Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Uppsala län Förvaltningsorganisation, tjänsteresa och riskanalys (10 minuter) Eftermiddagen 2015-11--17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Uppsala län Förvaltningsorganisation, tjänsteresa och riskanalys (10 minuter) Eftermiddagen 2015-11--17."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Uppsala län Förvaltningsorganisation, tjänsteresa och riskanalys (10 minuter)
Eftermiddagen

2 Förvaltningsorganisation
Tankar kring roller i Stöd och behandling vi vill lyfta? Vilken nivå bör rollerna ligga. Utgivarenhet, kommunikatör, designutbildningsansvarig. Vem skulle vara ansvarig utgivare på enheten. Beslutades att det skulle vara MLA/läkare på aktuell enhet i väntan på MLA (BUP) Vad är ansvarig utgivares befogenheter/ansvar? Ofta inte insatt i behandlingen. Riktlinjer som blir viktiga när vi ska arbeta med Stöd och behandling? Riktlinjer kommer bli viktigt att utforma inför breddinförande. Nuvarande piloter har inte kommit till utifrån några specialformulerade riktlinjer. BUP har mer utgått ifrån forskningsriktlinjer vad gäller utformning medan Unga vuxna har utgått från riktlinjer i sedvanlig behandling.

3 Riskanalys Resultat av genomförd riskanalys?
Finns ingen identifierad risk med mycket högt riskvärde. De potentiella risker som berördes handlade framförallt om rutiner kring internremittering till behandlingen och rutiner kring att kunna fortsätta vård av patienter vid personalbortfall.

4 Design - tjänsteresa Hur har det gått med arbetet att ta fram tjänsteresa? Har gjort en tjänsteresa över två typpatienter vid Mottagningen för unga vuxna där man parallellt följde patienternas insatser på mottagningen och på SoB (både stöd och behandlingsinsatser). Vi valde att titta på potential med SoB istället för att enbart följa EN specifik internetinsats. Andra frågor som väckts kring interaktionsdesign vid upphandling eller utveckling av innehåll i Stöd och behandling? -

5 Design - tjänsteresa Normkritik – har ni använt checklistan för normkritik – vilka slutsatser har ni dragit? Andra tankar kring normkritik och betydelsen för ert fortsatta arbete?? Ej utgått från checklistan då vi utformat stora delar av material och vårdprocess innan den ws´en. Men normkritiskt tänkande har funnits med under arbetet med nuvarande material och det är viktigt att göra checklistan lättillgänglig för fortsatt arbete med skapande av innehåll.

6 Design - tjänsteresa Behov av designstöd för det fortsatta arbetet i landstinget med att utveckla eget innehåll? Eventuellt upphandla proffsdesigners vid utformandet av visst material. Behov av ett nationellt nätverk för designers Lokalt träffas de som hittills är inne och designar och tipsar varandra. När fler tillkommer kommer det behövas en struktur för hur detta stöd ska se ut lokalt, vem som ska svara på alla frågor då.


Ladda ner ppt "Landstinget i Uppsala län Förvaltningsorganisation, tjänsteresa och riskanalys (10 minuter) Eftermiddagen 2015-11--17."

Liknande presentationer


Google-annonser