjorde sin bärare osynlig. Hades var gift med Persefone som han rövade bort från hennes mor Demeter. När Hades förde Persefone till dödsriket bad Demeter, som var skördens och fruktbarhetens gudinna, Zeus att hjälpa henne. Då han vägrade såg hon till att det förblev vinter på jorden så länge hennes dotter befann sig i Hades. Zeus tvingades då förhandla med Hades om att låta Persefone komma tillbaka till jorden. Det fanns emellertid en slags förbannelse som innebar att den som ätit någonting i dödsriket, oavsett hur litet, aldrig kunde bli helt fri från underjorden. Precis innan Persefone skulle lämnade dödsriket gav Hades henne därför en kärna från ett granatäpple att äta. Konsekvensen blev att Persefone fick vistas på jordytan under två tredjedelar av året och i Hades under en tredjedel av året. När Persefone är hos sin man i underjorden låter hennes mor Demeter det vara vinter så att ingenting kan växa. När Persefone tillfälligt får lämna dödsriket låter Demeter grönskan återvända till jorden och det blir vår igen.

10 Poseidon

11 POSEIDON Poseidon var en havs- och flodgud i grekisk mytologi. Han var även jordbävningarnas och hästarnas gud. Sjömän tillbad Poseidon i hopp om ett lugnt hav och offrade hästar i havet till hans ära. Hans kännetecken är treudden, hästen och fisken. Poseidon var son till Kronos och Rhea, storebror till himmelsguden Zeus och lillebror till dödsguden Hades, samt make till Amfitrite. Med Amfitrite hade han sonen Triton (mytologi)|Triton. Han delade herraväldet över världen med sina syskon. Liksom sin yngre bror Zeus hade han ofta erotiska eskapader utanför äktenskapet. Under det trojanska kriget stod han på grekernas sida eftersom en av Trojas kungar hade vägrat betala honom då han byggt stadens mur. Han var dock Odysseus fiende efter att denne dödat hans son Polyfemos cyklopen.

12 AFRODITE

13 AFRODITE Skönhetens och kärlekens gudinna, vars ursprung var omdiskuterat i den antika världen. Enligt Homeros var hon Zeus dotter med den antika gudinnan Dione, men Hesiodos menade att hon fötts ur havsskummet, vilket också hennes namn betyder. Skummet var resultatet av Kronos stympning av sin far Uranos. Han skar av hans könsorgan, vilket föll i havet och skapade det skum som gudinnan föddes ur. Afrodite framställdes som en bländande vacker och mäktig gudinna. Enligt myten ska hon ha haft en gördel som gjorde att hon kunde få vem som helst att bli förälskad i henne. Afrodite var trojanernas gudinna. Afrodite var delvis ansvarig för det Trojanska krigets utbrott. Gudinnan Eris ger|Paris ett äpple som han ska ge till den vackraste av Afrodite, Hera och Athena. Afrodite mutar Paris med att lova honom sköna Helenas kärlek om han utser henne till den vackraste. Paris ger henne äpplet, rövar bort Helena från hennes man och det är orsaken till det trojanska kriget.

14 APOLLON

15 APOLLON Apollon är en viktig gud i grekisk mytologi. Han är konstens, läkekonstens, musikens och spådomens gud. Han framställs vanligen som en ung man med vackra drag. Han var son till Zeus och Leto. Apollon var en duktig bågskytt. Apollon föddes tillsammans med sin tvillingsyster Artemis på ön Delos dit hans moder hade flytt undan Heras vrede. Apollon stod i konflikt med gudarna Dionysos, Pan och Hermes som alla hade anknytning till djurhållning. Detta har tolkats som en produkt av rivalitet mellan olika nomadiserande herdefolk. Det finns många berättelser om Apollon som en man som är hopplöst förälskad, och de kvinnor som inte besvarade hans känslor bestraffade han hårt: Kassandra förbannades så att ingen skulle tro hennes hemska framtidsvisioner, Dafne blev ett träd för att komma undan honom, och han övergav prinsessan Kreusa av Aten och deras barn.

16 Athena

17 ATHENA Athena hade bokstavligen endast en förälder, hennes far Zeus. Hon föddes ur hans huvud efter att Zeus klagat över en fruktansvärd huvudvärk. Hefaistos slog honom då i skallen med en hammare, och öppnade så hans huvud. Ut sprang den fullvuxne Athena, klädd i full rustning. Hon kallades oftast Pallas Athena. Athena var vishetens och krigskonstens gudinna. Staden Atens särskilda skyddsgudinna. Hon beskyddade också städer, industrier, jord-bruket, spinnandet och vävandet, liksom konsten och hantverken. Athena hade också givit mycket till mänskligheten: plogen, flöjten, vagnen, skeppsbyggandet, djurtämjandet och skomakandet. På sätt och vis kan hon betraktas som civilisationens grundare.

18 Dionysos

19 DIONYSOS Dionysos är enligt grekisk mytologi en av olymperna, de främsta av gudarna. Guden förknippas som vinets gud och dramats beskyddare. Han överlämnar han en gåva till människan: vinstocken. Dionysos föds genom en förening mellan människan Semele och olympernas härskare Zeus. Gudens klassiska attribut, de kännetecken som gör att vi kan särskilja honom i konsten. Han avbildas ofta tillsammans med vilda djur, så som en leopard. Dionysos var ett mycket populärt motiv under antiken, inte bara för att Dionysos representerar vinet och ”det goda livet”, utan för att hans många följeslagare gjorde sig bra i olika konstnärliga kompositioner.

20 NIKE

21 NIke Nike är i grekisk mytologi segergudinnan. Av den bildande konsten framställs segergudinnan som en blomstrande, kraftfullt bildad jungfru i fotsid, fladdrande dräkt, vanligen bevingad, ofta med segerns sinnebilder (krans och palmkvist) i handen eller med en basun/ trombon för att blåsa ut segerbudskapet. Ibland framställs Nike även åkande på en triumfvagn och själv körande spannet.

22 Narcissos

23 Narcissos Narcissos var inom grekisk mytologi en vacker yngling som var son till flodguden Kefissos. Narcissos var så underbart vacker att vem som än såg honom greps av kärlek, men problemet var att han avvisade varje kärlek. Han blev dömd att förälska sig i sin egen spegelbild efter att inte ha besvarat den unga flickan, nymfen Echos kärlek. Narkissos förtynade inför den damm där han fick se sig själv och förvandlades till slut till en pingstlilja som fått hans namn: narcisser. Narcissism betyder att vara upptagen av sig själv.

24 ORAKLET I DELFI

25 ORAKLET I DELFI Oraklet i Delfi var språkrör för den grekiske spådomsguden Apollon. När oraklet fick kontakt med Apollon föll hon i trans och levererade gudens svar på alla livets frågor. Inga greker vågade ta några avgörande steg i livet utan att först ha gått till det högt respekterade oraklet. Även om oraklets svar var både dunkla och tvetydliga var det i århundraden en livlig trafik till Apollontemplet i Delfi där oraklet fanns. För ett par dagslöner och en lämplig offergåva fick man lov att besöka Apollontemplets präster som i enrum förmedlade frågan till Oraklet (även kallat Pythia). Den som ställde frågan var alltså aldrig själv närvarande under seansen utan fick svaret av prästerna efteråt. Innan oraklet skred till verket drack hon en klunk vatten ur den heliga kassatiskällan för att sedan upprätta kontakt med Apollon genom lagerbladet (gudens heliga träd). När hon ätit bladen eller bränt dom som rökelse drog hon sig tillbaka till en helig kammare i Apollontemplet där hon satte sig på en taburett och inväntade gudens röst. Där började hon nu att prata, ibland i stillsam trans, andra gånger extatiskt eller i frustrerande raseri. Vid hennes sida stod en rad präster som tolkade oraklets rabblande ordström.


Ladda ner ppt "GREKISK MYTOLOGI."

Liknande presentationer


Google-annonser