Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träningsansvarig. Liten hjälp för träningsansvarig. Som grund ligger anvisningar för lure coursing verksamheten som finns att ladda ner från PKLC hemsida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träningsansvarig. Liten hjälp för träningsansvarig. Som grund ligger anvisningar för lure coursing verksamheten som finns att ladda ner från PKLC hemsida."— Presentationens avskrift:

1 Träningsansvarig

2 Liten hjälp för träningsansvarig. Som grund ligger anvisningar för lure coursing verksamheten som finns att ladda ner från PKLC hemsida. I det här dokumentet finns utdrag ur vissa delar av anvisningarna som ni som licensgivare skall ha med er vid licensgivning. Som funktionär inom lc-verksamheten skall du även kunna vara träningsansvarig. Därför bör du även ha kunskap om vad som står i anvisningarna.

3 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 2.3 Träning 1 § Vid träning ska det finnas en träningsansvarig på plats, denne har det övergripande ansvaret under träningstillfället. 2 § Träningsansvarig funktionär ska se till att länsstyrelsens tillstånd finns tydligt anslaget. Träningsansvarig har också ansvar för att träningsplatsen har godkänt markägarintyg samt att nya deltagare fyller i ansvarsförbindelsen. Träningsansvarig skall alla utbildade funktionärer kunna vara. Lämsstyrelsens tillstånd, mall för markägarintyg samt ansvarsförbindelse hittar du på PKLC hemsida. Dessa dokument bör ligga i en ”träningsväska” som alltid tas med till träningen

4 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 2.3 Träning 3 § Träningstillfällen arrangerade av VKLC ska vara öppna för samtliga raser som SvVK av SKK tilldelats ansvar för. Alla träningar skall annonseras minst 2 dagar innan på PKLC träningsblogg. Givetvis bör den annonseras på VKLC ordinarie annonsplats. Passa på att ange om det finns några särskilda upplysningar,

5 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 2.3 Träning 4 § Ansvarig pilot ska ha godkänt steg 1 av pilotutbildningen. Vid träning får utbildad pilot utbilda annan funktionär till pilot, men inte examinera denne. Examination får ske av domare eller pikotutbildare.

6 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 2.3 Träning 5 § Hundar yngre än 12 månader får endast springa kortare raksträckor i syfte att skola in hunden i lure coursing. Det får endast vara rakbana, inga slag.

7 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 2.3 Träning 6 § Deltagarna är skyldiga att följa träningsansvarigs anvisningar. 7 § Löptik bör inte springa på träning. Arrangören äger rätt att besluta om löptik får delta på träning.

8 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 4.6 Träningsansvarig 1 § Ska, i samråd med hundägare, registrera skador som uppkommer på hundar under träning och rapportera dessa till PKLC. Blankett finns på PKLC hemsida, fylls i direkt online.

9 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 4.6 Träningsansvarig 2 § Är ansvarig för att aktuellt markägarintyg finns för den plats träning sker på. 3 § Ska anslå länsstyrelsens tillstånd väl synligt på träningsplatsen.

10 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 4.6 Träningsansvarig 4 § Ska gå igenom med nya deltagare hur lure coursing går till och informera om aktuella bestämmelser. 5 § Är ansvarig för att nya deltagare fyller i blankett om ansvarsförbindelse. Det är väsentligt att deltagarna känner till: 1.SKK grundregler 2.Jordbruksverkets bestämmelser 3.Anvisningar för lure.coursing verksamheten 4.Regler för lure-coursing (både nationella och internationella)

11 Utdrag ur ”Anvisningar för lure coursing verksamhet” vad gäller träning. 4.6 Träningsansvarig 6 § Är ansvarig för att avvisa hund som ej är lämplig för att genomföra träningen Som funktionär har du alltid skyldighet att rapportera brott mot SKK grundregler. Blankett finns på PKLC hemsida samt bör finnas i träningsväskan.

12 Organisation vid träning med licensgivning. Personal på plats som funktionärer skall vara Licensgivare Pilot steg-1 utbildad Starter Samordnare Utrustning förutom LC-maskin och övrig ban-materiel Anteckningsmaterial Scanner Reglementen, bestämmelser och anvisningar Det bör finnas en träningsväska där du samlar allt du behöver för träningen

13 Att tänka på för träningsansvarig. Ladda inte batterier dygnet innan träning, låt battererna vila minst ett dygn efter uppladdning innan de används vid träning. Risk för att förstöra batterierna. Gör upp en deltagarlista/startlist innan träningen och lägg ut den på VKLC träningsblogg dagen före träningen. Kontrollera aktuellt fält innan träningen så att det inte är för blött eller av annat skäl inte går att använda. Tänk igenom hur du skall lägga banan så att det blir bra både för hundarna och för licensgivare

14 När ni bygger bana skall ni tänka på att banan skall helst kunna vändas för att kunna köra två licenslopp med samma hundar samma dag. Exemplet här ovan visar en vändbar bana samt med slag så att även om ena hunden är snabbare så kan man få utslag för licensgivning.

15

16

17


Ladda ner ppt "Träningsansvarig. Liten hjälp för träningsansvarig. Som grund ligger anvisningar för lure coursing verksamheten som finns att ladda ner från PKLC hemsida."

Liknande presentationer


Google-annonser