Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mediebranschen hot, risker och sårbarheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mediebranschen hot, risker och sårbarheter"— Presentationens avskrift:

1 Mediebranschen 2016 - hot, risker och sårbarheter
Studiedag Kultur i väst, 16 maj - Erik Ryd

2 Vad gör MSB på området? Kontinuerlig analys av hot, risker och sårbarheter mot mediebranschen Mediernas beredskapsråd

3 Syfte med rapporten Syfte att...
ge en helhetsbild över hot och risker mot, samt sårbarheter inom, mediebranschen (verksamhetsnära risker), redogöra för samhällsrisker där mediebranschen spelar en betydande roll, analysera riskerna dels utifrån ett fredstida läge, dels utifrån höjd beredskap och det civila försvaret, presentera en uppsättning åtgärdsförslag för att möta de identifierade hoten, riskerna och sårbarheterna.

4 Utveckling och trender
Distribution Teknikutveckling och nya användarvanor ändrar medielandskapet Effekter på nyhetskonsumtion och kriskommunikation Minskande annonsintäkter från traditionell mediedistribution påverkar nyhetsproduktion Produktion Tuffa ekonomiska förhållanden för nyhetsproducenter och redaktioner Högt tempo och stora informationsmängder Digitalt källskydd och informationshantering

5 Utveckling och trender
Hot och trakasserier mot medier Hoten och trakasseriernas karaktär Hoten och trakasseriernas konskevenser Hoten och trakasseriernas anknytning till vissa områden i den journalistiska bevakningen Mediebranschen och påverkanskampanjer En del av hotbilden mot mediebranschen Redan ansträngd situation för nyhetsmedier skapar sårbarhet för påverkan (falska eller vinklade nyheter) Hot och trakasserier som påverkansmedel Olika typer av cyberangrepp som påverkansmedel

6 Utveckling och trender
Mediebranschen och några allvarliga händelser Terrorattacken mot Charlie Hebdo den 7 januari 2015 Överbelastningsattackerna mot svenska mediehus den 19 mars 2016 Teracoms masthaveri i Häglared den 15 maj 2016 Överbelastningsattackerna mot Dyn DNS den 21 oktober 2016

7 Hot och risker Analysområdet Riskbilden De största riskerna och hoten
Verksamhetsnära risker står i blått Samhällsrisker står i rött Analysområdet Samhällsviktig verksamhet Särskilt tema - Påverkan Riskbilden Allmänhetens förtroende för organisationen kommer att minska Verksamhetskritisk information kommer att bli röjd Allvarliga incidenter De största riskerna och hoten Distribution Mediekonsumtionen ger inte redundans till krisberedskapen Personal kommer att skadas fysiskt eller psykiskt Verksamhetskritisk information kommer att bli felaktigt ändrad Sveriges informationsinfrastrukturer är otillräckligt skyddade mot angrepp Verksamhetskritisk information kommer att bli otillgänglig Verksamhetskritisk information kommer att bli felaktigt raderad Påverkanskampanjer bedrivs mot allmänheten och beslutsfattare genom medier Egendom kommer att drabbas av skada Beredskap Samhället har en otillräcklig beredskap för att hantera storskaliga och plötsliga kontroverser Vissa områden och samhällsgrupper hamnar i medieskugga Produktion Låg risk Medelhög risk Hög risk Mycket låg risk Mycket hög risk Särskilt tema - Hot och trakasserier De största hoten utgörs av de tre allvarligaste verksamhetsnära riskerna och de tre allvarligaste samhällsriskerna.

8 Civilt försvar Utmaningar under höjd beredskap och krigsliknande förhållanden för mediebranschens aktörer samhället i stort

9 Åtgärdsförslag Totalt åtta åtgärdsförslag har tagits fram
Förslag till mediebolagen ta fram skyddsstrategier för journalister i digitala miljöer stöd utvecklandet av ett systematiskt arbete med informationssäkerhet inom mediebolagen Förslag till myndigheter stöd insatser för ökad media- och informationskunnighet (MIK) hos befolkningen satsa på medvetandehöjande insatser om olika kriskommunikationskanaler vid kris utred ett interaktivt kriskommunikationssystem se över hot och trakasserier mot medier se över konsekvenserna av medieskugga Förslag på gemensamma insatser för civilt försvar 9 delåtgärder för ökad robusthet

10 Bilagor Det finns även ett dokument med 7 bilagor
Fördjupning av utveckling och trender inom distribution och produktion MSB:s särskilda uttalande med anledning av strejkvarslet hos SVT i april 2016 MSB och medieberedskap Några centrala regelverk för mediebranschen Sändningstillstånd Presstöd Metodologi för risk- och sårbarhetsanalysen


Ladda ner ppt "Mediebranschen hot, risker och sårbarheter"

Liknande presentationer


Google-annonser