Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför krig?. Planering Syfte Vi kommer nu att undersöka hur det kom sig att det bröt ut ett första världskrig, vilka var orsakerna och vilka blev konsekvenserna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför krig?. Planering Syfte Vi kommer nu att undersöka hur det kom sig att det bröt ut ett första världskrig, vilka var orsakerna och vilka blev konsekvenserna."— Presentationens avskrift:

1 Varför krig?

2 Planering Syfte Vi kommer nu att undersöka hur det kom sig att det bröt ut ett första världskrig, vilka var orsakerna och vilka blev konsekvenserna. Vi kommer också öva oss på att analysera orsakerna och att skriva resonerande om hur dessa påverkade och bidrog till kriget. Bedömning Vi kommer ha ett mindre quizzprov där frågorna i häftet är till stor hjälp för att klara provet. Dessa kommer att visa om du har grundläggande, goda eller mycket goda kunskaper. Vi kommer också att arbeta med en större inlämningsuppgift där vi ska analysera orsakerna till kriget och skriva en resonerande text utifrån de centrala begreppen som vi övat på. För att öva oss på att skriva resonerande kommer vi att hjälpa varandra genom kamratrespons.

3

4 Matrisen E: Du har förklarat två av de centrala begreppen och för något enkelt resonemang om hur dessa var en bidragande orsak till kriget. C: Du har förklarat tre av de centrala begreppen och för något utvecklat resonemang om hur dessa var en bidragande orsak till kriget. A: Du har förklarat fyra av de centrala begreppen och för något väl utvecklat resonemang om hur dessa var en bidragande orsak till kriget.

5 Kolonialism 1.Vad är en koloni? - Ett landområde ett land tagit för egen vinning 2.Vad var det man var ute efter? - Guld, silver, arbetskraft 3.Vad hette den ”handel” som bidrog till Europas rikedomar? - Triangelhandeln

6 Kolonialism 4. Vad beslutade man i Berlin 1884? -Hur koloniseringen av Afrika skulle fördelas, ”först till kvarn” -5. Vilket land hade vid sekelskiftet Europas största befolkning? -Tyskland -6. Varför vill Tyskland skaffa sig kolonier? - Rikegångar, prestige, status

7 Nationalism 7. Vem utsåg vem som styrde före franska revolutionen - Gud, den gudomliga ordningen utsåg kungen 8. Vem skulle, enligt liberalismen, styra? - Folket 9. Varför förklarade länder krig mot Frankrike efter revolutionen? - De var rädda för de nya idéerna Franska revolutionen 1789 Kungen Ludvig XVI och hans fru Marie Antoinette avrättades under ”skräckväldet”

8 Nationalism 10. Under vilket motto införde man allmän värnplikt i Frankrike? - ”Ett folk, en stat” 11. Vilken idé spred sig i Europa under 1800-talet? - Nationalismen 12. I vilka länder blev nationalismen en enande kraft? - Tyskland, Italien 13. I vilka länder blev det en splittrande kraft - Ryssland, Österrike-Ungern, Turkiet Nationalismen blev idén om att nationen skulle ena folket. Folk med samma språk, religion och kultur skulle utgöra en egen nation, eget land.

9 Imperialism 14. Vad innebär det att en stat är imperialistisk? - En stat strävar efter att utöka sin politiska och ekonomiska makt 15. Vilka länder skaffade sig de största kolonialväldena? - Storbritannien & Frankrike 16. Vad gav de Europeiska länderna kraft att föra en imperialistisk politik? - Industrialiseringen

10 Imperialism 17. Vad innebar det att ”imperialismen hade politiska och kulturella motiv”? - Man var övertygad om att den egna kulturen var överlägsen de nya ländernas 18. Vad innebar ”The white mans burden”? - Det var den vita mannens börda att sprida kristendomen, att frälsa urbefolkningen 19. På vilket sätt ledde imperialismen till en brutaliserad människosyn? - Länder exploaterades och folk utrotades

11 Allianser 20. Vad gjorde Tyskland 1871 - Enades till stort Tyskland (Otto Von Bismarck) 21. Nämn två sätt där Tyskland förändrades till skillnad från Frankrike - Befolkningen ökade, armén blev dubbelt så stor 22. Varför ville inte Frankrike exportera malm till Tyskland - Man ville inte att Tyskland skulle bli för starkt

12 Allianser 23. Vad var syftet med allianserna - Att skapa hållbar fred och hjälpa varandra om det blev krig 24. Vilka länder var med i ententen? - Frankrike, Storbritannien & Ryssland 25. Vilka länder var med i trippelalliansen? - Tyskland, Italien & Österrike -Ungern

13 Fredlig lösning 26. Vad är en pacifist? - Någon som vägrar våld för att lösa en konflikt 27. På vilket sätt hedrade Alfred Nobel pacifister? - Genom att instifta ett särskilt fredspris 28. Bertha Von Suttner pekade på ett exempel på en fredlig lösning, vilken var det? - 1905 lämnade Norge unionen med Sverige

14 Skottet i Sarajevo 29. Vad hette Österrikes kronprins? - Franz Ferdinand 30. När skedde ”Skottet i Sarajevo”? - 28 juni 1914 31. Varför gick Österrike hårt fram efter mordet? – Man ville sätta stopp för det slaviska folket en gång för alla

15 Skottet i Sarajevo 32. Vilket land mobiliserade för att hjälpa Serbien och i vilken allians ingick det landet? - Ryssland, Trippelententen 33. Vad innebar Schliffenplanen? - Tyskland skulle attackera Frankrike först, sedan Ryssland – för att undvika krig på två fronter 34. Vad händer under ”Svarta veckan”? - Länder från båda allianserna var i krig, därmed blev alla indragna

16 Ryssland och USA 35. När bröt Ryska revolutionen ut? -1917 -Östfronten, nederlag för Ryssland -Stora ekonomiska problem -Arbetare och soldater gick samman – mot tsaren och för bröd! -Vladimir Lenin – ledare för Bolsjevikerna, lovade Fred, Bröd och Jord -Oktoberrevolutionen – Lenin blev regeringschef 36. Hur kom det sig att USA gick med i kriget? -Tyska ubåtar sänkte många amerikanska fartyg -Storbritannien och Frankrike hade lånat mycket pengar av USA


Ladda ner ppt "Varför krig?. Planering Syfte Vi kommer nu att undersöka hur det kom sig att det bröt ut ett första världskrig, vilka var orsakerna och vilka blev konsekvenserna."

Liknande presentationer


Google-annonser