Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pågående form (ing-form).  Pågående form (ing-form) används när man vill tala om att någon gör (håller på med) något just nu.  Pågående form bildas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pågående form (ing-form).  Pågående form (ing-form) används när man vill tala om att någon gör (håller på med) något just nu.  Pågående form bildas."— Presentationens avskrift:

1 Pågående form (ing-form)

2  Pågående form (ing-form) används när man vill tala om att någon gör (håller på med) något just nu.  Pågående form bildas med be (am, are, is) + ing-form av verbet.

3 1. I am 2. You are 3. He, she, it is 1. We are 2. You are 3. They are watching TV at the moment.

4  Wait a minute! I’m still speaking on the phone.  He’s sitting in the library.  They are listening to their favourite song.  What are you doing? I’m writing a letter.

5 Jämför! Pågående form Tina is playing tennis. Tina spelar tennis (just nu). Verb i presens Tina plays tennis every weekend. Tina spelar tennis varje helg (något man gör regelbundet).

6 Ing-formen används också:  Efter en preposition. Without saying goodbye  Efter några adjektiv busy writing  Efter några uttryck no use asking  Efter många verb enjoy driving

7 Ing-form efter preposition  Prepositioner (t.ex. without, at, in, on, to) följs normalt av ing-form. På svenska använder man infinitiv och ibland en att-sats. Ex: Hon var inte van vid att arbeta så hårt. She was not used to working so hard.

8 Ing-form efter vissa adjektiv  Busy, like, near och worth följs av ing-form.  Derek was busy dying his hair.  I don’t feel like studying today.  They were near drowning.  What’s worth doing is worth doing well.

9 Ing-form efter vissa uttryck  Några få uttryck som t.ex. it’s no use, there’s no point, have difficulty följs av ing-form.  It’s no use hanging around any more.  There’s no point in waiting.  She had difficulty in passing her driving test.

10 Ing-form efter många verb  Många verb följs av ing-form och inte infinitv. Lär dig känna igen dem! Avoidundvika Consideröverväga Disliketycka illa om End uptill slut göra Escapeundgå keep onfortsätta med Finishsluta Can’t helpkan inte låta bli Enjoytycka om Go onfortsätta Imagineföreställa sig Riskriskera Suggestföreslå

11  I can’t help feeling sorry for the seal pups.  Would you mind giving me a hand with this?  You’ll risk losing your boyfriend.

12  Do chapter 17 in Basic Grammar Check and then ”Grammar in Action 1” on your computer. Go to ”Alla program”, Applikationer, Grammar in Action and choose 20 questions.  After that you can translate the sentences on the next slide.

13 Översätt! 1.Stör mig inte, jag är inne på Facebook. 2.Hon var upptagen med att göra sina läxor. 3.Han går på pianolektioner varje helg. 4.Vi tycker om att gå och simma. 5.Det är ingen idé att prova, det kommer inte att fungera ändå. 6.Jag känner inte för att festa idag. 7.Javad var upptagen med att skriva på sin uppsats.

14 1.Don’t disturb me, I’m on Facebook. 2.She was busy doing her homework. 3.He goes to his piano lessons every weekend. 4.We enjoy going swimming. 5. It’s no use trying, it won’t work anyway. 6.I don’t feel like partying today. 7.Javad was busy writing his essay.


Ladda ner ppt "Pågående form (ing-form).  Pågående form (ing-form) används när man vill tala om att någon gör (håller på med) något just nu.  Pågående form bildas."

Liknande presentationer


Google-annonser