Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRAUMATOLOGI –nedre extremiteterna Femur, knä, underben, fotled och fot.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRAUMATOLOGI –nedre extremiteterna Femur, knä, underben, fotled och fot."— Presentationens avskrift:

1 TRAUMATOLOGI –nedre extremiteterna Femur, knä, underben, fotled och fot

2 Corpus femoris fraktur Stor kraftpåverkan: påkörda fotgängare, motorcykelolycka, etc. Yngsta ½ -delen av befolkningen Hos 20%: samtidig huvud-, abdominal,- och thoraxtrauma

3 Corpus femoris fraktur Klassificering Indelas i tredje-delar från underkanten av trochanter minor till direkt supracondylärt Tvär- eller sned-frakturer Enkla eller komminuta Det kan vara fraktur på flera nivåer = hela femur skall med på bilden 20 % har fraktur på andra ställen i samma UE

4 Kvinna, 44 föll, smärta i låret

5 Efter reponering och osteosyntes

6 Osteosynterade patologiska frakturer

7  Prox och mellersta 1/3: medialt  Dist 1/3: posteriort  Idrottsutövare  Scleroserat omr /callus Stressfraktur

8 Distala femur frakturer (Fractura partis distalis femoris)  Suprakondylär fraktur – tvär/sned, komminut, dislocerad  Interkondylär fraktur – T/Y formad, komminut, dislocerad Kondylär fraktur – sagital/coronal, dislocerad

9 Fractura partis distalis femoris

10

11 Lipohaemarthrosis articulatio genus

12 Trauma mekanism Direkt slag Quadriceps overtrækning Indelning Transversell- 60% Komminuta - 25% Vertikala- 15% Komplikationer osteonecros spec. av proximala fragment Differential diagnose --bi-/ tripartite patella Patella frakturer (Fractura patellae)

13 FrakturPatella tripartitae

14 Patella fraktur

15 Normal variantPatella fraktur

16 (Fractura osteochondralis condyli medialis femoris)  AVN eller Trauma  Ålder 11 – 20  Män mera vanligt  Laterala delen av mediala femur kondylen  ‘Led mus’  Fragmentet kan läka ihop Osteokondrala frakturer/lesioner

17 (Fractura osteochondralis condyli medialis femoris) Osteokondrala frakturer/lesioner

18 (Fractura osteochondralis condyli medialis femoris) Osteokondrala frakturer/lesioner

19 (Fractura osteochondralis condyli medialis femoris) Knä: mediala femur kondylen > 60 år Kvinnor vanligast Osteokondrala frakturer/lesioner

20 Proksimala tibia frakturer (Fractura partis proksimalis tibia) Tibia plateau - kompression av femur kondylerna De flesta är valgus trauma – därför fraktur i laterala kondylen 75-80% lateral 5-10% medial 10-15% bägge 10% ligamentskador Ofta fibula fraktur

21 Laterala tibiakondyl frakturer (Fractura condyli lateralis tibia)

22 Mediala tibiakondyl frakturer (Fractura condyli medialis tibia)

23 Lateral tibiakondyl fraktur

24

25

26 Eminentia fraktur (Fractura eminentia intercondylaris tibia)

27 Avulsion/fraktur av tuberositas tibia (Avulsio tuberositas tibia)

28 Knä luxationer Luxatio articulatio genus Patella luksationer Lateral uden rotation Med rotation om vertikal akse Med rotation om horisontal akse

29 Femurotibial luksation Luxatio articulatio femurotibialis/genus) Anterior (40%) - hyperextension, idrottsskador Posterior (33%) - trafikolyckor Lateral, medial, rotation

30 Tibia frakturer – skaftet Fractura corporis tibia tvär/komminut fraktur spiral/sned fraktur Komplikationer: försenad läkning felställning compartment syndrom nerv/kärllesion

31 Tibia fraktur Fraktura corporis tibia

32 Fibula frakturer – caput/collum fibulae, corpus fibulae, partis distalis fibulae

33 Crus fracturer – tibia + fibula Fractura partis proksimalis/distalis cruris

34 Medial malleol fraktur tvär/sned fraktur Lateral malleol fraktur sned/spiral fraktur Avulsioner Subluksation i talocruralledet Fotledsfrakturer supinations trauma pronations trauma

35 Lateral malleol fraktur Fractura malleoli lateralis

36 Lateral malleol fraktur Fractura malleoli lateralis

37 Avulsioner från laterala malleolen Avulsio/abscisio malleoli lateralis

38 Fractura bimalleolaris

39 Fractura trimalleolaris laterala, mediala malleolen och processus posterior tibia

40 Distal tibia och medial malleol fraktur

41

42  Fall från hög höjd  10% bilaterala  60% av tarsalfrakturer  10% kombinerat med columnafraktur Calcaneus frakturer

43 20-40˚ Intraartikulär 75% Extraartikulär 25% Kompressionsfrakturer Avulsioner Calcaneus frakturer

44 Man, 29 hoppat från tak

45 Case fortsatt : Kompressionsfraktur

46 Löpare Osteoporos: insufficiensfraktur Stressfraktur

47  10-60 år  M:K = 3-10:1 Oftast högenergi trauma  Caput  Collum ( vanligast)  Corpus  Processus posterior Talusfraktur

48 Type I Type II Collum tali fraktur

49 Man,35 mopedolycka, sm. i med.mall. och hälen.

50 Case fortsatt

51 Man, 57, föll från stege, vred fotleden

52 Case fortsatt

53 Kvinna, 60, vrickat fotleden, satt sig på den,sm.lat och med.

54 Case fortsatt

55 Man, 52, överkörd av truck,talusluxation, Fraktur? Grovrep på AM.

56 Case fortsatt

57

58

59 Framfot Mellanfot Bakfot

60 Choparts led Lisfrancs led

61 Os supranavikulare Os trigonum Os peroneumOs tibiale externum Os supratalare Os vesalianum Os intermeta tarseum

62 Avståndet mellan 1. og 2. tarsometatarsalledet är normalt större än mellan de övriga Normalt Lisfrancs led Os intermetatarseum – inte fraktur Lisfranc´s led

63  Dislokation (luxation) av tarsometatarsallederna  Högenergitrauma = ligamentruptur  2. metatars är altid involverad Lisfranc frakturdislokation

64  Associerat med multipla frakturer  basen/corpus av metatarser  os cuneiforme I-III  os cuboideum  os naviculare  Ev. dorsal subluxation/luxation av tarsometatarsallederna Lisfranc frakturdislokation

65  Frakturer  Avulsioner  Luxationer/ subluxationer  Epifysiolyser  3 projektioner ! Metatarser och phalanger

66  Metatarser vanligaste lokalisationen  Corpus av 2., 3. och 4. metatars Stressfraktur = Marschfraktur

67 Kvinna, 53, sm i 2. metatars

68 Man, 28, vrickat foten


Ladda ner ppt "TRAUMATOLOGI –nedre extremiteterna Femur, knä, underben, fotled och fot."

Liknande presentationer


Google-annonser