Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revolutionernas tid Upplysningen och Franska revolutionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revolutionernas tid Upplysningen och Franska revolutionen"— Presentationens avskrift:

1 Revolutionernas tid Upplysningen och Franska revolutionen

2 Naturvetenskapliga revolutionen
Upptäckterna, kolonialism handel Industriella revolutionen Amerikanska revolutionen Franska revolutionen Renässansen Naturvetenskapliga revolutionen Upplysningen 1700-talet !400-talet 1500-talet 1600-talet

3 Vad är grejen med att veta något om upplysningen?
Viktig bakgrund till våran tids tankar om demokrati, mänskliga rättigheter. Upplysningen

4 Upplysningen var? Upplysningens idéer har sitt ursprung i
England (Johan Loke). Där fanns de viktigaste ”tänkarna” Spred sig till Frankrike där den fick stor Betydelse Därifrån vidare över Europa. Gavs ut Skrifter där tankarna delades (den tidens Internet)

5 Vetenskapliga revolutionen
De nya idéerna gick inte att stoppa. Många kungar/drottningar såg också möjlighet att öka sin makt/rikedom med hjälp av vetenskapen och teknik. Vi har tidigare läst om hur viktig bättre kompasser, båtar och vapen för européernas kolonisering av Nya världen. Allt fler vetenskapsmän tänkte att solen var centrum i universum För att ta reda på hur saker och ting fungerar ska vi inte tro på allt som stod i gamla texter. Tänka kritiskt och ifrågasätta. Världen ska undersökas med hjälp av vad som går att se (sinnen), genom att göra experiment och komma fram till slutsatser av detta med hjälp av sitt förnuft (vad som kan anses som rimligt att tro på). Denna förändring kallas för den ”Vetenskapliga Revolutionen” Men tänkt nu om kyrkan hade fel om astronomi – att inte jorden var centrum i universum? Kanske var det fel också att kungen skulle bestämma? Det gamla sättet att tänka Det finns bara ett rätt sätt att tänka och tro – kyrkans Gud har skapat universum och varje människa har sin bestämda plats Alla människor har inte samma rättigheter och uppgifter. Somliga ska bestämma och andra lyda

6 Upplysningen (1700-talet) vad?
Nya idéer och tankar under 1700-talet om hur människan med hjälp av vetenskap och förnuft skull kunna skapa en bättre värld Kännetecken: Kritik av kyrkan och gamla idéer. Stark tro på att människor är förnuftiga (vet vad som är bra för dem) och att de kan använda detta för att förändra och skapa en bra värld. Framstegstro – världen kommer bli bättre och bättre bara vi är förnuftiga och använder vetenskap Nya idéer om hur samhällen ska styras – mot kungar och diktatorer Ny syn på människan. Mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet, religionsfrihet m.m. Mot det gamla samhället där människor hade olika rättigheter på grund av vem de var. Adel, präster, kung, bonde m.m.

7 John Locke Människor har medfödda rättigheter. Samhället/staten ska skydda människor rättigheter Rätt till liv Rätt till frihet Rätt till egendom Rätt till uppror Viktig förebild för upplysningsfilosofier i Frankrike

8 Montesquieu Det är farligt om en person har för mycket makt. Därför ska makten i ett land ska delas mellan: Ett parlament (riksdag) som valts av folket och som bestämmer om lagar och vad som ska göras Någon form av ”regering” som gör det som riksdagen bestämt Domstolar som ser till att döma enligt lagen.

9 Voltaire Landet ska styras av en ”upplyst” kung/ledare? Om en ”bestämmer” blir det mindre bråk Lagar/regler ska utformas genom förnuft och vetenskap Den styrande ska ta hjälp av filosofer/tänkare som Voltaire Vanligt folk förstår inte sitt eget bästa Hård kritiker av kyrkan, mot censur och för åsiktsfrihet

10 Rousseau Ingen ska styras av lagar som de inte fått varit med och bestämma om Direktdemokrati – folket och inte riksdagen bestämmer vad som ska göras i landet Sedan ska folkets vilja genomföras Förnuft och vetenskap är inte tillräckligt för att göra människors liv bättre. Tänk på alla vapen som tillverkats med vetenskapens hjälp Viktigt med samvete och känsla

11 Mary Wollstonecraft Kvinnor och män ska ha samma rättigheter. En av de första feministerna En människas val ska inte avgöras av vilket kön hen har eller hur rika hens föräldrar är Kvinnor ska ha rätt att utbilda sig De ska inte bara vara hemma och inte styras av män Ett samhället som förtrycker halva befolkningen kan aldrig bli demokratiskt

12 Amerikanska revolutionen
Det som i dag är USA var innan slutet av 1700-talet en brittisk koloni. Av olika orsaker gjorde människorna uppror mot Engelsmännen och krävde att få styra sig själva 1776 samlades ledarna för revolutionen för att skriva en ny ”grundlag” för hur det nya landet – USA skull styras Den nya konstitutionen har tydliga likheter med upplysningstänkarnas idéer Kom att fungera förebild för andra revolutioner bland annat franska

13 Franska revolutionen Revolutionernas tid

14 ”ARABISKA VÅREN” Mohammed Bouazizi var en tunisisk gatuförsäljare
som tog sitt liv i protest mot styret i Tunisien Hans handling ses ofta som den utlösande orsaken till upproret mot styret i Tunisien. Det ledde till att presidenten avgick och flydde till Saudiarabien Människor i andra länder inspirerades av händelserna i Tunisien och protester spred sig till andra länder. Dessa uppror har kommit att kallas för ”Arabiska våren”

15 Vad orsakade den franska revolutionen och vilka spår/arv finns kvar i nutid?

16 Frankrike innan Franska revolutionen
Under 1700-talet var Frankrike ett av Europas mäktigaste länder. Hälften av alla guldpengar i Europa var franska I Frankrike bodde flest människor vilket innebar mycket pengar och många soldater=mycket makt Tävlade med England om makten i Europa men även i olika kolonier inte minst Amerika Frankrike var också förebild för många andra länder inom områden som mode, musik och teater. Allt det senast kom från PARIS På många sätt var Frankrike rikt men det fanns också stora problem. Det var som i många andra länder vid denna tiden enorma skillnader mellan de som var rika och de som var fattiga

17 Franska revolutionen när var och vad
Var? I Frankrike men fick stor betydelse för stora delar av Europa på kort och lång sikt Vad/hur? En revolution på grund av det orättvisa styret i Frankrike. Ledde till en blodig och våldsam förändring av samhället och kom att påverka nya revolutioner längre fram

18 Frankrike innan revolutionen – Det kungligt enväldet/diktatur
Sedan medeltiden hade kungen i Frankrike samlat allt mer makt över landet Styrde enväldigt, som kung av ”GUDS NÅDE Det betyder att han ansågs fått sin makt av Gud. Kungarna i Frankrike hade därmed kunnat styra landet under lång tid utan att behöva kalla in parlamentet.

19 Frankrike innan franska revolutionen - Ståndssamhället
Samhället var indelat enligt den medeltida ståndsindelningen. Adeln och prästerna 2% av befolkningen Priviligierade och skattebefriade ex: betalar ingen skatt Det tredje ståndet 98% av befolkningen Inga privilegier och betalar för hela kalaset Frankrike var med andra ord ett djup orättvist samhälle. Ett stort missnöje inte minst inom tredje ståndet

20 Orsaker till revolutionen
Det kungliga enväldet – (Politiska orsaker) Makten ligger hos kungen som är enväldig/diktator – nu dessutom en svag kung Ståndssamhället (Sociala orsaker) Det tredje ståndet vill ha mer inflytande/makt och rättigheter i samhället Upplysnings idéerna (ideologiska orsaker) Många i tredje ståndet är influerade av upplysningen idéer Amerikanska revolutionen – en förebild När människor i Frankrike fick höra talas om revolutionen i Amerika fungerade denna som förebild. USA skulle inte styras av en kung Varför ska vi då göra det? Kungens/statens kassakista var tom – missväxt (Ekonomiska orsaker) Stora skulder efter många krig. Inte minst .sedan de hjälpte revolutionärer i USA att bli av med England Ekonomisk kris och missväxt i landet

21 Orsaker till revolutionen
Det kungliga enväldet (Politiska orsaker) Ståndssamhället (Sociala orsaker) Vad ska kungen göra? Landet är på väg i konkurs. Folket svälter – alla är missnöjda ”Frankrike var som en bomb som hotade att explodera” Pang Svag kung Upplysnings idéerna (ideologiska orsaker) Missväxt i landet 1788 och 1789 Amerikanska revolutionen 1776 Landets/kungens pengar var slut (Ekonomiska orsaker) 1760-talet 1789

22 Kungen Ansågs svag – dålig ledare Var enväldig men hade inte
på läget i landet Var i ekonomisk knipa p.g.a. lån som staten tagit för att hjälpa amerikanerna i deras revolution mot engelsmännen (och annat slöseri) Försöker på alla möjliga vis få adel och präster att gå med på att betala skatt men de motsätter sig Tillslut måste kungen kalla till riksdag för första gången på 175 år (5 maj1789)

23 Riksdagen(Generalständerna)
Bestod av tre stånd Adel representanter Präster representanter Bönder 600 representanter 1 Röst Finns ett stort problem? Varje grupp har 1 röst var. Det innebär att adeln och prästerna alltid kunde vinna över tredjeståndet – borgarna och bönderna

24 Vad hände? Tredje ståndet ville ha en person en röst inte en röst per stånd/grupp De frälse stånden vägrade. Tredje ståndet sa sig företräda hela Frankrike och kallade sig för ”Nationalförsamlingen”. Kungen låste lokalen som det tredje ståndet samlades i.

25 Eden i Bollhuset (20 Juni)
Representanterna lovade att inte skiljas för en de hade skrivit en mer rättvis författning

26 Folket i Paris kände sig oroliga. Vad skulle kungen göra??
Hur reagerade kungen??? Godkände ”Nationalförsamlingen” Samlade trupper runt Paris p.g.a. upplopp i Paris Folket i Paris kände sig oroliga. Vad skulle kungen göra??

27 14 juli 1789- Bastiljen stormas

28 Varför stormades Bastiljen
Folket kände sig tvungna att beväpna sig av rädsla för kungens trupper. Fästningen användes som fängelse och hade inhyst bl.a. Voltaire. Bastiljen s.a.s. symboliserade den gamla regimens förtryck. Här kan man säga att det både fanns orsaker som var ”verkliga” men också symboliska

29 Revolten sprider sig till landsbygden?
Plundringar av slott. Adelsmän dödas Bönderna brände arkiv där deras skyldigheter mot adelsmännen fanns nedskrivna exempelvis att betala olika avgifter

30 Samtidigt i bollhuset…
Nationalförsamlingen diskuterade hur de skulle kunna lugna bönderna. Den 5 augusti försvann alla adelsprivilegier. Alla fransmän skulle vara lika inför lagen. Ha samma rätt till ämbeten. Beskattas lika. Bönderna skulle få äganderätt till jorden. Nationalförsamlingen författade också en förklaring av de mänskliga rättigheterna

31 Deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs under denna tid
Artikel 2 Syftet med alla politiska sammanslutningar är att bevara människans naturliga och omistliga rättigheter. Dessa rättigheter är rätt till frihet, egendom och personlig säkerhet, samt rätt till motstånd mot förtryck. Artikel 3 Grunden för all överhet vilar ytterst hos folket. Ingen sammanslutning, ingen individ, kan utöva makt som inte uttryckligen utgår från folket.

32 Artikel 10 Ingen får förföljas för sina åsikter, inte ens religiösa, så vida de inte tar sig uttryck som stör den lagliga ordningen. Artikel 11 Fritt utbyte av tankar och åsikter är en av människans värdefullaste rättigheter. Varje medborgare äger därför rätt att fritt yttra sig i tal, skrift och tryck, men får stå till svars för missbruk av denna frihet i de fall som lagen stadgar. Här finns samtliga:

33 Kan du se några likheter mellan förklaringen av de mänskliga rättigheterna och upplysningens idéer???

34 Kvinnotåget den 5 oktober 1789 ”Tjocke bagaren till Paris”
Missväxt leder till att priser på bröd blir högt. Kräver mat till sina barn. En samling kvinnor hämtar kungafamiljen från Versailles till Tuilerierna i Paris Läs gärna om detta i boken s.31 – ”Revolutionen för kvinnorna”

35 1791 – Ny författning - grundlag
Kyrkan ska styras av staten Kungen blir kvar men dennes makt begränsas och delas med riksdagen Ministrarna ska vara ansvarig för ”folkets” representanter i nationalförsamlingen ¾ av alla män fick rösträtt (de med mycket pengar) Förändringar av ekonomin för att gynna handel och ”industri” Kungen satt kvar vid makten, men hans makt begränsades av lagar. Man brukar kalla detta statsskick för ”konstitutionell monarki”. Detta till skillnad från envälde då kungen styr utan att vara bunden till lagar. Vilka människor/grupper var vinnare i den första revolutionen????

36 Förklaringen om kvinnornas rättigheter
Marie Gouze ( ) blev en av revolutionens kändaste kvinnor. Vände sig mot att det var bara män som räknades som ”riktiga” människor. Skrev förklaringen om kvinnans rättigheter: ”Kvinnor föds och förblir jämlik med mannen i fråga om rättigheter” ”Lika lön för lika arbete” ”Rätt för kvinnor att bli myndiga (bestämma över sitt eget liv) Blev avrättad under ”Skräckväldet”

37 Kvinnor under revolutionen
Kvinnorna deltog aktivt under revolutionen både som författare/debattörer och i strider på gatan. De bildade föreningar för kvinnors rättigheter och kämpade för rösträtt. Dock skulle det dröja ända till 1944 innan kvinnor fick rösträtt i Frankrike Marie Antoinette Charlotte Corday ( Theroigne de Mericourt ( )

38 1791: Kungen försökte fly… …men misslyckades och infångades på gränsen till Belgien i Varennes.

39 Krig – andra revolutionen
1792 Frankrike anfalls av länder som är rädda för att revolutionen ska spridas. Ett land som anfaller är drottningens hemland - Österrike Misstankar om att kungen är inblandad i detta Frankrike förklarar krig mot Österrike, Spanien och Storbritannien. Vill sprida revolutionen Kriget går dåligt – än sämre ekonomi. Oroligheter och upplopp i Paris. Många anklagas för att vara mot revolutionen och sätts i fängelse. Även kungafamiljen fängslas Regeringen tvingas att skriva en ny grundlag

40 Den nya författningen 1792 Var i teorin mycket modern.
Frankrike blir republik = vald ledare Allmän rösträtt för män. Gratis skola. Maxpris på mat. Böndernas möjligheter att köpa jord ökade. I praktiken realiserades inte detta De som inte höll med avrättades

41 Kungen avrättas - Skräckväldet
I januari 1793 döms kungen – Ludvig XV! till döden. En gråkall januari morgon förs han till avrättningsplatsen och den beryktade giljotinen. Han försöker hålla ett sista tal till folket men hans röst dränks av trummor. När hans huvud hålls upp jublar människorna – ”Leve republiken”

42 Skräckväldet Under skräckväldet togs makten över av grupper som ville förändra samhället mycket mer än under den första delen. Ledaren under skräckväldet var advokaten Robespierre. Ett samhälle med mindre skillnader mellan fattiga och rika Mot religion – bort med kristna högtider Allmän värnplikt för att vinna kriget Men framförallt hårda tag mot de som inte ansågs hålla med avrättades under dessa år

43 Slutet på skräckväldet
Folket upplevde inte samma hot längre. Kriget gick bättre Folk vågade kritisera den sittande regeringen. Robespierre fängslades och giljotinerades utan rättegång av sina egna

44 Medelklassen tar tillbaka makten
De rika borgarna (medelklassen) åter tog makten Vi är tillbaka till den första revolutionen Män med pengar skulle nu ha rösträtt och styra landet De fattiga förlorade inflytandet Tillslut kommer Frankrike utvecklas allt mer mot en militärdiktatur. Efter många år av uppror och krig ville många i Frankrike ha lugn och ro. För att få trygghet och säkerhet vände sig de mot en stark ledare. 1799 gjorde sig general Napoleon Bonaparte mer eller mindre till diktator. Därmed är revolutionen slut för den här gången....

45 Konsekvenser (följder) av revolutionen
Kortsiktiga Ståndssamhället avskaffas Medelklassen (borgarna) får ökat inflytande Långsiktiga


Ladda ner ppt "Revolutionernas tid Upplysningen och Franska revolutionen"

Liknande presentationer


Google-annonser