Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Brf Venus höstmöte 2015. Agenda Valberedningen informerar Underhållsplanen för 2016 Avgifter för bostadsrätter 2016 Budget 2016 Fönsterprojektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Brf Venus höstmöte 2015. Agenda Valberedningen informerar Underhållsplanen för 2016 Avgifter för bostadsrätter 2016 Budget 2016 Fönsterprojektet."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Brf Venus höstmöte 2015

2 Agenda Valberedningen informerar Underhållsplanen för 2016 Avgifter för bostadsrätter 2016 Budget 2016 Fönsterprojektet Trädgården Panncentralen PC City/Undercentraler Balkonginglasning/fördjupning Parkeringsavtalet med Brf Jupiter Styrelsearbete och arbetsgrupper Övriga frågor

3 Valberedningen informerar Valberedningen består av följande personer: Kerstin Lundin Christer Jonaszon Magnus Viklund (sammankallande)

4 Underhållsplanen Underhållsplanen anger det planerade underhåll som föreningen tänker genomföra under de kommande 20 åren. Till det planerade under-hållet ansamlas medel via årlig avsättning till föreningens underhållsfond. Ansamlade medel kan sedan lyftas för att täcka planerat underhåll.

5 HSB Brf Venus Utfört underhåll 2010Isolering av vind på Meteorvägen 790.000 Byte av samtliga frånluftfläktar 2.300.000 Byte av kallv.ledningar på Meteorv o Kometv 2.575.000 2011Renov av avloppsstammar (relining)47.000.000 Iordningställande av Galaxen 870.000 2012-2015Byte av fönster 79.000.000 Underhåll av balkonger 6.500.000 Byte armaturer i trapphus och gångar 2.300.000 Byte servisledningar inkommande vatten 690.000 Byte av tvättmaskiner, torkskåp m.m. 2.550.000 Ombyggnad av undercentraler 2.500.000 Underhåll Mark o trädgård 2.058.000 Installation av passersystemet 5.500.000

6 HSB Brf Venus Investeringsplan Föreningens investeringsplan innehåller projekt i form av ny- eller reinvesteringar. Dessa projekt kan aktiveras, d.v.s. bokföras som tillgång och skrivas av under en beräknad nyttjandeperiod eller bokföras direkt i resultaträkningen. Investeringsplanen omfattar 20 år. De enskilt största posterna för de närmaste tre åren framgår nedan. ÅtgärdKostnadGenomförs år Byte entréer Meteorvägen 2.300.0002016 Byte av termostatventiler 3.500.0002016-2018 Garage Meteorvägen 4.250.0002016-2018 Ombyggn undercentraler 2.500.0002015 Fasadrenovering 30.000.0002017-2018 Troaxburar Meteorvägen 1.000.0002016-2018

7 HSB Brf Venus Underhållsplanen 2016 Byte av entréer Meteorvägen 2.300.000 Boulebanan på gården 850.000 Byte av termostatventiler (3.500.000) 1.166.000 Mark & trädgård 1.870.000 Garage Meteorvägen 2 – 40 (4.250.000) 1.540.000 Byte motorvärmare/avbärarräcken MV 500.000 Breddning av parkeringsplatser Mv 200.000 OVK Kometvägen 285.000 Belysning källare 600.000 Grindtorpssalen 150.000

8 HSB Brf Venus Intäkter (kkr)Bokslut 2014Budget 2015Budget 2016 Årsavgifter bostäder 33.460 Hyror garage/P-platser 1.909 1.825 1.835 Hyror lokaler 954 940 910 Övrigt 658 340 482 Summa 36.981 36.565 36.687

9 HSB Brf Venus Kostnader personalBokslut 2014Budget 2015Budget 2016 Löner/arvoden -726 -756 -576 Sociala avgifter -183 -238 Utbildning/konferens -11 -70 Summa -920 -1.064 -884

10 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2014Budget 2015Budget 2016 Skötsel/städ -3.096 -3.515 -3.395 Löpande UH -2.458 -1.500 Summa -5.554 -5.015 -4.895

11 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2014Budget 2015Budget 2016 El -1.224 -1.460 Uppvärmning -7.067 -8.454 -7.000 Vatten -1.005 -850 -1 620 Sophämtning -1.139 -1.165 -1.240 Summa -10.435 -11.929 -10.860

12 HSB Brf Venus Övr kostnaderBokslut 2014Budget 2015 Försäkring -620 -630 -680 Kabel TV -421 -430 -350 Bredband -1.077 -1.075 -1.780 Bevakn/Uppl -115 -120 -150 Summa -2.233 -2.255 -2.960

13 HSB Brf Venus KostnaderBokslut 2014Budget 2015Budget 2016 Förvaltning -2.062 -2.000 -2.160 Övrig drift -1.197 - 954 - 965 Planerat UH -8.076 -3.050 -6.360 Avskrivningar -2.382 -4.846 -3 616 Summa -13.717 -10.850 -13.101

14 HSB Brf Venus Finans kostnBokslut 2014Budget 2015Budget 2016 Ränteintäkter 27 0 0 Räntekostnader -1.938 -2.674 -2.167 Fastighetsskatt -967 -986 -1.004 Summa -2.932 -3.660 -3.171

15 HSB Brf Venus Sammanställning Resultat Bokslut 2014Budget 2015Budget 2016 S:a intäkter 36.981 36.565 36.687 S:a kostnader -35.745 -34.773 -35.871 Resultat 1.236 1 792 816

16 HSB Brf Venus Vad går mån.avgiften till för en 3:a på 81 kvm (3959kr/mån) Fast.skötsel/städ 332Fastighetsförsäkring 66 Löpande underhåll 348Kabel TV 47 El 178Förvaltningskostnader 231 Uppvärmning 975Personalkostnader 91 Vatten 121Övrig drift 97 Sophämtning 125Planerat underhåll 1101 Bredband/Bevakning 140Fastighetsskatt 107

17 HSB Brf Venus Avgifter för bostadsrätter Under 2012 beslutades att det var nödvändigt att höja avgifterna under de följande 3-4 åren med tanke på de stora investeringar som genomförs. Den senaste höjningen på 5% gjordes 2014 och 2015 var avgiften oförändrad. Ingen höjning 1/1 2016 men vi kan nog räkna med en höjning under året eller 1/1 2017 beroende på vad som beslutas på nästa stämma.

18 HSB Brf Venus Fönsterprojektet Fönsterbytet har gått planenligt och är nu snart slutfört. Vissa tilläggsarbeten samt byte av fönster i tvätt-stugorna på Meteorvägen kvarstår. Eventuella anmärkningar ska anmälas till vår förvaltare Michael Grufman som samlar upp detta vilket åtgärdas en gång i kvartalet av Mockfjärds.

19 HSB Brf Venus Panncentralen PC City - Hur ser framtiden ut? Avtal har slutits mellan PC City och Fortum Värme om att Fortum kommer att överta driften av Panncentralen PC City från 2016.01.01 – 2030.12.31. Avtalet innebär att vi kommer att få lägre uppvärmningskostnader och en upprustad panncentral. Vi kommer också att byta värmekulvertarna som går från panncentralen till respektive brf eftersom de är mycket slitna och behöver bytas. Vi hade hoppats att kunna göra detta under 2015 men Täby kommun har genom överklaganden fördröjt vår ansökan om ny ledningsrätt, så det kommer först att ske under sommaren 2016.

20 Balkonginglasning

21

22

23

24

25

26 Vad kostar det? Byte av balkongfronter 69 500 000 kr inkl moms Inkl demontering av bef. Inglasning o markiser Byte av balkongfronter + inglasning + ökat djup 20-30 cm 93 000 000 kr inkl moms Inkl demontering av bef. Inglasning o markiser

27 HSB Brf Venus Garage och parkeringsplatser Enligt ett servitut så har Brf Venus tillgång till 238 parkeringsplatser hos Brf Jupiter och vi har efter förhandling med Brf Jupiter hittills fått 100 platser. Det innebär att vi kan påbörja arbetet med att bredda nuvarande platser på Meteorvägen och Kometvägen och uppgradera motorvärmarna. Det finns alltså möjlighet att hyra en extra plats på Jupiters mark om man så behöver. Dessa platser har ingen motorvärmare och kostar 150 kr / månad.

28 HSB Brf Venus Styrelsearbete och arb.grupper Ekonomi- & Finans Mats Lövgren Camilla Lindström Tommy van Ginhoven Magnus Tångring (sammankallande)

29 HSB Brf Venus Bygg / Säkerhet Göte Nilsson Mats Lövgren Carl-Johan Ewerbring Mattias Karlsson (förvaltare ) Michael Grufman (förvaltare) Bertil Fredemo (säkerhetsansvarig) Tommy van Ginhoven (sammankallande)

30 HSB Brf Venus Trädgård & Miljö Kaj Eriksson Göte Nilsson Christian Lindroos (HSB Mark) Mattias Karlsson (Förvaltare) Camilla Lindström (sammankallande)

31 HSB Brf Venus Information/IT/Bredband/Webb Kaj Eriksson Bertil Fredemo Carl-Johan Ewerbring Charlotte Gyllenberg Mattias Kangas(sammankallande)

32 HSB Brf Venus Vice värd Ursula Starby HSB-representant Berit Kjellser (Brf Jupiter)

33 HSB Brf Venus Övriga frågor

34 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Välkomna till Brf Venus höstmöte 2015. Agenda Valberedningen informerar Underhållsplanen för 2016 Avgifter för bostadsrätter 2016 Budget 2016 Fönsterprojektet."

Liknande presentationer


Google-annonser