Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Talspråk - kommunikation.  Språk är “ett mänskligt system för kommunikation”.  I talande språksystem skapar man mentala symboler (tänker i bilder) som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Talspråk - kommunikation.  Språk är “ett mänskligt system för kommunikation”.  I talande språksystem skapar man mentala symboler (tänker i bilder) som."— Presentationens avskrift:

1 Talspråk - kommunikation

2  Språk är “ett mänskligt system för kommunikation”.  I talande språksystem skapar man mentala symboler (tänker i bilder) som representeras av ljuden.  Dessa mentala symboler (bildtänkande) representerar händelser

3  Kommunikation kan beskrivas som två människor som pratar (det kan självklart vara flera!).  Men i regel är det inte så enkelt som att man bara pratar.  Tittar man på situationen mellan t.ex. två individer i ett samtal så kan man se följande:

4 Exempel på kommunikationsmodell:

5 Störningar som kan uppstå när man kommunicerar:  Tekniska – Oväsen runt omkring, dålig mottagning i mobiltelefonen  Fysiologiska – trötthet, hunger, nedsatt hörsel  Psykologiska – stress, koncentrationssvårigheter  Språkliga – svåra ord, dialekt, accent  Kulturella – kan uppträda olika på grund av olika kulturella bakgrunder

6 Vad kan man göra när man inte har uppfattat eller förstått vad som sägs?  Be den som pratar att prata långsammare.  Be den som pratar att upprepa det den har sagt om du inte förstår.  Ställ frågor för att försäkra dig om att du har förstått.  Gör en sammanfattning för att försäkra dig om att du har förstått.


Ladda ner ppt "Talspråk - kommunikation.  Språk är “ett mänskligt system för kommunikation”.  I talande språksystem skapar man mentala symboler (tänker i bilder) som."

Liknande presentationer


Google-annonser