Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I samband med Martinus Kosmologi E N INTRODUKTION TILL ESPERANTO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I samband med Martinus Kosmologi E N INTRODUKTION TILL ESPERANTO."— Presentationens avskrift:

1 I samband med Martinus Kosmologi E N INTRODUKTION TILL ESPERANTO

2 P ROGRAMÖVERBLICK (F ÖRSTA TIMMEN )  Kort om Martinus och hans verk  Martinus-citat om esperanto och Zamenhof  Om Zamenhof, hans projekt och drömmar  Grunden för ett kommande världssamfund  Vad vi gillar med esperanto  Engelska och esperanto tillsammans?  Framtidsvisioner om esperanto  Martinus svarar på en fråga om kommande världsspråk

3 P ROGRAMÖVERBLICK (A NDRA TIMMEN )  Tankar om orden ”konstgjort” och ”skapat”  Genomgång av språket esperanto  Prova på att uttala esperanto-ord  Fraser och dialoger  Lite affixövningar  Några språklekar

4 P ROGRAMÖVERBLICK ( TREDJE TIMMEN )  Fler esperanto-övningar?  Genomgång av hemsidan lernu! ?  Delar av filmen ”Esperanto estas …” ?  Starta en kvällskurs för att lära sig esperanto?

5 K ORT OM M ARTINUS  Föddes 1890 på Jylland i Danmark  Växte upp hos fosterföräldrar  Enkel skolgång (läsa, skriva, räkna, lite bibelhistoria)  Jobbade sen som mejerist, nattvakt och kontorist  Hade vid 30-års ålder en andlig upplevelse (påsken 1921)  Fick då enligt Martinus själv kosmiskt medvetande  Började sen teckna symboler, skriva böcker o ge föredrag  Hans verk går under namnet Tredje Testamentet

6 K ORT OM TT  För ”humana materialister”  En slags fortsättning av Bibeln  Ingen religion, utan andlig vetenskap  Ger analyser och detaljerade förklaringar  Beskriver en utveckling mot en fredlig värld  Reinkarnation – vi utvecklas för varje liv  ”Allt är mycket gott” från ett evighetsperspektiv

7 M ARTINUS - CITAT OM SPRÅK ”Verdensstaten vil naturligtvis få sit eget saerlige internationale sprog.” (Den Eviga Världsbilden II) ”At ingen af de eksisterende nationale sprog vil blive anvendt til dette faelles sprog er naturligtvis givet.” (DEV II) ”Vi har set en idealist skabe et verdenssprog, esperanto, som vil komme til att spille en overordentlig stor rolle, fordi det er skabt efter de guddommelige principper, og fordi det er logisk, og fordi det er let at laere” (Föredrag 1956)

8 ” EFTER DE GUDOMLIGA PRINCIPER ”  Martinus skriver i LB3 om talsystemet  Talsystemet uppbyggt efter de gudomliga principer  10 siffror - kan kombineras på ett oändligt antal sätt  I esperanto så är orden ihopsatta av ”fasta block”  Ex: frat o in ge j  frat/o, frat/in/o, frat/in/o/j, ge/frat/o/j

9 L IVETS B OG I, STYCKE 191 ”… Men allteftersom den moderna utvecklingen underlättar kontakterna mellan folkslagen och gör dem mer och mer tekniskt och ekonomiskt beroende av och infiltrerade i varandra, utjämnas olikheterna i språken, och dessa blir till ett gemensamt känneteckensystem för hela världen. Alla folk på jorden kommer därför en gång att tala samma språk, samma tungomål.” (På mycket mycket lång sikt blir det ett språk…)

10 F RÅN ETT RÅDSMÖTE 1974 ”Jeg tror, vi er lidt tidligt på det med esperanto, men ellerser det maegtig godt. Men det vil komme engang, og så er det storartet. Det var jo dejligt, hvis det kom hurtigt.” ”Men det bliver esperanto. Hvad skulle det ellers blive? Er der andre sprog, der er laengere fremme? Der er ikke noget sprog, der er så humant. ” ”Man må se på skaberen. Han var jo en kolossalt human mand. Man kan naesten se, han var sat til at gore det.”

11 ”Man må se på skaberen.” 

12 O M Z AMENHOF  Föddes 1859 i staden Bialystok (nu i Polen)  Växte upp i en flerspråkig familj och miljö  Polacker, ryssar, judar, litauer, tyskar  Upplevde språkförbistring i staden  Pappan var språklärare  Fick redan som barn en idé om gemensamt språk  Den idén / drömmen lämnade honom aldrig

13 D RÖM OM GEMENSAMT SPRÅK  Förstod att inget av de etniska språken skulle passa  Lärde sig latin och grekiska som tonåring  Kunde något av de passa som gemensamt språk?  Kom fram till att det inte vore lämpligt  Började fundera på ”lingvo arta” (ett ”konstspråk”)  Inspirerad av engelskans relativt enkla grammatik  Skapade ett språk-embryo med enkel grammatik

14 O RDFÖRRÅDET  Tänkte först använda helt påhittade korta ord  ab, ac, ad, bc, bd, ba, ca, …  Kunde själv inte komma ihåg de orden!  Kom fram till att orden ska bygga på naturliga språk  Ville använda många ”internationella” ordstammar  Främst från romanska och germanska språk  Ca 75% från romanska, ca 20% från germanska

15 S PRÅKKARTA

16 V ÄRLDSKARTA

17 A FFIX – VIKTIGA  Zamenhofs ordlistor blev längre och längre…  Ville verkligen undvika det  Två skyltar på ryska gav lösningen  Konditorskaja och Ŝvejcarskaja  ”La problemo estas solvita!”  Började söka efter lämpliga prefix och suffix  Kunde rensa bort massor av ordstammar

18 U TVECKLADE UNDER 10 ÅR  Fösta språkgrunden klar i slutet på gymnasiet  Firade tillsammans med kompisar - tårta och hymn  Studerade till läkare i Moskva och sen i Warszawa  Jobbade med sitt språkprojekt i hemlighet  Översatte stora verk till språket  Gjorde många ändringar och förbättringar  Började tänka direkt på språket som då fick sin ”själ”

19 ”L INGVO I NTERNACIA ”  Zamenhof förberedde utgivningen av sitt språk  Men han hade problem att hitta förlag och pengar  I början av 1887 förlovade han sig med Klara Silbernik  En del av hemgiften användes till att ge ut språket  En liten bok på 47 sidor på ryska gavs ut i juli 1887  Inledning, dikter, ”Fader vår”, grammatiken, ordlista  Använde pseudonymen Doktoro Esperanto

20 B ÖRJADE SPRIDAS  Boken / broschyren gavs ut på flera språk  Språkintresserade idealister började lära sig  Klubbar och tidningar uppstod i flera länder  I början sa man ”La lingvo de Doktoro Esperanto”  Men sen blev namnet bara ”esperanto” för språket  1905 skedde den första Universala Kongreso  Zamenhof talade till de ca 700 deltagarna

21 M ISTERA FORTEGO  Zamenhof avslutade sitt tal med en slags bön: Al Vi, ho potenca senkorpa mistero, Fortego, la mondon reganta, Al Vi, granda fonto de l' amo kaj vero Kaj fonto de vivo konstanta, Al Vi, kiun ĉiuj malsame prezentas, Sed ĉiuj egale en koro Vin sentas, Al Vi, kiu kreas, al Vi, kiu reĝas, Hodiaŭ ni preĝas. …

22 V AR Z RELIGIÖS ?  Jo, men inte på traditionellt vis “Dum en la mondo scienca mi perdos ĉian estimon, mi samtempe en la mondo de kredantoj trovos nenian kompensan simpation, verŝajne nur atakon, ĉar MIA kredo estas tute alispeca ol ILIA kredo... Estus pli prudente, se mi silentus, sed mi ne povas.” (Från en påbörjad artikel 1917 – Z dog 58 år gamal)

23 Z AMENHOFS TRE STADIER 1) Som barn var han religiöst troende ”med” sin mor 2) Som tonåring blev han ateist - livet saknade mening 3) Vid ca 18-års ålder fick han en slags andlig upplevelse "Mi eksentis, ke eble morto ne estas malapero...; ke ekzistas iaj leĝoj en la naturo...; ke io min gardas al alta celo..." Den inställningen bar han sen med sig hela livet

24 H OMARANISMO  Esperanto var inte det viktigaste för Zamenhof  Det var nämligen viljan att ena världen  Bildade homaranismo – ”männsklighetstro”  Ett slags etiskt system med gemensamma seder  "La homaranoj esperas, ke per konstanta reciproka komunikiĝado sur la bazo de neŭtrala lingvo kaj neŭtralaj religiaj principoj kaj moroj la homoj iam kunfandiĝos en unu neŭtrale-homan popolon, sed tio ĉi fariĝados iom-post-iom, nerimarkate kaj sen ia rompado."

25 F RÖSÄTTARE  Z sådde ett frö till ett gemensamt världsspråk  Martinus sådde ett frö till en gemensam världsbild  Båda växer sakta… Är nu som två små ”plantor”  Ska i framtiden bli riktigt stora ”träd”  Men det kommer säkert att dröja ett bra tag  Ingen brådska   ”Inte honungen som ska komma till bina …”

26 S ITUATIONEN IDAG

27 I FRAMTIDEN

28 V ÄRLDSREGERING  Stormakterna kommer att falla  Efter krig och katastrofer blir det lugnare tider  ”Det första stora, avgörande steget mot världs- harmoni, mot freden på jorden kommer därför att bli upprättandet av en världsöverhet.” (LB1, 98)  ”Endast en sådan internationell världsregering kan bli den grund eller stomme, på vilken »det riktiga människoriket» skall byggas.” (LB1, 103)

29 V ÄRLDS - SAMFUND, BILD, SPRÅK

30 V AD VI GILLAR MED EO  Fredstanken bakom språket – La interna ideo  Inte vill tränga undan de etniska språken  Känns bra att försöka stötta esperanto-rörelsen  Trevligt språk att lära sig – förstår grammatik  Många internationella kontakter  Kul att resa med och delta på träffar i olika länder

31 E NGELSKAN ÄR OCKSÅ BRA  Engelskan är ju idag ett otroligt hjälpmedel  Kommer att vara det under lång tid  Engelska och esperanto parallellt?  Kunna båda språken passivt och minst ett aktivt  Kunna läsa och förstå båda  Kunna tala och skriva ett av dem  Väljer själv vilket man helst vill använda

32 F RAMTIDSVISIONER OM EO  Fler och fler blir intresserade och lär sig språket  Forskning och utbildning på universitet  Barn får lära sig i skolan i fler och fler länder  Internationella TV-kanaler på esperanto  Internationella organisationer använder esperanto  Om 50, 100, 200, 500 år ???  Den som lever flera liv får se 

33 F RÅGESTUND FRÅN 1969  Martinus svarar på frågor i Jönköping  MP3 från martinus.dk  Tid 41:25


Ladda ner ppt "I samband med Martinus Kosmologi E N INTRODUKTION TILL ESPERANTO."

Liknande presentationer


Google-annonser