Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kännetecken: Substantiv är ofta namn på personer, orter, djur, saker, ämnen, begrepp, förhållanden, känslor: kvinna, Eva, Göteborg, bord, idealism, fattigdom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kännetecken: Substantiv är ofta namn på personer, orter, djur, saker, ämnen, begrepp, förhållanden, känslor: kvinna, Eva, Göteborg, bord, idealism, fattigdom."— Presentationens avskrift:

1

2 Kännetecken: Substantiv är ofta namn på personer, orter, djur, saker, ämnen, begrepp, förhållanden, känslor: kvinna, Eva, Göteborg, bord, idealism, fattigdom och lycka.

3 Numerus (=antal) 1.Singular en räv 2.Plural flera rävar

4 Bestämd form: Den, det eller de framför substantivet Ex: Den bilen Obestämd form En, ett eller flera framför ordet Ex: En bil

5 Konkreta och abstrakta substantiv Konkreta substantiv kan du röra vid: bil, bok, blomma Abstrakta substantiv kan du inte direkt ta på: sorg, glädje, utbildning

6 En-ord = utrum (en bok, en bil) Ett-ord = neutrum (ett fönster, ett lejon) Ca 80 % av alla svenska substantiv är utrum.

7

8 Kännetecken: verb är något som sker eller vad man gör: regna, arbeta, studera, skratta Du kan sätta ATT framför INFINITIVEN (=verbets grundform). Ex: Att regna, att arbeta, att skratta

9 Ett verb böjs i olika tempus (=tidsformer) PRESENS (nutid): jag arbetar idag IMPERFEKT: jag arbetade igår PERFEKT(har + verbet): jag har arbetat PLUSKVAMPERFEKT: (hade + verbet): jag hade arbetat SUPINUM-formen får man fram genom att tänka sig ordet ha eller hade framför verbet Ex: Jag hade/har arbetat = arbetat är supinum-formen

10 Presens och imperfekt kallas enkla verb: arbetar, arbetade. Övriga tempus kallas sammansatta verb: De består av hjälpverb + hvudverb. Vanliga hjälpverb: ska, kan, ha, måste. OBS! Hjälpverbet ha kan också vara huvudverb!

11 AKTIV FORM: Jag målar båten (Jag är aktiv) PASSIV FORM: Båten målas av mig (Båten är passiv) När verbet står i passiv form utför inte subjektet (= båten) någonting, utan handlingen utförs av agenten (= mig) Meningar som står i passiv form kan, precis som aktiva meningar, böjas i olika tempus (se s.7 i häftet).

12 När man tar TEMA på verb, använder man följande former: INFINITIV IMPERFEKT SUPINUM arbeta arbetade arbetat TRÄNA: Ta ut tema på följande verb: hoppa, ?, ? studera, ?, ? sova, ?, ?

13 Det finns transitiva och intransitiva verb. De transitiva verben kan ha objekt: köpa (något), sätta (något), väcka (någon), lägga (något). De intransitiva verben kan inte ha objekt: vakna, sitta. (Du kan inte lägga till någon eller något). TRÄNA: ”Jag lägger boken på bordet”. Fråga: Är verbet lägger ett transitivt eller intransitivt verb?

14

15 Kännetecken: Adjektiv berättar hur något är. Det är en bestämning till ett substantiv: rolig, vacker, spännande. Adjektiv böjs efter det substantiv det hör samman med: en rolig bokflera roliga böcker ett roligt husHan är rolig

16 Adjektiv kan kompareras (=jämföras) i tre olika grader. POSITIV KOMPARATIV SUPERLATIV glad gladare gladast spännandemera spännande mest spännande bra bättre bäst

17

18 Kännetecken: Pronomen ersätter ett redan nämnt substantiv. FLICKAN sover. HON är söt. MARIES cykel är fin. HENNES cykel är fin.

19 jag, du, han, hon, de, henne, honom, er, den, det, mig, dig………… Se ”tabell” s.14 i häftet! OBS! Du behöver bara kunna redogöra för att dessa pronomen är personliga och inte singular, plural, 1:a person, objektsform etc…

20 uttrycker ägande Singular 1:a person: min, mitt, mina Singular 2:a person: din, ditt, dina Singular 3:e person: hans, hennes, dess Plural 1:a person: vår, vårt, våra Plural 2:a person: er, ert, era Plural 3:e person: deras Du behöver bara kunna redogöra för att dessa pronomen är possessiva och inte sing/plural, 1:a person etc….

21 syftar tillbaka på ett ord som nämnts i en tidigare sats. Detta ord kallas korrelat (detta ord behöver du inte kunna). De relativa pronomen är: som, vars, vilken, vilket, vilka, och vad Exempel: I vardagsrummet står en vas som är antik. Flickan, vars ögon var det vackraste han sett, log mot honom. Han vann tävlingen, vilket vi tyckte var roligt.

22 syftar tillbaka till subjektet i samma sats. Jag har tvättat mig. Du koncentrerar dig. Han kammar sig. Stefan åt sitt äpple. De bestämde sig. De hämtar sina barn på dagis.

23 anger inte någon bestämd person eller sak: alla, varje, någon, ingen, många, annat.

24 kallas även frågepronomen De inleder en fråga: vad, vem, vems, vilket… Exempel: Vilken maträtt gillar du bäst?

25 är utpekande: denna, detta, den här, det här, sådan…

26

27 Kännetecken: 1.Adverb anger tid, sätt och rum 2. Det är en bestämning till verb, adjektiv och andra adverb 3. Adverbet svarar på frågorna: var, när, hur, och varför något sker eller någon gör något. Exempel: hemma, ibland, försiktigt

28 Ett adverb är till skillnad från adjektivet oböjligt. Jämför följande adjektiv med adverbet: Singular: En försiktig chaufför kör försiktigt adj. adverb Plural: De försiktiga chaufförerna kör försiktigt adj. Adverb Om försiktigt inte går att böja i plural, då är det ett adverb. Går det att böja det i plural är det ett adjektiv.

29 Ibland kan man tyvärr inte lita på denna pluralregel och då får man se var ordet hör i meningen: Boken var bra. Böckerna var bra. Bra går inte att böja men är ändå ett adjektiv, eftersom det syftar på böckerna. Böckerna är substantiv. Ord som syftar på substantiv är adjektiv.

30 Böckerna var bra skrivna. adj. adverb Bra syftar på skrivna, som är ett verb. Ord som syftar på verb är adverb. Boken var ytterst bra skriven. adv. adv. v Böckerna var ytterst bra skrivna adv. adv. v

31 Boken var ytterst bra skriven. adv. adv. v Böckerna var ytterst bra skrivna adv. adv. v I dessa två exempel gäller pluralregeln: ytterst går inte att böja i plural och är alltså adverb. Du kan kontrollera genom att se var ytterst hör. Ytterst hör till bra, som i detta fall är ett adverb. Ord som syftar på adverb är adverb. En genväg är att byta ut bra mot dålig. Då fungerar pluralregeln.

32

33 Kännetecken: Samordnande ord (bindeord): och, eller Underordnande konjunktioner (fogeord): binder ihop huvudsats och bisats. Bilen stannade därför att bensinen var slut. huvudsats bisats därför att = underordnad konjunktion

34 Huvudsats - kan stå ensam utan fortsättning. Ex: Bilen stannade. Bisats – kan inte stå ensam utan måste ha en mening framför eller efter: Fastän det regnade gick jag ut. bisatshuvudsats Jag gick ut fastän det regnade. huvudsats bisats

35 Samordnande konjunktioner (bindeord): Exempel: och, samt, men, eller, utan, för, så

36 Exempel: Då, medan, innan, därför att, om, fastän, trots att, för att, om… m.fl! Se s. 19 i häftet!


Ladda ner ppt "Kännetecken: Substantiv är ofta namn på personer, orter, djur, saker, ämnen, begrepp, förhållanden, känslor: kvinna, Eva, Göteborg, bord, idealism, fattigdom."

Liknande presentationer


Google-annonser