Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folk i rörelse Medborgerligt engagemang i Sverige 1992 - 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folk i rörelse Medborgerligt engagemang i Sverige 1992 - 2014."— Presentationens avskrift:

1 Folk i rörelse Medborgerligt engagemang i Sverige

2 Omfattning av ideellt arbete Andel (%) av den vuxna befolkningen (16–74 år) totalt samt efter kön

3 Antal åtagande i frivilligt arbete i procentandelar av befolkningen år Procent av befolkningen Inget åtagande47 Ett åtagande28 Två åtaganden15 Tre eller fler åtaganden10 Totalt100

4 Engagemang och medlemskap. Procentandelar av ideellt aktiva Alla ideellt aktiva Inget medlemskap Ett medlemskap Två medlemskap Tre eller fler medlemskap

5 Det ideella arbetet indelat i organisationskategorier Procent av alla som arbetar ideellt Idrottsorganisationer Organisationer med social inriktning Organisationer för boende Fritidsorganisationer Intresseorganisationer och fackförening Religiösa organisationer Utanför det civila samhällets organisationer(4)(3)(6)(4)10 Kulturorganisationer Sociala rörelser och politiska organisationer Kooperativ85552 Andra organisationer07547

6 Olika typer av ideella insatser. 2009, Procent av alla ideellt aktiva Utbildning(33)17 Styrelse (förtroendevald)4143 Administration6872 Ledarskap–34 Information2528 Direkta hjälpinsatser1926 Penninginsamling21 Annat1223

7 Nätaktivism, kön och ålder Procentandelar av befolkningen Totalt Kvinnor Män Alla

8 Grad av engagemang, baserat på engagemangets längd och intensitet 2009 och I procent av dem som arbetar ideellt Arbetat längre tid, extensivt engagerade13 Arbetat kortare tid, extensivt engagerade2422 Arbetat längre tid, intensivt engagerade3738 Arbetat kortare tid, intensivt engagerade2627 Totalt100

9 Hur den tid som människor arbetar ideellt fördelas Procent av alla ideella insatser. Procent av dem som arbetar ideellt Det ideella arbetet är jämnt fördelat över de flesta av årets månader 3258 Det ideella arbetet är avgränsat till en period eller säsong 3157 Det ideella arbetet sker vid ett eller några enstaka tillfällen 3361 Annat alternativ47

10 Bestämningsfaktorer för ideella insatser Totalt, för män och kvinnor UtbildningKönDeltagande i nätverk Föräldrars engagemang Samtliga ***- Män **-* Kvinnor ----

11 Hur kom det sig att du började arbeta ideellt? Procentandelar av dem som gör ideella insatser

12 Vad ledde till eget initiativ? Procentandelar av dem som vid åtminstone ett tillfälle tog eget initiativ till att börja arbeta ideellt.

13 Hur kom det sig att du blev ombedd? Procentandelar av dem som vid åtminstone ett tillfälle blivit ombedda att börja arbeta ideellt

14 Motiv till ideellt arbete. Angivet i medelvärden för de som arbetar ideellt och de som aldrig gjort det Arbetar ideellt Aldrig arbetat ideellt … att du deltar i ett gott sammanhang eller gemenskap när du arbetar frivilligt? 5,725,15 … att du som frivillig kan göra något konkret på det område som du är engagerad i? 5,524,70 … att du känner dig behövd när du arbetar frivilligt?5,355,15 … att du kan lära dig mer om det du arbetar frivilligt med?5,194,87 … att du som frivillig blir mer tillfreds med dig själv5,184,58 … att du lär dig något genom de praktiska erfarenheter som du får av att arbeta frivilligt? 5,145,07 … att du som frivillig får visa medkänsla med dem som har det sämre än vad du har? 4,935,36 … att du har vänner som du arbetar frivilligt tillsammans med?4,794,13 … att du kan få kontakter som kan hjälpa dig i arbetslivet?3,513,55 … att kunna skriva i ditt CV eller ha ett intyg på att du har arbetat frivilligt? 2,693,04 … att du upplever ett tvång eller förväntan från andra att arbeta frivilligt? 2,211,76


Ladda ner ppt "Folk i rörelse Medborgerligt engagemang i Sverige 1992 - 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser