Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2017-04-03 Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad, 2007 – (2012) Utvärdering och utveckling Högskoleövergripande projekt i samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2017-04-03 Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad, 2007 – (2012) Utvärdering och utveckling Högskoleövergripande projekt i samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad, 2007 – (2012) Utvärdering och utveckling Högskoleövergripande projekt i samverkan med 17 grundutbildningsprogram/inriktn. och Centrum för Lärande och Utbildning (CLU) Forskning Samhällsförändring, lärande och sociala relationer (SLSR) Studier om Lärande och UtbildningsRelationer (SOLUR)

2 Några utgångspunkter Elituniversitet - masshögskola
Heterogena studentgrupper (Variation avseende erfarenheter, föreställningar, intentioner, kunskapssyn, strategier etc) Kunskapsöverföring - lärande Yrkesorientering - bildning

3 Kompletterande fokus Komplement till forskning,
utvärdering och utveckling med fokus på lärarskap och utbildning Projektets fokus är studenters lärande och sociala relationer, i ljuset av bakgrund, erfarenheter föreställningar, förhållningssätt, visioner, intentioner etc.

4 Syfte Att kartlägga samband mellan olika bakgrundsfaktorer
och studenters föreställningar och förväntningar kring studentrollen, kunskap, lärande och sociala relationer. Att studera om och hur föreställningar och förväntningar kring studentrollen, kunskap, lärande och sociala relationer utvecklas/förändras under studietiden, samt om och hur de initiala föreställningarna och förväntningarna är relaterade till faktorer och händelseförlopp under studierna samt olika resultat som uppnås i och efter utbildningen.

5 Resultat – ”mot arbetsliv” Resultat – bildning, utv
Före Bakgrundsfaktorer Framtidsfaktorer Ålder Kön ”Boende” Mål med studier Aktörsskap Social bakgrund Kulturell bakgrund Förväntningar på utbildningen/sig själva Erfarenhet och prestation - tidigare studier Upplevt stöd och förväntade prestationer Under Studenterna Utbildningen Kunskapssyn Förhållningssätt/studier, ASI Delaktighet Kunskapsintresse Utbildningens kontext Studentroll Förhållningssätt/lärande Tredje uppgiften Undervisningsmetoder Examinationsformer Verksamhet vid sidan om studier Erfarenheter i utbildningen, CEQ Kompetensstruktur i lärargruppen Efter Resultat – ”mot arbetsliv” Resultat – bildning, utv Betyg Anställningsbarhet Genomströmning Självständighet Personlig reflexivitet Structure of learning outcome Forskarutbildning Kunskap och förståelse, Färdigheter och förmågor, Värderingsförmåga och förhållningssätt

6 Forskningsetisk prövning
Projektet har beskrivits för och godkänts av den lokala etikprövningsgruppen vid Sektionen för Hälsa och Samhälle på Högskolan i Halmstad den 17/8 2007

7 Distribution av projektdata
Underlag för utvecklingsarbete Beskrivande rapporter/sammanställningar till medverkande program Underlag för forskning (SLSR/SOLUR) Teorianknytning, analys, rapporter, vetenskapliga artiklar Underlag för utbildning Metodkurser, uppsatser

8 Medverkande program/inriktningar
· Idrottsvetenskapligt program · Medie- och kommunikationsvetenskapligt program – inr. Medieproduktion · Medie- och kommunikationsvetenskapligt program – inr. Strategisk kommunikation · Programmet för sociologi och socialt utvecklingsarbete · Socialspsykologiska programmet · Arbetsvetenskapligt program · Statsvetenskapligt program – inr. Politisk kommunikation · Sjuksköterskeprogrammet (Halmstad) · Folkhälsovetenskapligt program · Lärarutbildningen – inr. Lek, idrott, rörelse och hälsa · Lärarutbildningen – inr. Barn och matematik/naturorienterade ämnen · Kultur och kommunikationsprogrammet · Ingenjörsprogrammet – data, elektronik, mekatronik · Informatik – multimediadesign samt valfritt informatikprogram · Biomedicin – inr. fysisk träning · Utvecklingsingenjörsprogrammet · Affärssystem – Företagsekonomi


Ladda ner ppt "2017-04-03 Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad, 2007 – (2012) Utvärdering och utveckling Högskoleövergripande projekt i samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser