Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folk i rörelse Medborgerligt engagemang i Sverige 1992 - 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folk i rörelse Medborgerligt engagemang i Sverige 1992 - 2014."— Presentationens avskrift:

1 Folk i rörelse Medborgerligt engagemang i Sverige 1992 - 2014

2 Omfattning av ideellt arbete 1992 - 2014. Andel (%) av den vuxna befolkningen (16–74 år) totalt samt efter kön

3 Antal åtagande i frivilligt arbete i procentandelar av befolkningen 16-84 år. 2014. Procent av befolkningen Inget åtagande47 Ett åtagande28 Två åtaganden15 Tre eller fler åtaganden10 Totalt100

4 Engagemang och medlemskap. Procentandelar av ideellt aktiva. 2014 16-2930-4445-5960-7475-Alla ideellt aktiva Inget medlemskap23191071113 Ett medlemskap485150445348 Två medlemskap232030292025 Tre eller fler medlemskap610 211613

5 Det ideella arbetet indelat i organisationskategorier. 1992-2014. Procent av alla som arbetar ideellt. 19921998200520092014 Idrottsorganisationer353639 32 Organisationer med social inriktning1819121924 Organisationer för boende101115 22 Fritidsorganisationer241819 22 Intresseorganisationer och fackförening2829262322 Religiösa organisationer1013 12 Utanför det civila samhällets organisationer(4)(3)(6)(4)10 Kulturorganisationer14 1011 Sociala rörelser och politiska organisationer 11 699 Kooperativ85552 Andra organisationer07547

6 Olika typer av ideella insatser. 2009, 2014. Procent av alla ideellt aktiva 20092014 Utbildning(33)17 Styrelse (förtroendevald)4143 Administration6872 Ledarskap–34 Information2528 Direkta hjälpinsatser1926 Penninginsamling21 Annat1223

7 Nätaktivism, kön och ålder. 2014. Procentandelar av befolkningen. 16-2930-4445-5960-7475-Totalt Kvinnor2522116613 Män2628127716 Alla2625117714

8 Grad av engagemang, baserat på engagemangets längd och intensitet 2009 och 2014. I procent av dem som arbetar ideellt. 20092014 Arbetat längre tid, extensivt engagerade13 Arbetat kortare tid, extensivt engagerade2422 Arbetat längre tid, intensivt engagerade3738 Arbetat kortare tid, intensivt engagerade2627 Totalt100

9 Hur den tid som människor arbetar ideellt fördelas. 2014. Procent av alla ideella insatser. Procent av dem som arbetar ideellt Det ideella arbetet är jämnt fördelat över de flesta av årets månader 3258 Det ideella arbetet är avgränsat till en period eller säsong 3157 Det ideella arbetet sker vid ett eller några enstaka tillfällen 3361 Annat alternativ47

10 Bestämningsfaktorer för ideella insatser 2014. Totalt, för män och kvinnor UtbildningKönDeltagande i nätverk Föräldrars engagemang Samtliga ***- Män **-* Kvinnor ----

11 Hur kom det sig att du började arbeta ideellt? 2014. Procentandelar av dem som gör ideella insatser

12 Vad ledde till eget initiativ? Procentandelar av dem som vid åtminstone ett tillfälle tog eget initiativ till att börja arbeta ideellt.

13 Hur kom det sig att du blev ombedd? Procentandelar av dem som vid åtminstone ett tillfälle blivit ombedda att börja arbeta ideellt

14 Motiv till ideellt arbete. Angivet i medelvärden för de som arbetar ideellt och de som aldrig gjort det Arbetar ideellt Aldrig arbetat ideellt … att du deltar i ett gott sammanhang eller gemenskap när du arbetar frivilligt? 5,725,15 … att du som frivillig kan göra något konkret på det område som du är engagerad i? 5,524,70 … att du känner dig behövd när du arbetar frivilligt?5,355,15 … att du kan lära dig mer om det du arbetar frivilligt med?5,194,87 … att du som frivillig blir mer tillfreds med dig själv5,184,58 … att du lär dig något genom de praktiska erfarenheter som du får av att arbeta frivilligt? 5,145,07 … att du som frivillig får visa medkänsla med dem som har det sämre än vad du har? 4,935,36 … att du har vänner som du arbetar frivilligt tillsammans med?4,794,13 … att du kan få kontakter som kan hjälpa dig i arbetslivet?3,513,55 … att kunna skriva i ditt CV eller ha ett intyg på att du har arbetat frivilligt? 2,693,04 … att du upplever ett tvång eller förväntan från andra att arbeta frivilligt? 2,211,76


Ladda ner ppt "Folk i rörelse Medborgerligt engagemang i Sverige 1992 - 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser