Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny DEP-relaterad funktionalitet i Ustart

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny DEP-relaterad funktionalitet i Ustart"— Presentationens avskrift:

1 Ny DEP-relaterad funktionalitet i Ustart
Nyheter i Ustart 4.0* Ny DEP-relaterad funktionalitet i Ustart * Vi rekommenderar att Ustart 4.0 körs via webbläsaren Chrome.

2 Ustart 4.0 – Nya kolumner i översikten
Följande nya kolumner har tillkommit i översikten: DEP Anger DEP-status för iPad-enheten: ( =DEP är konfigurerad, =DEP ej konfigurerad, = DEP ej möjligt, t ex för att iPaden ej köpts av godkänd leverantör el. att lev. ej kopplat iPaden till Apples DEP-tjänst) Klass Anger vilken klass som iPad-enheten tillhör. Infon hämtas från barn- och elevregistret Denna info visas bara för personliga iPad-enheter. Enhet Anger enhetsnamn. För personlig iPad anges mejladress, för opersonlig iPad automatgenereras en 3-ställig skolkod plus ett löpnummer.

3 Ustart 4.0 – Flik för nollställning
OBS! Nollställning innebär att all lagrad information på enheten/enheterna kommer att raderas. Se till att spara undan information som behöver vara kvar. Fliken Nollställ har tillkommit på dialogrutan Hantera enheter. Denna flik kan användas för att nollställa upp till 30 iPad-enheter samtidigt. När du nollställer en Ipad kommer den att ominstalleras automatiskt och all lagrad information på enheten kommer att raderas. Glöm inte att först spara elevarbeten, bilder, filmer, etc. som ska vara kvar. Denna funktion kan t.ex. användas för att byta från en opersonlig till en personlig enhet och tvärtom. När iPad-enheten nollställs och man har gått igenom initieringsstegen på själva iPad-enheten så kommer MobileIron-appen och begränsningsinställningar att installeras automatiskt. Detta kan ta en viss tid, kanske ett par minuter. OBS! Så fort iPad-enheten startats upp och MobileIron installerats så måste man öppna MobileIron-appen och detta måste göras inom 4 timmar. Om detta inte görs måste iPad-enheten nollställas igen.

4 Nollställning av iPad-enhet
Utför nedanstående steg i Ustart för att nollställa en iPad: Spara undan information på iPad-enheten som måste finnas kvar. I Ustart, på fliken Översikt, markera upp till 30 enheter. Klicka Hantera valda enheter. Välj fliken Nollställ. Klicka på knappen Nollställ. Utför följande steg på iPad-enheten: Starta upp iPad-enheten och gå igenom alla initeringssteg: Välj språk och land. Välj wi-fi. Logga in. Aktivera Platstjänster. Skapa lösenkod. Öppna MobileIron. Tillåt MobileIron att se din platsinfo. Tillåt MobileIron att skicka notiser. En mer detaljerad instruktion för nollställning finns i dokumentet Guidematerial om DEP som du kan hitta här:

5 DEP-historik Funktionen DEP-historik visar bland annat info om vilken leverantör iPad-enheten kommit ifrån och när DEP konfigurerats: Klicka på den lilla triangeln eller nedpilen vid Översikt och klicka på DEP Historik. Ange serienumret på iPad-enheten och klicka Sök.


Ladda ner ppt "Ny DEP-relaterad funktionalitet i Ustart"

Liknande presentationer


Google-annonser