Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höfttrauma Norrman / Pikwer © Anamnes

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höfttrauma Norrman / Pikwer © Anamnes"— Presentationens avskrift:

1 Höfttrauma Norrman / Pikwer © Anamnes
Snubbling? Hjärtarrytmi? Bröstsmärta? Stroke? Falltidpunkt, blivit liggande? Inomhus eller utomhus? Smärttlokalisation? Oförmåga att stå eller gå? Aktuella sjukdomar. Medicinlista. Boendeform. Telefonnummer. Gångförmåga senaste månaden. Gånghjälpmedel. Status Var gör det mest ont, peka. Lyft benet. Benet uppdraget, förkortat, utåtroterat? Rörelsepröva höften genom att vrida foten, smärta? Palpera igenom hela benet. Komprimera över bäckenet. Distalstatus Kontrollera eventuella sår på benet Gör hjärt-lungundersökning inklusive blodtrycksmätning Akut handläggning Inj Morfin 5-7 mg sc/im alt 2,5 mg iv. Urinvägar: När kissade patienten? Överväg KAD. Ordinera Blodstat, Elstat, Koagstat, Blodgruppering, bastest och B-glukos vid känd diabetes. EKG. Sätt 1000 ml Ringer-acetat. Räkna med att pat är intorkad. Syrgas 1-2 liter/min på grimma. CAVE: KOL! Röntgen OBS! Patienten ska prioriteras högt! Smärtlindra innan! Röntga även bäcken vid oklarheter. Höftkontusion Om ringa status skickas pat hem. Info om att återkomma efter ungefär en vecka om besvär kvarstår. Ny rtg i så fall. Om stor klinisk frakturmisstanke efter röntgen läggs pat in. Ställningstagande till mobilisering, ny rtg eller MR. Fortsatt handläggning på akuten om fraktur Lägg snabbt in patienten på avd. Preop-utredning med labprover och EKG om inte gjort innan. Ordinera trombos- och antibiotikaprofylax. Skriv medicinlista. Ordinera smärtstillande och syrgas. Hemineurin och Haldol vid behov. OP-anmälan (bakjour). OP-markera. Fasta om OP samma dag. Ordinera dropp vid behov. Om OP-start inom 6 tim handläggs pat preoperativt på akuten. ICD-10 Kontusion på höft S70.0 Cervikal femurfraktur S72.0 Pertrokantär femurfraktur S72.1 Subtrokantär femurfraktur S72.2

2 Höfttrauma Norrman / Pikwer © Cervikal femurfraktur
Trokantär femurfraktur (PTFF) Kräver något större operation. Glidskruv och platta (DHS, Medoff, Richard). Subtrokantär femurfraktur (STFF) Opereras med kort eller lång märgspik, somliga med glidskruv och platta. Garden 1 - Ofullständig fraktur, där caput kilas in i collum Garden 2 - Genomgående fraktur av collum, men utan felställning Garden 3 - Felställd fraktur, men kontakt mellan frakturfragmenten Garden 4 - Felställd fraktur, bruten kontakt mellan frakturfragmenten Odislocerad fraktur (Garden 1 och 2) opereras med Ollmedskruvar. Dislocerad fraktur (Garden 3 och 5) kan opereras med Ollmedskruvar, halvprotes eller helprotes. A) Primär artroplastik skall alltid övervägas vid: 1) Reumatisk ledsjukdom (helprotes), 2) Samtidig ipsilateral coxartros (helprotes), 3) Icke tillfredsställande repositionsläge, 4) Pagets sjd (helprotes), 5) Kronisk njurinsuff (helprotes), 6) Malignitet / patologisk fraktur, 7) Mer än 48 timmars fördröjning från olyckstillfället till diagnos. B) Hemiartroplastik bipolär: Patienter > 75 år och 1) Gick självständigt med eller utan gånghjälpmedel innan trauma, 2) Inte har sequele efter neurol sjukdom, 3) Demens eller långvarig konfusion utgör ej kontraindikation. C) Osteosyntes med Ollmedskruvar används till övriga patienter. Handläggning på avdelning Immo-ortos 6 v vid bakre snitt, demens eller långvarig konfusion. Postoperativ röntgen skall göras (dag 2). Fragmin 7 dgr postop. Östrogensubst sätt ut 1 mån postop. Kontrollera postoperativt Hb och följ vid behov. Ev transfusion. Håll koll på infektionstecken från höften (smärta, feber, sår etc) Kontrollera övriga komplikationer (pneumoni, UVI, DVT) Optimera den postoperativa smärtstillningen. Se till att patienten blir mobiliserad. Optimera nutrition. Vårdplanera. Hemgång Medicinlista, recept eller APODOS-justering. Järntabletter? Suturtagning 14 dgr postop, remiss dsk. Ev fragmininjektioner. Sjukgymnastik, remiss eller via kommunen. Flexion max 70 grader, ingen adduktion, inåtrot om bakre snitt. Ingen utåtrot, abduktion om främre. Alla blir intervjuade 3 mån postoperativt enl Rikshöft-SAHFE. Pat < 75 år med dislocerad cervikal femurfraktur skall på åb 4 mån postop för klin kontroll. Om osteosyntes rtg innan åb. Annars uppföljning via distrikt. Osteoporosutredning via distrikt.


Ladda ner ppt "Höfttrauma Norrman / Pikwer © Anamnes"

Liknande presentationer


Google-annonser