Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skötselplan Strängnäs GK 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skötselplan Strängnäs GK 2011"— Presentationens avskrift:

1 Skötselplan Strängnäs GK 2011

2 Skötselplanens uppgift
Skötselplanen skall vara ett hjälpmedel för att kvalitetssäkra utförandet av skötselinsatserna och utgöra en ”ram” för banarbetarna. Kortfattat innebär skötselplanen att vi klipper / vältar / krattar hela banan inklusive träningsområden regelbundet måndag, onsdag och fredag (greenerna välts eller klipps 7 dagar/vecka). Övriga arbeten sker alltså mestadels tisdagar och torsdagar. Klubbens träningsområden skall om inga särskilda skäl föreligger hålla samma standard/kvalitet som banan. Prioritetsordning vid personal/resursbrist: greener – fairways – bunkrar –tees – semiruff - ruff.

3 Klipptågsprincipen För att säkerställa högsta möjliga servicenivå, en röd tråd i skötseln och även en hög effektivitets/säkerhetsnivå för banpersonalen så kommer vi att vid behov, d.v.s stor beläggning på banan, jobba enligt klipptågsprincipen. Det betyder att den som peggar upp kl kommer att få njuta av en helt färdigställd bana som håller samma standard/förutsättningar hela rundan . All klippning/krattning (undantaget högruffen) kommer då att starta på hål nr 1 på 18-hålsslingan och sedan jobba i nummerordning från klockan (startförbud – 07.00) varje måndag, onsdag och fredag. 9-hålsbanan kommer sedan att skötas enligt samma princip där klipptåget startar med startförbud – Övriga arbeten såsom puts med röjsnöre, ruffklippning , lagning tees m.m. skall i möjligaste mån utföras medsols och i nummerordning dock utan startförbud tisdag och torsdag. För att kunna genomföra klipptåg krävs 6 kompetenta maskinförare/banarbetare fördelade enligt följande: 2 fairwayklippare, 1 greenklippare/hålflytt, 1 semiruffklippare, 1 bunkerkrattare och 1 tee/foregreen.

4 Greener Klippning (3,0 – 4,5 mm) eller vältning 7 dagar/vecka. Grundtanken är klippning mån, ons, fre & sön - vältning tis, tors & lör.    På de gamla vitgröegreenerna som samtliga har stora problem med vrid-/packskador klipps rensvarvet med singelklippare. Endast söndagar klipps rensvarvet med trippelklippare. Hastigheten el. ”stimpen” skall vara runt 8. Inför SPM Open, KM och större inbjudningstävlingar/företagsarrangemang är målsättningen att rullen skall vara 9-10. Hålflytt minst varannan dag, varje dag vid behov. Hålen skall flyttas minst 10 meter varje gång för att säkerställa god variation i spelet och för att sprida ut slitaget. Det skall råda bra balans mellan svårighetsgraden på flaggplaceringarna. Vertikalskärning, djupluftning, stickluftning eller lättluftning med spiker varje måndag innan dressning. Dressning varje måndag kommer vi att prova en ny dressand (kantigare kornstruktur) då den tidigare (mera rundkornig) bedömts som ”flyktig”. Hålpipning 18 mm. sen höst. Hög prioritet främst gällande de gamla vitgröegreenerna. Hög prioritet att använda vårtäckningsdukar vid behov. Hög prioritet att dagga greenerna varje dag under sensommar – höst för att förhöja spelupplevelsen och bromsa svampangrepp. I mitten september när tävlingssäsongen trappat ner kommer vi att hyra in Graden för att på så vis byta ut ännu mer material i greenbädden. Enkelt beskrivet gör den en 3-4 cm djup vertikalskärning som sedan fylls med tvättad sand.

5 Fairways Fairways klipps på 12 mm för att vid ”vässning” till SPM Open och KM sänkas till mm. Stor vikt läggs vid att få skarpa kanter mot semiruff och på så vis ”rama in” hålet och skapa rumskänsla. Normalt klipps fairways måndag, onsdag och fredag men till vissa större tävlingar även lördag eller söndag. Djupluftning på våren och djupluftning + vertikalskärning + dressning i slutet av september har högsta prioritet på främst de gamla hålen. Daggning varje dag under sensommar – höst för att förhöja spelupplevelsen och bromsa svampangrepp.

6 Bunkrar Normalt krattas bunkrarna måndag, onsdag och fredag men vid större tävlingar/evenemang även lördag eller söndag. Bunkrarna skall vara jämna i kvalitén, fria från ogräs och innehålla rätt mängd sand med välskurna/putsade kanter. Hög prioritet att återställa bunkrarna i speldugligt skick efter kraftigt regn. Bunkrarna kommer även fortsättningsvis att ligga i ruff eftersom befintlig semiruffklippare ger vridskador. Vid några extra trånga passager mellan bunker/green kommer det dock att klippas semiruff mot greensidan.

7 Tee/foregreen Bevattning
Tee och foregreen klipps med samma maskin på 8 mm. Teemarkeringarna skall flyttas minst varannan dag med god variation för att fördela slitaget och förhöja spelupplevelsen. Ökad frekvens av dressning och stick/djupluftning önskvärd både på tees och foregreens. Försöket med ”gröna tees” skall utvärderas och vidareutvecklas. Bevattning Högsta prioritet att snarast möjligt under våren genomföra en bevattningsrevision och vid behov justera, laga och byta ut sprinklers.

8 Ruffar Drivingrangen Gödning/bekämpning
Semiruffen klipps på 25 mm. Stor vikt läggs här för att ”rama in” hålet med skarpa kanter mot fairway och högruff. Övrig ruff (högruff) kommer att klippas på lämplig höjd (70-80 mm) beroende på yttre omständigheter såsom regn eller torka. Bollen skall vara lätt att hitta så att ett bra speltempo skall kunna upprätthållas. Ruffen runt gul 5 & 6 och runt röd 5 & 6 lämnas oklippt för att få upp en gles, vacker, vajande rödsvingelruff. Om/när den blir för tjock och orsakar onödigt bolletande klipps den ner till ”ordinarie” ruffhöjd. Då vi på många håll (främst på de ”gamla” hålen) har en ordentligt saftig vitgröeruff är ett framtida mål att kunna rensa ruffytorna från sten/stubb som i dagsläget förhindrar oss att sänka klipphöjden ytterligare. Drivingrangen Klipps liksom tidigare varje torsdag. Gödning/bekämpning Gödsling av greener, greenområden, tees och fairways sker fortlöpande under säsong enligt fastslagen plan. Ökad bekämpning av främst klöver i greenområden har hög prioritet.

9 Diken och vattenhinder
Alla diken och vattenhinder skall vara väl definierade och väl skötta så att en spelare snabbt kan finna sin boll eller avgöra om den försvunnit i hindret. Alla vattenhinder skall vara korrekt markerade med gula/röda pinnar/plattor. Målet är att dessa ytor skall skötas på sådant sätt att ett bra speltempo skall kunna upprätthållas. Gångvägar Gångvägar inom golfbaneområdet skall underhållas och tillföras kompletterande grus/sand vid behov. Väggränsen skall vara tydlig för att undvika regelproblem. Avståndsmarkeringar/tillverkade föremål Översyn/förbättring av befintliga avståndsmarkeringar på sprinklerlock. Regelbunden skärning av sprinklerlock och avståndsmarkeringar på tee.

10 Puts/röjsåg diken, träd, sten & stubb
Regelbunden (främst torsdagar) putsning med röjsågar. Målsättningen gällande banan är att allt gräs innanför diken (själva diket inkluderat) eller ruffklippares yttersta gräns skall hålla god finish. Särskilt prioriterade områden såsom kullar, skogsdungar, slänter el. dyl där mycket bolletande sker skall också ingå i den regelbundna skötseln. Parkering, klubbhusområde, drivingrange, träningsområden och infarten till klubben skall också hålla god, regelbunden finish. Vass Förhoppningen är att vi skall kunna få loss ökade resurser för att klippa/hålla efter vass i dammarna. Personal För att kunna hålla önskad standard krävs minst 7 (8-9 på måndagar då det jobbas extra med greenerna) kompetenta banarbetare/maskinförare på plats varje måndag – fredag och 2 st för greenklippning, hålflytt och teemarkeringsflytt lördag & söndag . Semestrar, sjukdom, kompledighet, veckovila skall beaktas noga vid planering av arbetsåtgång/schemaläggning. All banpersonal skall alltid bära tillhandahållen klädsel/uniform. Undantag kan göras vid extrem väderlek och ”skitiga” jobb.

11 Träd All beskärning / fällning av träd skall förankras hos både banchef och sittande bankommittè ! Hög prioritet att bevara och förstärka karaktären av en naturnära bana i ett fantastiskt ek-landskap

12 Schema gödning & luftning


Ladda ner ppt "Skötselplan Strängnäs GK 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser