Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Böter  Dödsstraff  Skamstraff  Bannlysning  Botgöring, ex pilgrimsfärd  Landsförvisning De brott som straffades av kyrkan kunde t.ex. vara: 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Böter  Dödsstraff  Skamstraff  Bannlysning  Botgöring, ex pilgrimsfärd  Landsförvisning De brott som straffades av kyrkan kunde t.ex. vara: "— Presentationens avskrift:

1

2  Böter  Dödsstraff  Skamstraff

3  Bannlysning  Botgöring, ex pilgrimsfärd  Landsförvisning De brott som straffades av kyrkan kunde t.ex. vara:  Förolämpningar, sabbatsbrott, avfall från den rena evangeliska läran, hädelser

4  Straffen skulle vara avskräckande på allmänheten.  Sker ofta på offentliga platser  Inga förmildrande omständigheter.  Upprepade brott ledde ofta till döden.  Kunde man inte betala böter fick man plikta med kroppen.  Fängelser började användas först på 1800-talet.  Gradering av brott: mord var det grövsta av alla brott.  Vatten – och bröd straffet avskaffades 1884

5  Lik utomhus utan någon som kunde ställas till ansvar ” inom natt och år” betalde hela häradet böter.  Lik inomhus fick ägaren till huset betala om inte ansvarig hittades.

6  ”Du skall icke döda” gällde även självmord. De som begått självmord/ självspillning, betraktades som mördare fram till början av 1900-talet.  Straffet; bränd kropp, grävdes ner på galgbacken eller i skogen. Kunde bevis framföras om psykisk sjukdom som lett till självspillning begravdes denna på kyrkogården i enkla former.

7  Förbindelse mellan ogifta var straffbart fram till år1855.  Förbindelser mellan gift och ogift:  Enkelt hor eller dubbelt hor Lede ofta till strängaste straff, döden!  Blodskam och tidelag bestraffades också med döden

8  Barnamord – halshuggning, brännas på bål.  Abort bestraffades också fram till 1838 då vissa möjligheter till abort medgavs.  Fri abort infördes 1975.

9  Uppror kunde leda till kroppsstympning och döden. (mista höger hand, stegling, halshuggning,)  Husaga av barn och hustrur ” gul och blå” ledde till bötesstraff.  Om barn slog föräldrar; i värsta fall bestraffas med döden.

10  kåkstrykning/ kok stryk; prygel med ris, spö vid skampålen.  Gatlopp: ca 50 man ställdes upp i två rader med käppar och spön.  Hängning; Mycket förnedrande. Vanligt straff för tjuvar. Gällde män. Kvinnor blev levande begravda för stöld.  Kölhalning; ute till sjöss, ledde ofta till döden.  Fredslös; Ett av lagens strängaste straff. En fredslös stod utanför samhället och kunde dödas utan att förövaren straffades.

11  Bränning på bål; vanligt för häxeri, äktenskapsbrott, sexualbrott, mord  Bannlysning: uteslutning från kyrkan  Halshuggning: med svärd eller yxa  Rådbråkning; kvalificerat dödsstraff där grym tortyr innan dödsstraffet.  Spetsning på påle: snitt skars i nedre delen av ryggen, förbrytaren hängdes upp, levande och till allmän beskådan, på en påle som kom ut vid näsan.

12  Stegling: (endast för män) Den döda kroppen styckades och ”steglades”

13  Det mest avskyvärda jobbet!  Ofta dödsdömda förbrytare  Brännmärke i pannan, avskurna öron  1699 anställdes bödlar för att höja statusen  Olika betalning för olika utförda straff.  Ex. halshuggning= 5 Daler. Stympning av tunga/öron = 2 daler. Både halshuggning och bränna på bål = 10 d Före avrättning var det ”skick och bruk” för bödel och dödsdömd att ta sig ett ”järn”  Hjälpreda till bödeln!

14 ..Skedde kl 8.00 den 23 november 1910 då Johan Alfred Andersson - Ander avrättades i giljotin på Långholmen.  Ander var dömd till rånmord på en växelkassörska, Anna Viktoria Hellsten, i Stockholm.  Det var den enda gången som giljotinen användes i Sverige.

15  Vilka brott tror du var vanligast under 1800- talet fram till början av 1900-talet? Varför?  Hur har brottens karaktär förändrats till idag?  Många människor vill införa förbud mot abort. Vad tycker du? När i graviditeten övergår fostret till att bli en människa?  Dödstraff? Fundera på argument för och mot dödsstraff.


Ladda ner ppt " Böter  Dödsstraff  Skamstraff  Bannlysning  Botgöring, ex pilgrimsfärd  Landsförvisning De brott som straffades av kyrkan kunde t.ex. vara: "

Liknande presentationer


Google-annonser