Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religion i Mesopotamien Mesopotamien: området mellan floderna Eufrat och Tigris.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religion i Mesopotamien Mesopotamien: området mellan floderna Eufrat och Tigris."— Presentationens avskrift:

1 Religion i Mesopotamien Mesopotamien: området mellan floderna Eufrat och Tigris

2  10 000 år sedan blev människor runt om i världen jordbrukare.  Områdena där människan tidigast började att odla är landet mellan floderna Eufrat och Tigris, Mesopotamien.  Mesopotamien är dagens Irak.

3 Eufrat och Tigris: Mesopotamien = Dagens Irak:

4 I Mesopotamien…  Blev sumererna framstående jordbrukare.  Sumerer = folkgrupp som bodde i Mesopotamien.  De var även duktiga hantverkare. Byggde städer, palats och tempel.  Skapades första skriften (ca 5000 år sedan)

5 Kilskriften  Lertavlor  Information om: - hur sumererna levde - hur de tänkte - gudar - myter - heliga berättelser

6 Vad hade sumererna för religion?  Polyteistisk religion = det fanns ett flertal gudar  T.ex. luftens gud Enlil, vattnets gud Enki.  Störst roll hade gudinnan Inanna.  Inanna var moder, kärlekens och fruktbarhetens gudinna.

7 Det heliga bröllopet  I sumeriska städer uppfördes myten om Innan och kungen Dumuzi varje år.  Heligt skådespel/rit.  Kallades det heliga bröllopet och firades under nyårsfesten.  Sånger, danser, offrade till gudarna.  Landet välsignades med ett gott och fruktbart nytt år.

8 Templet  Sumerernas städer växte och större och vackrare tempel byggdes.  Templet blev stadens centrum.  Präster tog betalt för sina tjänster: - utförde gudstjänster, sjöng hymner, bad till gudarna.  Offrade djur, växter och rökelse till gudarna.

9 Prästerna  Trodde att de kunde förutsäga framtiden.  Genom att undersöka offerdjurens inälvor och studera stjärnorna.  Blev mycket skickliga inom bland annat matematik.  Kungens medarbetare och hade makt.  Arv: timmen och cirkelns 360 grader.

10 Hur ska man leva?  Tjäna gudarna: mat, dryck och husrum.  Plikt: bygga tempel, offra mat och dryck.  Människan = dödlig  Gudarna = odödliga Bestämde över människorna och deras öden.  Ärlig mot varandra, bry sig om änkor, faderlösa och andra svaga människor.  Sanning, hederlighet och rättvisa var viktigt!

11  Myt = Berättelser om gudar och deras värld, om hur jorden och människorna skapades och hur döden uppkom. Har övernaturliga inslag, t.ex. kan djur tala.  Rit = Helig handling. Utförs alltid på ett likadant sätt. T.ex. dop, konfirmation, nattvard och begravning.


Ladda ner ppt "Religion i Mesopotamien Mesopotamien: området mellan floderna Eufrat och Tigris."

Liknande presentationer


Google-annonser