Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad, 2007 – (2012) Utvärdering och utveckling Högskoleövergripande projekt i samverkan med 17 grundutbildningsprogram/inriktn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad, 2007 – (2012) Utvärdering och utveckling Högskoleövergripande projekt i samverkan med 17 grundutbildningsprogram/inriktn."— Presentationens avskrift:

1 Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad, 2007 – (2012) Utvärdering och utveckling Högskoleövergripande projekt i samverkan med 17 grundutbildningsprogram/inriktn. och Centrum för Lärande och Utbildning (CLU) Forskning Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR) Studier om Lärande och UtbildningsRelationer (SOLUR)

2 Några utgångspunkter Elituniversitet - masshögskola Heterogena studentgrupper (Variation avseende erfarenheter, föreställningar, intentioner, kunskapssyn, strategier etc) Kunskapsöverföring - lärande Yrkesorientering - bildning

3 Kompletterande fokus Komplement till forskning, utvärdering och utveckling med fokus på lärarskap och utbildning Projektets fokus är studenters lärande och sociala relationer, i ljuset av bakgrund, erfarenheter föreställningar, förhållningssätt, visioner, intentioner etc.

4 Syfte Att kartlägga samband mellan olika bakgrundsfaktorer och studenters föreställningar och förväntningar kring studentrollen, kunskap, lärande och sociala relationer. Att studera om och hur föreställningar och förväntningar kring studentrollen, kunskap, lärande och sociala relationer utvecklas/förändras under studietiden, samt om och hur de initiala föreställningarna och förväntningarna är relaterade till faktorer och händelseförlopp under studierna samt olika resultat som uppnås i och efter utbildningen.

5 Bakgrundsfaktorer ÅlderKön”Boende” Social bakgrund Framtidsfaktorer Mål med studierAktörsskap Kulturell bakgrund Studenterna KunskapssynFörhållningssätt/studier, ASI Utbildningen KunskapsintresseUtbildningens kontext Förhållningssätt/lärandeStudentroll Delaktighet Examinationsformer Erfarenhet och prestation - tidigare studier Undervisningsmetoder Resultat – ”mot arbetsliv” Kunskap och förståelse, Färdigheter och förmågor, Värderingsförmåga och förhållningssätt Genomströmning Betyg Resultat – bildning, utv SjälvständighetPersonlig reflexivitet Forskarutbildning Anställningsbarhet Tredje uppgiften Erfarenheter i utbildningen, CEQ Före Under Efter Förväntningar på utbildningen/sig själva Upplevt stöd och förväntade prestationer Structure of learning outcome Kompetensstruktur i lärargruppen Verksamhet vid sidan om studier

6 Forskningsetisk prövning Projektet har beskrivits för och godkänts av den lokala etikprövningsgruppen vid Sektionen för Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad den 17/8 2007

7 Distribution av projektdata Underlag för utvecklingsarbete Beskrivande rapporter/sammanställningar till medverkande program Underlag för forskning (SLSR/SOLUR) Teorianknytning, analys, rapporter, vetenskapliga artiklar Underlag för utbildning Metodkurser, uppsatser

8  Idrottsvetenskapligt program  Medie- och kommunikationsvetenskapligt program – inr. Medieproduktion  Medie- och kommunikationsvetenskapligt program – inr. Strategisk kommunikation  Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete  Socialspsykologiska programmet  Arbetsvetenskapligt program  Statsvetenskapligt program – inr. Politisk kommunikation  Sjuksköterskeprogrammet (Halmstad)  Folkhälsovetenskapligt program  Lärarutbildningen – inr. Lek, idrott, rörelse och hälsa  Lärarutbildningen – inr. Barn och matematik/naturorienterade ämnen  Kultur och kommunikationsprogrammet  Ingenjörsprogrammet – data, elektronik, mekatronik  Informatik – multimediadesign samt valfritt informatikprogram  Biomedicin – inr. fysisk träning  Utvecklingsingenjörsprogrammet  Affärssystem – Företagsekonomi Medverkande program/inriktningar


Ladda ner ppt "Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad, 2007 – (2012) Utvärdering och utveckling Högskoleövergripande projekt i samverkan med 17 grundutbildningsprogram/inriktn."

Liknande presentationer


Google-annonser