Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ylva Löwenborg Regionchef Sensus studieförbund Norra Norrland Viceordförande SEÖN Viceordförande Bildningsförbundet Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ylva Löwenborg Regionchef Sensus studieförbund Norra Norrland Viceordförande SEÖN Viceordförande Bildningsförbundet Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 Ylva Löwenborg Regionchef Sensus studieförbund Norra Norrland Viceordförande SEÖN Viceordförande Bildningsförbundet Norrbotten

2 Kärt barn har många namn… Civilsamhället Idéburen sektor Föreningslivet Folkrörelseorganisationer Sektor tre Social ekonomi mfl

3 ”Det civila samhället utgörs av alla de initiativ där människor går samman av fri vilja och organiserar sig för att förbättra sin egen eller andras vardag. Engagemanget i dessa föreningar, stiftelser, kooperationer och andra sammanslutningar gör tillsammans med staten, näringslivet och familjen samhället komplett” Definition av Civilsamhället

4 Våra sfärer

5 32 miljoner medlemskap 200.000 icket vinstdrivandeorganisationer 48% av befolkningen utför ideellt arbete 12,5 % av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt i sektorn 28 miljarder kr är värdet på de ideellt arbetade timmarna Sektorn i siffror

6 Mera siffror… Män mer aktiva( 54% jfr 43%) 56% av unga 16-18 år gör ideella insatser 88% som arbetar ideellt är också medlem Av alla som arbetar ideellt gör 20% det inom idrott, 15 % med social inriktning, 7% boende. Politiska organisationer 2%

7 Vi är en TILL växtfaktor Enskilda individer Grupper Kommuner, Län och regioner Hela Sverige

8 Föreningsfrukostar OCH Näringslivsgalor NäringslivetCivilsamhället Näringslivskontor? Näringslivsstrateger? Näringslivstidningar? Näringslivsgalor? Företagarfrukostar? Mätningar av näringslivsklimatet? Sektorn är kartlagd, statistik finns?

9 Vad behövs? Teckna överenskommelse: 6 principer 1. Självständighet och oberoende 2. Dialog 3.Kvalité 4. Långsiktighet 5. Öppenhet och insyn 6. Mångfald Regelbunden strukturerad dialog Gemensamma mötesplatser, föreningsfrukostar, i strategiskt arbete, i visionsdokument,. Syfte att gemensamt utveckla kommunen till en attraktiv plats. Kompetensutveckling t e x idéburet offentligt partnerskap(IOP), överenskommelseprocesser, sociala kriterier vid upphandling, sociala bokslut och generell civilsamhälleskunskap. Synliggör sektorn I gemensamma galor, i mediala sammanhang, på hemsidor, i retoriken, i visionsarbete, i strategidokument Bidra till kartläggning av sektorn i kommun, län region

10 facebook.com/sensusnorrbotten Tack för att ni lyssnade! Ylva.Lowenborg@sensus.se facebook.com/sensusskelleftea facebook.com/sensusumea 070-2135343 email Phone


Ladda ner ppt "Ylva Löwenborg Regionchef Sensus studieförbund Norra Norrland Viceordförande SEÖN Viceordförande Bildningsförbundet Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser