Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visionen. ” Att tillsammans arbeta för en framtid, genom att förnya och förändra och att skapa ett starkt Lions, där vi kan träffas och trivas även i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visionen. ” Att tillsammans arbeta för en framtid, genom att förnya och förändra och att skapa ett starkt Lions, där vi kan träffas och trivas även i."— Presentationens avskrift:

1

2 Visionen. ” Att tillsammans arbeta för en framtid, genom att förnya och förändra och att skapa ett starkt Lions, där vi kan träffas och trivas även i framtiden”.

3 Öka antalet kvinnor i distriktet från 16,8% till 20%. L 30 satsning på medlemsökning - målet ett snitt om 30 medlemmar/klubb 2017. Ökad satsning på PR. Utbildning GMT/GLT. Nyklubbssatsning. Framtid Distriktets inriktning !

4 Förnyelse Se över vårt aktivitetsprogram. Ansvariga Framtidsgruppen. ”Riv pyramiderna”. Ansvariga alla tillsammans. Bli vän med Lions och Ambassadörstanken med kända artister skall ha stort fokus. Fungerande ungdomsgrupp senast 1 januari 2016. Ansvarig IPDG. Fungerande PR-grupp senast 1 januari 2016. Ansvarig är DG. Distriktets inriktning !

5 Utveckla och förbättra IT Tillsammans med IT-gruppen på MD-nivå skapa gemensam plattform som skall underlätta vårt distrikts och klubbarnas IT/webbarbete. Ansvarig: IT/webbmaster. Tillsammans/Lions Quest LQ skall ges en nystart. Satsa på yngre, börja från grunden med förskolan. Ansvarig VDG/ Rose-Marie Häring. Ekonomi Ekonomin har och kommer att få en betydande inverkan på vår verksamhet nästkommande femårsperiod. Vi skapar en grupp som omgående gör en översyn av nya möjligheter till externt finansiellt tillskott samt ser över nya inkomstmöjligheter. Ansvarig: DK. Förändring Distriktets inriktning !

6 FÖRYNGRING Öka antalet LEO/ungdomsklubbar LEO är viktigt i Lions och skall ha en central roll. Målet är att minst en ny LEO respektive ungdomsklubb startas under verksamhetsåret Fredsaffischtävling skall ingå här. Stödja YEC i lägerverksamheten Ansvarig för denna ungdomsgrupp är IPDG. I denna grupp skall GMT ingå. Miljö Miljön står idag högt på ungdomarnas lista. Därför skall vårt distrikt skapa en grupp som skall se över hur vi skall arbeta mednmiljöfrågor i framtiden. Ungdomar skall vara stomme i denna grupp. Ansvarig: DG/IPDG. Distriktets målsättning !

7 Tillsammans fokusera på att nå ett plusresultat när det gäller medlemsutvecklingen. Vi skall skapa en plattform med ett Lions som verkar för: FRAMTID – FÖRÄNDRING – FÖRNYELSE – FÖRYNGRING Detta kommer att prägla arbetet åren framöver mot ett fullvärdigt distrikt 2017. Distriktets gemensamma plan!

8 F örnyelse ”Riv Pyramiderna” Fungerande grupper, översyn av aktiviteter F örändring IT/webb, LQ, Ekonomi F öryngring Ungdomen - miljön F ramtid Vår utmaning: Kvinnor, L30, PR, Utbildning Sammanfattningsvis distriktets målsättning tre år framöver! Vårt gemensamma mål 2017 1440 medlemmar!

9 Medlemmar 2014 Tillsammans med Er går vi från ord till handling! Distriktets målsättning 2015–2017 Åke - Ulf - Margaretha


Ladda ner ppt "Visionen. ” Att tillsammans arbeta för en framtid, genom att förnya och förändra och att skapa ett starkt Lions, där vi kan träffas och trivas även i."

Liknande presentationer


Google-annonser