Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemmaplanslösningar i ett mångtydigt landskap. ”På flera håll har man dragit i (nöd)bromsen och utvecklat metoder för behandling och stöd på hemmaplan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemmaplanslösningar i ett mångtydigt landskap. ”På flera håll har man dragit i (nöd)bromsen och utvecklat metoder för behandling och stöd på hemmaplan,"— Presentationens avskrift:

1 Hemmaplanslösningar i ett mångtydigt landskap

2 ”På flera håll har man dragit i (nöd)bromsen och utvecklat metoder för behandling och stöd på hemmaplan, metoder som åtminstone visat sig vara ”lovande” i de utvärderingar och den forskning som genomförts. (…) I en kommun vi har besökt på ca 90 000 invånare har man på det sättet dels vunnit i kvalitet och resultat och dels under en 4-årsperiod sänkt sina kostnader från 50 miljoner till 17 för den sociala barn- och ungdomsvården. (…) Utan att för den sakens skull lämna barnen åt sitt öde, tvärtom.” Annika Nilsson, fd ordf i socialutskottet Hemmaplan - en lösning i tiden

3 Antal hem och antal platser i institutionsvård åren 1928 - 1980

4 Öppna insatser och vård utom hemmet 1998 - 2006

5 Öppenvårdens former •Programverksamhet •Riktad dagverksamhet •Socialpedagogisk insats •Skolsocial insats •Kvalificerat nätverksarbete •Enskilt samtalsstöd

6 Resultat - inriktning •Två tredjedelar har direktiv om att använda alternativ i öppna former istället för vård utom hemmet •Kommuner i glesbygd och få insatser avviker •Om inriktning ska efterlevas: åtta av tio bör använda öppenvårdslösningar i högre grad •En tredjedel beslutat att starta ny öppenvård •Endast fyra enheter beslutat att avveckla befintlig öppenvård •Socialtjänsten ansvarar för tre fjärdedelar av insatsformerna. 17 % annan offentlig huvudman •Stor andel service i förhållande till bistånd •Medel antal insatser att tillgå: 8 för barn, 10 för ungdom

7 Insatsernas omfattning

8 Samverkanslösningar mellan skola och socialtjänst Retorik och praktik

9 Integration och speciallösningar inom skolan •Gemensam bottenskola – ”tonåringen klassrummet” •Disciplinfrågan •Integrering och speciallösningar •1955 - utöver hjälpklassen skapas: läsklasser, observationsklasser, hörselklasser, frilufts- och hälsoklasser, cp- klasser och klasser för synsvaga.

10 Den frånvarande organiseringen Ofta sker hastiga och tillfälliga akutlösningar Dessa lösningar är inte tillräckligt genomtänkta. Man råkar få tag på någon bra person som kan arbeta ett kort tag. Kanske hittar man någon tillfällig dåligt utrustad lokal De tillfälliga personerna som skall göra jobbet blir lämnade rätt ensamma och körs slut på. De saknar direkt handledning och stöd Den tillfälliga lösningen byts ut och efterföljs av en lika tillfällig. Ansvarsfördelningen/organisationen är oklar Man skramlar ihop lite pengar Oklarheter finns om vem som ska betala material De olika delarna i förvaltningen sneglar på varandra vem som kan betala Ingen känner fullt ut ansvar Mobila Stödteamet, Härryda

11 Fånge i organisationen Socialtjänstens ungdomsgrupp upplever sig emellanåt begränsad av sin myndighetsutövarroll. Denna roll gör dem ofta hotfulla i arbetet i skolorna. Axet, Kungälv

12 Union i riskzon De ungdomar som vi med gemensamma och otraditionellt uppbyggda insatser skulle kunna nå i ett tidigt skede, tenderar alltså idag att falla emellan verksamheterna och hamnar därmed utanför samhällets nät av resurser. Nätverksteamet Gemensamt ansvar, Alingsås

13 Historien om Kungsbackas skolserviceenhet •Den första tidens kanalgrävande •Den andra tidens skyttegravsgrävande •Den tredje tidens tunnelgrävande

14 Samverkans utmaningar •Hållfast struktur för att hantera: •Osäkerhetens dilemma – frustration •Kontinuerlig uppdaterad legitimitet •Informationsproblemet •Balansera indragning och distansering •Kontinuerlig problemlösning, reflektion •Nivåanpassa


Ladda ner ppt "Hemmaplanslösningar i ett mångtydigt landskap. ”På flera håll har man dragit i (nöd)bromsen och utvecklat metoder för behandling och stöd på hemmaplan,"

Liknande presentationer


Google-annonser