Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel

2 Läkemedelsmodulen - ett paket
Läkemedelsmodulen kan ses som ett paket där de olika flikarna högst upp visar de olika vyerna för läkemedel. Genom att klicka på Ctrl+L presenteras hela paketet där läkemedelslistan är förvald. Klicka på valfri flik för att se annan vy.

3 Läkemedel – Läkemedelslista och Receptöversikt
Läkemedelsmodulen i nya Cosmic innehåller bland annat en Läkemedelslista och en Receptöversikt. De är snarlika i sitt utseende där båda vyerna presenterar patientens aktuella och utsatta ordinationer och recept. Följande två bilder beskriver i korthet hur de fungerar. Generella skillnader Receptöversikt – betoning på recept. Kan inte ändra ordinationen från denna vy, men hantera recept. Läkemedelslista – ändringar kan göras från denna vy både avseende ordination och recept. En viktig detalj som skiljer vyerna åt är att de obedömda ordinationer som behöver överföras (migreras) från gamla Cosmic, bara visas i läkemedelslistan. Ann Walkendorff

4 Läkemedelslista Fokus på ordinationens utdelningstider
Listan kan sorteras enligt fasta val: Administrationssätt ATC-kod Läkemedelsnamn Generella direktiv Recept och rekvisition Startdatum för behandlingen Substans Enhet Läkemedelslista Fokus på ordinationens utdelningstider Rubriker för olika status på ordinationerna. Klicka på rubriknamnet för att öppna fönstret. Observera att de obedömda (ej överförda) behandlingarna enbart visas i läkemedelslistan!

5 Läkemedelslistan i öppenvård har ett enklare utseende än slutenvården
Ev. förtydliga, t.ex. om godkännande av lista?

6 Du kan välja olika presentationslägen för läkemedelslistan – mer eller mindre detaljer
Visningsläge Liten Visningsläge Mellan Visningsläge Stor 41

7 Receptöversikt- här visas patientens samtliga läkemedelsbehandlingar, med fokus på recept
Statussymboler för recept Recept, skickat som e-recept Recept, utskrivet Välj om Inga, Senaste eller Alla recept ska visas För att underlätta att hitta det du söker efter, kan du filtrera på valfri text, t ex ordinationsorsak Högerklicka på receptet (gul rad) eller ordinationen (vit rad) för att se de olika valen som går att göra Kolumnerna går att sortera (A-Ö eller datumformat) genom att klicka på kolumnnamnet Kolumnerna går att flytta genom att klicka på kolumnrubriken och dra den till valfri plats

8 Du kan välja olika presentationslägen för receptöversikten – med mer eller mindre detaljer (2/2)
Visningsläge Inga recept Visningsläge Senaste recept Visningsläge Alla recept 43

9 Du kan skicka recept från receptöversikten…

10 …eller från läkemedelslistan
Du kan såklart också e-skicka recept i samband med ny ordination.

11 Du lotsas till Utkorgen när du ska skicka recept
Du lotsas till Utkorgen när du ska skicka recept. Här ligger nu 2 recept och väntar på att skickas Efter att du valt ”förnya recept”/”skriv recept” så lotsas du direkt till Utkorgen. Härifrån kan du komplettera patientinformation, välja förpackningar och skicka e-recept. Bocka i/ur rutor för information som du vill ha med på receptet Här kan du vid behov komplettera patientinformation i fritext Välj förpackning

12 Läkemedel – Makulera e-recept
I nya COSMIC kan du makulera e-recept utan att behöva kontakta apoteket. Meddelande om makulering skickas automatiskt till apoteket. Högerklicka på receptet från Läkemedelslistan eller Receptöversikten och välj: Makulera recept Ann Walkendorff

13 I vaccinationslistan syns patientens vaccinordinationer
Samma funktioner som finns i läkemedelslistan återfinns i Vaccinationslistan. Administration av läkemedel sker från utdelningsvyn. I vaccinationslistan syns patientens vaccinordinationer Vaccinationskort för genomförda och planerade vaccinationer finns tillgängliga i läsläge och för utskrift

14 I Utdelningsvyn administrerar du läkemedel
All läkemedelsutdelning hanteras under fliken Utdelningsvy. Liksom i läkemedelslistan, har utdelningsvyn ordinationsinformation till vänster, och till höger en tidslinje där alla enskilda utdelningar visas som symboler.

15 Presenterar alla läkemedelsbehandlingar som ska/kan administreras till patienten:
missade, administrerade och planerade utdelningar, utdelningar som ska administreras på annan enhet, generella direktiv, vb, infusioner mm. Utdelningsvyn Färgen på symbolen anger vilket status dosen är i: Ljusblå = Planerad Grön = Iordningställd Mörkblå = Administrerad Röd = Missad Tablett Injektion Inhalation Infusionstillfälle Pågående infusion utan duration Pågående infusion med duration

16 I utdelningsvyn kan du administrera en eller flera utdelningar

17 Söka läkemedel/mallar vid ny ordination/förskrivning
Innan du börjar söka efter läkemedel – se till att rätt vårdkontakt är vald! Kostnaden för recept faktureras angiven vårdkontakt. Alla nya ordinationer och förskrivningar görs i Nyfliken. I Nyfliken är det förvalt att söka efter Läkemedel. Om du vill söka efter extempore-/licenspreparat så ändrar du till att söka efter Icke godkända läkemedel. I grundfallet söker du på Enheten där patienten vårdas, men om du vill hitta en särskild mall t.ex. om du som inte vanligtvis arbetar med barn vill hitta en barnmall så kan du välja att söka på Alla enheter. Om du vill skriva recept – välj knappen Recept (förvald inom primärvård). Om patienten är inneliggande – välj knappen Administreras på enhet (förvald inom slutenvård). Sökfunktionen i Cosmic R8.1 skiljer sig från sökfunktionen i Cosmic R8.0 på många sätt. Cosmic R8.1 innehåller inte längre några s.k. mallträd. Enheter som tidigare använd mallträdet för att hitta mallar rekommenderas därför att lägga extra fokus vid nya sökfunktionen. Sökfunktionen i Cosmic R8.1 skiljer sig från sökfunktionen i Cosmic R8.0 på många sätt. Cosmic R8.1 innehåller inte längre några s.k. mallträd. Enheter som tidigare använd mallträdet för att hitta mallar rekommenderas därför att lägga extra fokus vid nya sökfunktionen.

18 Ny ordination startar i fliken Ny (1/3)
Så här gör du för att hitta läkemedel/ordinationsmall och starta ny ordination/förskrivning: 1. Ange produkt eller substansnamn i sökfältet (minst 3 bokstäver). Om du vill söka efter en mall går det även att söka på ordinationsorsak. 2. Filtrera sökningen vid behov genom att ange t ex form, dosering eller ordinationsorsak i fältet Filtrera under sökfältet. Filtrering rek – visar läkemedel som finns på ”reklistan” Det finns två sätt att ordinera/ förskriva läkemedel – på fri hand eller via ordinationsmall. Mallar är, precis som tidigare, förifyllda ordinationer med syftet att underlätta för förskrivare. Ordinationsmallar skapas av apotekare/sjuksköterskor på Elektronisk patientjournal (EPJ) och godkänns av ansvarig läkare. rek Sökresultatet delas in i 2 rubriker: Sökresultat: Mallar (överst) Sökresultat: Produkter Det går att dölja sökresultat för önskat alternativen genom att klicka på dubbelpilen till höger. Kan vara praktiskt vid stora sökresultat.

19 Söka läkemedel/mallar vid ny ordination/förskrivning
4. Om du har markerat en mall – kontrollera även fliken Information. Här visas information om mallen som kan vara värdefull i förskrivnings- ögonblicket. 5. Oavsett om du markerat mall eller läkemedel kan du kontrollera fliken Varningar för information om t.ex. interaktioner. 3. Om du har markerat en mall kan du kontrollera mallens innehåll t.ex. dosering, i förhandsgranskningen längst ner i bild.

20 Ordinera med mall 6. Sista steget när man ordinerar med mall är att signera ordinationen med någon av knapparna: Lägg till och gå till utkorgen = ordinationen signeras och fliken Utkorgen öppnas Lägg i utkorgen = ordinationen signeras men du förblir i fliken Ny för att fortsätta ordinera andra läkemedel Om du behöver komplettera/ändra ordinationen, t ex ange mål för behandlingen eller ändra dosering, så görs det i fönstret Ordinationsdetaljer. Klicka då på knappen längst ned till höger.

21 Skapa favoritmallar genom att klicka på ljusblå stjärna till höger om ordinationsmallen Dina favoritmallar ligger sedan alltid kvar i sökvyn Personliga mallar (gjorda av dig själv) markeras med grön stjärna Favoritmallar (mallar som skapats av apotekare) markeras med blå stjärna. Dessa mallar uppdateras regelbundet till skillnad mot personliga mallar som blir oanvändbara vid produktändring.

22 I fliken Ny kan du även ordinera nutritionsprodukter, förbrukningsartiklar, paket (flera ordinationer samtidigt) m.m. 52

23 Om du inte använder mall, kan du ”friordinera” med kortnotation, schema eller detaljerat (1/3)
Sök fram och markera produkt Kontrollera eventuella varningar Klicka på knappen Ordinationsdetaljer eller dubbelklicka på produktraden

24 Snabbaste sättet att dosera är via kortnotation
Klicka på ?-symbolen för att läsa mer om hur kortnotationerna fungerar

25 Fyll i information till patient och vårdpersonal i aktuella fält
Genom att markera fälten till vänster: Läkemedel, Adminsätt, Spädning/Blandning, Dosering, Varningar och Uppföljning, så visas nya fält till höger i bild där information kan anges för ordinationen. Lägg muspekaren över de olika rubrikerna till höger för att få information om var informationen i de olika fälten visas, t ex i receptet. Om man ordinerar med mall så är dessa fält redan ifyllda. Avsluta med att signera ordinationen.

26 Det finns helt enkelt flera sätt att ordinera/dosera på…
Snabbast och enklast Ordinera med Favoritmall Snabbt Ordinera med Mall Enkelt Dosera med kortnotation Detaljerat Dosera i schema upp/nedtrappning eller i doseringsdialog med doseringstyper som kontinuerlig infusion, villkorad ordination, med formler, min och max dos, minsta tid mellan doser, infusionstid etc.

27 Överföra ordinationer från gamla läkemedelsmodulen
Ordinationer från gamla läkemedelsmodulen migreras automatiskt till nya läkemedelmodulen, men hamnar i ett läge där de är inaktiva, dvs de kan inte administreras till patient och de genererar heller inga varningar vid ny ordination. Därför är det viktigt att dessa ordinationer först omhändertas. Ordinationer som är migrerade, men ännu inte överförda ligger under den gula linjen med rubrik Obedömda behandlingar.

28 Överföra ordinationer från gamla läkemedelsmodulen
Ordinatör högerklickar på läkemedlet och väljer: Sätta ut, Överföra eller Överföra med mall. Fortsätter därefter enligt tidigare bilder om hur man ordinerar. Den gamla ordinationsinformationen går att se via högerklick i läkemedelslistan och även via knappar i fönstret Ny samt i fönstret Ordinationsdetaljer. Det går att ha det fönstret öppet hela tiden så att man kan säkerställa att korrekt information förs över.

29 Överföra ordinationer från gamla läkemedelsmodulen
De ordinationer som är överförda lägger sig ovanför den gula linjen. De visas även i Utdelningsvyn så att de kan administreras till patienten. Den gula linjen går att dra upp och ned genom att klicka på de svarta prickarna i mitten eller att dra i den gula listen. När alla ordinationer är överförda försvinner den gula linjen.

30 Diskussionsfrågor för hela enheten
Hur kan vi på verksamheten underlätta arbetet med migrering av läkemedel? Patientens delaktighet Vid tidsbokning Medskick i kallelser I samband med telefonsamtal med patienten, då tid bokas till läkare I kassan och väntrum Hur kommer flödet och rutiner att se ut kring influensavaccination?

31 Diskussionsfrågor för distriktssköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor
Hur gör distriktssköterskor, sjuksköterskor och barnmorskor när de administrerar läkemedel som t ex injektioner i nya läkemedelmodulens utdelningsvy? Vilka fördelar/nackdelar finns det med att arbeta med färdiga mallar vid förskrivning? Vilka mallar kommer vi att använda? Vilka vinster finns det med att göra mallar till personliga favoriter?

32 Diskussionsfrågor för läkare
Hur/var skriver man ordinationsorsak? Vilka fördelar/nackdelar finns med förifylld ordinationsorsak? Vilka vinster finns det med att ordinera läkemedel på de olika sätten? Hur arbetar vi med att samla ihop förslag och önskemål om nya läkemedelsmallar, som sedanskickas in till IT-avdelningen för primärvård?

33 Beslut och riktlinjer tillhörande Läkemedelsmodulen:
Överföring av läkemedel vid uppgradering av Cosmic till version R8.1 Standardrutin för läkemedelshantering i Cosmic version R8.1


Ladda ner ppt "Läkemedel."

Liknande presentationer


Google-annonser