Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En bild…och tusen ord. Om kreativt och kritiskt skrivande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En bild…och tusen ord. Om kreativt och kritiskt skrivande."— Presentationens avskrift:

1 En bild…och tusen ord. Om kreativt och kritiskt skrivande.

2 Tänker han på druvorna?

3 Jag undrar vad de talar om Det ringlar en å genom landskapet så grön och glittrande skön Fåren bräker vid skogens kant Skogen som just vaknat upp. Vinden bär med sig en ljuvlig doft Kanske från huset vid ån. Två människor sitter bland fåren Jag undrar vad de talar om.

4 Textanalys ” det ringlar en å” ”så grön och glittrande skön” ”Fåren bräker vid skogens kant” ”Skogen som just vaknat upp” ”Vinden bär med sig en ljuvlig doft”

5 Jag undrar vad de talar om?

6 Vad händer när man lär sig något? Den grundläggande egenskap hos människan som gör henne så läraktig är hennes förmåga att kommunicera och att skapa mening eller innebörd i det hon hör, ser och gör. Vi lämnar många situationer med bestående intryck som vi tar med oss och aktualiserar i framtiden. Exakt när vi gör det kan inte helt förutses. Det är något som uppstår och som växer fram ur vårt sätt att uppmärksamma vad som händer runt omkring oss. (Säljö 2005 s 226).

7 Literacy

8 ”There are common literacy events in classrooms, times when books are taken out, times when they are put away. There are times for reading, times for writing”. D.Barton (2007 s 179)

9 Ways with words: Language, Life And Work in Communities And Classrooms Shirley Brice Heath (1983)

10 ”broader cultural conceptions of particular ways of thinking about and doing reading and writing in cultural contexts”. Brian Street (2000)

11 ”Det är inte skrift i sig som ger kognitiva effekter (förmåga att hantera logiska uppgifter, problemlösningar o.s.v.) utan det är skolan som institutionell miljö som är avgörande”. Schribner & Cole (1981)

12 Pedagogik för förtryckta Palo Freire (1971)

13 Mitt språk Mitt språk är som en maläten bok. Sagan i boken är levande utvecklad och fullständig. Men utanpå är den dammig, sönder och färglös Ingen tar sig tid att läsa en grå, trist bok. Jag måste skapa ett nytt omslag Så omvärlden hittar boken Öppnar dörren till den levande sagan Lotta

14 Kritisk literacy (eng. critical literacy)

15 Kritiskt literacyperspektiv Det är också nödvändigt att eleverna utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. (Lgr 11, s 9)


Ladda ner ppt "En bild…och tusen ord. Om kreativt och kritiskt skrivande."

Liknande presentationer


Google-annonser