Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skalltrauma Norrman / Pikwer © Akut omhändertagande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skalltrauma Norrman / Pikwer © Akut omhändertagande"— Presentationens avskrift:

1 Skalltrauma Norrman / Pikwer © Akut omhändertagande
Omhändertagande enl ATLS, ABC. Ambulansanamnes. Medvetslösa patienter skall intuberas (RLS 4), kort NL-status innan. Hyperventilation. Blodgaser. Adekvat cirkulation. Anamnes Vad hände? Våldets intensitet? Var tog slagen? Tidpunkt? Medvetslöshet? Hur länge? Amnesi? För hur lång tid? Orientering (namn, plats, tid) Illamående, kräkningar? Huvudvärk? Yrsel? Svaghet? Neurologi? Bröstsmärta? Svaghet? Neurologi? Medvetslöshet INNAN trauma? Andra skador? Ont i nacken? Tidigare sjukdomar? Koagulationsrubbning? Alkohol? Med (Waran? Tromyl?). Intox. ÖK. Status AT Orientering? Medvetande? Alkoholpåverkad? Cor. Pulm. BT. Huvud Sårskada? Fraktur? Nacke! ÖNH Öron. Näsa. Blod? Neurol RLS, pupiller, motorik, koordination = Minst! Romberg, gång, kranialnerver Övre extremiteter: Grov kraft. Reflexer (biceps, triceps, BR). Grasset. DDK. Finger-näs. Sensorik. Nedre extremiteter: Grov kraft. Reflexer (patellar, akilles, tåext). Babinski. Knä-häl. Sensorik. Kemlab Hb, B-glu, Koag-stat, Hjärtenzymer om befogat Fyslab EKG, Rtg halsrygg på indikation. CT-skalle (6 tim efter trauma), se nedan. Riktlinjer (enligt Östersunds PM) 1) Pat kan sändas hem om - Minnesförlust < 10 min. - Medvetslöshet < någon minut och - Helt normalt neurologstatus. - Övervakning hemma OK. 2) Pat bör läggas in om - Minnesförlust > 10 min - Medvetslöshet > någon minut - Slö / oklar eller sämre (RLS 2-8). Fokala neurologiska bortfall. - Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar. - Epilepsi. Bedömningssvårigheter (etyl, intox etc). - Skallfraktur. - Svår annan sjukdom. Antikoagulantia etc. 3) CT-skalle bör utföras om - Slö / oklar eller sämre (RLS 2-8). - RLS 1 men har ”mkt” huvudvärk, illamående, kräkningar, fokala cerebrala störningar, likvor / blod ur näsa / öron, misstänkt penetrerande skada. Överväg CT inom 4-6 tim om pat ej förbättras. Tidig neg CT utesluter ej att expansiv process utvecklas inom tim.

2 Skalltrauma Norrman / Pikwer ©
Minimal hjärnskada Ingen medvetandeförlust, RLS 1. Ingen amnesi. Inget fokalneurologiskt. Hemgång. Kontakt om 1) Huvudvärk ökar 2) Illamående, kräkningar ökar 3) Alarmerande, NL symptom. Liten risk för sekundär hjärnskada, kan dock ej helt negligeras. Lätt hjärnskada (Commotio cerebri) Kortvarig medvetandeförlust < 5 min eller kortvarig amnesi. Övervakning 6-24 tim. Pupiller, Motorik, RLS, BT, Puls, Andning var 15-60:e min. Ange fasta eller flyta. eller Akut CT-skalle (6 tim efter traumat). Hem, åter vb (se minimal hjärnskada). Medelsvår hjärnskada RLS 2-3 eller Medvetslös > 5 min eller Fokalneurologi. Kontiuerlig övervakning (Pupiller, Pareser, RLS var 15 min) Akut CT-skalle. Rtg halsrygg. CT + klinik avgör fortsatt handläggning. Diskussion med NK-klinik. Ny CT efter 6-24 tim. Svår hjärnskada RLS  4 = medvetslös vid inkomst. ABC som vanligt. Intubering, sedering. CT-skalle. Rtg halsrygg. Kontakta NK-klinik för övertag. Neurokirurg Skicka vid behov upp bilderna för bedömning. - Alla medvetslösa (RLS 4-8) - RLS grad 2-3 under 6-12 timmar. - Impressionsfraktur och penetrerande skador. Likvorläckage. - Svåra bedömningar, patologiska CT-fynd. Vid CT-verifierad intracraniell blödning tas alltid kontakt med jouren. Medicinkonsult - Intox, diabetes med hypoglykemi, hjärtsjukdom, EP som utlösande faktor. Information Remiss neuropsykolog endast om CT-skall visar något, annars uppföljning vid behov via distrikt. Ta det lugnt 2 v (Hockeyspelaranalogi). Undvik kognitiva ansträngningar (läsa, lösa korsord etc). Kontakt om 1) Huvudvärk ökar 2) Illamående, kräkningar ökar 3) Alarmerande, NL symptom. ICD10 Hjärnskakning S06.0 RLS 85 1. Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad. 2. Slö eller oklar (felsvar på namn, plats eler tid). Kontaktbar vid lätt stimulering (tilltal, enstaka tillrop, beröring). 3. Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering (upprepade tillrop, ruskningar, smärtstimulering). En kontaktbar patient (RLS 1-3) kan utföra något av följande: 1) Tala enstaka ord. 2) Ge blickkontakt, följa med blicken. 3) Lyda uppmaning. 4) Avvärja smärta. 4. Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer ej smärta. 5. Medvetslös. Undandragande rörelser vid smärta. 6. Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta. 7. Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta. 8. Medvetslös. Ingen smärtreaktion.


Ladda ner ppt "Skalltrauma Norrman / Pikwer © Akut omhändertagande"

Liknande presentationer


Google-annonser