Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning Systemadministratör i C2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning Systemadministratör i C2"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning Systemadministratör i C2
-Ständiga förbättringar för att nå företagets mål! installatörsföretagen

2 Målet med utbildningen
Att kunna administrera System C2 inom sitt företag, vilket innebär att: Kunna använda de funktioner som tas upp på utbildningen. Att låta bli det som man inte ska röra i administrationen. Ökade kunskaper i C2 allmänt. installatörsföretagen

3 Dokumentation Deltagare får denna presentation i C2 ärende gällande utbildning för systemadministratör i C2. Innehållet hittar ni även på installatörsföretagen

4 Behörighet Deltagare vid denna utbildning får behörighet som systemadministratör. Systemadministratörer har behörighet att hantera andras handläggning. Systemadministratörer har inte behörighet att se konfidentiella ärenden som de inte har personlig behörighet att se. installatörsföretagen

5 Välj administration i vänstermenyn
installatörsföretagen

6 Startsida Administration
Det här kan du arbeta med som systemadministratör installatörsföretagen

7 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Listor Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

8 Användare Du kan välja att registrera ny användare eller arbeta med befintlig användare installatörsföretagen

9 Användare – Ny registrering
Ange: Förnamn Efternamn Ange ex.vis: Lämna tomt Välj avdelning (ibland = företagsnamn) Användarens E-postadress installatörsföretagen

10 Användare – Ny registrering
Läs om behörighet gällande delegering: Bör kryssas i (vid användande av medarbetarenkät i C2) Låt bli! Bör kryssas i Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

11 Användare – Ändra befintlig
Välj en användare att arbeta med installatörsföretagen

12 Användare – Ändra befintlig
Möjlighet att administrera alla uppgifter på samma sätt som för en ny användare. Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

13 Användare – Innan borttagning, kontrollera Att göra-listan
Vidarebefordra installatörsföretagen

14 Klicka här för att ta bort en användare
Användare – Ta bort Klicka här för att ta bort en användare installatörsföretagen

15 Välj användare som ska byta namn
Användare – Byta namn Välj användare som ska byta namn Skriv nytt namn Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

16 Användare – som inte är i tjänst
Användaren finns kvar i system men kan inte logga in. Vidarebefordran av ärenden i ”auto-flödet” Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

17 Användare – som har glömt lösenordet
Felmeddelande 1. Skicka nytt lösenord om man har E-post 2. Be systemansvarig om ett nytt lösenord installatörsföretagen

18 Användare – som har glömt lösenordet
Tillfällig avstängning (60 min.) efter 3 felaktiga försök. Bara att vänta! installatörsföretagen

19 Användare – som har glömt lösenordet
Total avstängningen efter 9 felaktiga försök på ett dygn. Kontakta systemansvarig! installatörsföretagen

20 Användare – som har blivit avstängd
Elin Eriksson saknas i listan installatörsföretagen

21 Användare – återställa avstängd användare
Välj användare Kryssa ur rutan Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

22 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Listor Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

23 Överordnade grupper för EIO Q admin
Exempel på grupper - Avtal - - Ledningsgruppen - - Garantibesiktningar – Egna grupper Överordnade grupper för EIO Q admin installatörsföretagen

24 Grupper Läs mer på: installatörsföretagen

25 Grupper – Fördelar Ärenden hamnar där de hör hemma.
Lättare att fokusera. Mejl kan styras till en eller flera personer. installatörsföretagen

26 Lägg upp en grupp (Användare – Ny registrering)
Gruppens namn (+ ev. ansvarig) Lämna tomt Välj avdelning (ibland = företagsnamn) Ansvarigs E-postadress Kryssa i installatörsföretagen

27 Lägg upp en grupp (Användare – Ny registrering)
Klicka för att lägga till namn Markera namn. Välj flera med Ctrl eller Shift Klicka för att välja namn. Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

28 Ändra i en grupp Välj den grupp som ska ändras
Klicka för att ta bort gruppen För att ta bort en gruppmedlem: Markera och klicka Ta bort Klicka för att lägga till nya medlemmar Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

29 E-postadresser för grupper
Det finns ingen automatisk koppling mellan E-postadresser och användare i grupp Tips 1 Om det finns en ansvarig för gruppen som ska få E-post, ange den ansvariges e-post adress. Tips 2 Om grupper används för viktiga händelser (ex.vis Garantibesiktningar) kan E-postadressen vara personoberoende, ex.vis: Tips 3 Separera E-postadresser med semikolon, installatörsföretagen

30 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Listor Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

31 Organisation – Enheter och avdelningar i C2
Standard Enhet = företagsnamn Avdelning = företagsnamn Beslutare blir med automatik ansvarig mottagare för enheten. Enhet: Elfirman Avdelning: Elfirman VD Kalle Trefas Service Elin Eriksson Projektledare Elon Andersson Service-montörer Montörer installatörsföretagen

32 Organisation – Avdelningar i C2 med olika mottagare
Enhet: Elfirman Avdelning: Elfirman Avdelning: Service Avdelning: Entreprenad VD Kalle Trefas Service Elin Eriksson Projektledare Elon Andersson Service-montörer Montörer Kalle är mottagare för avd. Elfirman Elin är mottagare för avd. service Elon är mottagare för avd. entreprenad installatörsföretagen

33 Organisation – Avdelningar
Organisationen i C2 behöver inte vara identisk med företagets organisation. Automatiskt mottagare (vid inlämning) anges per avdelning. Statistik per avdelning: installatörsföretagen

34 Organisation – Ny avdelning
Klicka för att välja Klicka för att välja installatörsföretagen

35 Organisation – Ny avdelning
Ange: Avdelningens namn Välj ansvarig (mottagare vid inlämning) Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

36 Organisation – Flytta användare till ny avdelning
Markera Användare Välj avdelning Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

37 Organisation – Byta ansvarig
Välj avdelning Välj ny ansvarig Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

38 Organisation – Ta bort avdelning
Välj avdelning Klicka för att ta bort avdelning installatörsföretagen

39 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Listor Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

40 Kategorier – Används för att definiera listor
Fördefinierade Anpassade installatörsföretagen

41 Kategorier Fördefinierade listor som kan kompletteras
Kan användas för olika typer av avvikelser Låt bli! Olika mötestyper Lista för de vanligaste leverantörerna installatörsföretagen

42 Kategorier – Komplettering av listor (ex. leverantörer)
Välj kategori Arbeta med ny registrering installatörsföretagen

43 Kategorier – Komplettering av listor (ex. leverantörer)
Skriv in namn Kan lämnas tom. Ett numeriskt värde styr visningsordningen. Kan lämnas tom, ingen funktion. Kan lämnas tom. Mejladress anges om mejl skall skickas med automatik till vald leverantör vid inlämning av en leverantörsavvikelse. Läs mer om leverantörsavvikelse och automejl här: Avsluta med att Skicka. installatörsföretagen

44 Kategorier – Ta bort namn i lista (ex. leverantörer)
Välj den leverantör som ska tas bort Klicka här för att ta bort vald leverantör installatörsföretagen

45 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Listor Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

46 Sändlistor Används för att sprida information när man kommenterar ett ärende. Lämpligt att använda i samband med möten i C2, för att sprida kallelser och protokoll. Obs! Det går inte med automatik ut information om ärenden i grupp. Då kan det vara en fördel att ha en sändlista med samma namn som gruppen. Läs mer på: installatörsföretagen

47 Lägg upp en sändlista Välj: Ny registrering installatörsföretagen

48 Lägg upp en sändlista Ange: Namn på sändlistan
Klicka för att lägga till namn Markera namn Klicka för att välja namn Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

49 Ändra i en sändlista Välj den sändlista som ska ändras
Klicka för att ta bort sändlistan För att ta bort en medlem: Markera och klicka Ta bort Klicka för att lägga till nya medlemmar Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

50 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Listor Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

51 Frasminnen Frasminnen kan användas för texter som man skriver i sina ärenden. Frasminnena kan utgöra mallar och minichecklistor. Dagordning Återkommande aktiviteter Motivering vid beslut etc. installatörsföretagen

52 Exempel på frasminnen installatörsföretagen

53 Använda frasminnen installatörsföretagen

54 Skriv in texten som ska sparas
Lägg upp ett frasminne Välj: Ny registrering Namnge frasminnet Skriv in texten som ska sparas Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

55 Ändra ett frasminne installatörsföretagen

56 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Listor Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

57 Listor På denna sidan kan du se vilka användare som är inlagda i systemet. Du kan även välja att se listor över olika typer av registreringar, ex: - användargrupper - sändlistor - vilka som skall delta i medarbetarenkät (TYP1) installatörsföretagen

58 Listor installatörsföretagen

59 Lista över registrerade användare i C2
Välj lista installatörsföretagen

60 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Listor Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

61 Välj ärende att makulera
Makulera ärenden Endast nedlagda ärenden går att makulera Välj ärende att makulera installatörsföretagen

62 Makulera ärenden Välj: Ändra beslut installatörsföretagen

63 Makulera ärenden Välj: Makulera Skriv en kommentar
Avsluta med att Skicka installatörsföretagen

64 Utbildnings innehåll Användare Grupper Organisation Kategorier
Sändlistor Frasminnen Makulera ärenden Systeminställningar installatörsföretagen

65 Systeminställningar installatörsföretagen

66 Alternativt skicka ärende i C2 till EIO Q admin.
Tack för visat intresse och lycka till med ditt arbete som systemadministratör i C2! För frågor, kontakta: Maria Edström, e-post: , telefon Pär Lanner, e-post: telefon Alternativt skicka ärende i C2 till EIO Q admin. installatörsföretagen


Ladda ner ppt "Utbildning Systemadministratör i C2"

Liknande presentationer


Google-annonser