Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medeltiden. KRISTENDOMEN  Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare  Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medeltiden. KRISTENDOMEN  Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare  Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde."— Presentationens avskrift:

1 Medeltiden

2 KRISTENDOMEN

3  Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare  Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde  På medeltiden var Sverige katolskt, påven utsåg biskopar

4 KRISTENDOMEN  Kristendomen spreds till Sverige från Europa  Människorna byggde sina egna kyrkor  De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

5 Heliga Birgitta  Levde på 1300-talet  Sades sig kunna prata med Jesus  Birgitta reste till Rom på uppdrag av Jesus. Hon ville prata med påven för att få öppna ett nytt kloster  Träffade påven efter 18 år  Hon hann aldrig se sitt kloster  Hon kunde inte stoppa krig  Birgitta blev helgonförklarad efter sin död

6 Kloster  Det byggdes många kloster under Medeltiden  Munkar och nunnor bodde där  De var ”gifta” med Gud och de fick inte äga saker, de bad till Gud flera gånger om dagen  De arbetade hårt, de kunde läsa och skriva och skötte om sjuka och hade skola för de rika barnen

7 Bönder - Bild av en medeltida bondby

8  90 procent var bönder  Levde på självhushållning, samarbetade i byn  Bönderna ägde eller hyrde – arrenderade sin mark  Det var dyrt att betala hyran utöver den vanliga skatten

9  Bondfamiljerna fick lite pengar genom att sälja varor från gården. Pengar behövdes till t.ex. skor.  Bönderna betalade skatt till kyrkan eller staten, kallades tionde  I Sverige var bönderna fria, så var det inte i Europa.

10 Bergsmän  Många bönder runt Bergslagen (i mellersta Sverige) blev gruvarbetare.  I bergen fanns järn, koppar och silver. Av det tillverkades vapen och verktyg.  Det var farligt att arbeta i gruvorna men man tjänade mer på det än på jordbruk.

11 Staden  Städerna var mindre än idag, ”stora” städer i Sverige hade mer än 1000 invånare  I Stockholm bodde 4000, idag ca 1 300 000  Marknadsplatser växte och blev städer  Skanör viktig stad på Medeltiden, känd för sillen  På Torgdagen strömmade bönder till staden, sålde djur och grönsaker

12 Staden  Fogden arbetade för kungen och drev i skatter (idag kronofogde)  Tullar togs för att komma in i staden  Murar byggdes kring stora städer, stadsporten låstes på natten  Nattvakt vaktade städerna och grep tjuvar

13 Borgare – Hantverkare Myntpräglare  Hantverkare: T.ex. skomakare, vapensmed, vävare, guldsmed, krukmakare, segelmakare.  Hantverken var indelade i skrån, de bestämde t.ex. hur många skomakare som behövdes i staden

14 Borgare - Köpmän  Sålde och köpte varor  Kom från Sverige eller utlandet  Kryddor, tyger, guld och silver såldes till Sverige  Järn, koppar var de viktigaste svenska varorna  Många tyska köpmän, svenskan fick flera ord från tyskan som lever kvar i vårt språk än

15 Löst folk  Löst folk kallades fattiga utan jord eller arbete  De gick mellan städerna och tiggde eller stal mat för att överleva  Lekare och gycklare fick pengar genom att uppträda på fester, sen drevs de vidare

16 Trälar  Sveriges bönder var fria från 1300 talet  Ofria bönder i Europa kallades trälar  De fick arbeta t.ex. som tjänstefolk eller gycklare, annars tigga.  Trälar eller löst folk hade inget att säga till om i samhället

17 Adel  Adeln var det rikaste ståndet men de behövde ändå inte betala skatt  Istället skulle de ställa upp med krigsutrustning åt kungen  Adelsmännen var storbönder och ägde ofta många gårdar, de bodde ofta i borgar

18 Riddare  Några få adelsmän dubbades till riddare, det var de tappraste krigarna  Riddare deltog i tornerspel för att träna sig inför krig, de drog stor publik  Tornerspelen var blodiga och därför kom ”fair play” att bli viktigt för en god riddare

19 Riddarens utrustning

20 Lagar och straff  Det var stränga straff på medeltiden  På 1200-talet stiftade Birger Jarl de första lagarna som gällde hela Sverige – kvinnofrid, kyrkofrid, tingsfrid & hemfrid  På tinget delades straffen ut

21 Lagar och straff  Fängelser var ovanliga på Medeltiden  Böter var vanligt, hälften av böterna gick till kungen och hälften till den skadade  Stöld var allvarligt, kunde ge dödsstraff, avskurna öron eller böter

22 Lagar och straff  Bödeln fick utföra grymmaste straffen  Bödeln kunde vara en brottsling som fick bli bödel som straff  Hans medhjälpare kallades rackaren  Bödeln och rackaren var utstötta av alla

23 Sjukdomar  Lepra eller spetälska var en vanlig sjukdom – stora sår på kroppen  Pest spreds med loppor och råttor på skeppen från Europa – svarta fläckar och bölder + feber

24 Digerdöden  Pesten kallades på 1300 talet för Digerdöden, drog fram genom Europa  Massor av människor dog, både fattiga och rika  Många försökte fly undan digerdöden, dödens tystnad rådde länge i många byar

25 Vidskeplighet  Man trodde jorden var platt  Man trodde på övernaturliga saker  En del trodde döda kunde väckas till liv  Den heliga Katarina, dotter till heliga Birgitta troddes ha kraft att bota sjuka

26 Botemedel  Det fanns få läkare på Medeltiden  Det fanns många botare, de använde naturläkemedel, t.ex. örter, spindelnät, blod och ramsor

27 Skrock och vidskeplighet  Folk trodde på gårds- tomtar, vättar, skogsrået, havsfrun, näcken, spöken (gengångare)

28 Att välja kung  Kungar valdes till en början av stormännen i landskapen  Från 1200 –talet skulle kungen krönas  Ofta kungaätter (ätt = släkt)

29 Kungen  Sverige hade ingen huvudstad, kungen flyttade runt med sitt följe  Bodde på kungsgårdar eller slott  Skatt till löner, försvar och bebyggelse, först tionde sen mer med silverpengar

30 Birger Jarl  1200 talet  Fridslagarna  Erövrade Finland och införde kristendomen där

31 Magnus Ladulås  Son till Birger Jarl  Kung i slutet på 1200-talet  Kallas Ladulås för att han hindrade stormän från att våldgästa hos bönderna

32 Magnus Ladulås söner  Hette Birger, Erik och Valdemar  Birger kung först  Tvingades lämna stora delar av riket till bröderna  Birger hämnades genom att mörda sina bröder, det blev uppror och Birger fick fly

33 Magnus Eriksson  Var 3 år när han valdes till kung, 1300-talet  Han köpte Skåne, Halland och Blekinge från danskarna – som krigade tillbaka det  Avskaffade träldomen och införde fler lagar  Magnus ovän med biskopar och adelsmän, avsattes.  Digerdöden kom, Magnus flydde till Norge

34 Norden  Danmark ägdes under 1300 talet av tyskar som plågade bönderna, Danmark hade tagit södra Sverige  Tyskarna tog över handelsstäder i Norden, städerna som ingick kallades Hansan  Valdemar Atterdag frigjorde Danmark från Tyskland och återerövrade södra Sverige samt plundrade Visby

35 Kalmarunionen  Drottning Margareta (från Danmark) regerade på sent 1300 tal  Härskade också i Norge, alltså i hela Norden  Giftes med Magnus Erikssons son när hon var 10 år  Margareta ville ena Norden, fick alla stånden med sig.  Kalmarunionen varade i 100 år

36 Slaget om Visby  Visby var en stor och modern stad.  Valdemar Atterdag, kung i Danmark. erövrade Visby, tvingade till sig allt stadens guld.  Hansan kapade danska skepp och anföll danska städer som hämnd.  Visby blev åter svenskt.

37 Kalmarunionen  Unionen höll ej i längden.  Många krig mot Hansan – dyrt!  Bönder och bergsmän i uppror mot kungen (Erik av Pommern) – Engelbrekt ledare.  1400-talet. - Sturepartiet= självständigt - Unionspartiet = union

38 Kristian ΙΙ – Kristian Tyrann  Kung i Danmark och Norge, 1500-talet  Fiende med Sturepartiet, ville ena unionen  Anföll Sverige 3 gånger, lyckades och Kristian blev kung.  Bjöd till fest men fängslade alla gäster.

39 Stockholms blodbad  94 stormän dödades på Stortorget dagen efter, den 8 nov 1520 = Stockholms blodbad.  Kristian dödade sen fler, ville skrämma svenskarna till lydnad – därför smeknamnet Tyrann.  Folket blev arga och ville avsätta Kristian, fram steg då en adelsman vid namn Gustav Vasa!

40 Medeltiden sammanfattning  Fyra stånden! Adel, präster, borgare bönder.  Kyrkans makt.  Livet på landet och livet i staden.  Sjukdomar och vidskeplighet.  Lagar och straff.  Kungar och drottningar.  Sverige och Norden.

41 Varför intressant?  Sveriges geografi, hur hade det kunnat se ut utan medeltidens krig och samarbeten?  Digerdöden och andra sjukdomar, hur påverkade de livet?  Hur skiljer sig våra liv idag från livet då? Bättre/sämre?

42 Medel tiden MatKläderKyrkanStadenLandet 4 stånden RiddareKungar Löst folk Sverige Norden Sjuk- domar Vidskep- lighet Lagar Straff Viktiga personer


Ladda ner ppt "Medeltiden. KRISTENDOMEN  Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare  Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde."

Liknande presentationer


Google-annonser