Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Nästa steg – förverkligande av vision och strategiska utvecklingsmål

15 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland
VAD? 2051+ Stöd till förverkligande av vision och strategiska utvecklingsmål Strategiska utvecklingsmål 2030 Vision* - Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar VAD? 2030 Uppföljning: indikatorer HUR? Genomförandet sker i din vardag – i hemmet och i dina sysslor: Åtgärdsplaner Verksamhetsplan Budget höst Ordinarie Verksamheter: HUR? FLERÅRIGA ÅTGÄRDSPLANER * ramas in av fyra hållbarhetsprinciper

16 Stödstrukturer Nätverket bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till agendans förverkligande. Genom aktiv dialog bidrar nätverket till ökad samordning och kompetens mellan och inom samhällssektorerna. Samverkansformerna i och kring bärkraft.ax är transparenta och i ständig utveckling. Det är deltagarna, såväl medaktörer som individer som löpande ger och omformar nätverkets innehåll. Initiativtagare Initiativet till bildandet av bärkraft.ax togs av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn i samband med Forum för samhällsutveckling i februari 2016.

17 Stödstrukturer Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket bärkraft.ax. Rådet har ett särskilt ansvar att verka för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Ledamöterna utses av landskapsregeringen för perioder om två kalenderår. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets utvecklingsarbete i riktning mot ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Rådet sammanträder vid två ordinarie möten per år. Lantrådet Katrin Sjögren, ordf Vicelantrådet Camilla Gunell Förv.- och utv. chef Dan E Eriksson vice VD Rebecka Eriksson Ordförande Tage Eriksson Vice ordförande Petra Granholm VD Jan Hanses Stadsdirektör Barbara Heinonen Verksamhetsledare Robert Jansson Rektor Edvard Johansson Barnkonv ansv Danielle Lindholm Ordförande Peter Wiklöf

18 Stödstrukturer Systematiska metoder Back-casting rekommenderas.
Systematiskt uppföljning Årlig statusrapport. Årligt Forum för samhällsutveckling Nästa gång: i månadsskiftet maj/juni 2017.

19

20 Samarbetande aktörer Lagtinget Landskapsregeringen
Alla kommuner, myndigheter och andra offentliga verksamheter Alla företag Alla föreningar Alla aktörer inom kultur- och bildningssektorn


Ladda ner ppt "Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland"

Liknande presentationer


Google-annonser