Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENGELSK GRAMMATIK ÅR 8. I NNEHÅLLSFÖRTECKNING – TABLE OF CONTENTS Substantiv (nouns) a/an Plural Genitiv (genitive) Adjektiv (adjective) Komparation (comparison)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENGELSK GRAMMATIK ÅR 8. I NNEHÅLLSFÖRTECKNING – TABLE OF CONTENTS Substantiv (nouns) a/an Plural Genitiv (genitive) Adjektiv (adjective) Komparation (comparison)"— Presentationens avskrift:

1 ENGELSK GRAMMATIK ÅR 8

2 I NNEHÅLLSFÖRTECKNING – TABLE OF CONTENTS Substantiv (nouns) a/an Plural Genitiv (genitive) Adjektiv (adjective) Komparation (comparison) Adverb (adverb)

3 Pronomen (pronouns) Personliga (personal) Possessiva (possessive) Relativa (relative) Reflexiva (reflexive) Indefinita (indefinite) There is/there are & it is Verbs

4 SUBSTANTIV – NOUNS a/an obestämd artikel – indefinite article a används framför konsonantljud a green tree, a good idea an används framför vokalljud an interesting idea, an hour ago

5 Plural - flertal Regelbunden plural markeras med ändelsen – s one car many cars Oregelbunden plural – ordet förändras one man many men one woman many women one knife many knives one tooth many teeth one sheep many sheep

6 Ingen plural (uncountables) – vissa ord i engelskan står aldrig i plural money The money is mine. Have you seen it? homework Homework is boring.

7 Genitiv (ägandeform) – genitive Bildas på 2 sätt; 1. ‘s konstruktion – när “ägaren” är en person eller levande ting. The girl’s hat / The nurse’s bag 2. of konstruktion - när “ägaren” är en sak The colour of the car / The size of the house

8 Specialregler : Flera ägare The girls’ mother (flickornas mamma) Oregelbunden plural The children’s mother (barnens mamma) Om ägaren slutar på s Magnus’s computer Magnus’ computer

9 ADJEKTIV – ADJECTIVE Adjektiv beskriver substantiv The green chair. An interesting idea Adjektiv kan kompareras (böjas i olika former “grader”) Det kan göras på tre olika sätt; 1. Med ändelser( - er och est) green greener the greenest easy easier the easiest Stavingsregler: y ie

10 2. Med more och most (mer än 2 stavelse) Interesting more interesting the most interesting 3. Oregelbunden komparation Good Better The best Bad worse The worst Little less The least

11 ADVERB Adverb bildas genom att man lägger ändelsen – ly till adjektivet. Adverb beskriver verb – hur något görs He ran quickly. She screamed quietly. Adverb beskriver adjektiv The t-shirt was awfully dirty.

12 Skillnaden mellan adjektiv och adverb He ran quickly.(adverb – hur springer han?) He is a quick runner. (adjektiv – beskriver substantivet “runner”) Adverb kan inte kompareras.

13 PRONOMEN – PRONOUNS Pronomen är ord man använder istället för namn på en person, sak eller djur för att variera språket. Pronomen betyder “istället för namn”. Det finns olika typer av pronomen; Personliga pronomen Possessiva pronomen Relativa pronomen Reflexiva pronomen Indefinita pronomen

14 Personliga pronomen (personal pronouns) – vanligast subjektsform objektsform I(jag)me (mig) you(du)you (dig) he(han)him (honom) she (hon)her (henne) it (den/det)it (den/det) we(vi)us (oss) you (ni)you (er) they (de)them(dem)

15 Possessiva pronomen – ägande (possessive pronoun) subjektsform objektsform my(min)mine(min) your(din)yours (din) his(hans)his (hans) her (hennes)hers (hennes) its(dess)its (dess) our(vår)ours (vår) your (er)yours (er) their (deras)theirs(deras)

16 Om det man äger kommer efter verbet används subjektsform. Om det man äger kommer före verbet används objektsform. Subjektsform Objektsform This is my life. The life is mine. Have you seen her umbrella? Is that old umbrella hers?

17 Relativa pronomen – (relative pronouns) who/which/whose (som, vars) Används för att syfta tillbaka på något/någon man talat om förut. This is the kind man who helped me yesterday. Who (som) syftar på person Have you seen the car which he bought? Which (som) syftar på saker Is this the friend whose brother you know? Whose = vars

18 Reflexiva pronomen – reflexive pronouns är ord man använder istället för ett substantiv för att visa, att den som utförde handlingen också blev utsatt för den. Han kammar sig.He combes himself. De kliar sig i håret. They scratch themselves in the hair.

19 I myself you yourself he himself she herself it itself weourselves you yourselves they themselves

20 Indefinita (obestämda pronomen) Indefinite pronouns Any/anybody/anyone/anything = något/någon/någonting Some /somebody/someone/something = något/någon/någonting No one = ingen (två ord!)

21 Any används vid nekande I don’t have any pets. och vid frågor Do you know anyone here? Some används vid jakande I have some pets. och om man ber om något eller erbjuder något Could I have some water? Would you like some tea?

22 T HERE IS /T HERE ARE – I T IS There is/there are kan både översättas till “det finns” och ”det är” There is a cat in the garden. (singular) There are many girls in our class. (plural) It is kan bara översättas till “det är It is cold outside. It is nine o’clock already.

23 V ERBS A verb is something you do Something you can put ”to” in front of Irregular buy bought bought Regular verbs dancedanced danced Tense (tempus) Presens

24 V ERB Tense = tempus, tidsformer Presens (present) He buys an apple. Imperfekt (past) He bought an apple yesterday. Perfekt (perfect – has/have) He has bought an apple for her friend. Perfekt Particip (Pluperfect – had) He had bought an apple for her friend to impress her. Futurum (Future tense) He will/is going to buy an apple for her friend tomorrow.

25 D O OMSKRIVNING After all forms of do (do/does/don’t/doesn’t/did/didn’t) – use the first form of the verb! First form = grundform to dance, to write, to speak I sang in church yesterday. I didn’t sing in church yesterday. He sings in church today. She doesn’t sing in church today.

26 S – FORM After he/she/it present tense (presens) ------ s I know himWe know him You know himYou know him. They know him. He She knows him It NB! Does she know him?


Ladda ner ppt "ENGELSK GRAMMATIK ÅR 8. I NNEHÅLLSFÖRTECKNING – TABLE OF CONTENTS Substantiv (nouns) a/an Plural Genitiv (genitive) Adjektiv (adjective) Komparation (comparison)"

Liknande presentationer


Google-annonser