Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets resurscentrum COSMIC R8.1 Utdelningsvy Tidigare Ordinationslista.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets resurscentrum COSMIC R8.1 Utdelningsvy Tidigare Ordinationslista."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets resurscentrum COSMIC R8.1 Utdelningsvy Tidigare Ordinationslista

2 Landstingets resurscentrum Utdelningsvy – sjuksköterskans vy Meny Läkemedel består av 3 lodräta flikar Förbrukningsartiklar Nutritionsprodukter Läkemedel Samt en vågrät flik: Ny Markera Läkemedel så visas ytterligare 3 vågräta flikar Läkemedelslista Utdelningsvy Vaccinationslista I utdelningsvyn visas alla pågående ordinationer som ska delas till patienten under vårdtillfället. I läkemedelslistan presenteras även pausade, utsatta och makulerade ordinationer. Rondarbete utgår från läkemedelslistan.

3 Landstingets resurscentrum Godkänd/ej godkänd utdelningsvy Går att administrera utan godkännande med en motivering Grön linje innebär att ordinationerna är godkända för administrering Tidigare: Inskrivnings- beslut

4 Landstingets resurscentrum Visningsläge, zoom och varningar Motsvarar ”Markera kolumn” för att markera och administrera flera läkemedel samtidigt. Grön linje visar att listan är godkänd av läkare (fd. Inskrivningsbeslut) Samlad bild över patientens alla läkemedelsvarningar. Anges även på ordinationen. Anger aktuell tidZoom

5 Landstingets resurscentrum Nya symboler och funktioner Missade utdelningar Röd linje visar att det finns utdelningar som skulle ha administrerats för minst en timme sedan.

6 Landstingets resurscentrum Nya symboler och funktioner Anteckning Egenadministrerat Enligt särskild ordination – rosa simbana

7 Landstingets resurscentrum Markera dos – högerklick eller knapp Högerklicka: Iordningsställ Administrera Hoppa över Anteckning Självadministrering Visa logg Med knapparna ”Iordningställ” och ”Administrera” registreras tiden automatiskt (nutid) Vid högerklick har man möjlighet att ändra tiden för tex administrering. Knappen ”Registrera” tar användaren till registrerafönstret Nutidsregistrering

8 Landstingets resurscentrum Fönstret ”Registrera” Klicka på aktuell flik för att Iordningställa Administrera Hoppa över Anteckning Till vänster presenteras ordinationsinformation och spädnings- instruktion när sådan finns Möjlighet att välja tex Panodil istället för Alvedon

9 Landstingets resurscentrum Hö-klick: Visa logg I loggen presenteras alla aktiviteter som gjorts på markerad dos. Det är också här som man makulerar en aktivitet vid behov, genom att markera aktiviteten och klicka på knappen ”Makulera”.

10 Landstingets resurscentrum Administratör för generella direktiv En lokal administratör för generella direktiv kommer fortfarande att behövas på varje vårdavd/mott. Arbetsuppgifter- na är dock inte lika omfattande i COSMIC R8.1 Administratören tilldelar redan färdiga ordinationer utifrån en lista till sin avdelning/mott- agning.


Ladda ner ppt "Landstingets resurscentrum COSMIC R8.1 Utdelningsvy Tidigare Ordinationslista."

Liknande presentationer


Google-annonser