Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Migration och psykisk hälsa - för specialistpsykiatrin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Migration och psykisk hälsa - för specialistpsykiatrin"— Presentationens avskrift:

1 Migration och psykisk hälsa - för specialistpsykiatrin
16 december 2016

2 Introduktion Vilka är vi som är här? Varför är vi här?
I vilket sammanhang? Presentera föreläsare, låt deltagarna berätta om vilka de är och kort om vad de jobbar med Förklara dina tankar med dagen, och be gärna om reflektioner från deltagarna Salah Haghgo – ska prata om sin livsresa och om PTSD och återhämtning efter det Ing- Marie Wieselgren – Projektchef för UPH, nationell psykiatrisamordnare SKL Sofie Bäärnhielm – överläkare och enhetschef vid Transkulturellt centrum Vanja Berggren, Lunds Universitet och Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime Anissa Mohammed Hassan, Länsstyrelsen i Östergötland och Riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime Margareta Rolfhamre, Asyl och migranthälsan Gävleborg Lina Gustin, Asyl och migranthälsan VGR DELTAGARE: Barnmorskor, Psykolog, Sjuksköterskor 11, Usk, Distriktsköterskor 8, Kurator, Sjukgymnaster, Verksamhetschef/samordnare, Dietist, Behandlingspedagog, Logoped, AT-läkare 13 angett att de kommer från en asylenhet

3 Program för dagen 10.00 – Introduktion till Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända – Vad behöver specialistpsykiatrin för kunskap? – En introduktion till transkulturell psykiatri – Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända – Kulturformuleringsintervjun i DSM-5 (KFI) – Hur sprider vi kunskaperna? – Lunch – Kunskapsläget kring psykisk hälsa hos flyktingar – Kaffepaus – Att arbeta tillsammans med tolk – Tips på litteratur, kunskapsplatser och fördjupning – Sammanfattning av dagen, hur går vi vidare

4 Uppdrag Psykisk Hälsa Förbättra den psykiska hälsan i Sverige
Ge människor makt och förmåga att klara sitt liv, och må så bra det går Möta de behov som finns i samhället just nu Mål för Uppdrag Psykisk Hälsa är: 1. Förbättra den psykiska hälsan i Sverige Främjande, förebyggande och tidiga insatser, plus vård när det behövs för alla Särskilda insatser för grupper med ökad risk för ohälsa Asylsökande och nyanlända 2. Ge människor makt och förmåga att klara sitt liv, och må så bra det går Öka kunskapen hos alla människor om främjande och egenvård Ge personal kompetens att ge bra stöd Utbildning, verktyg och stödmaterial 3. Möta de behov som finns i samhället just nu Skapa system som snabbt kan sprida kunskap och goda exempel Engagera hela Sverige på alla nivåer Utbilda några, som i sin tur utbildar vidare, för att sprida till de som använder materialet i vardagen

5 Om Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL Uppdrag Psykisk Hälsa leds av psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren

6 Film om programmet Hälsa i Sverige
Klicka på bilden för att spela filmen på webben Filmen finns på och på Du kan ladda ner filmen från Vimeo och visa den från din egen dator

7 Programmet Hälsa i Sverige
Bidrar till en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända Kunskapslyft i hela landet: vi utbildar, utvecklar verktyg och inspirerar Personal som möter asylsökande och nyanlända får hjälp att göra ett ännu bättre jobb

8 Kunskapslyft för flera målgrupper
Den asylsökande eller nyanlände själv kan mer om sin hälsa, kan hitta stöd för främjande aktiviteter och vågar söka hjälp vid behov Alla som möter asylsökande och nyanlända vet var det finns information och stöd på olika språk om vårt samhälle och om hälsa All personal i våra välfärdssystem vet att flykt, trauma och osäkerhet är riskfaktorer för ohälsa och att det går att påverka – främja hälsa, behandla ohälsa och veta var information finns Personal på olika nivåer i hälso- och sjukvården har kunskap om de stödmaterial och de verktyg som finns för dem Chefer och beslutsfattare vet att insatser mot psykisk ohälsa är viktigt och hur de ska göra för att prioritera detta

9 Behov på tre olika nivåer
Behov av specialiserade insatser för trauma och psykiatrisk problematik Behov av psykosocialt stöd, lindrigare tillstånd Alla asylsökande och nyanlända

10 Exempel på produkter Introduktion för specialistpersonal
Handledning personal via telefon/video Självhjälp genom hälsostöd Kulturanpassad KBT Basutbildning migration och psykisk ohälsa Förstärkta arbetssätt för hälso-undersökning Kultur- och språkanpassad hälso-information Asylsjukvårdsplattform Plattform för insamling och spridning av goda exempel

11 Tre faser i programmet Fas 1: Behovsanalys inom landsting och region
Fas 2: Planering av kunskapslyftet Fas 3: Utbildning och spridning

12 Metod för spridning 1. Varje landsting gör en spridningsplan utifrån lokala förutsättningar 2. Spridningsledare deltar i nationella utbildningar 3. Spridningsledare utbildar medarbetare och andra utbildare

13 Utbildning för utbildare
SKL utbildar utbildare Som utbildare utbildar du kollegor och annan personal Du kan också utbilda andra utbildare, som i sin tur utbildar personal

14 Utbildningsprogram 2016-17 Vad hela organisationen bör veta!
Migration och psykisk hälsa – grundkurs Migration och psykisk hälsa – för primärvården Migration och psykisk hälsa – för elevhälsan Migration och psykisk hälsa – för specialistpsykiatrin Hälsoinformation och hälsostöd för asylsökande och nyanlända Nyanlända som resurs Förstärkta arbetssätt för hälsoundersökningar Hitta rätt – stöd till ensamkommande ungdomar Leda grupper i förändring och implementering Forum om psykisk hälsa för chefer och beslutsfattare: Rätt insatser, i rätt tid på rätt nivå Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända Metod vid traumatiska minnen (Lifespan Integration)

15 Välj utbildning utifrån behov
5 7 2 1 1 3 7 1 4 Kommun Landsting Civilsamhället, myndigheter

16 Allt du behöver finns på webben
Information om utbildningarna Verktyg du behöver som utbildare Inspiration och verktyg för alla som arbetar med asylsökande och nyanlända Dela goda exempel från ditt landsting

17 Goda exempel i Verktygsbanken
Information, insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet med asylsökande och nyanlända För personal som möter asylsökande och nyanlända samt för chefer och beslutsfattare Vertyg för att ta del av goda exempel, och för att dela goda exempel

18 Röd och blå bård Material riktat till personal
Material för personalens möte med målgruppen

19 Diskutera kring varje bord, redovisa för hela gruppen
Diskussion: Vad behöver specialistpsykiatrin för kunskap kring psykisk hälsa hos asylsökande och nyanlända? Diskutera kring varje bord, redovisa för hela gruppen

20 Introduktion till transkulturell psykiatri

21 Introduktion till transkulturell psykiatri
Föreläsning av Sofie Bäärnhielm, (överläkare, med dr, enhetschef Transkulturellt Centrum) 45 min lång föreläsning med talarstöd (Powerpoint) från oktober 2016 Länk till filmen och talarstödet på Länk till webbsidan: Föreläsningen finns på

22 Bemötande av asylsökande och nyanlända
Föreläsning av Sofie Bäärnhielm för primärvården 75 min lång föreläsning med talarstöd (Powerpoint) från december 2016 ate/mainshow.asp?play=14541 Föreläsningen finns på Talarstöd finns på webbsidan:

23 Nyanlända och specialistpsykiatri
Film med Ing-Marie Wieselgren (mars 2016) 22 min generell introduktion för specialistpsykiatri om asylsökande och nyanlända

24 Diskussion Vilka av dessa tre föredrag vill du sprida vidare? Varför?
Vilka personalgrupper inom din organisation behöver ta del av dessa föredrag? Hur delar du kunskapen med dem?

25 Insatser vid trauma hos asylsökande och nyanlända
Webbutbildning som tagits fram i samarbete med Svenska Röda Korset Utbildningen baseras på Röda Korsets kunskap och erfarenhet av vård och behandling av flyktingar som lider av trauma från krig, tortyr och flykt 17 olika filmer (handledning under produktion) Webbutbildningen finns på

26 Diskussion Vilka delar av denna webbutbildning är du intresserad av att sprida vidare? Varför? Vilka personalgrupper inom din organisation behöver ta del av detta material? Hur delar du materialet med dem?

27 Min livsresa – så återhämtade jag mig från PTSD
Personlig föreläsning av Salah Haghgo (december 2016) 45 min föreläsning, med 15 min summering av Ing-Marie Wieselgren ate/mainshow.asp?play=14541

28 Diskussion Är du intresserad av att sprida detta föredrag vidare? Varför/varför inte? Vilka personalgrupper inom din organisation behöver ta del av detta föredrag? Hur delar du föredraget med dem?

29 Kulturformuleringsintervjun i DSM-5
Föreläsning av Sofie Bäärnhielm 45 min lång föreläsning med talarstöd (Powerpoint) från oktober 2016 Länk till filmen och talarstödet på Länk till webbsidan: Föreläsningen finns på

30 Diskussion Är du intresserad av att sprida detta föredrag vidare? Varför/varför inte? Vilka personalgrupper inom din organisation behöver ta del av detta föredrag? Hur delar du föredraget med dem?

31 Hur sprider vi kunskaperna?

32 Visa var på hemsidan man hittar uppdaterad information om hälsa i Sverige och våra utbildningar

33

34

35

36 Från mobiltelefon www.uppdragpsykiskhalsa.se Meny
Asylsökande och nyanlända Öppna undermeny Om våra utbildningar Migration och psykisk hälsa för specialistpsykiatrin (HiS11)

37 Ditt uppdrag som utbildare
Hur sprider du kunskaperna vidare?

38 Vilken är din roll? 1. Varje landsting gör en spridningsplan utifrån lokala förutsättningar 2. Spridningsledare deltar i nationella utbildningar 3. Spridningsledare utbildar medarbetare och andra utbildare

39 Hej spridningsledare! Filmen finns på https://vimeo.com/184825882
Klicka på bilden för att spela filmen på webben Filmen finns på Bäst kvalitet får du om du laddar ner filmen från Vimeo till din egen dator, och infogar filmen från Powerpoint. Vi rekommenderar att du gör så när du utbildar med din egen dator. Nackdelen är att Powerpoint-filen blir mycket stor eftersom den sparar själva filmen som en del av dokumentet.

40 Min personliga spridningsplan
1. Varje landsting gör en övergripande spridningsplan utifrån lokala förutsättningar 2. Varje spridningsledare tar fram ”Min personliga spridningsplan” 3. Spridningsledare genomför den personliga spridningsplanen

41

42

43 Ett stöd för dig att sprida kunskapen
”Min personliga spridningsplan” hjälper dig att: Tydliggöra vad ditt mål är Planera hur du når målet Rapportera status till samordnaren i ditt landsting/region och SKL Samma dokument hjälper samordnaren att: Få information kring hur spridningen går i ditt landsting/region Sammanställa status för ditt landsting/region

44 Så här fyller du i spridningsplanen
Fyll i… Dina kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till samordnaren i ditt landsting/region Dina spridningsmål. Dessa får du antingen av samordnaren eller formulerar själv. Dina spridningsaktiviteter 1 2 3 4 Dokumentet är ditt arbetsverktyg – uppdatera det löpande Kontaktuppgifter till samordnaren finns på nästa sida För varje kurs du ska sprida till en viss målgrupp behöver du planera ett eller flera utbildningstillfällen. Hur många utbildningstillfällen du väljer att ha beror bland annat på hur stor gruppen är, hur stor lokal du har tillgång till och huruvida du kan utbilda under redan befintliga forum (exempelvis ATP-träffar, lunchmöten) eller inte. Nu får du tid till att börja fylla i din personliga spridningsplan:

45 Kontakt med samordnaren
Maila spridningsplanen när du färdigställt din plan första gången Samordnaren kommer vilja ha en uppdaterad version mailad två gånger i februari och i mars (samordnaren skickar ut mejl om detta) För varje kurs du ska sprida till en viss målgrupp behöver du planera ett eller flera utbildningstillfällen. Hur många utbildningstillfällen du väljer att ha beror bland annat på hur stor gruppen är, hur stor lokal du har tillgång till och huruvida du kan utbilda under redan befintliga forum (exempelvis ATP-träffar, lunchmöten) eller inte.

46 Samordnare per landsting (1/2)
Namn Ingla Blåder Carl Widman Kajsa Lingström Kristina Nilsson Camilla Falk Anna Frisk Margareta Strindhall Bodil Edvardsson Maria Sandor Antony Ericson Mehrnaz Aram Kirsti Jussila Ann Arvidsson Mejladress Telefonnummer  124 0495/155 80 Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland

47 Samordnare per landsting (2/2)
Namn Mejladress Telefonnummer Uppsala Monica Jonsson VGR Lina Gustin Värmland Gunilla Klar Västerbotten Helen Björklund Västernorrland Anna-Karin Öberg Västmanland Pia Carlsson Örebro Gabriel Stenström Östergötland Andreas Westöö

48 Manual för att utbilda personal
Manual med tips och körschema Kommande webbinarium

49 Utbildning på hemmaplan
Vilka tillfällen finns för att utbilda medarbetare? Utbildar du alla, eller utbildar du ombud på respektive arbetsplats? Om du utbildar alla, vilka olika typer av tillfällen finns?

50 Tillfällen att informera personal
Olika typer av tillfällen Temadagar om asylsökande och nyanlända Kortare utbildningstillfällen om temat Som del av andra utbildningar Arbetsplatsmöten Korta infotillfällen

51 På vägen hem idag Tänk ut tre olika tillfällen under de närmaste veckorna där du kan sprida dagens information! Vilka hos dig behöver den här informationen? Hur kan du bjuda in dem? Eller hur kan du bjuda in dig själv till dem? Vad säger och gör du när ni träffas? Vad kan du ge dem så att de kan sprida informationen vidare?

52 Hur gör du? 1. Varje landsting gör en spridningsplan utifrån lokala förutsättningar 2. Spridningsledare deltar i nationella utbildningar 3. Spridningsledare utbildar medarbetare och andra utbildare

53 Kunskapsläget kring psykisk hälsa hos flyktingar
Anna-Clara Hollander

54 Webbutbildning i tre delar
En föreläsning i tre olika delar (december 2016) Föreläsare är Anna-Clara Hollander, Med dr., leg psykolog, postdoktor vid Institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet Utbildningen finns på

55 Diskussion Är du intresserad av att sprida denna webbutbildning? Varför/varför inte? Vilka personalgrupper inom din organisation behöver ta del av denna webbutbildning? Hur sprider du webbutbildningen till dem?

56 Att arbeta tillsammans med tolk

57 Att arbeta tillsammans med tolk
Föreläsning av Sofie Bäärnhielm 30 min lång föreläsning med talarstöd (Powerpoint) från oktober 2016 Guide för samarbete med tolk de-for-samarbete-med-tolk/ Länk till materialet på Länk till webbsidan: Föreläsningen finns på

58 Diskussion Vilka delar av detta material vill du sprida vidare? Varför? Vilka personalgrupper inom din organisation behöver ta del av detta material? Hur sprider du materialet till dem?

59 Tips på litteratur, kunskapsplatser och fördjupning

60

61 Rapport från MILSA Delrapport från MILSA, forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa

62 Rapport från Röda Korset
Forskningsstudie om psykisk ohälsa, trauma och levnadsvillkor Visar tydligt att den psykiska ohälsan är mycket utbredd bland nyanlända och asylsökande flyktingar-och-asylsokande-i-sverige/

63 Röda Korsets behandlingscenter
Behandlingscenter i Malmö, Göteborg, Skövde, Uppsala, Skellefteå och Stockholm Utbildning och forskning

64 Internationella riktlinjer
“Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum Seekers and Migrants on the Move in Europe” (multi- agency guidance note) Sju sidor med generella riktlinjer, länkar och referenser

65 Transkulturellt Centrum, SLL

66 Migration, psykisk ohälsa och trauma
Ett studiehäfte för dig som möter asylsökande och flyktingar i ditt arbete Revideras under 2016, kommer i ny version inom kort

67 Region Skåne Kunskapscentrum migration och hälsa

68 Västra Götalandsregionen
Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården

69 Vårdanalys Rapport: Psykisk hälsa – ett gemensamt ansvar
Uppföljning av insatser och kunskapsöversikt För att möta de stora utmaningarna måste hela samhället bidra

70 DSM-5 Handbook on the Cultural Formulation Interview

71 Om vi alla hjälps åt…

72 Lycka till med att sprida kunskaperna!


Ladda ner ppt "Migration och psykisk hälsa - för specialistpsykiatrin"

Liknande presentationer


Google-annonser