Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En introduktion till esperanto

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En introduktion till esperanto"— Presentationens avskrift:

1 En introduktion till esperanto
I samband med Martinus Kosmologi

2 Programöverblick (Första timmen)
Kort om Martinus och hans verk Martinus-citat om esperanto och Zamenhof Om Zamenhof, hans projekt och drömmar Grunden för ett kommande världssamfund Vad vi gillar med esperanto Engelska och esperanto tillsammans? Framtidsvisioner om esperanto Martinus svarar på en fråga om kommande världsspråk

3 Programöverblick (Andra timmen)
Tankar om orden ”konstgjort” och ”skapat” Genomgång av språket esperanto Prova på att uttala esperanto-ord Fraser och dialoger Lite affixövningar Några språklekar

4 Programöverblick (tredje timmen)
Fler esperanto-övningar? Genomgång av hemsidan lernu! ? Delar av filmen ”Esperanto estas …” ? Starta en kvällskurs för att lära sig esperanto?

5 Kort om Martinus Föddes 1890 på Jylland i Danmark
Växte upp hos fosterföräldrar Enkel skolgång (läsa, skriva, räkna, lite bibelhistoria) Jobbade sen som mejerist, nattvakt och kontorist Hade vid 30-års ålder en andlig upplevelse (påsken 1921) Fick då enligt Martinus själv kosmiskt medvetande Började sen teckna symboler, skriva böcker o ge föredrag Hans verk går under namnet Tredje Testamentet

6 Kort om TT För ”humana materialister” En slags fortsättning av Bibeln
Ingen religion, utan andlig vetenskap Ger analyser och detaljerade förklaringar Beskriver en utveckling mot en fredlig värld Reinkarnation – vi utvecklas för varje liv ”Allt är mycket gott” från ett evighetsperspektiv

7 Martinus-citat om språk
”Verdensstaten vil naturligtvis få sit eget saerlige internationale sprog.” (Den Eviga Världsbilden II) ”At ingen af de eksisterende nationale sprog vil blive anvendt til dette faelles sprog er naturligtvis givet.” (DEV II) ”Vi har set en idealist skabe et verdenssprog, esperanto, som vil komme til att spille en overordentlig stor rolle, fordi det er skabt efter de guddommelige principper, og fordi det er logisk, og fordi det er let at laere” (Föredrag 1956)

8 ”efter de gudomliga principer”
Martinus skriver i LB3 om talsystemet Talsystemet uppbyggt efter de gudomliga principer 10 siffror - kan kombineras på ett oändligt antal sätt I esperanto så är orden ihopsatta av ”fasta block” Ex: frat o in ge j frat/o, frat/in/o, frat/in/o/j, ge/frat/o/j

9 Livets Bog I, stycke 191 ”… Men allteftersom den moderna utvecklingen underlättar kontakterna mellan folkslagen och gör dem mer och mer tekniskt och ekonomiskt beroende av och infiltrerade i varandra, utjämnas olikheterna i språken, och dessa blir till ett gemensamt känneteckensystem för hela världen. Alla folk på jorden kommer därför en gång att tala samma språk, samma tungomål.” (På mycket mycket lång sikt blir det ett språk…)

10 Från ett rådsmöte 1974 ”Jeg tror, vi er lidt tidligt på det med esperanto, men ellerser det maegtig godt. Men det vil komme engang, og så er det storartet. Det var jo dejligt, hvis det kom hurtigt.” ”Men det bliver esperanto. Hvad skulle det ellers blive? Er der andre sprog, der er laengere fremme? Der er ikke noget sprog, der er så humant. ” ”Man må se på skaberen. Han var jo en kolossalt human mand. Man kan naesten se, han var sat til at gore det.”

11 ”Man må se på skaberen.” 

12 Om Zamenhof Föddes 1859 i staden Bialystok (nu i Polen)
Växte upp i en flerspråkig familj och miljö Polacker, ryssar, judar, litauer, tyskar Upplevde språkförbistring i staden Pappan var språklärare Fick redan som barn en idé om gemensamt språk Den idén / drömmen lämnade honom aldrig

13 Dröm om gemensamt språk
Förstod att inget av de etniska språken skulle passa Lärde sig latin och grekiska som tonåring Kunde något av de passa som gemensamt språk? Kom fram till att det inte vore lämpligt Började fundera på ”lingvo arta” (ett ”konstspråk”) Inspirerad av engelskans relativt enkla grammatik Skapade ett språk-embryo med enkel grammatik

14 Ordförrådet Tänkte först använda helt påhittade korta ord
ab, ac, ad, bc, bd, ba, ca, … Kunde själv inte komma ihåg de orden! Kom fram till att orden ska bygga på naturliga språk Ville använda många ”internationella” ordstammar Främst från romanska och germanska språk Ca 75% från romanska, ca 20% från germanska

15 Språkkarta

16 Världskarta

17 Affix – viktiga Zamenhofs ordlistor blev längre och längre…
Ville verkligen undvika det Två skyltar på ryska gav lösningen Konditorskaja och Ŝvejcarskaja ”La problemo estas solvita!” Började söka efter lämpliga prefix och suffix Kunde rensa bort massor av ordstammar

18 Utvecklade under 10 år Fösta språkgrunden klar i slutet på gymnasiet
Firade tillsammans med kompisar - tårta och hymn Studerade till läkare i Moskva och sen i Warszawa Jobbade med sitt språkprojekt i hemlighet Översatte stora verk till språket Gjorde många ändringar och förbättringar Började tänka direkt på språket som då fick sin ”själ”

19 ”Lingvo Internacia” Zamenhof förberedde utgivningen av sitt språk
Men han hade problem att hitta förlag och pengar I början av 1887 förlovade han sig med Klara Silbernik En del av hemgiften användes till att ge ut språket En liten bok på 47 sidor på ryska gavs ut i juli 1887 Inledning, dikter, ”Fader vår”, grammatiken, ordlista Använde pseudonymen Doktoro Esperanto

20 Började spridas Boken / broschyren gavs ut på flera språk
Språkintresserade idealister började lära sig Klubbar och tidningar uppstod i flera länder I början sa man ”La lingvo de Doktoro Esperanto” Men sen blev namnet bara ”esperanto” för språket 1905 skedde den första Universala Kongreso Zamenhof talade till de ca 700 deltagarna

21 Mistera fortego Zamenhof avslutade sitt tal med en slags bön:
Al Vi, ho potenca senkorpa mistero, Fortego, la mondon reganta, Al Vi, granda fonto de l' amo kaj vero Kaj fonto de vivo konstanta, Al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas, Sed ĉiuj egale en koro Vin sentas, Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas, Hodiaŭ ni preĝas. …

22 Var Z religiös? Jo, men inte på traditionellt vis
“Dum en la mondo scienca mi perdos ĉian estimon, mi samtempe en la mondo de kredantoj trovos nenian kompensan simpation, verŝajne nur atakon, ĉar MIA kredo estas tute alispeca ol ILIA kredo... Estus pli prudente, se mi silentus, sed mi ne povas.” (Från en påbörjad artikel 1917 – Z dog 58 år gamal)

23 Zamenhofs tre stadier Som barn var han religiöst troende ”med” sin mor
Som tonåring blev han ateist - livet saknade mening Vid ca 18-års ålder fick han en slags andlig upplevelse "Mi eksentis, ke eble morto ne estas malapero . . .; ke ekzistas iaj leĝoj en la naturo ...; ke io min gardas al alta celo ..." Den inställningen bar han sen med sig hela livet

24 Homaranismo Esperanto var inte det viktigaste för Zamenhof
Det var nämligen viljan att ena världen Bildade homaranismo – ”männsklighetstro” Ett slags etiskt system med gemensamma seder "La homaranoj esperas, ke per konstanta reciproka komunikiĝado sur la bazo de neŭtrala lingvo kaj neŭtralaj religiaj principoj kaj moroj la homoj iam kunfandiĝos en unu neŭtrale-homan popolon, sed tio ĉi fariĝados iom-post-iom, nerimarkate kaj sen ia rompado."

25 Frösättare Z sådde ett frö till ett gemensamt världsspråk
Martinus sådde ett frö till en gemensam världsbild Båda växer sakta… Är nu som två små ”plantor” Ska i framtiden bli riktigt stora ”träd” Men det kommer säkert att dröja ett bra tag Ingen brådska  ”Inte honungen som ska komma till bina …”

26 Situationen idag

27 I framtiden

28 Världsregering Stormakterna kommer att falla
Efter krig och katastrofer blir det lugnare tider ”Det första stora, avgörande steget mot världs- harmoni, mot freden på jorden kommer därför att bli upprättandet av en världsöverhet.” (LB1, 98) ”Endast en sådan internationell världsregering kan bli den grund eller stomme, på vilken »det riktiga människoriket» skall byggas.” (LB1, 103)

29 Världs- samfund, bild, språk

30 Vad vi gillar med eo Fredstanken bakom språket – La interna ideo
Inte vill tränga undan de etniska språken Känns bra att försöka stötta esperanto-rörelsen Trevligt språk att lära sig – förstår grammatik Många internationella kontakter Kul att resa med och delta på träffar i olika länder

31 Engelskan är också bra Engelskan är ju idag ett otroligt hjälpmedel
Kommer att vara det under lång tid Engelska och esperanto parallellt? Kunna båda språken passivt och minst ett aktivt Kunna läsa och förstå båda Kunna tala och skriva ett av dem Väljer själv vilket man helst vill använda

32 Framtidsvisioner om eo
Fler och fler blir intresserade och lär sig språket Forskning och utbildning på universitet Barn får lära sig i skolan i fler och fler länder Internationella TV-kanaler på esperanto Internationella organisationer använder esperanto Om 50, 100, 200, 500 år ??? Den som lever flera liv får se 

33 Frågestund från 1969 Martinus svarar på frågor i Jönköping
MP3 från martinus.dk Tid 41:25


Ladda ner ppt "En introduktion till esperanto"

Liknande presentationer


Google-annonser